Hrvatski   English


Pretraživanje

Napredno pretraživanje


  Početna stranica » Katalog » Software » Porezne prijave 16 Moj račun  |  Košarica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (38)
Dječja književnost (1)
Društvene znanosti-> (7)
e-knjige (8)
Ekologija (3)
Ekonomija-> (454)
EU (11)
Informatika-> (11)
Medicina-> (62)
Politika (4)
Pravo-> (440)
Prirodne znanosti (6)
Rječnici, gramatike, priručnici-> (206)
Software (7)
Sport (2)
Tehnika-> (39)
Ostala izdanja (14)
Instalacija čitača e-knjige
Što je novo? više o ...
Učinkovit menadžer i uspješan tim : znanje i vrijednosti 2017.
Učinkovit menadžer i uspješan tim : znanje i vrijednosti 2017.
91,67kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Valute
Načini plaćanja
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Porezne prijave 16 937,50knAutor: Torma, Josip

Nakladnik: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.

Datum zadnje izmjene: 26. travanj 2017.
Godina izdanja: 2016.


Porezne prijave 16.50
Preuzimanje, nadogradnja i besplatno testiranje aplikacije.

Cijena nadogradnje s verzije 15 na 16 iznosi 350,00 kn + PDV.
Cijena dodatne licence iznosi 450,00 kn + PDV.
Cijena nadogradnje s ranijih verzija iznosi 500,00 kn + PDV.

Upute
Detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa, izračunu cijene itd. (Upute.pdf, 2 MB)
Prijenos na novo računalo
Detaljne upute o prijenosu programa na novo računalo (prijenos-na-novo-racunalo.pdf, 0,5 MB)

O aplikaciji:

Aplikacija Porezne prijave 16.X služi za izradu najvažnijih obrazaca koji se predaju Poreznoj upravi i FINA-i (50 obrazaca).
Aplikacija radi na Windowsima (2000, XP, Vista, 7).
Za izvoz u excel (GFI-POD, TI-POD) potrebno je imati instaliran Microsoft office.

Popis obrazaca (51 obrazac):

 1. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
  1. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
  2. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  3. Dodatni podaci (Obrazac POD-DOP)
  4. Novčani tijek - indirektna metoda (Obrazac POD-NTI)
  5. Novčani tijek - direktna metoda (Obrazac POD-NTD)
  6. Odluka o rasporedu dobiti društva (DD i D.O.O.)
  7. Odluka o pokriću gubitka (DD i D.O.O.)
  8. Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja (DD i D.O.O.)
  Upute za ispunjavanje općih podataka godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika
  Popis županija i pripadajućih općina/gradova u 2008. godini
  Popis razreda djelatnosti prema NKD 2007


 2. Porez na dobit
  1. Prijava poreza na dobit (Obrazac PD)
  2. Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)
  3. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
  4. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  5. Evidencija o isplaćenom predujmu udjela u dobiti
   - Obračun poreza na dohodak od kapitala
   - Obračun poreza na dohodak u naravi
   - Obračun poreza na dohodak od izuzimanja

  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2013. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2011. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2010. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2009. godinu


 3. Dohodak

  1. Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
  2. Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD)
  3. Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD)
  4. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada (Obrazac EPOM)
  5. Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi (Obrazac DPOM)
  6. Izvješća o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu (Obrazac ID)
  7. Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
  8. Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti (Obrazac DOH-Z)
  9. Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac IDD)
  10. Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu (Obrazac IDD-1)
  11. Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (Obrazac DNR)
  12. Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI)
  13. Evidencija radnog vremena (Obrazac ERV)
  14. Evidencija radnog vremena i Evidencija radnika (Obrazac ERV)
  15. Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja(Obrazac DMO)
  16. Izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu _ godine ____ (Obrazac DU) (obavezan od 01.02.2012.)
  17. Knjiga prometa (Obrazac KPR)
  18. Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2016. godinu(Obrazac ZPP-DOH)
  19. Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti za 2017. godinu(Obrazac P-PPI)
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2011. godinu
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2010. godinu
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2009. godinu
  Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2012. g.


 4. Posebni porezi

  1. Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Obrazac IPP)
  2. Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti (Obrazac IPP-SD)


 5. Porez na dodanu vrijednost

  1. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
  2. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV-K)
  3. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S)
  4. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)
  5. Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a u okviru putničkog prometa (Obrazac PDV-F)
  6. Evidencija o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI)
  7. Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže (Obrazac PDV-MU)
  8. Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO-2013/2014)
  9. Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (Obrazac INO PPO-2015)
  10. Prijava isporuka dobara u druge države članice Europske unije prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63 (Obrazac PZ 42 i 63)
  Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu
  Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice EU(21.06.2013.).pdf
  Uputa za popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV) (21.06.2013.).pdf
  Uputa za popunjavanje prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugig država članica EU(21.06.2013.).pdf
  Porez na dodanu vrijednost - uvoz nakon 1. srpnja 2013. (21.06.2013.).pdf
  Obveza predaje PDV obrazaca elektroničkim putem (09.07.2013.).pdf
  PDV promjene za izvoznike i uvoznike od 1.7.2013. (03.06.2013.).pdf

 6. Potrošnja

  1. Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju (Obrazac PP-MI-PO)


 7. Ostali obrasci


  1. Obračun komorskog doprinosa za obrtnike i za poduzeća (Obrazac KD)
  2. Obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ)
  3. Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Obrazac OKFŠ)
  4. Obračun spomeničke rente (Obrazac SR)
  5. Obračun doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori (Obrazac HGK)
  6. Statistički izvještaj poduzetnika (Obrazac TSI-POD)
  7. Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima (Obrazac OPZ-STAT)
  8. Izvjava o kompenzaciji (prijeboju)
  9. Ugovor o asignaciji
  10. Ugovor o cesiji
  11. Ugovor o preuzimanju duga 8. Korisni podaci


  1. Plaća
   • Broj radnih dana i sati rada
   • Dnevnice za službena putovanja
   • Faktori i osobni odbici - 2012
  2. Porez i prirez
   • Dvostruko oporezivanje
   • Mišljenja
    • 4444 mišljenja.
    • pretraživanje po jednom ili više pojmova
    • sortiranje po grupama, propisima na koja se mišljenja pozivaju, klasi, predmetu ili datumu.
    • Upute o radu s mišljenjima.
   • Prirezi gradova i općina
   • Šifre ispostava poreznih uprava
   • Uplatni računi i šifre gradova za R-Sm
  3. Računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba
   • Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
   • Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
   • Prihod od poreza na promet nekretnina
   • Prihod od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
   • Prihod od poreza na dobit
   • Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
   • Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
   • Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
   • Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
   • Popis računa proračuna
   • Popis brojčanih oznaka gradova/općina s kontrolnim brojevima
  4. Računovodstvo - općenito
   • Banke
   • Nazivi djelatnosti sa šiframa
   • Popis gradova sa šiframa
   • Propisi u svezi s obrascima
   • RRIF-ov računski plan za poduzetnike
   • Uplatni računi za plaćanje doprinosa HOK-i
  5. Razno
   • Međunarodni pozivni brojevi
   • Novčane jedinice
   • Poštanski brojevi
  6. LinkoviProgram omogućava:
 1. automatski izračun svih podataka
 2. POD-BIL, POD-RDG, POD-NTI i POD-NTD na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. kvalitetan ispis obrazaca (mogućnost predaje nadležnim institucijama)
 4. izradu obrazaca za neograničeni broj subjekata
 5. izrada xml datoteka za program ePorezna:
  • Dobit - PD i PD-IPO
  • Dohodak - JOPPD, DI i DMO
  • Porez na dodanu vrijednost - PDV, PDV-S, PDV-K, ZP, INO-PPO i PPO
  • Porez na potrošnju - PP-MI-PO
  • Porezni postupak - OPZ-STAT
  • Ostalo - SR, TZ
 6. automatski izračun plaće na temelju bruto ili neto iznosa
  • za obrasce DNR i JOPPD
  • izračun uzima u obzir doprinose za zdravstvo u inozemstvu, beneficirani staž, invalide HRVI itd.
  • izračun koeficijenta osobnog odbitka na temelju broja djece, broja uzdržavanih članova, invalidne osobe, odabira potpomognutog područja
 7. spremanje obrazaca, arhiviranje spremljenih obrazaca u posebnu tablicu iz koje se obrasci mogu otvarati
 8. kod obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD automatsko prenošenje tekuće godine u prethodnu
 9. izradu baze osnovnih podataka koji se najčešće koriste prilikom popunjavanja obrazaca
 10. prijenos podataka iz obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD u izvorni FINA-inin obrazac GFI-POD u excel formatu (*.xls)
 11. detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa
 12. automatsko ažuriranje prireza za obrasce koji koriste prireze
 13. automatska kontrola OIB-a
 14. uvoz i izvoz u Excel (FINA GFI-POD)
 15. po potrebi besplatna nadogradnja programa tijekom cijele godine
 16. mogućnost nadogradnje programa na temelju savjeta korisnika
 17. program se može besplatno testiratiIZMJENE I NADOGRADNJE:

Promjena 26. travnja 2017., v. 16.50
Obrazac PD-IPO:
- proširena je kontrola unosa

Promjena 24. travnja 2017., v. 16.49
Obrazac PD-IPO:
- tablice I.1. i I.2., upisivanje datuma bez odabira, korekcija

Promjena 24. travnja 2017., v. 16.48
Obrazac GFI-POD:
- uvoz XLM dokumenta verzije 3.0.3.

Promjena 4. travnja 2017., v. 16.47
Obrazac PD-IPO:
- ispis tablice I.1., broj znamenaka kod iznosa veći od 11

Promjena 4. travnja 2017., v. 16.46
Obrazac PD-IPO:
- proširenje kontrole

Promjena 4. travnja 2017., v. 16.45


Obrazac ID:
- opcija za isključivanje kontrole prije izrade XML dokumenta
- omogućena izrada XML dokumenta za slučaj praznog obrasca, bez imovine

Promjena 1. travnja 2017., v. 16.44


Obrazac PD-IPO:
- automatski izračun kamata i popunjavanje obrasca

Promjena 30. ožujka 2017., v. 16.43


Obrazac PD:
- ažuriranje popisa banaka
Obrazac GFI-POD (RDG):
- isključeno automatsko popunjavanje AOP pozicija koje se odnose na PREKINUTO POSLOVANJE
(popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

Promjena 29. ožujka 2017., v. 16.41-16.42


Obrazac PD-IPO:
- Druga osnova povezanosti - znak "-" kada je prazno

Promjena 24. ožujka 2017., v. 16.40


Obrazac PD-IPO:
- poboljšanje unosa podataka
Obrazac GFI-POD: - usklađivanje s novom verzijom Excel obrasca za 2016., 03.03.2017., v.3.0.3. (FINA)

Promjena 23. ožujka 2017., v. 16.38 i 16.39


Obrazac PD-IPO:
- omogućena izrada XML dokumenta za ePoreznu
- XML: dodani su ovi podaci: Telefon i Email u dio "Obračun sastavio"
- XML: korekcija u slučaju kada nema podataka u nekoj od točaka I.1., I.2., II.1. ili II.2.

Promjena 21. ožujka 2017., v. 16.37


Obrazac GFI-POD:
- nova verzija Excel obrasca za 2016., 03.03.2017., v.3.0.3. (FINA)

Promjena 17. ožujka 2017., v. 16.36
Obrazac PD:
- izračun predujmova, u osnovicu za izračun predujmova dodan je redni broj 47. Olakšice i oslobođenja na području II. skupine

Promjena 14. ožujka 2017., v. 16.35
Obrazac JOPPD:
- izračun plaće po novim stopama
- izmjene priloga s oznakama (Prilog 1-Prilog 4)
- korekcija automatskog izračuna u skladu s novim izmjenama

Promjena 10. ožujka 2017., v. 16.34
Obrazac DI:
- dodan izračun po više metoda: linearna metoda, metoda smanjivanja salda u fiksnom postotku, metoda sume brojeva korisnog vijeka upotrebe i linearna metoda s upisanom stopom
- tablični prikaz amortizacije po godinama kroz ukupni vijek upotrebe
- izračun na određeni datum i za godinu

Promjena 6. ožujka 2017., v. 16.32 i 16.33
GFI-POD - POD-DOP - korekcija zbroja AOP oznake 278
- Referentna stranica - oznake veličine, dodana je još jedna veličina

Promjena 28. veljače 2017., v. 16.31


GFI-POD - Prebacivanje podataka u GFI-POD, excel, za FINA-u. Nova verzija excel dokumenta, 3.0.2.

Promjena 23. veljače 2017., v. 16.30

Baza klijenata - Kolona "www": ako web adresa nije ispravna, javlja grešku.
Ispravna adresa je npr. "http://www.fzplus.hr/".
"http://" treba biti ispred. Tada se ta adresa može otvoriti na klik.

Promjena 22. veljače 2017., v. 16.29

v. 16.29
- Obrazac PD-IPO - omogućen uvoz podataka iz baze klijenata
- Obrazac DI - kontrola korištenja opcija "Na datum" i "Za godinu"
- Obrazac PDMO - omogućen ručni unos email adrese
- Obrazac TZ - omogućeno je isključivanje kontrole

Promjena 21. veljače 2017., v. 16.28

Obrazac PD-IPO - novo


Promjena 15. veljače 2017., v. 16.27

Obrazac TZ, predujam 0
Obrazac DI - knj. vrijednost 0, vijek trajanja nije 0


Promjena 13. veljače 2017., v. 16.25-26

Obavijest: Obrazac PD-IPO, u izradi
Stalno arhiviranje Baza.csv dokumenta (Baza klijenata); Uklanjanje hrvatskih slova iz naziva obrazacaPromjena 9. veljače 2017., v. 16.24

Obrazac GFI-POD, Obrazac DI, korekcija izračuna


Promjena 8. veljače 2017., v. 16.23

Obrazac GFI-POD, Obrazac GFI-POD, POD-BIL i POD-RDG na engleskom i njemačkom jeziku; Korekcija polja "Vrsta poslovnog subjekta"


Promjena 8. veljače 2017., v. 16.22

Obrazac PD, izračun predujma; Obrazac PDMO - korekcija


Promjena 6. veljače 2017., v. 16.21

Obrazac GFI-POD, kontrola izvoza u XLS


Promjena 6. veljače 2017., v. 16.16-16.20

Obrazac DI - novi XML za ePoreznu; automatski izračun za otuđena sredstva; ispis datuma otuđenja

Promjena 2. veljače 2017., v. 16.16-16.18

Obrazac DI - automatski izračun za otuđena sredstva; ispis datuma otuđenja

Promjena 31. siječnja 2017., v. 16.14

Obrazac DI, automatski prebacivanje 2015 u 2016, kada je knjig. vri. na kraju 0

Promjena 31. siječnja 2017., v. 16.14

Obrazac GFI-POD - Obrazac GFI-POD - Ugradnja novog FINA-inog XLS dokumenta, verzija 3.0.2.

Promjena 30. siječnja 2017., v. 16.13

Obrazac GFI-POD - Obrazac GFI-POD - Ugradnja novog FINA-inog XLS dokumenta, verzija 3.0.1. Spremanje POD-DOP. Korekcija automatskog izračuna za AOP 64-77 (MSFI).

Promjena 25. siječnja 2017., v. 16.9-16.12

Obrazac PDMO (Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja), ispis, "za 2016. godinu"
Obrazac GFI-POD - Prijenos tekuće u prethodnu godinu. Korekcija izračuna AOP 088.

Promjena 23. siječnja 2017., v. 16.8

Obrazac GFI-POD za 2016.
Obrazac DOH - korekcija datuma na poziciji 4.2.8
Obrazac TZ - korekcija unosa stope umanjenja

Promjena 12. siječnja 2017., v. 16.6 i 16.7

Obrazac TZ - za 2016. godinu

Promjena 27. listopada 2016., v. 16.5

Obrazac JOPPD - - Obrazac JOPPD - korekcija za slučaj kad je oznaka primitka 5701

Promjena 12. listopada 2016., v. 16.4

Obrazac DI
- dodana je opcija za automatsko preračunavanje prethodne godine u tekuću godinu
- dodana je opcija preračunavanja na određeni datum tijekom godine

Promjena 11. listopada 2016., v. 16.3

Obrazac DOH
- za 2016.
- korekcija automatskog ažuriranja stopa prireza

Promjena 22. rujna 2016., v. 16.2

Obrazac GFI-POD, POD-NTD i POD-NTI - korekcija funkcije spremi i otvori
Obrazac JOPPD - oznaka primitka/obveze doprinosa = 5701, korekcija

Promjena 1. lipnja 2016., v. 16.1


Naša preporuka:
Business 
Dictionary, VI. izdanje
Business Dictionary, VI. izdanje
Nadzorne knjige
Nadzorne knjige
Putni nalozi
Putni nalozi


Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Utorak 18 Rujan, 2012.

Recenzije

Košarica više o ...
Košarica je prazna
Nakladnik
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. web stranice
Ostali proizvodi
Obavijesti više o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Porezne prijave 16
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440; +385 1 7980 441; fax +385 1 7980 443