Propisi sadržani u zbirci

Propisi se mogu otvoriti na mrežnoj stranici: https://www.lexhr.eu/#/

Abecedni popis

Akcijski plan za prevenciju i suzbijanje terorizma

Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. – 2024.

Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu

Amandmani LIV do LXIlI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Arbitražna pravila Športskog arbitražnog sudišta pri Hrvatskom olimpijskom odboru

Autentično tumačenje članka 48., stavka 4. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90. i 19/92.)

Brisanje i Popis upisanih laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena

Brisanje iz popisa ovlaštenih ispitnih laboratorija

Brisanje sorte iz Upisnika stranih sorti poljoprivrednog bilja

Carinski zakon

Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje se pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe

Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe

Cjenik divljači

Cjenik troškova obavljanja analiza u Carinskim laboratorijima

Cjenik vatrogasnih intervencija

Cjenik za obavljanje poslova platnog prometa i drugih poslova Zavoda za platni promet

Collective Bargaining Agreement for non-EU seafarers serving on board of Croatia flag vessels in the international shipping trade (2020)

Četvrti dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo

Deklaracija

Deklaracija Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

Deklaracija o  Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a

Deklaracija o antifašizmu

Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske

Deklaracija o Domovinskom ratu

Deklaracija o kršenju prava pripadnika hrvatske manjine u Republici Srbiji i autonomnim pokrajinama Vojvodini i Kosovu (Deklaracija br. 2)

Deklaracija o načelima ponašanja sudionika u izborima

Deklaracija o nekim pitanjima suradnje pravosudnih tijela Republike Hrvatske i Republike Srbije

Deklaracija o Oluji

Deklaracija o osudi jednostranog čina Parlamenta Republike Slovenije

Deklaracija o osudi Narodne skupštine Republike Srbije zbog miješanja u unutarnje stvari Republike Hrvatske

Deklaracija o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu

Deklaracija o osudi uhićenja i umorstva Andrije Hebranga

Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj1945. - 1990. godine

Deklaracija o potpori hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i Bosni i Hercegovini u procesu ustavnih promjena

Deklaracija o potpori hrvatsko-mađarskoj kandidaturi za organizaciju Europskoga nogometnog prvenstva UEFA EURO 2012. godine

Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom

Deklaracija o presudi Međunarodnoga kaznenog suda za ratni zločin na Ovčari i suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju

Deklaracija o prioritetima vanjske politike Republike Hrvatske

Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske

Deklaracija o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi

Deklaracija o stanju međudržavnih odnosa Republike Hrvatske i Republike Slovenije

Deklaracija o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom u Den Haagu

Deklaracija o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji

Deklaracija o Ukrajini

Deklaracija o vanjskoj politici Republike Hrvatske

Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj

Deklaracija u svezi s odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o privremenom puštanju optuženika Vojislava Šešelja na slobodu

Djelomično rješenje - Dodatak Standardnoj ponudi

Djelomično rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/18-02/012, urbroj: 580-11/41-19-108 od 13. svibnja 2019.

Djelomično rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/18-02/012, urbroj: 580-11/41-19-168 od 9. srpnja 2019.

Djelomično rješenje kojim se društvu Helios Vienna Insurance Group d.d. Zagreb, daje odobrenje za pripajanje društva Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group - osiguranje d.d. Zagreb

Djelomično Rješenje kojim se Kseniji Latin i Walter Leonhartsberger- Schrottu daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Helios Vienna Insurance Group d.d. Zagreb

Dodak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi

Dodatne i nove mjere aktivne politike u zapošljavanju

Dodjela Povelje Hrvatskom Crvenom križu

Dodjela Povelje zahvalnosti Organizaciji ujedinjenih naroda

Dodjela Povelje zahvalnosti Svetoj Stolici

Dodjela Povelje zahvalnosti za osobitu ulogu u stvaranju moderne i suvremene hrvatske države te izniman doprinos u međunarodnom priznanju Republike Hrvatske

Dogovor o usklađivanju visine taksa za izdavanje i produžavanje putnih isprava, za izdavanje viza na putnu ispravu i za stjecanje i prestanak državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugosla

Dopis Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VII-5293/2011 od 12. studenoga 2011. godine

Dozvola da se u ekološkoj proizvodnji može koristiti materijal za reprodukciju koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom

Drugi dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodrstvo

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

Državni plan obrane od poplava

Državni plan za zaštitu voda

Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima

Državni proračun Republike Hrvatske za 1992. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1993. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1994. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1996. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1997. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 1999. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2002. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2009. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Državni zavod za statistiku objavljuje

Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga  Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024. godine

Dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. - 2015.

Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine

Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Eskontnu stopu Hrvatske narodne banke

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika držav­nih odvjetnika

Etički kodeks državnih službenika

Etički kodeks policijskih službenika

Etički kodeks volontera

Financijski plan Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu

Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012. godinu

Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1994. godinu

Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1995. godinu

Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu

Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1993. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u oružanim snagama Republike Hrvatske, s izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj

Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga

Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga za 2010. godinu

Godišnje smjernice za rad sigurnosnih službi Republike Hrvatske

Godišnji izvješaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2012. godinu

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2013. godinu

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2018. godinu

Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu

Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hr­vatske za 2005. godinu

Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

Godišnji obračun Državnog proračuna Repuiblike Hrvatske za 2006. godinu

Godišnji plan normativne aktivnosti za 2013. godinu

Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu

Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu

Godišnji program rada Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije za 2010. godinu

Godišnji program rada Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Godišnji program rada Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012. godinu

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2011. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2012. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2013. godinu

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2014. godinu

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture, čije se plaće osiguravaju iz Državnog proračuna

Granski kolektivni ugovor za zaštitarsku djelatnost

Hrvatska farmakopeja

Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine

I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

I. dodatak Kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste d.o.o.

I. Dodatak Kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.

I. Dodatak Kolektivnom ugovoru ARZ - ON d.o.o.

II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

II. Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.

II. Dodatak Kolektivnog ugovora za Autocestu Rijeka - Zagreb d.d.

II. dodatak Kolektivnog ugovora za Hrvatske autoceste d.o.o.

III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

III. Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb, d.d.

Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2015.

Inedks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u srpnju 1996. godine

Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica

Intosai revizijski standardi

Ipravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-28/1993. od 20. svibnja 1996.

Ispitni program za provjeru stručne osposobljenosti ophodara

Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR KOJE BIRAJU HRVATSKI DRŽAVLJANI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ u XI. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u I. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U II. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u III. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U IV. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u IX. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U V. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u VI. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U VII. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA u VIII. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U X. izbornoj jedinici

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE  u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske,njemačke, poljske, romske, rumunjske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE  u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine)

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE  u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE  u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE  u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine)

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine)

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR ZA NACIONALNE MANJINE U XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)

Izborni etički kodeks

Izborni etički kodeks u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji

Izjava o pristupanju APO d.o.o., Zagreb, Kolektivnom ugovoru za HEP grupu

Izjava Vlade Republike Hrvatske o Mišljenju Europske komisije o hrvatskom zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji i Europskom partnerstvu

Izjava Vlade Republike Hrvatske o proširenju Europske unije

Izvadak iz odluka o plaćaju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa  u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2002. godinu

Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženja obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2015. godinu

Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima   obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2009.   godinu

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2001. godinu

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2003. godinu

Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2004. godinu

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2005. godinu

Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2008. godinu

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2012. godinu

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2013. godinu

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu

Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori

Izvadak iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa udruženjima obrtnika, područnoj obrtničkoj komori za Vukovarsko-srijemsku županiju i Hrvatskoj obrtničkoj komori za razdoblje 1. 7. 1996. do 31. 12. 19

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2006. godinu

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2007. godinu

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2011. godinu

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2016. godinu

Izvješće o javnoj raspravi u postupku promjene Ustava

Izvješće o postupcima donošenja zakona i o Poslovniku Hrvatskoga sabora

Izvješće o pravnoj snazi, prirodi i učincima ustavnih zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Izvješće o primjeni članka 5. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 121/10.)

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj (sažetak)

Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. - 2012.

Izvješće o uočenim pojavama neustavnosti u normativnom uređenju parkiranja   na području jedinica lokalne samoprave

Izvješće o uočenoj pojavi neustavnosti u sustavu mirovinskog osiguranja

Izvješće o uočenoj pojavi propuštanja zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Izvješće o ustavnopravno neprihvatljivim učincima pročišćenih tekstova Ustava Republike Hrvatske, ustavnih zakona, zakona, drugih propisa i općih akata broj: U-X-1435/2011 od 23. ožujka 2011.

Izvješće o uvjetima života u zatvorima Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-X-5464/2012 od 12. lipnja 2014.

Izvješće o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku uređenoj člancima 63. - 70. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15. i 67/18.)

Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.

Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-X-835/2005 od 24. veljače 2005.

Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-X-2191/2007 od 20. lipnja  2007.

Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske o zakonodavnoj praksi uzastopnog višegodišnjeg derogiranja priznatih prava

Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske u povodu Inicijative Vlade Republike Hrvatske, klasa: 004-01/02-02/12, urbroj: 5030109-02-2 od 10. listopada 2002. godine

Izvješće Ustavnog suda u povodu postupka pete promjene Ustava Republike Hrvatske pokrenutog 10. srpnja 2013. prijedlogom 46 zastupnika Hrvatskog sabora,  Broj: U-X-5076/2013 od 15. listopada 2013.

Izvješće Vlade Republike Hrvatske o dosadašnjem tijeku povratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine

Izvod  iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2017  – Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod i Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1995. godinu

Izvod iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, savezima udruženja obrtnika u regijama i Savezu udruženja hrvatskih obrtnika odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori kao pravnom sljedniku Savez

Izvod iz odluka o plaćanju komorskog doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori

Izvod iz odluka o stopama doprinosa udruženja obrtnika, Saveza udruženja obrtnika u regijama, Saveza udruženja hrvatskih obrtnika, te zbirne stope za 1993. godinu

Izvod iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plačaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

Izvod iz odluka o stopama poreza koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

Izvod iz odluka o stopama poreza na dobit u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda koje se plaćaju prema mjestu prebivališta građana odnosno njegove porodice

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske  broj 8/2007. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 3/2008 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih do­bara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 4/2008 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/10 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2015. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2018. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/10 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2011

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2015. - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2017 – Lista preventivnih zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2018. – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/07-Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/09 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2012 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2016 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/09 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2012 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/206. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/10

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2012. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2013

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/10

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2012. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2013

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 07/2017. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 08/2017. – Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/06 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2003. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2004 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2005 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2016 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/06 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/09 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobar

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2002. - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2005 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2016 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2002 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2003 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2004 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2010

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/07-Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2002 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2003 - Lista zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2010

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/08 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2003

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2005. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/07 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/08 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2003

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2012. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2009. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2012. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2011. - Lista zaštićenih kulturnih  dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2015. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2011. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2015. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2015. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2015. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2002. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2008 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2002. - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2004 - Lista zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2008 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 3/2005 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 3/2006. - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2005 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2006. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2006 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2009 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2005. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2006 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 6/2009 - Lista  zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2004 - Lista preventivno zaštićenih kutlurnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2008. - Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 8/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 8/2008. - Liste zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj: 1/2007. - Lista preventivno zaštićenih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj: 2/2007. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobra Republike Hrvatske  broj 7/2007. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobra

Izvršavanje zadaća u vezi s procjenom učinaka propisa

Javno bilježnički poslovnik

Javnoovršiteljski poslovnik

Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja

Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplaćivanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja

Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor

Jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za pojedinu kategoriju ili vrstu vozila

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autoelektričar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autolimar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje automehaničar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje bravar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje brodski mehaničar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje dimnjačar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fasader

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za gudačka glazbala

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih brodova

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kemijski čistač

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klesar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klobučar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kotlar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kovač

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kozmetičar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krojač

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krovopokrivač

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krznar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kuhar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje limar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ljevač

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mljekar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje obućar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pećar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pekar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje precizni mehaničar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje prodavač

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje puškar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje slastičar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje staklar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tapetar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tesar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tokar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje urar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zidar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zlatar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni program za zanimanje galanterist             Općeobrazovni dio programa

Jedinstveni nastavni plan i okvirni program za zanimanje konobar

ješenje kojim se Christophu Martinu Binderu iz Republike Austrije, A-6850 Dornbirn, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Porsche leasing d.o.o., Zagreb

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Pazinu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Rijeci

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Sisku

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Splitu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Šibeniku

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Virovitici

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Vukovaru

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Zadru

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti državnog arhiva u Zagrebu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnoga arhiva u Bjelovaru

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Dubrovniku

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Karlovcu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Osijeku

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Slavonskom Brodu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Varaždinu

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Vukovaru

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva za Međimurje

Kazneni zakon

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD 2002

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske - KPD 2008.

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015.

Klasifikacija vrsta građevina - KVG i Metodološke upute za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ - 21/M, GRAĐ - 21/M/OBRT, GRAĐ - 21/3M)

Kodeks dentalne etike i deontologije

Kodeks etike ovlaštenih zastupnika

Kodeks etike psihološke djelatnosti

Kodeks etike u poslovanju s Odlukom o potvrđivanju tog Kodeksa i Izjavom o prihvaćanju Kodeksa

Kodeks javnobilježničke etike

Kodeks medicinske etike i deontologije

Kodeks odvjetničke etike

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projek­tima udruga

Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Carinske uprave

Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Financijske policije

Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Kodeks strukovne etike

Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata

Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva

Kodeks strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera elektrotehnike

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera strojarstva

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije

Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru

Kodeks sudačke etike

Koeficijent za plaćanje naknade općinama za korištenje prostora na kojemu su sagrađene elektrane koje nisu u sastavu Hrvatske elektroprivrede

Koeficijente porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života uRepublici Hrvatskoj

Koeficijenti porsta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

Koeficijenti rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda za 1993. godinu

Koeficjenti prosječne složenosti rada u grupama u društvenim i ostalim neprivrednim djelatnostima

Kolektivi ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije

Kolektivi ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor ARZ - ON d.o.o

Kolektivni ugovor Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.

Kolektivni ugovor Croatia osiguranja d.d.

Kolektivni ugovor društva Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.

Kolektivni ugovor Društva Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o.

Kolektivni ugovor Đure Đakovića Elektromont d.d.

Kolektivni ugovor Egis Road Operation Croatia d.o.o. i Nezavisnoga cestarskog sindikata

Kolektivni ugovor Hrvatske lutrije d.o.o.

Kolektivni ugovor Hrvatskih cesta d.o.o.

Kolektivni ugovor HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.

Kolektivni ugovor HT - Hrvatskih telekomunikacjia d.d.

Kolektivni ugovor i Dodatak Kolektivnog ugovora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.

Kolektivni ugovor o radu na određeno vrijeme, sklopljen između Hrvatskog restauratorskog zavoda i Sindikata radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Kolektivni ugovor o visini najniže plaće

Kolektivni ugovor poslodavaca i radnika

Kolektivni ugovor poslodavaca i radnika u djelatnosti obrtništva

Kolektivni ugovor sklopljen između Hrvatskih autocesta d.o.o. i Nezavisnog sindikata radnika cesta i autocesta u Republici Hrvatskoj i Sindikata radnika Hrvatskih autocesta

Kolektivni ugovor tekstilne i odjevne, kožarsko-preradivačke i gumarske industrije Hrvatske

Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Kolektivni ugovor ULJANIK Grupe

Kolektivni ugovor za Adriatic security d.o.o.

Kolektivni ugovor za Agrokor d.d.

Kolektivni ugovor za AKD-Zaštita d.o.o.

Kolektivni ugovor za APP d.d.

Kolektivni ugovor za Autoprometno poduzeće d.d, Požega

Kolektivni ugovor za Dalmacijavino d.d.

Kolektivni ugovor za djelatnos zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske

Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja

Kolektivni ugovor za djelatnost osiguranja i reosiguranja

Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske

Kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

Kolektivni ugovor za djelatnost ugostiteljstva i turizma Hrvatske

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske

Kolektivni ugovor za djelatnosti drvne i papirne industrije

Kolektivni ugovor za djelatnosti prijevoza i usluga u cestovnom prometu

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRUŠTVO AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA

Kolektivni ugovor za društvo Autotrans d.o.o., Rijeka

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRUŠTVO ISTRA-PROMET d.o.o. UMAG

Kolektivni ugovor za društvo Panturist d.d. Osijek

Kolektivni ugovor za društvo Panturist d.d., Osijek

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za Državnu ergelu Đakovo i Lipik

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (pročišćeni tekst)

Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo

Kolektivni ugovor za grafičko-prerađivačku i novinsko-nakladničku djelatnost

Kolektivni ugovor za grane djelatnosti 122, 123, 124 i dio grane 139

Kolektivni ugovor za HEP grupu

Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.d.

Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o.

Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. i I. dodatak Kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.

Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za zapošljavanje

Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu

Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu d.d.

Kolektivni ugovor za Hrvatsku lutriju d.o.o.

Kolektivni ugovor za javne službenika i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje

Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje

Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava službenika i namještenika u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti

Kolektivni ugovor za PROTECT d.o.o.

Kolektivni ugovor za putničke agencije

Kolektivni ugovor za putničke agencije - pročišćeni tekst

Kolektivni ugovor za radnike Adriatic servisa d.o.o. za poslovne usluge

Kolektivni ugovor za radnike HP - Hrvatske pošte

Kolektivni ugovor za radnike HP-Hrvatske pošte d.d.

Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih šuma, društva s ograničenom odgovornošću

Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda

Kolektivni ugovor za radnike Plovput d.o.o., Split

Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz proračuna Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za Societe Generale - Splitsku banku d.d.

Kolektivni ugovor za STSI d.o.o.

Kolektivni ugovor za sustav Bilokalnik

Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske

Kolektivni ugovor za trgovačka društva u vlasništvu društva FORTENOVA GRUPA d.d.

Kolektivni ugovor za vodno gospodarstvo

Kolektivni ugovor za za vodoprivrednu djelatnost

Kolektivni ugovor za Zagrebačku banku d.d.

Kolektivni ugovor za zaposlene u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

Kolektivni ugovor za zaposlene u Narodnim novinama d.d., Zagreb

Kolektivni ugovor za zaposlene u poljoprivredi i prehrambenoj industriji Hrvatske

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske (potpisnici Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski školski sindikat Preporod)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Republike Hrvatske (potpisnici Vlada Republike Hrvatske i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Kolektivni ugovor za Zvonimir Security, Trpimir Lu­čić kd

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo

Konačni rezultati izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske provedenih 26. svibnja 2019. godine

Konačni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u I. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u II. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u III. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u IV. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u IX. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u V. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u VI. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u VII. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u VIII. izbornoj jedinici provedenih 4., 5. i 12. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u X. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XI. izbornoj jedinici provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik mađarske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik talijanske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni rezultati izbora zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine provedenih 4. i 5. srpnja 2020.

Konačni službeni rezultati izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske utvrđeni i objavljeni 30. travnja 2013.

Konačni službeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Konačni službeni rezultati izbora za predsjednika Republike Hrvatske provedenih 16. siječnja 2005. i ponovljenog glasovanja na dva biračka mjesta 23. siječnja 2005.

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u I. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u II. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u III. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u IV. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u IX. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u V. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u VI. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u VII. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u VIII. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u X. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XI. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUP­NIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 13. prosinca 2011. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u I. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u II. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u III. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u IV. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u IX. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u V. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u VI. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u VII. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u VIII. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u X. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XI. izbornoj jedinici

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici češke i slovačke  nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici mađarske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici srpske nacionalne manjine)

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR UTVRĐENI I OBJAVLJENI 23. studenoga 2015. u XII. izbornoj jedinici (koje biraju pripadnici talijanske nacionalne manjine)

Konsolidirani plan prihoda i izdataka Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za 2001. godinu

Konsolidirani Plan prihoda i rashoda Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za 2002. godinu

Konsolidirani plan prihoda i rashoda Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za 2003. godinu

Konsolidirani plan prihoda i rashoda Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova za 2004. godinu

Kriterij financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova

Kriteriji  za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda

Kriteriji za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske

Kriteriji za financiranje razvojnih programa

Kriteriji za obročnu otplatu i uvjeti za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03. i 144/10)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Kriteriji za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

Krivični zakon Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

Lista arbitara  u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija

Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore (arbitri s inozemnim prebivalištem)

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima sa međunarodnim obilježjem pred stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (arbitri s inozemnim prebivalištem)

Lista arbitara za odlučivanje u sporovima po članu 66. Općeg kolektivnog ugovora

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata

Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

Lista otrova čija se proizvodnja, promet i uporaba zabranjuju

Lista otrova koji se mogu stavljati u promet

Lista stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama

Lista stručnjaka koji mogu provoditi stručni nadzor u djelatnosti socijalne skrbi

Lista stručnjaka ovlaštenih za provođenje nadzora nad stručnim radom u športu

Lista tradicionalnih izraza za vino

Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja

Lista tvari zabranjenih u sportu

Lista zahtjeva za izgradnju i modernizaciju ribarske flote te lista neprihvaćenih zahtjeva

Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

Lista zemljopisnih oznaka

Liste karantenskih štetočinja bilja

Liste karantenskih štetočnja bilja

Međunarodni računovodstveni standard 2 (Zalihe) i Međunarodni računovodstveni standard 7 (Izvještaj o novčanim tijekovima) i međunarodni računovodstveni standard mrs 2 (promijenjen 1993.)

Međunarodni računovodstveni standardi

Međunarodni revizijski standardi

Metodologija  utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Metodologija nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja

Metodologija ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti

Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije

Metodologija za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema

Metodologija za izradu planova obrane

Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja

Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje

Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Metodologija za Popis poljoprivrede 2003.

Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti - NKD 2002.

Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007.

Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage

Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica

Metodološke osnove za godišnji izvještaj industrije (ind-21)

Metodološke osnove za mjesečni izvještaj industrije

Metodološke osnove za Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti - NKD

Metodološke osnove za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama

Metodološke upute - popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001.

Metologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. godine

Migracijska politika Republike Hrvatske za2007./2008. godinu

Minimalna osnovna i minimalna plaća za ožujak 1993. godine

Minimalna plaća za razdoblje  od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010. u Republici Hrvatskoj

Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2010. do 31. svibnja 2011. u Republici Hrvatskoj

Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2011. do 31. svibnja 2012. u Republici Hrvatskoj

Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. u Republici Hrvatskoj

Minimalni iznosi novčane potrebe za mjesečno uzdržavanje djeteta

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

Minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja

Mjerila i uvjeti za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta

Mreža hitne medicine

Mreža javne zdravstvene službe

Mreža telemedicinskih centara

Mreža telemedicinskih centara za 2009. godinu

Mreža telemedicinskih centara za 2010. godinu

Mreža ugovornih subjekata medicine rada

Mreža zdravstvene djelatnosti

Mrežna pravila distribucijskog sustava

Mrežna pravila elektroenergetskog sustava

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

Mrežna pravila prijenosnog sustava

Mrežna pravila transportnog sustava

Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije

Mrežna pravila za pristup transportnom sustavu plinovoda

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS)

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)

Nacionalna klasifikacija zanimanja

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010.

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova, s programom provedbe nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj od 2001. do 2005. godine

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine

Nacionalna populacijska politika

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna strategija i Akcijski plan za kontrolu malog i lakog oružja

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom  od 2017. do 2020. godine

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine

Nacionalna strategija kemijske sigurnosti

Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine

Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006. - 2011.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.

Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine

Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2006. - 2012. godinu

Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007.

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2008. do 2010. godine

Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine

Nacionalna strategija zaštite okoliša

Nacionalna šumarska politika i strategija

Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi

Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. - 2020.)

Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2021. - 2022.)

Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti

Nacionalni plan  specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.)

Nacionalni plan djelovanja na okoliš

Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.

Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru

Nacionalni program mjera za uvođenje obveznoga srednjoškolskoga obrazovanja

Nacionalni program nadgledanja sukladnosti s načelima dobre laboratorijske prakse

Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske

Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji - 2003. godina

Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji - 2004. godina

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2001. - 2005. godine

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2006. - 2010. godine

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. - 2020. godine

Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006. - 2008.

Nacionalni program športa 2019. – 2026.

Nacionalni program za borbu protiv korupcije s akcijskim planom za borbu protiv korupcije

Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine

Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005. - 2006.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007. - 2008.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009. - 2012.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Nacionalni program željezničke infrastrukture za raz­doblje 2008. do 2012. godine

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine

Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030.

Nacionalni znanstvenoistraživački program za razdoblje od 1996. do 1998. godine

Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2000. godini

Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2001. godini

Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2002. godini

Najniža osnovna i minimalna plaća za lipanj 1993. godine

Najniža osnovna i minimalna plaća za svibanj 1993. godine

Najniža osnovna i minimalna plaća za travanj 1993. godine

Najniža osnovna plaća

Najniža osnovna plaća za 1991. godinu

Najniža osnovna plaća za mjesec siječanj 1993. i minimalna plaća za mjesec siječanj 1993.

Najniža osnovna plaća za mjesec studeni 1992.

Nalog kojim se nalaže društvu za upravljanje ST Invest d.o.o. iz Splita, Boktuljin put b.b., da odmah po zaprimanju ovog naloga, donese odluku o likvidaciji ili pripajanju nekom drugom fondu i provođenju postupka likvidacije ili pripajanja otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Aggressive

Naputak  o oslobađanju od plaćanja carine opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće trgovačko društvo ili drugi oblik obavljanja gospodarske i dr

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

Naputak o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Naputak o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka

Naputak o financijskom jamstvu

Naputak o glomaznom otpadu

Naputak o ispitivanju statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S

Naputak o ispitivanju statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2

Naputak o ispitivanju statičkih brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

Naputak o ispitivanju taksimetara na uređaju s valjcima

Naputak o isplatama u gotovu novcu

Naputak o isplati kapitalnih izdataka s jedinstvenog računa riznice

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju

Naputak o izdavanju svjedodžbi o završenom srednjoškolskom obrazovanju učenicima koji su školske godine 1987/88. I 1988/89. Završili iv. Godinu programa odgojno-obrazovne struke

Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem

Naputak o izvršavanju državnog proračuna sa jedinstvenog računa riznice

Naputak o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture

Naputak o jodiranju kuhinjske soli

Naputak o kriterijima za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja

Naputak o način provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske

Naputak o način u korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova

Naputak o načinu i postupku revalorizacije iznosa duga i rokovima uplate dugovanja u korist proračuna Republike Hrvatske

Naputak o načinu i uvjetima korištenja dijela poreza na dohodak ustupljenog općinama i gradovima na otocima

Naputak o načinu i uvjetima korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna za aktivnosti A570444 i A570446 iz Programa P1545 - Poticanje riječnog prometa

Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

Naputak o načinu i uvjetima primjene "ffset programa"

Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"

Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

Naputak o načinu isplate naknade bivšim političkim zatvorenicima

Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom

Naputak o načinu naknade bivšim političkim zatvorenicima

Naputak o načinu odobravanja i korištenja financijskih kredita odnosno zajmova od strane javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno, državnom vlasništvu i društvenih fondova

Naputak o načinu pečaćenja kada se Rješenje Držav­nog mjeriteljskog inspektora izvršava pečaćenjem

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje državnoga mjeriteljskog inspektora izvršava pečaćenjem

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem

Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada

Naputak o načinu polaganja i programu stručnih ispita za djelatnike koji obavljaju poslove normizacije, mjeriteljstva, certificiranja i nadzora predmeta od plemenitih kovina

Naputak o načinu popunjavanja obrazaca platnog prometa za uplatu doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori

Naputak o načinu postupanja u radnjama usklađivanja duga i kriterijima za utvrđivanje broja mjesečnih rata za otplatu duga s osnova doprinosa za obvezna osiguranja nastalog po osnovi osiguranja pomora

Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112

Naputak o načinu povrata razlike u cijeni stana

Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

Naputak o načinu provedbe popisa za osobe iz članaka 25. do 28. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata

Naputak o načinu provedbe postupka prijave i administrativne provjere temeljem odredbi Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 133/13 i 152/14)

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih   Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom   financiranju u 2009. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

Naputak o načinu provođenja mjera propisanih Naredbom o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske i Grada Zagreba

Naputak o načinu provođenja mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju

Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske

Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini

Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske i Grada Zagreba

Naputak o načinu provođenja popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita

Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

Naputak o načinu rada Povjerenstva za mirno rješavanje sporova u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini

Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna

Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera

Naputak o načinu vođenja očevidnika objekata pod nadzorom i očevidnika o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama tržišne inspekcije

Naputak o načinu zaštite povjerljivih statističkih podataka u Državnom zavodu za statistiku

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori

Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari

Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji

Naputak o obračunu i uplati poreza na dobit i o revalorizaciji kod pravnih osoba za 1983. godinu

Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika objekata koje nadzire turistička inspekcija te očevidnika inspekcijskih nadzora i poduzetih mjera turističkog inspektora

Naputak o obrascu, sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša

Naputak o operativnom programu podizanja novih nasada vinograda

Naputak o operativnom programu podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu

Naputak o osiguranju, pohranjivanju i zaštiti podataka sudskog registra

Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine

Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u p

Naputak o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine

Naputak o ostvarivanju prava na povrat 50 uplaćenih doprinosa za mirovinsko i zdravstvenog osiguranje koje uplate poslodavci sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na području grada Vukovara i grada Il

Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Naputak o plaćanjima s računa banke

Naputak o podacima koje sadrži izvješće o događaju koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu radnika

Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad

Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu radnika

Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu zaposlenika

Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova autobusnog prijevoza u organiziranom turističkom prometu

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u domaćem organiziranom turističkom prometu

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u stranom organiziranom turističkom prometu

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u domaćem organiziranom turističkom prometu

Naputak o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova u stranom organiziranom turističkom prometu

Naputak o pomoćnim šifarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskoga registra

Naputak o poreznim povlasticama za UNTAES

Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu

Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest

Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

Naputak o postupku aktiviranja poticajnih sredstava Ministarstva turizma za razvitak malog i srednjeg poduzetništva u turizmu sa naglaskom na razvitak turizma na ruralnom prostoru za 1999. godinu

Naputak o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom

Naputak o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima

Naputak o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za   tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2009. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijske i znanstvene projekte u 2006. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2003. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2004. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2005. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2007. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2008. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2010. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne   djelatnosti u 2009. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2005. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijed­nost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2006. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijed­nost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2007. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2008. godini

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2010. godini

Naputak o pravilima i metodama zaštite pri diseminaciji službenih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku

Naputak o pravovaljanim ispravama nadležnih tijela kojima osoba s invaliditetom dokazuje svoj status

Naputak o primjeni Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica

Naputak o primjeni Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama

Naputak o primjeni snižene stope carine pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj

Naputak o prometno-tehničkim pravilima i uvjetima za daljinsko usmjeravanje i vođenje prometa na državnim cestama

Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

Naputak o provedbi postupka javnog nadmetanja

Naputak o provedbi postupka javnog nadmetanja radi ustupanja poslova razminiranja

Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca

Naputak o provedbi poticajne mjere isplate novčane potpore u iznosu od 5000 EUR temeljem programa "Poticaj za uspjeh"

Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju ("Narodne novine" br. 181/03 i 145/08)

Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"

Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007

Naputak o provedbi uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima

Naputak o provedbi Uredbe o posebnom porezu na kamate

Naputak o provedbi Uredbe o usmjeravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Naputak o provođenju odredbi Protokola 4 Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

Naputak o provođenju odredbi Sporazuma o izuzeću od plaćanja poreza i carina između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica, Europske unije

Naputak o provođenju odredbi Ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje carinski postupak s robom koja se uvozi, izvozi ili provozi za potrebe SFOR-a

Naputak o provođenju odredbi Ugovora o statusu snaga (SOFA) kojim se uređuje plaćanje poreza

Naputak o sastavljanju financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj

Naputak o sastavljanju financijskog izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 1995. godine

Naputak o sastavljanju polugodišnjeg financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika

Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor

Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske  unije

Naputak o uništavanju osnovne popisne građe popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine

Naputak o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

Naputak o utvrđenju minimalnih prinosa po hektaru

Naputak o utvrđenju referentnih prinosa po županijama i minimalnih referentnih količina

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hek­taru

Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti

Naputak o utvrđivanju postupka i kriterija za provedbu odluke o dodjeli tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama

Naputak o utvrđivanju referentnih prinosa po županijama i minimalnih referentnih količina

Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja elektronič­ke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

Naputak o visini naknade za obvezno utvrđivanje trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

Naputak o vođenju registra životnog partnerstva

Naputak o vremenu i načinu upućivanja novaka na služenje vojnog roka i otpustu iz Oružanih snaga

Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08 i 21/10) koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka

Naputak za ispitivanje protočnih mjernih obujma plina statističkom metodom

Naputak za ispitivanje statističkom metodom neservisiranih mjerila električne energije

Naputak za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statističkom metodom

Naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice

Naputak za izdavanje radnih dozvola strancima

Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

Naputak za izradu izvješća o stanju rješavanja uprav­nih stvari u tijelima državne uprave i upravnim tijelima Grada Zagreba i rokovima za dostavljanje tog izvješća

Naputak za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajučih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

Naputak za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

Naputak za postavljanje zaštitnih žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila

Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.)

Naputak za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 39/13)

Naputak za primjenu sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe u carinskoj tarifi

Naputak za provedbu Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine

Naputak za provedbu odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga duga dospjelog 30. lipnja 1995. godine

Naputak za provedbu Odluke o reprogramu kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske

Naputak za provedbu prava članova obitelji zatočenog ili nestalog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i provedbu prava iz članka 6. Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji

Naputak za provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave

Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama

Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvajanja u maticu rođenih

Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih

Naputak za provođenje postupka homologacije vozila

Naputak za provođenje Programa za eksplantacije organa

Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja medicinskih digitalnih električnih termometara za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela

Naputak za rad djelatnika Državnog zavoda za mjeriteljstvo u postupku ovjeravanja medicinskih humanih staklenih termometara s tekućinom

Naputak za rad ovlaštenog mjeritelja kod ovjeravanja mjerila

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1997.

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1998.

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1999.

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2000.

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2001. godini

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2002.

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2003.

Naputak za subvencioniranje domaćeg programa organiziranog odmora umirovljenika i mladeži "7 dana u Dalmaciji za 699 k

Naputak za subvencioniranje domaćega organiziranoga turističkog prometa u 2004.

Naputak za subvencioniranje domaćega organiziranoga turističkog prometa u 2005.

Naputak za subvencioniranje izletničkih programa "Hrvatska baština

Naputak za subvencioniranje izletničkih programa "HRVATSKA BAŠTINA"

Naputak za subvencioniranje organiziranog domaćeg i stranog turističkog prometa u Gorskom kotaru

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1997.

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1998.

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1999.

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2000.

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2001. godini

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2002.

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2003.

Naputak za subvencioniranje stranoga organiziranoga turističkog prometa u 2004.

Naputak za subvencioniranje stranoga organiziranoga turističkog prometa u 2005.

Naputak za subvenciranje programa organiziranog odmora umirovljenika

Naputak za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze

Naputak za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze

Naputak za umjeravanje radnih etalona - manometara, vakuumometara, manovakuumometara i mjernih pretvornika tlaka

Naputak za vođenje registra životnog partnerstva

Nareba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Njemačke - regija Rheinland-Pfalz, Niedersac

Naredba

Naredba kojom imenujem generala zbora JANKA BOBETKA za zapovjednika svih postrojbi hrvatske vojske na južnom bojištu od Splita do Dubrovnika.

Naredba kojom se zabranjuje primjena na farmskim životinjama određenih tvari hormonskog i tireostatskog učinka i beta-agonista

Naredba o  prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Belgije

Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova

Naredba o charter licenci, visini naknade za sigurnost plovidbe i charter naknadi koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu s ishođenom charter licencom

Naredba o dodatnim fitosanitetskim uvjetima za uvoz sjemenskog krumpira u Republiku Hrvatsku

Naredba o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica

Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov

Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolov­nih zona za športski i gospodarski ribolov

Naredba o granicama ribolovnih poručja i ribolovnih zona

Naredba o graničnim koridorima

Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveni nadzor u međunarodnom prometu nad osobama i njihovim stvarima, robama i prijevoznim sredstvima koje podliježu nadzoru

Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima

Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja sanitarno-zdravstveni nadzor nad putnicima i uvozom, izvozom i provozom pošiljki koje prilikom uvoza podliježu ovom nadzoru

Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postav­ljena veterinarska inspekcija

Naredba o graničnim prijelazima preko kojih se obavlja promet pošiljaka bilja i sredstava za zaštitu bilja

Naredba o graničnim prijelazima za koje je postavljena granična veterinarska inspekcija

Naredba o graničnim prijelazima za koje je postavljena veterinarska inspekcija

Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice

Naredba o homologaciji bočnih svjetala za označavanje motornih vozila i njihovih prikolica

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za cestovna motorna vozila, za asimetrični kratki i dugi svjetlosni snop ili obadva, s halogenim žaruljama H4

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za cestovna motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni snop, s halogenim žaruljama H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1 i/ili HIR2

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s dugim i kratkim svjetlosnim snopom

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s halogenim HS2 žaruljama

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle s asimetričnim dugim i s kratkim svjetlosnim snopom s halogenim HS1 žaruljama

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila sa svjetlosnim izvorima s izbojem u plinu

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za asimetrični kratki svjetlosni snop i/ili dugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za simetrični kratki svjetlosni snop i/ili drugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti

Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni snop, s halogenim žaruljama kategorija R2 i/ili HS1

Naredba o homologaciji guma za gospodarska vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji guma za motorna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji halogenih glavnih svjetala koja sa svjetlosnim izvorom čine nerastavljivu cjelinu ("HSB svjetla") za motorna vozila s asimetričnim kratkim i/ili s dugim svjetlosnim snopom moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi

Naredba o homologaciji katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji malih autobusa za prijevoz putnika s obzirom na njihove konstrukcijske značajke

Naredba o homologaciji mehaničkih dijelova spojnice za međusobno povezivanje cestovnih vozila

Naredba o homologaciji mopeda s dva kotača u pogledu emisije buke

Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Naredba o homologaciji motocikala u pogledu emisije buke

Naredba o homologaciji motocikla u pogledu emisije buke

Naredba o homologaciji motora s kompresijskim paljenjem i vozila opremljena tim motorima s obzirom na štetnu emisiju iz motora

Naredba o homologaciji motora s unutarnjim izgaranjem ili elektropogonskih uređaja namijenjenih za pogon motornih vozila kategorije M i N, s obzirom na mjerenje netto snage i najveće 30 - minutne nett

Naredba o homologaciji motora sa samozapaljenjem, motora na prirodni plin i motora s vanjskim  izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin te vozila  opremljena motorima sa s

Naredba o homologaciji motora sa samozapaljenjem, motora na prirodni plin i motora s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin te vozila opremljena motorima sa samozapaljenjem,...

Naredba o homologaciji motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke

Naredba o homologaciji motornih vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine uključujući i njegovu ugradbu

Naredba o homologaciji motornih vozila s tri kotača u pogledu emisije buke

Naredba o homologaciji motornih vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Naredba o homologaciji naprava za čišćenje glavnih svjetala motornih vozila i motornih vozila s obzirom na naprave za čišćenje glavnih svjetala

Naredba o homologaciji osobnih automobila opremljenih motorom s unutarnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva te vozila kategorije m1 i n1 s elektropogonom

Naredba o homologaciji parkirnih svjetala za motorna vozila

Naredba o homologaciji ploča za označivanje sporih vozila

Naredba o homologaciji pneumatskih guma za poljoprivredna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji pojasova i sustava držanja odraslih osoba u motornim vozilima

Naredba o homologaciji pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji posebne opreme motornih vozila koja upotrebljavaju ukapljeni naftni plin kao pogonsko gorivo

Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih svjetala za motorna vozila

Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala i gabaritnih svjetala za motorna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala, pokazivača smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila koja se mogu

Naredba o homologaciji putničkih vozila opremljenih motorima s unutrašnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje potrošnje goriva

Naredba o homologaciji retrorefleksnih oznaka za teška i duga vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila na dva kotača s ili bez bočne prikolice u pogledu ugradbe retrovizora

Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora

Naredba o homologaciji SB ("Sealed Beam") glavnih svjetala za cestovna motorna vozila za europski asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni sno

Naredba o homologaciji sigurnosnih stakala i gradiva za stakla namijenjenih za ugradbu na cestovna vozila

Naredba o homologaciji stražnjih ploča za označivanje teških i dugih vozila

Naredba o homologaciji stražnjih svjetala za maglu za cestovna motorna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji svjetala stražnje registarske pločice za motorna vozila (osim motocikala) i njihove prikolice

Naredba o homologaciji svjetala za maglu na cestovna motorna vozila

Naredba o homologaciji svjetala za vožnju po danu za motorna vozila

Naredba o homologaciji svjetala za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji svjetlosnih izvora s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima s takvim svjetlosnim izvorima za motorna vozila

Naredba o homologaciji teretnih motornih vozila, prikolica i poluprikolica s obzirom na njihovu bočnu zaštitu

Naredba o homologaciji upozornih trokutova

Naredba o homologaciji uređaja za zaštitu od stražnjeg podlijetanja vozila s obzirom na ugradbu uređaja za zaštitu od stražnjega podlijetanja homologiranog tipa te vozila s obzirom na zaštitu od straž

Naredba o homologaciji velikih vozila za prijevoz putnika s obzirom na njihove opće konstrukcijske značajke

Naredba o homologaciji vozila kategorija M, N i O u pogledu kočenja

Naredba o homologaciji vozila kategorije L u pogledu kočenja

Naredba o homologaciji vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari s obzirom na njihove posebne konstrukcijske značajke

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na brave i okove za pričvršćivanje vrata (ECE r 11.02)

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na njihovo unutrašnje uređenje

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa te uređaja za ograničenje brzine

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na raspored nožnih uređaja za upravljanje

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih pojasova

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu (ECE r 17.04)

Naredba o homologaciji vozila s više od tri kotača u pogledu uređaja za upravljanje

Naredba o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje koristi motor

Naredba o homologaciji vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

Naredba o homologaciji zamjenskih sklopova kočnih obloga za motorna vozila i njihove prikolice

Naredba o homologaciji zaštitnih kaciga i njihovih vidnika za vozače i suvozače motocikala i mopeda

Naredba o homologaciji zvučnih upozornih uređaja i motornih vozila s obzirom na njihove zvučne signale

Naredba o homologaciji žarulja sa žarnom niti za uporabu u homologiranim svjetlima za motorna vozila i njihove prikolice

Naredba o imjeni Naredbe o plovidbi rijekom Neretvom, Zrmanjom i Savom

Naredba o izdavanju suglasnosti za osnivanje privatne prakse

Naredba o izgledu i sadržaju oznaka koje rabi ovlašteni servis

Naredba o iznosima osnovaca za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za   2009. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2003. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2004. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2006. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2007. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu

Naredba o jedinstvenom djelovanju službe zaštite spomenika kulture u Republici Hrvatskoj

Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda

Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet

Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius)

Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius) u 2008. godini

Naredba o lovu tunja (Thunnus thynnus)

Naredba o mjerama radi sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja u 1991. godini

Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza "PR34G13" koji sadrži genetski modificirani organizam

Naredba o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovu financiranju u 1993. godini

Naredba o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja u 1992. godini

Naredba o mjerama sprečavanja unošenja bruceloze ovaca i koza na teritorij Republike Hrvatske

Naredba o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku

Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine

Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima Republike Hrvatske

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE NA PODRUČJU  REPUBLIKE HRVATSKE

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge na području Republike Hr­vatske

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave, rano otkrivanje i kontrolu novog virusa influence A podtip H1N1 (2009) u uzgojima svinja

Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Thrips palmi Karny iz Tajlanda 1

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Repub­liku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Repub­liku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa iz Ujedinjenog Kraljevstva i Cipra

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Repub­liku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa iz zemalja koje nisu članice Europske unije

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od  1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od  1. travnja do 31. prosinca 2016. godine

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i na­met­ničkih bolesti i njihovom financiranju u   2009. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1994. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1996. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1997. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1998. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1999. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2000. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2001. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2003. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2004. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2005. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2006. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2007. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i namet­ničkih bolesti i njihovom financiranju u 2008. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametnićkih bolesti i njihovom financiranju u 1995. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2002. godini

Naredba o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u   međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2009. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2011. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2012. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2013. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2014. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za sva obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

Naredba o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području Međimurske županije

Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije

Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 1998. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 1999. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2000. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2001. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te proračunskih fondova za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2002. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2003. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2006. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2007. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2008. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obvez­nih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proraćuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

Naredba o načinu vođenja evidencije objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog prometa i evidencije izvršenih nadzora i poduzetih mjera nad tim objektima

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1996. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1997. g

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1999. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2000. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2001. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2002. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 2003. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite za 2005. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite za 2006. godinu

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite za 2007. godinu

Naredba o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Naredba o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

Naredba o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti i količini ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijsko-športskom ribolovu

Naredba o o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

Naredba o o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o obliku dodatnog žiga Republike Hrvatske i načinu žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Naredba o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika

Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu

Naredba o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda trichinella kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu

Naredba o obveznom pretraživanju goveda na prisutnost uzročnika goveđe spongiformne encefalopatije (GSE)

Naredba o obveznom pretraživanju konja na zaraznu bolest infekcioznu anemiju kopitara i mjerama za njeno suzbijanje

Naredba o obveznom pretraživanju svih konja u Županiji Sisačko-moslavačkoj na zaraznu bolest Infekcioznu anemiju kopitara i mjerama za njeno  suzbijanje

Naredba o obveznom provođenju veterinarsko-sanitarnih mjera na novooslobođenom području Republike Hrvatske

Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva

Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području županija; Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podr

Naredba o obveznom Trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području županije Vukovarsko-Srijemske

Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastog domaćinstva na području županije Brodsko-posavske i županije Osječko-baranjske

Naredba o odredivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja

Naredba o odredivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

Naredba o određivanju cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske.

Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge

Naredba o određivanju graničnih prijelaza za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obavezan zdravstveni pregled

Naredba o određivanju graničnih prijelaza za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled

Naredba o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja

Naredba o određivanju proizvoda automobilske i gumarske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni jamstvenim listom, tehničkom uputom i popisom servisa, te o najmanjem trajanju jamstvenog roka i roka osiguranog servisiranja za te proizvode

Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavIjaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi praćenja

Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju prijave cjenika odnosno tarifa

Naredba o određivanju ulaznih graničnih prijelaza za pošiljke bilja i biljnih proizvoda za koje je obvezan zdravstveni pregled

Naredba o određivanju ulaznih graničnih prijelaza za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu

Naredba o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili sportu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezeri

Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

Naredba o ograničenju broja odobrenja za mali ribolov

Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova

Naredba o ograničenju prometa na cestama

Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala)

Naredba o organizaciji rada u osnovnim i srednjim školama u 1991/92. školskoj godini

Naredba o organizaciji rada u osnovnim školama u 1992/93. školskoj godini

Naredba o otvaranju i vođenju računa u Hrvatskoj narodnoj banci

Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Naredba o ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila i o razdobljima za umjeravanje etalona

Naredba o ovjernim žigovima i ispravama kojima se potvrđuje ispravnost mjerila

Naredba o plačanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te naknade za slike državnih žigova

Naredba o plaćanju naknade za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, u prolazu Mali ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim i Koločepskim kanalom, dijelovim

Naredba o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Paš­manskom tjesnacu, u prolazu Mali ždrelac i Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Pelješkim, Koločepskim, Unijskim kanalom i kanalom Krušija, te dijelovima Srednjega kanala, Murterskoga mora i Žirjanskoga kanala

Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije - Ambrosia artemisiifolia L.

Naredba o poduzimanju mjera radi sprečavanja širenja i iskorjenjivanja zlatne krumpirove cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll i sprječavanja pojave blijedožute krumpirove cistolike nematode Globodera pallida Stone

Naredba o poduzimanju mjera radi sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zlatne krumpirove cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll i sprječavanja pojave blijedožute krumpirove cistolike nemat

Naredba o poduzimanju mjera radi sprječavanja širenja i suzbijanju zlatne krumpirove cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll. i sprječavanja pojave blijedožute krumpirove cistolike nematode

Naredba o poduzimanju mjera u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanje bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanju bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja kukuruzne zlatice - Diabrotica virgifera virgifera LeConte

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja duhanovog štitastog moljca - Bemisia tabaci (Gennadius)

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanja bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti - Tilletia spp

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanje smrdljive snijeti - Tilletia spp.

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja štetnog organizma  Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje bakteijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje krumpirova raka, koji prouzrokuje gljiva Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne krumpirove cistolike nematode - Globodera rostochiensis Woll. i blijedožute krumpirove cistolike nematode - Globodera pallida St

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne krumpirove cistolike nematode "Globodera rostochiensis Woll. i blijedožute krumpirove cistolike nematode - Globotera pallida Sto

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence  doree MLO

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice - Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Phytophtora Ramorum, Werres, De Cock

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma Anoplophora chinensis (Forster) sin. Anoplophora malasiaca (Thomson)

Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Hrvatska Kostajnica

Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Podravska Slatina

Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar

Naredba o popisu proizvoda i roba koji su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Repnblike Hrvatske prešli u vlasništvo Republike

Naredba o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republičku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvod ribarstva za prehranu ljudi

Naredba o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u Republiku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi

Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi

Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj

Naredba o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen unos žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatsku

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatskoj

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku

Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz  i provoz određenih vrsta živih životinja

Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja

Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja

Naredba o popisu zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku

Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Repub­liku Hrvatsku

Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životunjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

Naredba o posebnim pravilima za plovidbu brodova unutarnjim vodama u granicama Republike Hrvatske

Naredba o potvrđivanju određenih trećih zemalja i određenih područja o trećim zemljama kao nezaraženih štetnim organizmima Xanthomonas campestris (svim sojevima patogenim za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kielly (svim sojevima patogenim za rod Citrus)

Naredba o povećanom odstrelu lisica

Naredba o povećanom odstrjelu lisica

Naredba o prestanku poduzimanja dijela mjera pripravnosti

Naredba o prestanku privremene zabrane uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i životinjskih proizvoda podrijetlom iz Republike Francuske

Naredba o prestanjku važenja Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određ

Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanja širenja bakterije Pseuodomonas solanacearum (Smith) Smith iz Egipta

Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith iz Egipta

Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. iz Egipta

Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima

Naredba o privremenoj zabrani lova divljači

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda podrijetlom od domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i životinjskih proizvoda podrijetlom iz Republike Francuske

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i stočne hrane iz Belgije

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i stočne hrane iz Kraljevine Nizozemske

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i stočne hrane iz Republike Francuske

Naredba o privremenom određivanju cestovnog graničnog prijelaza Terezino Polje za uvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom određivanju cestovnog graničnog prijelaza Terezino Polje za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obavezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom određivanju cestovnog graničnog prijelaza Terezino Polje za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom određivanju riječnog graničnog prijelaza Vukovar za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obavezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom određivanju riječnog graničnog prijelaza Vukovar za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom određivanju riječnoga graničnog prijelaza Vukovar za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obavezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom određivanju ulaznog cestov­nog graničnog prijelaza Batina, za uvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom određivanju ulaznog cestovnog graničnog prijelaza Terezino Polje za uvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom određivanju ulaznoga cestovnoga graničnog prijelaza Terezino Polje za uvoz i provoz pošiljaka bilja za koje je obvezan zdravstveni pregled

Naredba o privremenom postavljanju veterinarske granične inspekcije na riječni granični prijelaz Luka Vukovar

Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 64/09)

Naredba o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće

Naredba o proglašenju Australije kao zemlje u kojoj nije zabilježena prisutnost štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Naredba o proglašenju područja općine Bjelovar zaraženim i područja općina Križevci i Koprivnica ugroženim područjima od zarazne bolesti bruceloze životinja

Naredba o proglašenju područja zaraženih karamenskom štetočinjom bilja - zlatnom krumpirovom cistolikom nematodom - Globodera rostochiensis Woll

Naredba o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinom bilja - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.

Naredba o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinom bilja Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al

Naredba o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinjom bilja - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.

Naredba o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima

Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske

Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini

Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogor­ske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Kra­pinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Kar­lovačke, Istarske, Ličko-senjske i Grada Zagreba

Naredba o provođenju nadzora radi sprječavanja pojavljivanja smeđe truleži gomolja krumpira - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. i prstenaste truleži gomolja krumpira - Clavibacter michiga

Naredba o provođenju posebnih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja na području Općine Dvor i Grada Gline

Naredba o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske

Naredba o računima za uplatu osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga

Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima

Naredba o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Ličko-senjske županije

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Šibensko-kninske županije

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije dubrovačko-neretvanske

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije primorsko-goranske

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibenske

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije šibensko-kninske

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske

Naredba o razvrstaju luke Rijeka

Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije

Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije Istarske

Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Županije zadarsko-kninske

Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj

Naredba o ribolovu povlačnim mrežama - koćama

Naredba o ribolovu tuna - Thunnus thynnus

Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thunnus)

Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thynnus)

Naredba o ribolovu tunja - Thunnus thynnus

Naredba o smanjenu brojnog stanja pojedine vrste divljači

Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači

Naredba o sprečavanju širenja i suzbijanju smrdljive snijeti - Tilletia spp.

Naredba o sprječavanju širenja i suzbijanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.

Naredba o standardnim operativnim postupcima za dodjelu i presađivanje očnih tkivnih presadaka

Naredba o stavljanju cigareta na tržište

Naredba o stavljanju izvan snage Naredbe o homologaciji pneumatskih guma za poljoprivredna vozila i njihove prikolice

Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

Naredba o stavljanju u promet poljoprivrednog sjemena kukuruza koje odstupa od normi kvalitete

Naredba o stavljanju u promet poljoprivrednog sjemena strnih žita i trava koje odstupa od propisanih temeljnih zahtjeva o kakvoći sjemena

Naredba o tarifi troškova uredovanja carinskog djelatnika izvan uredovnog prostora

Naredba o ukidanju Naredbe o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila

Naredba o ukidanju Naredbe o obaveznom snabdijevanju radnika gaziranom slanom vodom u odjelima s visokom temperaturom

Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja

Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju športske opreme i rekvizita koji se mogu stavljati u promet samo ako imaju garancijski list, tehničke upute i odredbu o najkraćem garancijskom roku i roku osiguranog servisiranja za proizvode

Naredba o ukidanju Naredbe o određivanju terminalnih i sličnih uređaja iz područja radiokomunikacija, elektroakustike, registriranja i reprodukcije slike i zvuka, namijenjenih za uporabu u domaćinstvu koji se mogu stavljati u promet samo ako imaju garancijski list, tehničke upute i odredbu o najkraćem garancijskom roku i roku osiguranog servisiranja za te uređaje

Naredba o ukidanju Naredbe o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova postupka priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti

Naredba o ukidanju Naredbe o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupka obveznog potvrđivanja (certificiranja) proizvoda i izdavanja potvrde o sukladnosti

Naredba o ukidanju Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen)

Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske

Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode na području Republike Hrvatske

Naredba o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima

Naredba o usklađivanju dodatka za njegu i pomoć druge osobe od 1. listopada 1991.

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata

Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje invalidskog dodatka, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, osnovice materijalnog osiguranja, naknade za nabavu udžbenika, osnovic

Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane naknade, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane pomoći, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

Naredba o usklađivanju svota posebne novčane naknade za 1990. godinu

Naredba o usklađivanju svote cenzusa prihoda od poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Naredba o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske

Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

Naredba o utvrđivanju mjesečnh iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1

Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1999. godine

Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. travnja 1998. godine

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992.

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1993.

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1994. godine

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. listopada 2001. godine

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1995. godine

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 2001. godine

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 2000. godine

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje ospkrbnine od 1. srpnja 1993. godine

Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Naredba o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknade za pokriće troškova postupka priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanju potvrda o sukladnosti

Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo

Naredba o uvjetima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem

Naredba o uvjetima nabavke određene medicinsko-tehničke opreme

Naredba o visini i načinu plaćanja  naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja (certificiranja) grla za žarulje s navojem

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja (certificiranja) električnih aparata za kućanstvo

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja (certificiranja) elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja/certifikaciju elektroenergetskih izoliranih vodiča i kabela

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja/certifikaciju elektroničkih kućanskih aparata i elektroničkih aparata za sličnu upotrebu

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja/certifikaciju ručnih alata s elektromotorima

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja/certifikaciju sklopki za naprave

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja/certifikaciju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanju/certifikaciji proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupka obveznog potvrđivanja (certificiranja) proizvoda i izdavanja potvrde o sukladnosti

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tehničkog nadzora električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, provjeru pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i

Naredba o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjenih eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i p

Naredba o visini i načinu plaćanja troškova ispitivanja sukladnosti za uređaje koji proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju građene izvore optičkih zračenja

Naredba o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj

Naredba o visini naknada za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

Naredba o visini naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske

Naredba o visini naknade za baždarenje brodica

Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca

Naredba o visini naknade za boravak plovila u raspremi na unutarnjim vodama

Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju kapetanije na unutarnjim vodama

Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije

Naredba o visini naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe

Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja

Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima

Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama

Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca

Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

Naredba o visini naknade za pregled i baždarenje čamaca koje provode lučke kapetanije unutarnjih voda

Naredba o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica

Naredba o visini naknade za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice

Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu

Naredba o visini naknade za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja

Naredba o visini naknade za tehnički pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari

Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica

Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očvidnik brodica

Naredba o visini naknade za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica

Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti

Naredba o visini naknade za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja na području Republike Hrvatske

Naredba o visini naknade za usluge peljarenja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica

Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca

Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Naredba o visini troškova postupka priznavanja novostvorene sorte odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog bilja

Naredba o visini troškova postupka priznavanja sorti

Naredba o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Naredba o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata

Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom

Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom

Naredba o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvom

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za javni zračni promet

Naredba o vremenu otvorenosti aerodromâ za javni zračni promet

Naredba o vremenu u kojejm zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena

Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

Naredba o vremenu u kojem zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena

Naredba o vrstama mjerila za koje se provodi mjeriteljski nadzor

Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru

Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava

Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, te obliku i sadržaju ovjernice

Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja držav­nih ovjernih žigova i oznaka za ovjeravanje mjerila, oznaka za označavanje mjerila te ovjernih isprava

Naredba o zabrani i ograničenju prometa na cestama Republike Hrvatske i ulicama grada Rijeke

Naredba o zabrani i ograničenju prometa na cestama Republike Hrvatske i ulicama Grada Zagreba

Naredba o zabrani i ograničenju prometa na cestama Republike Hrvatske, ulicama Grada Zagreba, općine Marija Bistrica i grada Splita

Naredba o zabrani lova pernate divljači na teritoriju Republike Hrvatske

Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini

Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu

Naredba o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka

Naredba o zabrani primjene određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka na farmskim životinjama

Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama

Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste u prehrani ljudi

Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu

Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih li­jekova na životinjama koje se koriste za prehranu lju­di

Naredba o zabrani prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja koja sadrže određene aktivne tvari

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar tolilfluanid

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor

Naredba o zabrani stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže biocid dimetil fumarat

Naredba o zabrani stavljanja na tržište te uvoza i izvoza krzna pasa ili mačaka, te proizvoda koji sadrže krzno pasa ili mačaka

Naredba o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona somatotropina

Naredba o zabrani stavljanja u promet svinja s područja Županije vukovasko-srijemske i dijelova Županije osječko-baranjske

Naredba o zabrani ulaska iz Njemačke u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani ulaska u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani ulaska u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda  radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uporabe didušikovog monoksida (NO)

Naredba o zabrani uporabe proteina životinjskog podrijetla u prehrani životinja

Naredba o zabrani uporabe tkiva i organa te strojno iskoštenog mesa preživača kao rizičnih sirovina, u kojima bi se mogao naći uzročnik goveđe spongiformne encefalopatije (BSE), u proizvodnji mesnih p

Naredba o zabrani upotrebe proteina podrijetlom od preživača (osim mlijeka i mliječnih prerađevina) u prehrani preživača

Naredba o zabrani uvoza i provoza preko područja Republike Hrvatske živih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja virusa svinjske gripe podtipa H1N1

Naredba o zabrani uvoza koža i proizvoda od kože mladunaca određenih vrsta tuljana

Naredba o zabrani uvoza u Repubiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka podrijetlom od domaćih i divljih preživača iz Bugarske- regija Bourga, Iambol, Hasskovo i Kardjali

Naredba o zabrani uvoza u Republike Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku crijeva podrijetlom iz Kine

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda,  kao i krmiva animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Kraljevine Belgije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Kraljevine Danske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Kraljevine Nizozemske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Kraljevine Španjolske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Republike Italije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Savezne Republike Njemačke

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivih spongiformnih encefalopatija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva, animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Republike Irske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka od goveda podrijetlom iz Ujedinjenog Kraljevstva

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i  provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske - regija Catalonia, Castilla-La Mancha i Valencia, radi sprječava­nja unoše­nja u Republiku Hrvat­sku zarazne bolesti klasične svi­njske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i prolaza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske  domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske  peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske  peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske  peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske cibetki (porodica Viverridae)

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i   divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi   sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih papkara, te proizvoda od navedenih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Turske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala  podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije ra

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatrsku bolesti plavog jezika

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača radi sprječavanja unošenja u Republ

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača, te proizvoda od navedenih životinja podrijetlom iz Turske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske Unije radi sprječavanja unoš

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku klasične svinjske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Abruzzo, Calabaria, Campania, Sicilia, Veneto i Lombardija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Abruzzo, Calabria, Campania i Sicilija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Abruzzo, Kalabrija, Kampanija, Umbrija te Sicilija - provincija Katanija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Campania,

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - Regija Kalabrija i Kampanija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - Regija Kalabrija, Kampanija i Lazio

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Kalabrija, Kampanija, Lazio i Sicilija - provincija Katanija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Sicilija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Ujedinjenog Kraljevstva - područje Engleska

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i pro­voza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih svinja i njihovih proizvoda radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Republike Francuske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Republike Portugala

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog podrijetla podrijetlom iz Švicarske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi   i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz Bosne i Hercegovine radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz Mađarske - provincija Csongrad radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz Mađarske radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije i pridruženih zemalja radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proiz­voda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije, EEA i EFTA radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi spriječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Belgije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Cipra, Grčke, Japana i Južnoafričke Republike radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku New­castleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Danske, Crne Gore i Srbije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Danske, Francuske - regija Pas – de Calais, Grčke – regija Peloponnese, Izraela, Japana – općina Fukuoka, Juž­no­afričke Republike – općina Camperdown/Richmond i Makedonije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Francuske - Okrug Loire - Atlantique, područje Pays de la Loire (zapadni dio Francuske), Grčke – regija Peloponnese, Japana – općina Fukuoka, Južnoafričke Republike – općina Camperdown /Richmond i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske – regija West Horsley, Surrey radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Grčke - Regija Peloponnese, Japana - općina Fukuoka i Južnoafričke Republike - općina Camperdown/Richmond radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Grčke – regija Peloponnese, Japana – općina Fukuoka, Južnoafričke Republike – općina Camperdown/Richmond i Makedonije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku New­castleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Grčke, Japana i Južnoafričke Republike radi sprječavanja unoše­nja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije - regija Sicilija radi sprječavanja unošenja u Republiku Hr

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije - regija Toscana i Lombardia

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije - regija Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Friuli, Umbria, L

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Nizozemske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Norveške - općina Buskerud radi sprečavanja unošenja u Republiku Hr

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Norveške - radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku newcastelske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Njemačke

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Njemačke - regija Nordrhein-Westfalen

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Švedske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Švedske - radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku newcastelske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Švedske, pokrajina Dalarna radi sprečavanja unošenja u Republiku Hr

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Tajlanda, Koreje, Vijetnama, Japana i Kine

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja in­fluence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proiz­voda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi, radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Bugarske radi sprječavanja unošenja u Repub

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Luksemburga radi sprječavanja unošenja u Re

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Njemačke - regija Rheinland-Pfalz i Nieders

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Njemačke - regija Rheinland-Pfalz i Niedersac­h­sen

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Rumunjske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Rumunjske - regije Arad radi sprječavanja u

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Rumunjske radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku klasične kuge svinja

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske - regija Catalonia i Castilla -La Manc­ha, radi sprječava­nja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti klasične svi­njske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske - regija Catalonia, Castilla-La  Mancha, Valencia i Aragon, radi sprječava­­­nja unoše­­­nja u Repub­liku Hrvatsku zarazne bolesti klasične svi­­­njske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja podrijetlom iz Španjolske - regije Catalonia radi sprječav

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara,

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i div­ljih papkara, ...

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i div­ljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i živo-tinjske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i pro­voza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i div­ljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i div­ljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenje u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i div­ljih papkara, proizvoda od papkara kao i...

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od tih životinja kao i životi

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara   podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od goveda i svinja, te životinjske hrane i stelje "

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podri

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Savezne republike Jugoslavije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Urugvaja

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Velike Britanije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Ujedinjenog

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja¸Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara,...

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. iz Republike Makedonije, Bos

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. iz Republike Mađarske i Rumunj

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih papkara te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Narod

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Bourgas

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka podrijetlom

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Belgije - pokrajina Limburg

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia i Vratza

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, S

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske - regije Sofia, Vratza, Shumen, Montana, Jambol i Bourgas

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Bugarske regije Sofia

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Češke Republike - regija Breclav, Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherske Hradiste, Zlin, Znojmo i Prerov

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Kraljevine Nizozemske - regije Bra

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Moldavije - regija Orgeyev

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Narodne Republike Kine

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Nizozemske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije Republike Češke

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije Španjolske

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Češke

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Italije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Portugala - pokrajina Alentejo

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Campani

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Sardini

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria,

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino-Alto Adige, Sardegna i Emilia Romagna

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke - regij

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke - regija Mecklenburg-Vorpommern

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke - regija Nordrhein-Westfalen i Niedersachsen

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke - regije Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Brandenburg

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke i Belgi

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke-regije Nordrhein-Westfalen

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Slovačke Republike - Regije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Slovačke Republike - regije Banska

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije L"rida, Segovia, Madrid, Toledo, Zaragoza i Sevilla

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije Lerida, Segovi

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije Lérida, Segovia, Madrid, Toledo i Zaragoza

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije Sevilla

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike - regije Napo

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike - Regije Napoli i Calabria

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike - regije Napoli, Calabria, Trentino Alto Adige i Veneto

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike - regije Napoli, Calabria, Trentino Alto Adige, Veneto, Lazio i Lombardia

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike-regije Napoli

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i prozvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke - regije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih živih papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od navedenih životinja iz Republi

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske goveda i ovaca te životinjskih proizvoda podrijetlom od navedenih vrsta iz Ujedinjenog Kraljevstva i Republik

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja, kao i životinjske hrane i stelje podrij

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetl

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara i proizvoda podrijetlom od papkara iz Republike Grčke

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Bosne i Hercegovine - objekta "KOKA-PRODUKT" Gračanic

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Narodne Republike Kine - Hong Kong

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske ribe, glavonožaca, ljuskavaca (rakova, puževa, školjki i drugih vodenih i suhozemnih životinja s hitinskom il

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske živih svinja podrijetlom iz određenih pokrajina Savezne Republike Njemačke

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske živih svinja, proizvoda i otpadne animalne tvari podrijetlom od svinja iz Republike Bosne i Hercegovine

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko toritorija Republike Hrvatske ribe i ribljih proizvoda - svježih, zamrznutih ili prerađenih podrijetlom iz Kine - objekta No 3200/02226

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provozu preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku radi sprječavanja unošenja transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku tkiva visokog rizika i krmiva animalnog podrijetla iz zemalja sa pojavom goveđe spongiformne encefalopatije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku tkiva visokog rizika, krmiva animalnog podrijetla i gotove stočne hrane koja sadrži krmiva animalnog podrijetla

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku tkiva visokog rizika, krmiva životinjskog podrijetla i gotove stočne hrane koja sadrži krmiva životinjskog podrijetla

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih kopitara (konji, magarci, mazge, mule) podrijetlom iz Republike Albanije

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje i provoza preko područja Republike Hrvatske živih

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla podrijetlom iz Kine

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku, provoza i provoza sa pretovarom preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. iz Rep

Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Uj

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama

Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

Naredba o zaštitnim mjerama i uvjetima pri uvozu i provozu goveda, ovaca, koza, svinja i ostalih papkara i njihovih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske u svezi sprečavanja unosa zarazne bolesti slinavke i šapa

Naredba o znaku proizvodača

Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina

Naredba o zračnim putovima

Naredba o žigovima i drugim znakovima i potvrdama o ispravnosti mjerila

Naredba o žigovima i ispravama kojima se ovjerava ispravnost mjerila

Naredba za provođenja Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području pomorstva

Naredba za provođenje Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području turizma

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na području prometa nekretninama

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području cestovnog i željezničkog prometa

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području poštanskog prometa

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prometa na unutarnjim vodama

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prosvjete, kulture i športa

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području stranih ulaganja

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području trgovine

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području znanosti, tehnologije i informatike

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u podruu zračnog prometa

Naredba za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.)

Naredbe o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2010. godinu

NAREDBU  O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA ZA 1997. GODINU

Naredbu o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila i njihove prikolice

Naredbu o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za osobne automobile

Naredbu o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2019. godini

Naredbu o mjerama za sprečavanje unošenja Kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)

NAREDBU o mjerilima za koja se provodi mjeriteljski nadzor

Naredbu o određivanju terminalnih i sličnih uređaja iz područja telekomunikacija te uređaja koji se na njih priključuju koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni jamstvenim listom i tehn

Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi i športu

Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu

Naredbu o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Naredbu o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

Naredbu o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike - regije Camp

Naredbu zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Italije

Nastavak obnove ratom stradalih područja

Nastavak Posebnog dodatka II (objavljenog u "Narodnim novinama" br. 45/2010.) uz Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: UP-IP-3826/2009 i dr. od 17. studenoga 2009.

Nastavni plan i okvirni obrazovni program - Automehatroničar

Nastavni plan i okvirni obrazovni program - Instalater kućnih instalacija

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje alatničar

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autolakirer

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje elektroinstalater

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje elektromehaničar

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje elektroničar-mehaničar

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fotograf

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje frizer

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pediker

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pismoslikar

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje plinoinstalater

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje soboslikar-ličilac

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje stolar

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje strojobravar

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje vodoinstalater

Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih

Nastavni plan i program za osnovnu školu

Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole

NN 91A/93 - Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata

Nomenklatura šumarskih proizvoda i usluga - NŠPU 98 s Metodološkim uputama za tromjesečne izvještaje šumarstva

Nomenklature poljoprivrednih i ribarskih proizvoda s metodološkim uputama za mjesečne izvještaje o otkupu i prodaji proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (PO-TRG-31 i PO-TRG-33)

NOMENKLATURU INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA - NIPU 97

Normativi za prehranu učenika u osnovnoj školi

Obavijest

Obavijest broj I Republičkog odbora za nadzor izbora

Obavijest Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-05/11-01/2445, urbroj: 376-14/IS-11-2 od 20. srpnja 2011.

Obavijest Hrvatske agencije za poštu i elektroničku komunikacije klasa: Up/I-344-05/11-01/2368, urbroj: 376-14/IS-11-2 od 13. srpnja 2011.

Obavijest i Javni poziv Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-05/11-01/1258, urbroj: 376-14/IS-11-5 od 4. svibnja 2011.

Obavijest i Javni poziv na podnošenje novih zahtjeva za isti radiofrekvencijski spektar Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-04/11-01/107 od 13. rujna 2011.

Obavijest Ministarstva poljoprivrede

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio brodoremontno brodogradilište Vranjic

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokacijama Malenica i Val delle Navi, u Limskom zaljevu

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka natičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti"

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - Bunarina, na dijelu k.o. Pula

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjere - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - sportske luke - Bunarina na dijelu k.o. Pula

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Vitrenjak

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra - luke posebne namjene - industrijske luke Urinj

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene - brodogradilišne luke na dijelu k.o. Korčula, Korčula (područje bivšeg Brodogradilišta Inkobrod)

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba te obavljanja obrazovno/istraživačke djelatnosti na polju 51 A, 51 B, 51 C, 51 D u Malostonskom zaljevu

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjki i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

Obavijest o namjeri davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja turističko-proizvodnog kompleksa za preradu i ugostiteljsku ponudu školjkaša u uvali Sutvid, k.o. Popova luka

Obavijest o podnesenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Dalmatinska Maraska/Dalmatinska Maraška"

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Lička janjetina" oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Međimursko meso 'z tiblice" oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Paška sol" oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonski med" oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva » Dalmatinska panceta« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bjelovarski kvargl« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Brački varenik« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bračko maslinovo ulje« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Creska janjetina« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinska janjetina« – zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinska pečenica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinski med« – zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Goranski medun« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski med«/»Istrski med«  zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski ovčji sir« / »Istrski ovčji sir« – zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Komiški rogač« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lički škripavac« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Ludbreški hren« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lumblija« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Malostonska kamenica« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso crne slavonske svinje« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso istarskoga goveda – boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso turopoljske svinje« – zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Novigradska dagnja« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Paški sir« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Rudarska greblica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Samoborska češnjovka«/»Samoborska češnofka« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinski klipič« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Vrbovečka pera« oznaka zajamčeno tradicionalni specijalitet

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski bagremov med« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski mlinci« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski štrukli«/»Zagorski štruklji« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti vina naziva »Lumbarda«

Obavijest o promjeni žiro-računa Hrvatske gospodarske komore

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za davanje koncesije za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj mreži

Obavijest o zaprimanju, 14. prosinca 2011. godine, zahtjeva za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra 3410-3600 MHZ, za koji je tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra utvrđena dodjela postupkom javnog natječaja

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla naziva "Krčki pršut"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti "Istarski pršut"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Dalmatinsko maslinovo ulje"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Paška janjetina"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Varaždinsko zelje"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti odnosno oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenog proizvoda

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Muškat momjanski" ili "Moscato di Momiano"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Ponikve"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Baranjski kulen"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Dalmatinski pršut"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Drniški pršut"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Lički krumpir"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Meso zagorskog purana"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Poljički soparnik"

Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Virovitička paprika"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje"

Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Korčulansko maslinovo ulje"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Krčko maslinovo ulje"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Šoltansko maslinovo ulje"

Obavijest Tajništva Hrvatskoga državnoga sabora

Obezatne upute broj - DR IV - o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, nevladinih udruga i stranih promatrača

Obezatne upute OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

Obiteljski zakon

Objava  o upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

Objava  registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/152, urbroj: 525-08/0558-12-2 od 10. srpnja 2012. godine

Objava Dodatka - Testovi za dijagnostiku infekcije Brucellom suis uz Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje  bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis

Objava Izdvojenog mišljenja uz Odluku Ustavnog suda, broj: U-III-669/2003 od 27. listopada 2004.

Objava iznosa prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini i svote doplatka za djecu iz čl. 24., 25., 26., 28. i 29. Zakona o doplatku za djecu

Objava iznosa prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini i svote doplatka za djecu iz članaka 24., 25., 26., 28. i 29. Zakona o doplatku za djecu

Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i polovica na liniji klanja

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala

Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenopravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijal

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materija

Objava o brisanju iz popisa pravnih osoba i stručnih službi koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara

Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata

Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena

Objava o brisanju iz Registra proizvodača poljoprivrednog sadnog materijala

Objava o brisanju iz Registra proizvodača poljoprivrednog sjemena

Objava o brisanju iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena

Objava o brisanju iz Registra proizvođaća kvalitetne rasplodne stoke

Objava o brisanju iz Registra proizvođđača poljoprivrednog sadnog materijala

Objava o brisanju iz Upisnika proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

Objava o brisanju u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena

Objava o dozvoli u ekološkoj proizvodnji

Objava o dozvoli u ekološkoj proizvodnji materijala za reprodukciju

Objava o iznosu prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka svih radnika zaposlenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj za godinu 1989.

Objava o nepravovaljanosti Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj

Objava o svoti prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj

Objava o svoti prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj

Objava o upisu u Popis organizaaja udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih zautvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Popis ovlaštenih institucija koje udovoljavaju uvjetima za ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zašti

Objava o upisu u Popis ovlaštenih institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala viš

Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija

Objava o upisu u popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija

Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda

Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla stoke

Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbi o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala ti

Objava o upisu u popis pravnih osoba kojima je izdano odobrenje za proizvodnju genetskog materijala

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog Sjemena

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrenog sjemena

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Popisu pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Registar dorađđivača poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Registar dorađivača poljaprivrednog sjemena

Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Registar mineralnih gnojiva

Objava o upisu u Registar proizvodača poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Registar proizvodaća poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u registar proizvodađa kvalitetne rasplodne stoke

Objava o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

Objava o upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala

Objava o upisu u Registar proizvođača šumskog sjemena

Objava o upisu u Registar proizvođđača poljoprivrednog sadnog materijala

Objava o upisu u Registar umjetnih gnojiva

Objava o upisu u Upisnik (Registar) pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kakvoće poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Upisnik dorađivača poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Upisnik laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena

Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Objava obrasca I (TAB. I-1) uz Odluku o visini pristojbe koja se plaća pri izvozu određenih proizvoda

Objava Obrazaca uz Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

Objava Podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Objava podatka o ukupnim izdacima zdravstvenog osiguranja za 2004. godinu

Objava Popisa dorađivača poljoprivrednih sjemena upisanih u Upisnik dorađivača poljoprivrednog sjemena

Objava Popisa laboratorija

Objava Popisa ovlaštenih laboratorija

Objava Popisa ovlaštenih osoba za obavljanje postupka klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja

Objava popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

Objava Popisa proizvođača presadnica

Objava Popisa proizvođača sjemena upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Objava Popisa upisanih laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena

Objava popisa upisanih mineralnih i organskih gnojiva

Objava Popisa upisanih uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija

Objava popisa ustanova koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje sustava kakvoće

Objava popisa ustanova ovlaštenih za potvrđivanje osoblja u području upravljanja kakvoćom

Objava Popisa uvoznika upisanih u Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Objava Popisa zahvata uz Uredbu o procjeni utjecaja na okoliš

Objava Priloga - Crteži broj 1 i 2 uz Pravilnik o obilježavanju vozila kojim se prevoze djeca

Objava Priloga - Obrazac uz Pravilnik o izobrazbi zaposlenika kaznionica i zatvora Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Objava Priloga - Obrazac uz Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola društvu za poslovanje vrijednosnim papirima i ovlaštenom posredniku za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima

Objava Priloga br. 2 uz Pravilnik o provedbi modela kapitalnih ulaganja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Objava Priloga I i II uz Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine   tarifnih stavki

Objava Priloga na Odluku o obveznicima, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

Objava Priloga uz Naredbu o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima

Objava Priloga uz Pravilnik o porezu na dobit

Objava Priloga uz Pravilnik o porezu na dohodak

Objava prlioga uz pravilnik o o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne

Objava proglašenja Rješenja o registraciji oznake proizvoda ništavim

Objava prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće za 2001. godinu

Objava registrirane oznaka i naziva proizvoda, klasa: 310-26/12-01/153, urbroj: 525-08/0497-12-1 od 10. srpnja 2012. godine

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Drniški pršut"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Krčki pršut"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Lički krumpir"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Meso zagorskog purana"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Varaždinsko zelje"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Virovitička paprika"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/151, urbroj: 525-08/0558-12-2 od 10. srpnja 2012. godine

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/157, urbroj: 525-08/0497-12-2 od 20. srpnja 2012. godine

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1995. za područje Općine Feričanci

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1995. za područje Općine Podgorač

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Ivanić-Grada

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Našica

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Grada Novske

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje općina otoka Paga - Pag i Novalja

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje općine Đurđenovac

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Općine Kloštar-Ivanić

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Općine Križ

Objava službenih rezultata provedenog glasovanja na savjetodavnom referendumu održanom dana 2. lipnja 1996. za područje Zagrebačke županije

Objava u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske klasa: 011-01/12-01/02, urbroj: 50301-09/06-12-2 od 20. prosinca 2012. godine

Objava upisa u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće stočne hrane

Objava upisa u Popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja

Objava upisa u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kakvoće nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Objava upisa u Popis pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Objava upisa u Registar mineralnih gnojiva

Objava upisa u Upisnik pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

Objava Upisa u Upisnik proizvođača presadnica - Popis proizvođača

Objava upisa u Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Objava upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala

Obračunska razina i dopuštena potrošnja za kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj, dodatak C, skupina I

Obračunska razina za tvari koje oštećuju ozonski omotač iz Montrealskog protokola, Dodatak b., Skupina II. i Skupina III.

Obrasci za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih za diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti postupci vode

Obrazac iskaznice dodatnoga zdravstvenog osiguranja

Obrazac obavijesti o prisilnom zadržavanju u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi

Obrazac obrazloženja prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi

Obvezane upute broj EP III, Postupak kandidiranja

Obvezatna upute broj  LN-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Obvezatne upite broj FLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina koji će se održati 28. srpnja 2019.

Obvezatne upute br. I.

Obvezatne upute br. II.

Obvezatne upute br. III.

Obvezatne upute br. IV.

Obvezatne upute br. IX.

Obvezatne upute br. V.

Obvezatne upute br. VI.

Obvezatne upute br. VII.

Obvezatne upute br. VIII.

Obvezatne upute br. X.

Obvezatne upute br. XI.

Obvezatne upute br. XII.

Obvezatne upute br. XIII.

Obvezatne upute br.XI

Obvezatne upute broj -  DR V, o načinu uređenja glasačkog mjesta za provedbu državnog referenduma

Obvezatne upute broj - DR I - provedba referenduma

Obvezatne upute broj - DR I, provedba referenduma, redoslijed radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj - DR II (ODR-1 do ODR-12) - obrasci za provedbu državnog referenduma

Obvezatne upute broj - DR II, obrasci za provedbu državnog referenduma

Obvezatne upute broj - DR III - o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj - DR III, o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj - DR IV, o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj - DR V - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na glasačko mjesto

Obvezatne upute broj - DR VI - o načinu uređenja glasačkog mjesta za provedbu državnog referenduma

Obvezatne upute broj - DR VI, o referendumskoj šutnji

Obvezatne upute broj - DR VII - o referendumskoj šutnji

Obvezatne upute broj - DR VII, o načinu glasovanja birača, osoba s invaliditetom, nepismenih te birača koji ne mogu pristupiti na glasačko mjesto

Obvezatne upute broj - DR VIII (ODR-13 do ODR-18) - obrasci za provedbu državnog referenduma

Obvezatne upute broj  EP II, Obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj  FL-I – O suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima koji će se održati 21. svibnja 2017.

Obvezatne upute broj  L VI o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj  L-II – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj  L-III – Obrasci za pripremu i provedbu izbora

Obvezatne upute broj  LN-II – Postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj  LN-III – o obrascima za provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj  LS-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj  LS-II – Postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj  L-V – O načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj  L-VI – O načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj  MLN-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj  MLN-II – Postupak kandidiranja kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj DLS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLS II - primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj DLS III - kandidiranje

Obvezatne upute broj DLS III - kandidiranje i odustanak od kandidature

Obvezatne upute broj DLS III - postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

Obvezatne upute broj DLS III o postupku kandidiranja

Obvezatne upute broj DLS IV - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj DLS IV - o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj DLS IV o primjeni obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj DLS V - o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

Obvezatne upute broj DLS V - o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Obvezatne upute broj DLS VI - o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana

Obvezatne upute broj EP I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj EP I, Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj EP II (OEP-1 do OEP-4) - obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj EP II, Obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP III - postupak kandidi­ranja

Obvezatne upute broj EP III, Postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj EP IV (OEP-5 do OEP-17) obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP IV, O glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj EP IX - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj EP V, O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj EP V, Obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP VI – obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute broj EP VI, O načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj EP VII - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj EP VII, O načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača na poplavljenim područjima

Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj FL I o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja promidžbe na lokalnim izborima 2013.

OBVEZATNE UPUTE BROJ FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe

Obvezatne upute broj FLN – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Milna u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna koji će se održati 30. rujna 2018.

Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Koprivnički Ivanec u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec koji će se održati 26. listopada 2014.

Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Preseka u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka koji će se održati 14. rujna 2014.

Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Županijskog izbornog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije te Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čeminac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za župana i zamjenike župana Sisačko-moslavačke županije te općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čeminac koji će se održati 12. listopada 2014.

Obvezatne upute broj FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gline u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravnima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline koji će se održati   20. prosinca 2015

Obvezatne upute broj FLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani koji će se održati 6. rujna 2020.

Obvezatne upute broj FLS -  o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka,  članove  Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor koji će se održati 10. ožujka 2019.

OBVEZATNE UPUTE BROJ FLS – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Orahovice u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice koji će se održati 1. listopada 2017.

Obvezatne upute broj FLS – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Muć u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Muć

Obvezatne upute broj FLS I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca koji će se održati 21. prosinca 2014.

Obvezatne upute broj FLS i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 13. listopada 2013.

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 15. lipnja 2014.

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 23. ožujka 2014.

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izvorima koji će se održati 8. ožujka 2015.

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca koji će se održati 5. lipnja 2016.

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci koji će se održati 12. srpnja 2015.

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradišci i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd koji će se održati 20. ožujka 2016.

Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Murter - Kornati u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Murter - Kornati koji će se održati 29. svibnja 2016.

Obvezatne upute broj FLS I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čeminac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim  izborima za Općinsko vijeće Općine Čeminac koji će se održati 2. listopada 2016.

Obvezatne upute broj FLS-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 19. travnja 2020.

Obvezatne upute broj FLS-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 12. srpnja 2020.

Obvezatne upute broj FMLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Lovinac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 8. lipnja 2014.

Obvezatne upute broj FMLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te amjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda koji će se održati 20. žujka 2016.

Obvezatne upute broj FMLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Viljevo u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine  koji će se održati 29. svibnja 2016.

Obvezatne upute broj FMLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 18. listopada 2020.

Obvezatne upute broj I - o redoslijedu radnji i tijeku rokova prema Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

Obvezatne upute broj I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj I - Redosljed izbornih radnjiI i tijek rokova

Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja (OZ-1 do OZ-17)

Obvezatne upute broj II - o obrascima za provedbu savjetodavnog referenduma na dan 2. lipnja 1996. godine

Obvezatne upute broj II - Obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj II. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj III - način uređivanja prostorija u kojima će birači glasovati na glasačkom mjestu

Obvezatne upute broj III - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provedbu izbora za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj III - Postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj III - postupak kandidiranja (kandidiranje u I. do XI. izbornoj jedinici)

Obvezatne upute broj III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj IV - način glasovanja birača na savjetodavnom referendumu

Obvezatne upute broj IV - o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatsko zastavom i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj IV - Obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj IV - obrasci za postupak izbora (OZ-18 do OZ-25)

Obvezatne upute broj IV o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute broj IV. kandidiranje za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj IX - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj IX - o načinu uređenja birač­kog mjesta

Obvezatne upute broj IX - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj IX. način uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

OBVEZATNE UPUTE BROJ L II o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj L III - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj L IV o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj L-IV – O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima

Obvezatne upute broj LN I - postupak kandidiranja kandidata za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika

Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Rogoznica

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN I REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline

Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec

Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka

Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za župana i zamjenike župana Sisačko-moslavačke županije i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čeminac

Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Rogoznica

Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za župana i zamjenika župana Međimurske županije

Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika (OLN I - OLN 14)

Obvezatne upute broj LN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj LN III postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike

Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LN-II  o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani

Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna

Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina

Obvezatne upute broj LN-III  o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj LNS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupija

Obvezatne upute broj LS - I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS - II - primjena Obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I

Obvezatne upute broj LS I - postupak kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS I - Primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih rad­nji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (izbori za članove Općinskog vijeća Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika)

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, članove Općinskog vijeća Općine Klenovnik i članove Općinskog vijeća Općine Saborsko

Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina

Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS I, LN I i MLN I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS II

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, članove Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, članove Općinskog vijeća Općine Klenovnik i članove Općinskog vijeća Općine Saborsko

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina

Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Pazina

Obvezatne upute broj LS II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (OLS I - OLS 12)

Obvezatne upute broj LS II - Primjena Obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS II - primjena Obvezatnih uputa (izbori za članove Općinskog vijeća Općine Vrhovine i Općinskog vijeća Općine Velika)

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca i Općinsko vijeće Općine Semeljci i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Semeljci

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Novoj Gradiški i Novalji te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Matulji,   Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan - Lisignano, Cestica i Gvozd

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradovima Đurđevcu, Kutjevu i Glini, te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u općinama Čavle, Tuhelj i Zadvarje

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru i prijevremenih izbora za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci

Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag i članove općinskih vijeća Općine Sopje i Općine Ivanska

Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Čeminac

Obvezatne upute broj LS III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS III postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) sam

Obvezatne upute broj LS V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj LS-1 o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS-I - primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS-I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok

Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor

Obvezatne upute broj LS-II - o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II – o primjeni Obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice

Obvezatne upute broj LS-II – o primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Muć

Obvezatne upute broj LS-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove općinskog vijeća Općine Otok

Obvezatne upute broj LS-III -  o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj LS-III – o obrascima za provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS-III – o zaštiti osobnih  podataka

Obvezatne upute broj LS-III - primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj LS-III o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute broj LS-III o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj LS-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) sam

Obvezatne upute broj LSN I

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i dva zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina te općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Sibinj

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Drniša

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Pojezerje

Obvezatne upute broj LSN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik

Obvezatne upute broj LSN I- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj LSN II

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i  zamjenika gradonačelnika grada Drniša

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupije

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Pojezerje

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ribnik

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izora za gradonačelnika i dva zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina te općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Sibinj

Obvezatne upute broj LSN II - o obrascima za provođenje izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

Obvezatne upute broj LSN II- o obrascima za provođenje prijevremenih izbora gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Benkovca

Obvezatne upute broj LS-V

Obvezatne upute broj LS-VI

Obvezatne upute broj LS-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

Obvezatne upute broj LS-VII

Obvezatne upute broj M-I – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj M-II – Obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora

Obvezatne upute broj M-III – obrasci za provedbu izbora

Obvezatne upute broj M-IV -  o obrascu za provedbu drugog kruga glasovanja za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u općini

Obvezatne upute broj MLN I - postupak kandidiranja kandidata za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda

Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji  i tijek rokova

Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za  zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zamjenika općinskog načelnika Općine Jagodnjak iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika općine Kneževi vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Obvezatne upute broj MLN II - obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu  izbora zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (OMLN I - OMLN 13)

Obvezatne upute broj MLN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za zamjenike općinskih  načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj MLN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj MLN-I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova

Obvezatne upute broj MLN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale - Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine

Obvezatne upute broj MLN-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Obvezatne upute broj MLN-III – o obrascima za provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute broj MLN-III - o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj MLN-III o zaštiti osobnih  podataka

Obvezatne upute broj OLS - I

Obvezatne upute broj OLS I o redoslijedu izbornih

Obvezatne upute broj OLS II o obrascima za

Obvezatne upute broj OLS"II

Obvezatne upute broj OLS-I

Obvezatne upute broj OLS-I - Pripreme i provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i Općinskog vijeća Klis

Obvezatne upute broj OLS-I o pripremama i provođenju izbora za članove Općinskog vijeća Općina Gornji Kneginec i Orle, te Gradskog vijeća Grada Trogira i Općinskog vijeća Klis i Pučišća

Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provođenju izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave - Gradskog vijeća Grada Garešnice

Obvezatne upute broj OLS-I o pripremi i provođenju izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave - Općinskog vijeća Brela

Obvezatne upute broj OLS-I za pripremu i provođenje izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave Općinskog vijeća Općine Mače koja se nalazi u Županiji Krapinsko--zagorskoj na i

Obvezatne upute broj OLS-II

Obvezatne upute broj OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

Obvezatne upute broj OVM I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj OVM II - Obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj OVM II - primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute broj OVM III - Postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj OVM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područ

Obvezatne upute broj OVM V o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj OVM VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj OVM VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

Obvezatne upute broj OVM VII - obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora

Obvezatne upute broj OŽ-OLS V Korištenje stručnih naziva i akademskih stupnjeva kandidata za zastupnike

Obvezatne upute broj P I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj P I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj P II postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj P III - o obrascima za provedbu izbora

Obvezatne upute broj P III obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora

Obvezatne upute broj P IV - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Obvezatne upute broj P IV  o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj P IX - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj P V  o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Obvezatne upute broj P V - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj P VI  o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj P VI - o pravima i dužnostima promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima za predsjednika Republike Hrvatske  te pravima i obvezama izbornih tijela

Obvezatne upute broj P VII  o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj P VIII  o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj P VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj P X - pravo promatranja u ponovljenom izboru za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj V - način glasovanja invalidnih osoba, nepismenih osoba te osoba koje zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu u mogućnosti glasovati na glasačkom mjestu

Obvezatne upute broj V - o načinu glasovanja s tjelesnom manom nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj V - o pravima i dužnostima stranih promatrača

Obvezatne upute broj V - sastavljanje liste kandidata u XII. izbornoj jedinici

Obvezatne upute broj V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj V. način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

Obvezatne upute broj VI - o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute broj VI - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj VI - Sastavljanje liste kandidata u XII. izbornoj jedinici

Obvezatne upute broj VI o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj VI. glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posada pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute broj VII - glasovanje u inozemstvu

Obvezatne upute broj VII - o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute broj VII - o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih sloboda

Obvezatne upute broj VII - o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj VII. izbor zastupnika koje biraju prognanici

Obvezatne upute broj VIII - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj VIII - o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj VIII - o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj VIII - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj VIII o obrascima za provedbu izbora

Obvezatne upute broj VIII. korištenje akademskih titula kandidata za zastupnike

Obvezatne upute broj VM I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj VM II - o obrascima za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj VM II - obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj VM III - postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj VM V - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj VM V o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj VM VI - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj VM VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj VM VII - obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj VM VII obrasci za postupak izbora

OBVEZATNE UPUTE BROJ X

Obvezatne upute broj X - o glasovanju prognanika

Obvezatne upute broj X (OZ-26 do OZ-68) - obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj X. rok i način dostave izbornog materijala izbornoj komisiji Republike Hrvatske

Obvezatne upute broj XI - Obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj XII - glasovanje u inozemstvu

Obvezatne upute broj XII. Izbor zastupnika koje biraju pripadnici nacionalnih manjina u posebnim izbornim jedinicama

Obvezatne upute broj XIII o načinu glasovanja birača privremeno upisanih u popis birača izvan mjesta prebivališta

Obvezatne upute broj Z I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj Z I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj Z II – postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj Z II (OZ - 1 do OZ - 17) Obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj Z II Obrasci za postupak kandidiranja (OZ-1 - OZ-17)

Obvezatne upute broj Z III – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (OZ-1 do OZ-19)

Obvezatne upute broj Z III Postupak kandidiranja

Obvezatne upute broj Z IV – o zaštiti osobnih podataka

Obvezatne upute broj Z IV (OZ - 18 do OZ - 29) Obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute broj Z IV Obrasci za postupak izbora (OZ-18 - OZ-36)

Obvezatne upute broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)

Obvezatne upute broj Z IX (OZ - 30 do OZ - 79) - obrasci za postupak

Obvezatne upute broj Z IX Obrasci za postupak izbora (OZ-37 do OZ-79)

Obvezatne upute broj Z V – o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode, birača u mirovnim operacijama i misijama i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj Z V O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj Z VI – o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj Z VI o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode

Obvezatne upute broj Z VI o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača

Obvezatne upute broj Z VII – o pravima i dužnostima promatrača

Obvezatne upute broj Z VII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute broj Z VIII – o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute broj Z VIII o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute DLS VII - obrasci za postupak izbora

Obvezatne upute DLSN II/A

Obvezatne upute EP V o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

Obvezatne upute FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Tovarnik u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenih izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine Tovarnik koji će se održati 16. studenog 2014

Obvezatne upute I - Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute I o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute II - Obrasci za postupak kandidiranja

Obvezatne upute II o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora

Obvezatne upute II. o tiskanicama za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute III - Postupak kandidiranja

Obvezatne upute III o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora

Obvezatne upute III. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute III. o tiskanicama za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute IV. o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, to osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

Obvezatne upute IV. o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute IV. o tiskanicama za provedbu izbora za zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora

Obvezatne upute IX o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za ponavljanje izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute IX. o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Obvezatne upute LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik

Obvezatne upute LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute LS II - primjena obvezatnih uputa

Obvezatne upute LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Murter - Kornati

Obvezatne upute LS IV, LN IV i MLN IV o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute MLN III postupak kandidiranja za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske

Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute OLS - I za pripreme i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća Općine Gradac, Općine Pušća, te članove Gradskog vijeća Grada Visa

Obvezatne upute OLS I

Obvezatne upute OLS III. o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

Obvezatne upute OLS IV. o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Obvezatne upute OLS-I

Obvezatne upute OLS-I o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute OLS-III

Obvezatne upute OLS-III o obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

Obvezatne upute OLS-VI o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

Obvezatne upute OLS-X

Obvezatne upute OSL-Io obrascima za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

Obvezatne upute OSL-V o pravima i dužnostima promatrača kao i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

Obvezatne upute OVM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute OŽ-I o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute OŽ-I o obrascima ze provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute OŽ-III Kandidiranje za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute OŽ-III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute OŽ-IX i OLS-VII o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samoupra

Obvezatne upute OŽ-OLS-IV o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

Obvezatne upute OŽ-OLS-IX

Obvezatne upute OŽ-OLS-VI o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Obvezatne upute OŽ-OLS-VII

Obvezatne upute OŽ-OLS-XII. o zastupljenosti pripadnika etničke i nacionalnih zajednica ili manjina u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske i u predsavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave

Obvezatne upute OŽ-V o pravima i dužnostima promatrača kao i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute OŽ-VI o odustanku od kandidature za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

Obvezatne upute OŽ-VII Glasonanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posade poomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute OŽ-VII i OLS-VII Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

Obvezatne upute OŽ-VIII

Obvezatne upute OŽ-X i OLS-IX o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

Obvezatne upute P VII - o načinu uređenja biračkog mjesta

Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posada, pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama, članova posade pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute V. o pravima i dužnostima stranih promatrača u promatranju rada tijela za provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora

Obvezatne upute VI. o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba, te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute VI. o pravima i dužnostima promatrača kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora

Obvezatne upute VII - Glasovanje u inozemstvu

Obvezatne upute VII. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom i osoba lišenih slobode

Obvezatne upute VIII.

Obvezatne upute VIII. o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba, te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obvezatne upute VM IV - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute VM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezatne upute X. o glasovanju prognanika

Obvezatne upute XI. o načinu glasovanja birača privremeno upisanih u popis birača izvan mjesta prebivališta

Obvezatne upute XII.

Obvezatni naputak o načinu i postupku ostvarivanja prava na obnovu i stambeno zbrinjavanje određenih osoba

Obvezatni naputak za primjenu odredaba Zakona o pretvorbi i organiziranjupoduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja iprostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnostiuređenja i održavanja tržnica na malo (\"Narodne novine\", broj91/92)

Obvezatni uput za sprovedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. kolovoza 1992.

Obvezne upute br. VIII. o pravima i dužnostima promatrarača kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora

Obvezne upute br. XIV

Obvezne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Vukovara

Obvezne upute broj LS II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Općinskog vijeća Općine Goričan, članove Općinskog vijeća Općine Klis, članove Općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano

Obvezne upute broj OLS - I

Obvezne upute broj OLS-I

Obvezne upute broj P II - o  obrascima za postupak kandidiranja

Obvezne upute broj VII - o obrascima za provedbu izbora

Obvezne upute FMLN-I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Bale - Valle iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine koji će se održati 5. svibnja 2019.

Odlika o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Antiterorističkoj jedinici "Lučko"  Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Odluka

Odluka  (Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-156/1990. od 13. prosinca 1990.)

Odluka  Agencije za sigurnost željezničkog prometa o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza klasa: 341-04/19-01/10, urbroj: 387-03-01-19-02 od 4. listopada 2019.

Odluka  Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa:023-01/11-03/02, urbroj: 376-05-11-1, od 9. veljače 2011-02-16

Odluka  izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2021.«

Odluka  kojom postavljam Nevena Madeya za veleposlanika u stalnoj misiji Republike Hrvatske pri organizaciji ujedinjenih naroda u Ženevi

Odluka  kojom postavljam Vladimira Drobnjaka za veleposlanika u stalnoj misiji Republike Hrvatske pri organizaciji ujedinjenih naroda u New Yorku

Odluka  o davanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Karlovcu u posjed Županiji Karlovačkoj radi obavljanja djelatnosti županijskih ureda

Odluka  o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i ministru poljoprivrede i šumarstva

Odluka  o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka  o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe

Odluka  o gradskim porezima Grada Vinkovaca

Odluka  o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

Odluka  o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

Odluka  o izuzimanju nekretnina u k. o. Vinkovci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka  o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Labina i Općina Raše, Kršana, Sv. Nedelje i Pićna

Odluka  o odobravanju Programa sredstava Državnog ravnateljstva za robne zalihe za 1995. godinu

Odluka  o osnivanju Hrvatskog ureda za osiguranje izvoznih poslova

Odluka  o osnivanju Komisije za izradu etičkog kodeksa nositelja javnih dužnosti

Odluka  o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Filipini, sa sjedištem u Manili

Odluka  o ovlaštenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske da u ime Vlade Republike Hrvatske izdaje brisovna očitovanja radi uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke)

Odluka  o poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Skakavac za dan 9. travnja 1995. godine i raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Skakavac

Odluka  o postavljenju Petra Ljubičića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji, sa sjedištem u Tripoliju

Odluka  o potvrđivanju izbora dr. Marijana Mlinarića za župana Županije Varaždinske

Odluka  o potvrđivanju Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

Odluka  o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom savezu slijepih

Odluka  o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima u 2011. godini

Odluka  o utemeljenju Odbora za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih područja

Odluka  o utvrdivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u bolnicama na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka  o utvrđivanju blagajničkog maksimuma gotovog novca kod banaka, drugih financijskih organizacija i drugih pravnih osoba

Odluka  o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodozahvata i rezervoara Bukovje s pripadajućim cjevovodom na dijelu k. č. broj 3007, k. o. Plešivica

Odluka  o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Vivodina - Metlika

Odluka  o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

Odluka  o visini i načinu udruživanja sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu radnika zaposlenih u društvenom sektoru za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine

Odluka  o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2011. godinu

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-821/95. od 18. listopada 1995

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1017/1994. od 1. lipnja 1995

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-125/1994. od 4. listopada 1995

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-400/1995. 21. lipnja 1995

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-430/1995. od 5. srpnja 1995

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-49/1995. od 4. listopada 1995

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-661/1994. 21. lipnja 1995

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-663/1994. od 26. travnja 1995

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-1-673/1996 i dr. od 19. prosinca 2001.

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3670/2011 od 21. studenoga 2017.

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6111/2013 od 10. listopada 2017. i Izdvojeno mišljenje

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3526/2019 od 15. prosinca 2020.

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2201/2004. od 23. prosinca 2004.

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2867/2021 od 14. listopada 2021.

Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA-2842/2009 od 10. lipnja 2009.

Odluka (Ustavnog suda Hrvatske broj  U/I-173 od 15. studenog 1990.)

Odluka (Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-174/1987 od 13. prosinca 1990.)

Odluka (Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-269/1990. od 13. prosinca 1990.)

Odluka (Ustvanog suda Hrvatske broj U/I-124/1990. od 13 prosinca 1990.)

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 61212/16-02/0008, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0010, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0001, urbroj: 567-02/01-17-06 od 26. travnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0004, urbroj: 567-02/01-17-06 od 26. travnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0022, urbroj: 567-06-17-03 od 4. srpnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0023, urbroj: 567-02/01-17-03 od 6. srpnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0024, urbroj: 567-02/01-17-03 od 4. srpnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/17-02/0030, urbroj: 567-02/01-17-03 od 4. srpnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0026, urbroj: 567-06-18-03 od 25. travnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0027, urbroj: 567-06-18-05 od 25. travnja 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0028, urbroj: 567-06-1-03 od 25. travnja 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0029, urbroj: 567-06-18-03 od 25. travnja 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0030, urbroj: 567-06-18-03 od 12. rujna 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0031, urbroj: 567-06-18-03 od 12. rujna 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0034, urbroj: 567-06-18-03 od 12. rujna 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0035, urbroj: 567-06-18-03 od 12. rujna 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0039, urbroj: 567-06-18-03 od 12. rujna 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0040, urbroj: 567-06-18-03 od 12. rujna 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0051, urbroj: 567-06-18-03 od 20. studenoga 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0053, urbroj: 567-06-18-05 od 20. studenoga 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: 62-12/17-02/0025, urbroj: 567-06-17-03 od 4. srpnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0001, urbroj: 567-06/04-16-04 od 14. studenoga 2016.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0002 urbroj: 567-06/04-16-13 od 30. studenoga 2016.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0002, urbroj: 567-06/04-16-11 od 30. studenoga 2016.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-02/0002, urbroj: 567-06/4-16-12 od 30. studenoga 2016.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0002, urbroj: 567-06-17-11 od 5. lipnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0003, urbroj: 567-06-17-02 od 20. lipnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0005, urbroj: 567-06-17-02 od 4. srpnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0006, urbroj: 567-06/07-18-01 od 26. studenoga 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-18-03 od 14. ožujka 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-18-04 od 14. ožujka 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-18-05 od 14. ožujka 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-09/0001, urbroj: 567-02/101-17-04 od 23. svibnja 2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/17-09/0002, urbroj: 567-02/01-17-02 od 23. svibnja  2017.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-05/0003, urbroj: 567-06/07-18-01 od 26. studenoga 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-05/0004, urbroj: 567-06/07-18-01 od 26. studenoga 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-05/0007, urbroj: 567-06/07-18-01 od 26. studenoga 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-05/0008, urbroj: 567-06/07-18-01 od 26. studenoga 2018.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/18-09/0001, urbroj: 567-06-19-03 od 5. travnja 2019.

Odluka Agencije  za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12718-05/0005, urbroj: 567-06/07-18-01 od 26. studenoga 2018.

Odluka Agencije za elekroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-09/0001, urbroj: 567-06-21-02 od 25. veljače 2021.

Odluka Agencije za elektoničke medije klasa: 612-12/11-01/0054, urbroj: 567-02-11-03 od 3. studenoga 2011.

Odluka Agencije za elektoničke medije klasa: 612-12/11-01/0081, urbroj: 567-02-11-07 od 3. studenoga 2011.

Odluka Agencije za elektoničke medije klasa: 612-12/11-01/0100, urbroj: 567-02-11-08 od 3. studenoga 2011.

Odluka Agencije za elektoničke medije klasa: 612-12/11-05/0012, urbroj: 567-02/01-11-10 od 3. studenoga 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/07-02/0055, urbroj: 567-06-14-09 od 21. studenoga 2014.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/07-02/0057 urbroj: 567-06-16-13 od 27. srpnja 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/07-02/0057, urbroj: 567-06-15-11 od 27. veljače 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/09-02/0053, urbroj: 567-06-14-13 od 20. studenoga 2014.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/09-02/0054, urbroj: 567-06-16-03 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0028, urbroj: 567-06-13-26 od 6. studenoga 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0028, urbroj: 567-06-16-43 od 28. listopada 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0042 od 25. studenoga 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0046, urbroj: 567-06-20-28 od 18. lipnja 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0051 od 25. studenoga 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-02/0073, urbroj: 567-06-14-23 od 20. studenoga 2014.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/10-04/0044, urbroj: 567-06-13-49 od 21. svibnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-01/0081, urbroj: 567-06-12-20 od 5. rujna 2012.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-01/0081, urbroj: 567-06-12-23 od 26. rujna 2012.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0015, urbroj: 567-02/06-11-03 od 13. svibnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0016, urbroj: 567-02/06-11-03 od 13. svibnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0021, urbroj: 567-02-11-03 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0023, urbroj: 567-02-11-08 od 16. lipnja 2011

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0024, urbroj: 567-02-11-05 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0027, urbroj: 567-02-11-05 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0030, urbroj: 567-02-11-03 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031 urbroj: 567-06-16-25 od 22. travnja 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-02-11-03 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0031, urbroj: 567-06-16-26 od 21. rujna 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0032, urbroj: 567-02-11-03 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0032, urbroj: 567-06-16-22 od 22. travnja 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0032, urbroj: 567-06-16-28 od 21. rujna 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0035, urbroj: 567-02-11-05 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0036, urbroj: 567-02-11-03 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0037, urbroj: 567-02-11-06 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0038, urbroj: 567-02-11-03 od 16. lipnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0041 od 20. srpnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0043 od 20. srpnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0044 od 26. srpnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0046 od 20. srpnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0047 od 20. srpnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-02/0053 od 9. rujna 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/11-05/0158, urbroj: 567-06-13-28 od 12. lipnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0005, urbroj: 567-06-12-04 od 10. svibnja 2012.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0006, urbroj: 567-06-12-03 od 10. svibnja 2012.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0012, urbroj: 567-02/01-12-03 od 26. lipnja 2012.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0015, urbroj: 567-02/01-12-03 od 26. lipnja 2012.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-02/0019, urbroj: 567-06-13-03. od 4. ožujka 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-12 od 25. ožujka 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/13-02/0004, urbroj: 567-06-13-03 od 18. lipnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/14-02/0009, urbroj: 567-06-14-02 od 30. srpnja 2014.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/14-02/0034, urbroj: 567-06-14-03 od 20. studenoga 2014.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/15-09/0002, urbroj: 567-02/01-15-02 od 1. srpnja 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0009, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0011, urbroj: 567-06-16-08 od 15. studenoga 2016

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0054, urbroj: 567-06-16-03 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0057, urbroj: 567-06-16-04 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0058, urbroj: 567-06-16-03 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0059, urbroj: 567-06-16-03 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0060, urbroj: 567-06-16-03 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0061, urbroj: 567-06-16-03 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0063, urbroj: 567-06-16-03 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/16-02/0064, urbroj: 567-06-16-03 od 22. prosinca 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0045, urbroj: 567-06-18-03 od 17. listopada 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0046, urbroj: 567-06-18-03 od 17. listopada 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/18-02/0047, urbroj: 567-06-18-03 od 17. listopada 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0003, urbroj: 567-06-20-03 od 18. ožujka 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0005, urbroj. 567-06-20-04 od 18. ožujka 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0006, urbroj. 567-06-20-03 od 18. ožujka 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/20-02/0011, urbroj: 567-06-22-18 od 7. travnja 2022. o trajnom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0002, urbroj: 567-06-21-03 od 11. ožujka 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0003, urbroj: 567-06-21-03 od 11. ožujka 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0006, urbroj: 567-06-21-04 od 11. ožujka 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0011, urbroj: 567-06-21-03 od 2. kolovoza 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0028, urbroj: 567-06-21-03 od 26. kolovoza 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/21-02/0029, urbroj: 567-06-21-03 od 26. kolovoza 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/16-05/0001, urbroj: 567-06-16-01 od 25. siječnja 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19/0001, urbroj: 567-06-019-02 od 22. svibnja 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0003, urbroj: 567-06/04-19-03 od 12. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0005, urbroj: 567-06-20-02 od 21. siječnja 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0038, urbroj: 567-06-20-03 od 21. siječnja 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0039, urbroj: 567-06-20-03 od 21. siječnja 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0040, urbroj: 567-06-20-03 od 21. siječnja 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0042, urbroj: 567-06-20-03 od 21. siječnja 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/19-02/0043, urbroj: 567-06-20-03 od 21. siječnja 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-02/0001, urbroj: 567-06-20-03 od 19. veljače 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-02/0002, urbroj: 567-06/04-20-04 od 18. ožujka 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-02/0011, urbroj: 567-06-20-03 od 19. veljače 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/20-09/0003, urbroj: 567-06-21-02 od 4. veljače 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-61212/21-02/0002, urbroj: 567-06-21-023 od 19. svibnja 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-02/0005, urbroj: 567-06/04-21-05 od 2. kolovoza 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-02/0009, urbroj: 567-06-22-02 od 4. veljače 2022.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-02/0009, urbroj: 567-06-22-03 od 4. veljače 2022.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-09/0001, urbroj: 567-06/22-03 od 17. veljače 2022. o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija - neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija te neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2022. godinu

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-09/0002, urbroj: 567-06-22-03 od 24. veljače 2022.

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/21-09/0003, urbroj: 567-06-22-03 od 10. veljače 2022. o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija - nakladnika televizije i radija na lokalnoj i regionalnoj razini te nakladnika neprofitne televizije i radija za 2022. godinu

Odluka Agencije za elektroničke medije klasa:UP/I- 612-12/20-02/0004, urbroj. 567-06-20-03 od 18. ožujka 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 4/21 za obavljanje djelatnosti televizije

Odluka Agencije za elektroničke medije urbroj: 567-02/10-02 od 13. rujna 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije urbroj: 567-02/10-03 od 17. prosinca 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije urbroj: 567-02/10-04 od 29. rujna 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa 612-12/10-02/0062, urbroj: 567-02-11-03, od 14. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/07-02/0055, urbroj: 567-06-15-11 od 10. veljače 2015. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/09-02/0027, urbroj: 567-06-17-12 od 15. veljače 2017.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/09-02/0053, urbroj: 567-06-15-20 od 10. veljače 2015. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0010 od 7. rujna 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0014 od 13. rujna 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0017 od 7. rujna 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0022 od 15. studenoga 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0023 od 15. studenoga 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0024 od 15. studenoga 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0025 od 15. studenoga 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0041 od 13. rujna 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0043 od 13. rujna 2010.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0061, urbroj: 567-02-11-02, od 14. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0063, urbroj: 567-02-11-03, od 14. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0064, urbroj: 567-02-11-02, od 14. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0068, urbroj: 567-02-11-03, od 16. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0070, urbroj: 567-02-11-03, od 16. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0071, urbroj: 567-02-11-02, od 16. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-02/0073, urbroj: 567-02-11-02, od 14. veljače 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-04/0044, urbroj: 567-06-13-43 od 15. travnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0007, urbroj: 567-02-11-03 od 7. travnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0008, urbroj: 567-02-11-04 od 7. travnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0009, urbroj: 567-02-11-03 od 7. travnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0011, urbroj: 567-02-11-03 od 7. travnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0013, urbroj: 567-02/01-11-04 od 7. travnja 2011.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/11-02/0044, urbroj: 567-06-13-12 od 12. lipnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/12-05/0143, urbroj: 567-06-13-14 od 18. lipnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0003, ubroj: 567-02/01-13-03 od 31. srpnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0006, urbroj: 567-06-13-03 od 4. lipnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0007, ubroj: 567-06-13-05 od 31. srpnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0016, ubroj: 567-06-13-04 od 31. srpnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0019, ubroj: 567-06-13-03 od 31. srpnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/13-02/0020, ubroj: 567-06-13-03 od 31. srpnja 2013.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0001, urbroj: 567-02/01-15-08 od 9. travnja 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0002, urbroj: 567-02/01-15-04 od 9. travnja 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0006, urbroj: 567-02/01-15-03 od 9. travnja 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0007, urbroj: 567-02/01-15-03 od 9. travnja 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0008, urbroj: 567-02/01-15-03 od 9. travnja 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-02/0012, urbroj: 567-02/01-15-03 od 9. travnja 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-09/0156, urbroj: 567-02/01-15-02 od 29. srpnja 2015.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/15-09/0201, urbroj: 567-02/01-16-02 od 18. veljače 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0001, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0002, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0004, urbroj: 567-06-16-05 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0005, urbroj: 567-06-16-05 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0007, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0012, urbroj: 567-06-16-05 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0020, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0025, urbroj: 567-06-16-05 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0026, urbroj: 567-06-16-05 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0028, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0029, urbroj: 567-06-16-05 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0030, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0031, urbroj: 567-06-16-04 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0032, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0034, urbroj: 567-06-16-05 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0035, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0036, urbroj: 567-06-16-04 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0042, urbroj: 567-06-16-05 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0044, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/16-02/0055, urbroj: 567-06-16-03 od 15. studenoga 2016. godine

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/17-02/0001, urbroj: 567-06-18-03 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/17-02/0002, urbroj: 567-06-18-03 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/17-02/0011, urbroj: 567-06-18-03 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0003, urbroj: 567-06-18-03 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0007, urbroj: 567-06-18-05 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0008, urbroj: 567-06-18-03 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0021, urbroj: 567-06-18-05 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0023, urbroj: 567-06-18-05 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0025, urbroj: 567-06-18-03 od 9. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0033, urbroj: 567-06-18-05 od 19. rujna 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0036, urbroj: 567-06-18-05 od 19. rujna 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0037, urbroj: 567-06-18-05 od 19. rujna 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0038, urbroj: 567-06-18-05 od 19. rujna 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0041, urbroj: 567-06-18-05 od 19. rujna 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/18-02/0042, urbroj: 567-06-18-06

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0001, urbroj: 567-06-19-03 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0002, urbroj: 567-06-19-03 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0003 urbroj: 567-06-19-03 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0004, urbroj: 567-06-19-04 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0005, urbroj: 567-06-19-03 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0006, urbroj: 567-06-19-04 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0007, urbroj: 567-06-19-03 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0008, urbroj: 567-06-19-04 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0016, urbroj: 567-06-19-03 od 25. ožujka 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0024, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0025, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0026, urbroj: 567-06-19-05 od 26. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0027, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0028, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0029, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0032, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0036, urbroj: 567-06-19-04 od 31. listopada 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0012, urbroj: 567-06-20-07 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0013, urbroj: 567-06-20-06 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0014, urbroj: 567-06-20-03 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0015, urbroj: 567-06-20-05 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0016, urbroj: 567-06-20-04 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0017, urbroj: 567-06-20-03 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0018, urbroj: 567-06-20-06 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0020, urbroj: 567-06-20-03 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0021, urbroj: 567-06-20-06 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0022, urbroj: 567-06-20-03 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0023, urbroj: 567-06-20-05 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0024, urbroj: 567-06-20-08 od 17. rujna 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0025, urbroj: 567-06-20-06 od 12. studenoga 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/20-02/0026, urbroj: 567-06-20-06 od 12. studenoga 2020.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/17-02/0007, urbroj: 567-06-18-02 od 2. ožujka 2018.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/19-02/0003, urbroj: 567-06/04-19-05 od 26. rujna 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/19-09/0002, urbroj: 567-06-19-02 od 18. travnja 2019.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/20-09/0002, urbroj: 567-06-21-02 od 4. ožujka 2021.

Odluka Agencije za elektroničke medije, urbroj: 567-02/06-11-03 od 12. svibnja 2011.

Odluka Agnecije za elektroničke medije klasa: 612-12/09-02/0061, urbroj: 567-06-19-09 od 24. srpnja 2019.

Odluka da se pristupi donošenju Ustava Republike Hrvatske

Odluka da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske

Odluka dodjeli Reda Kneza Trpimira Nj. E. gospodinu Yuksel Soylemez veleposlaniku Republike Turske u Republici Hrvatskoj

Odluka Državnog izbornog povjerenstva

Odluka Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-06/12-38/01, urbroj: 507/11-12-2 od 10. kolovoza 2012.

Odluka Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske klasa: 013-06/12-38/01, urbroj: 507/15-12-1 od 10. kolovoza 2012.

Odluka Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014.

Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-57/18 od 6. posinca 2018.

Odluka Državnoodvjetničkog vijeća broj: DOVO-17/2018-4 od 26. travnja 2018.

Odluka Državnoodvjetničkog vijeća, broj: DOVO-1/15 od 15. siječnja 2015.

Odluka građana u dinarima

Odluka Hrvatske agencija za elektroničke komunikacije od 2. prosinca 2009.

Odluka Hrvatske agencija za elektroničke komunikacije od 9. prosinca 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1070 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1071 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1072 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1075 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1076 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1077 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1078 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1079 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/1080 od 17. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: 344-01/09-01/497 od 22. srpnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/08-01/03309, urbroj: 376-04-10-20 od 24. ožujka 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1342, urbroj: 376-04-09-02 od 6. studenoga 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1538 od 19. studenoga 2009. godine

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/1738 od 21. kolovoza 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/2654, urbroj: 376-04-09-02 od 28. listopada 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/2939, urbroj: 376-13--09-01 od 19. studenoga 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/2946, urbroj: 376-11-10-11 od 12. ožujka 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/3009 od 19. studenoga 2009. godine

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/3143 od 2. prosinca 2009. godine

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/3144 od 2. prosinca 2009. godine

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/3145 od 2. prosinca 2009. godine

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/3146 od 2. prosinca 2009. godine

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-01/09-01/3227 od 2. prosinca 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-02/09-01/03, urbroj: 376-06-09-4 od 11. rujna 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-04/10-01/680 od 15. prosinca 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije od 13. svibnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-04-10-02 od 5. veljače 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-09-04-01 od 31. prosinca 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-11-09-04 od 22. svibnja 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-11-10-01 od 12. veljače 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-11-10-02 od 12. veljače 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-12-10-1 od 1. listopada 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-13-09-03 od 12. veljače 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije urbroj: 376-14-09-02 od 31. prosinca 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 001-01/09-05/07 od 16. prosinca 2009. godine

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-01/10-01/527 od 28. prosinca 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-01/10-01/989 od 27. listopada 2010.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-04/11-08/113 od 21. prosinca 2011.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: o23-01/11-93/, urbroj: 376-05-11-2, od 9. veljače 2011.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/537, urbroj: 376-09-04-12 od 31. kolovoza 2009.

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/08-01/547 od 31. kolovoza 2009. godine

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: UP/I-344-01/09-01/1028 od 16. prosinca 2009. godine

Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/28-11-2016 od 10. studenoga 2016.

Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/29-11-2016 od 10. studenoga 2016.

Odluka Hrvatske obrtničke komore broj: 2-206-5706/30-11-2016 od 10. studenoga 2016.

Odluka i  Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1900/2019 i dr. od 16. studenoga 2021.

Odluka i  Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-353/2001 od 18. svibnja 2001.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Repubike Hrvatske broj: U-I-2665/2009 i U-I-3118/2011 od 30. siječnja 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske  broj: U-III-5765/2012 i dr. od 11. ožujka 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-985/1995, U-I-792/1998, U-I-1088/1988, U-I-123/1999 OD 23. veljače 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1026/1995, U-I-1080/1998, U-I-105/1999, U-I-694/1999, U-I-1007/1999, U-I-1093/1999, U-I-29/2000 od 5. srpnja 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-11/1993, U-I-904/1995 od 24. svibnja 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-131/1998 od 3. veljače 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-190/2001 od 12. srpnja 2001. i Obrazloženje suprotnog glasa pri donošenju Odluke i Rješenja

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-503/1993 od 4

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-55/2001 od 19. prosinca 2001.

Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-607/1998, U-I-362/2000, U-I-479/2000 od 20. lipnja 2001.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-627/1996 od 18. rujna 2002.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 21

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-732/1998 od 12. travnja 2001.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-762/1996, U-I-763/1996, U-I-795/1996 do U-I-906/1996, U-I-934/1996, U-I-945/1996, U-I-69/1997 do U-I-100/1997, U-I-107/1997, U-I-109/1997, U

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-902/1999. od 26. siječnja 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-1362/2005 i U-VIII-3569/2005 od 12. listopada 2005.

Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-240. od 26

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-383/1998 od 26

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-393/2000 od 4. srpnja 2001.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-593/1995 od 29. rujna 1999.

Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-608/1999 i U-II-696/1999 od 19. siječnja 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-610/1995, U-II-30/1998 od 3

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-11/2003 od 30. listopada 2003.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-196/1996 od 21

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-2874/2003 od 18. ožujka 2004.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-4696/2004 od 20. prosinca 2004.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-698/2000 od 11. srpnja 2000.

Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-906/1994. od 6. prosinca 1994.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIA-172/2003 od 19. siječnja 2005.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIA-2171/2003 od 5. veljače 2004.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIA-896/2002 od 26. ožujka 2003.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIBi-5277/2020 od 28. listopada 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:  U-III-3171/2007 i 3172/2007 od 30. lipnja 2010.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: 1725/2005 i U-II-3467/2007 od 17. ožujka 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1029/2007, U-I-1030/2007 od 7. travnja 2010.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1152/2000 i dr. od 18. travnja 2007. i Obrazloženje suprotnog glasa

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1408/2010 i dr. od 29. svibnja 2012.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1625/2014 i dr. od 30. ožujka 2015.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1988/1988 i dr. od 17. ožujka 2010.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 od 21. prosinca 2015.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2280/2019 i dr. od 13. srpnja 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-2414/2011, U-I-3890/2011, U-I-4720/2012 od 7. studenoga 2012.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2510/2001, U-I-64/2002, U-I-166/2002, U-I-2244/2002, U-I-99/2004, U-I-1823/2004, U-I-4102/2005 od 6. prosinca 2006.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-252/1996 i dr. od 6. lipnja 2017. i tri Izdvojena mišljenja

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. od 14. rujna 2020. i dva izdvojena mišljenja sudaca

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3465/2017 i dr. od 18. prosinca 2018.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3843/2007 od 6. travnja 2011.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23. siječnja 2013.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4039/2009, U-I-25427/2009 i  U-I-195/2010 od 18. srpnja 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4170/2004 od 29. rujna 2010.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4445/2008 i U-I-2231/2009 od 4. listopada 2011.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4637/2014 i dr. od 11. srpnja 2017.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4658/2019 i U-I-4659/2019 od 3. studenoga 2020. i Izdvojeno mišljenje sudaca

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 18. rujna 2013.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4892/2004 i U-I-3490/2006 od 12. ožujka 2008.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-659/1994, U-I-146/1996, U-I-228/1996, U-I-508/1996, U-I-589/1999 od 15. ožujka 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-722/2009 od 6. travnja 2011.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-884/1997, U-I-920/1997, U-I- 929/1997, U-I-956/1997, U-I-453/1998, U-I-149/1999. od 3. veljače 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1259/1997 od 31. ožujka 1998.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1274/2008 i dr. od 17. ožujka 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1313/2005 od 5. lipnja 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1342/2009 od 5. svibnja 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1522/2009 od 16. studenoga 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-174/2001 i dr. od 28. lipnja 2006.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja 2017.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2064/2010 od 23. travnja 2018.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2131/2008 i 3573/2008. od 17. ožujka   2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2203/2002 od 23. studenoga 2005.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2492/2017 i dr. od 23. ožujka 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2645/2021, U-II-2784/2021 od 16. studenoga 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2673/2002 od 7. studenoga 2003.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2927/2013 od 13. studenoga 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3262/2014 i dr. od 20. listopada 2020.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3357/2008 i dr. od 29. rujna 2010.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-355/2007, U-II-3924/2008 od 10. prosinca 2008

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3570/2005 od 30. listopada 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-37/2006 i dr. od 5. srpnja 2011.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-3877/2009 od 16. studenoga 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-4789/2008 od 5. svibnja 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5696/2012 od 9. listopada 2018.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-674/1997 od 14. siječnja 1998.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-7149/2021 i dr. od 15. veljače 2022. i pet izdvojenih mišljenja sudaca

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1527/2002 od 9. lipnja 2004.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1542/2002 od 11. siječnja 2006.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1741/2008 od 24. travnja 2008.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1816/2017 od 11. srpnja 2017.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1876/2018 i U-III-1898/2018 od 14. studenoga  2019.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-205/1995 od 17. prosinca 1997.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2259/2006 od 1. travnja 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2306/2013 od 18. veljače 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-2841/2006 od 24. lipnja 2008.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3053/2005 od 28. studenoga 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-309/2000 i U-III-766/2000 od 13. prosinca 2000.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3304/2011 od 23. siječnja 2013.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-334/2013 od 30. siječnja 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-365/2007 od 7. svibnja 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3846/2012 od 10. rujna 2013.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-449/2012 od 9. veljače 2012.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4683/2008 od 17. veljače 2011.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4778/2008 od 1. ožujka 2012.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-478/2011 od 11. listopada 2013.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4795/2020 od 5. svibnja 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4870/2005 od 6. veljače 2008.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5081/2015 od 1. lipnja 2016.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5096/2005 i U-III-1589/2006 od 19. svibnja 2008.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5100/2012 od 15. listopada 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-5635/2016 od 26. veljače 2019.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-64951/2009 od 30. lipnja 2010.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-6559/2010 od 13. studenoga 2014.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-69/2007 od 18. lipnja 2008.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-7236/2021 od 18. siječnja 2022.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-7830/2014 od 13. srpnja 2016.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-802/2010 od 6. travnja 2011.

Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-8034/2014 od 20. svibnja 2015.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-8175/2014 od 28. listopada 2015.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1506/2016 i U-IIIA-873/2017 od 5. lipnja 2019.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1786/2003 od 9. lipnja 2004.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1811/2007 od 3. ožujka 2010.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-182/2017 i dr. od 15. prosinca 2020.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1909/2003 od 21. prosinca

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1937/2021 od 8. rujna 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2151/2005 od 29. studenoga 2007.

Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2218/2002 od 12. studenoga 2003.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2274/2005 od 13. rujna 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2525/2004 od 12. travnja 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-253/2003 od 27. studenoga 2003.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2697/2003, od 23. prosinca 2004.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2760/2017 od 16. srpnja 2020.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2910/2015 od 28. rujna 2016.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3163/2004; U-IIIA-249/2006 od 26. listopada 2006.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3673/2005 od 13. ožujka 2008.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3971/2004 od 9.siječnja 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3993/2004 od 15. prosinca 2005.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4074/2005 od 16. svibnja 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4131/2004 od 30. studenoga 2006.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4256/2005 od 5. srpnja 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4403/2021 od 1. prosinca 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4885/2005 od 20. lipnja 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-503/2017 i U-IIIA-4258/2017 od 10. ožujka 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-504/2004 od 6. listopada 2004.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5102/2004 od 11. listopada 2006.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5131/2005 od 19. travnja 2007

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-519/2005 od 4. travnja 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5434/2008 i U-IIIA-3208/2009. od 8. srpnja 2009.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-7/2005 od 26. veljače 2007.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-940/2007 od 24. lipnja 2008.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIBi-1926/2019 od 15. travnja 2021.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIBi-7367/2014 od 15.   prosinca 2015.

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IP-3820/2009 i U-IP-3826/2009 i dr. od 17. studenoga 2009., Izdvojeno mišljenje i Dodatak I. uz Rješenje

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-510/1996, U-I-717/1996, U-I-1025/1999 od 5. travnja 2000

Odluka i Rješnje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-970/2019 od 24. lipnja 2020. i izdvojeno mišljenje suca

Odluka izboru predsjednika Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske

Odluka izboru suca Općinskog suda u Pločama

Odluka klasa 344-01/09-01/799 urbroj 376-12-09-3 od 6. srpnja 2009. godine

Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020.

Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-34 od 19. travnja 2020.

Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 5. svibnja 2020.

Odluka kojom imenujem mr. Jakšu Muljačića za pomoćnika ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske

Odluka kojom postav­ljam BOŽU KOVAČEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Moskvi. Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2003. godine. Broj: 01-081-03-3020/2

Odluka kojom postavljam Daniela Bučana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Libanon, sa sjedištem u Kairu

Odluka kojom postavljam dr. MLADENA IBLERA za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Odluka kojom postavljam Hidajeta Biščevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici

Odluka kojom postavljam Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

Odluka kojom postav­ljam mr. sc. FRANU KRNIĆA,izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Den Haagu, i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW), sa sjedištem u Den Haagu. Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja. Broj: 01-081-03-3065/2

Odluka kojom postavljam Smiljana Šimca za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Parizu

Odluka kojom postavljam TOMISLAVA VIDOŠEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu. Ova Odluka stupa na snagu 17. listopada 2005. godine.

Odluka kojom postavljam Vladimira Mateka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

Odluka kojom postavljam Zorana Bošnjaka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

Odluka kojom postavljam Željka Kirinića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji sa sjedištem u Džakarti

Odluka kojom potvrđujem  izbor MIROSLAVA HRELJCA za podžupana Županije Varaždinske

Odluka kojom potvrđujem izbor g. Ivana Vučećia za podžupana Županije karlovačke

Odluka kojom potvrđujem izbor gospodina Krune Peronje za župana Županije splitsko-dalmatinske

Odluka kojom potvrđujem izbor mr Antuna Pitlovića za župana Županije brodsko-posavske

Odluka kojom potvrđujem izbor ŠIMUNA KUJAVECA za podžupana Županije Varaždinske.

Odluka kojom razrješujem dr. ŽELJKA BUJASA dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Odluka kojom Republika Hrvatska postaje vlasnik dijela društvene imovine hrvatskog olimpijskog centra "Bjelolasica"

Odluka kojom se daje suglasnost trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. na Dodatak   Standardnoj ponudi za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.

Odluka kojom se do 31. prosinca 2009. društva za upravljanje investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i administrativne pristojbe u korist državnog proračuna

Odluka kojom se dodjeljuje Medalja »Oluja« Milivoju (Josipovom) Santaju

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Braniteljskom portalu "Tvrđava - Knin" Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Kinin

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Bratovštini "Bokeljska mornarica"

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj Davis - cup reprezentaciji

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Kineziološkom fakultetu u Zagrebu

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Kulturno-umjetničkom društvu "Mijat Stojanović"

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) i Uredu visokog predstavnika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR)

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Udruzi frizerskih obrtnika

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Zagrebačkom velesajmu

Odluka kojom se dodjeljuje Povelja Republike Hrvatske Zajednici udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

Odluka kojom se društva za upravljanje investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Odluka kojom se imenuje Slavko Novokmet za generalnog konzula Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

Odluka kojom se poništava dio Javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije-tablica 1. djelatnost radija-točka 7. Grad Rab (L-RB)

Odluka kojom se poništava dio Javnog natječaja za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije-tablica 2. djelatnost televizije -točka 2. Grad Jastrebarsko (G-JA)

Odluka kojom se potvrđuje da Hrvatski sustav velikih plaćanja i Nacionalni klirinški sustav udovoljavaju uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Odluka kojom se potvrđuje da sustav EuroNKS udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Odluka kojom se potvrđuje da sustav NKSInst udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u  platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Odluka kojom se Povelja Republike Hrvatskedodjeljuje humanitarnom pothvatu Bijeli put za Novu Bilu I Bosnu Srebrenu

Odluka kojom se razrješuje gospodin Ivo Ronjac dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za stjecanje niže stručne spreme

Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za stjecanje srednje stručne spreme

Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za učenike s teškoćama

Odluka kojom se sudac Prekršajnog suda u Sisku ne imenuje na sudačku dužnost trajno

Odluka kojom se sutkinja Općinskog suda u Dubrovniku ne imenuje na sudačku dužnost trajno

Odluka kojom se trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb daje suglasnost na   Troškovnik HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. za izvođenje radova

Odluka kojom se utvrđuje da Općinsko vijeće  Općine Fužine nije konstituirano te da dosadašnji povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Općini Fužine nastavlja s radom

Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva

Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja

Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove

Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja, odnosno članova mirovnog vijeća

Odluka kojom se utvrđuje mjerilo i osnovica za obračun osobnog dohotka direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Odluka kojom se utvrđuje mjerilo i osnovica za vrednovanje rezultata rada direktora Agencije za razvoj  zdravstva Hrvatske

Odluka kojom se utvrđuje mjerilo za vrednovanje rezultata rada - plaća pomoćnika direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Odluka kojom se utvrđuje nastavak rada razriješenog Glavnog državnog odvjetnika  Republike Hrvatske kao zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

Odluka kojom se utvrđuje prestanak dužnosti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

Odluka kojom se za doprinos širenju istine o Republici Hrvatskoj u Republici Argentini za vrijeme domovinskog rata, za dugogodišnje kulturno i prosvjetno djelovanje na promicanju ugleda hrvatskog nar

Odluka kojom se za izniman uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije, za osvjedočenu srčanost, požrtvovnost i viteštvo u športskom nadmetanju, u osvajanju 3. mjesta na 16. Svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj 1998.

Odluka kojom Vlada Republike Hrvatske potvrđuje da su predstavnici Vlade Republike Hrvatske, srpske etničke zajednice i UNTAES-a kao svjedoka osnovali Zajedničko vijeće općina istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema kao dijelova Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Odluka koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i sustavnom praćenju razvojnih inicijativa i projekata od osobitog strateškog značaja

Odluka Ministarstva obrane Urbroj: 512-01-99-2002 od 20. prosinca 1999.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj. 533-04-18-0070 od 28. rujna 2018.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-04-18-0069 od 28. rujna 2018.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0011 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0012 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0013 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0014 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0015 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0016 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0017 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0018 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0019 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0020 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0021 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0022 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0023 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0024 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0025 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0026 od 13. rujna 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0062 od 2. studenoga 2017.

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0063 od 2. studenoga 2017.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00082, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00083, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00084, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00085, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00086, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00087, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00088, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00089, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00090, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00091, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00092, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00129, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 602-01/14-03/00130, urbroj: 533-20-14-0001 od 3. lipnja 2014.

Odluka ministra poljoprivrede klasa: 400-01/14-01/182, urbroj: 525-07/0570-14-1 od 29. rujna 2014

Odluka o   dodjeli Medalje »Iznimni pothvat« satniku Ivanu (Ivanovom) Lukanu

Odluka o  dodjeli medalje »Iznimni pothvat« vojniku Daliboru (Željkovom) Markoviću

Odluka o  dodjeli Povelje Republike Hrvatske  Hrvatskom planinarskom savezu

Odluka o  općinskim porezima Općine Donji Andrijevci

Odluka o  općinskim porezima Općine Hrašćina

Odluka o  porezima Općine Škabrnja

Odluka o  postavljenju mr. sc. Borisa Grigića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji

Odluka o  sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga  Republike Hrvatske u operaciji potpore miru » EU NAVFOR Somalija – ATALANTA«

Odluka o  sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije »EUNAVFOR MED SOPHIA«

Odluka o  uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske  županije

Odluka o  uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Međimurske županije

Odluka o "Nagradi Iso Velikanović"

Odluka o "Nagradi Ivo Horvat"

Odluka o "Nagradi Vicko Andrić"

Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija

Odluka o adekvatnosti kapitala banaka

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovina od 1. srpnja 2004.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2001.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2002.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2003.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2004.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2005.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječ­nja 2007.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2008.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2009.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2012.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2013.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2014.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2015.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2016.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2018.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2020.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2021.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2022.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 1999.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2000.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2001.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2002.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2003.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2005.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2006.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2007.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2008.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2009.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2012.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2013.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2020.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2021.

Odluka o alokaciji raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

Odluka o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini

Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

Odluka o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke

Odluka o boji i oznakama službene odore ovlaštenih službenih osoba carinske službe Republike Hrvatske

Odluka o brisanju iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

Odluka o broju automat klubova Hrvatske lutrije d.o.o., koji mogu poslovati na području Republike Hrvatske

Odluka o broju automat klubova koji mogu poslovati na području Republike Hrvatske

Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u automat-klubovima na području Republike Hrvatske

Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u casinima na području Republike Hrvatske

Odluka o broju koncesija koje se daju priređivačima igara na sreću u kladionicama na području Republike Hrvatske

Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove

Odluka o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu

Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara klađenja na području Republike Hrvatske

Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske

Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću u casinima na području Republike Hrvatske

Odluka o broju priređivača kojima se može dati priređivanje igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske

Odluka o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj

Odluka o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga u poslovima s inozemstvom

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste

Odluka o cijenama nafte i naftnih derivata

Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

Odluka o cijeni i tarifnim stavovima za prodaju električne energije

Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

Odluka o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini

Odluka o cjeniku nestandardnih usluga  operatora sustava skladišta plina

Odluka o cjeniku nestandardnih usluga  operatora terminala za ukapljeni prirodni plin

Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava

Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge

Odluka o članstvu Republike Hrvatske u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj i njezinim afilijacijama

Odluka o čuvanju materijala s referenduma provedenog u Republici Hrvatskoj 19. svibnja 1991. godine

Odluka o danima rodova, službi, struka i  posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka o danima rodova, struka, službi i posebnih dijelova oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka o danu i trenutku prelaza na ljetno računanje vremena te danu i trenutku povratka na srednjoevropsko zonsko vrijeme u 1992. godini

Odluka o danu i trenutku prijelaza na ljetno računanje vremena, te danu i trenutku povratka na srednjeeuropsko zonsko vrijeme u 1994. godini

Odluka o danu i trenutku prijelaza na ljetno računanje vremena, te danu i trenutku povratka na srednjoeuropsko zonsko vrijeme u 1995. godini

Odluka o darovanju nekretnina Gradu Gospiću

Odluka o darovanju nekretnlna u vlasništvu Republike Hrvatske Samostanu Sestara sv. Križa Đakovo

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Darku Laberu

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Đuri Mikšecu

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Javnom poduzeću "Hrvatske ceste"

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Javnom vodoprivrednom poduzeću "Hrvatska vodoprivreda"

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Karmelu Svetog Josipa, Šarengrad

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Ladislavu Deželiću

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Marijanu Markoviću i Željku Markoviću

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Mati Antoliću

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Mladenu Hanževačkom

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Općini Cernik

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države općini Viljevo Donje

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države općini Vodnjan

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Rimokatoličkoj župi Uzvišenja sv. Križa

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Robertu Rezleru

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Željku Urhu

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Novoj Gradiški

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Valpovo

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Valpovu

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Javnom poduzeću "Hrvatske ceste"

Odluka o datumu početka osiguranja štednih uloga

Odluka o davanu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  društvu Poljodar d.d., Daruvar, u prioritetnu koncesiju neposrednom pogodbom

Odluka o davanju bespovratne pomoći iz sredstava solidamosti obiteljima rudara stradalih u jami "Dobmja" Rudnika "Kreka" u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini

Odluka o davanju dijela poslovnih zgrada i prostorija Republike Hrvatske u posjed županijama

Odluka o davanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasni bežični pristup na   području Grada Zagreba

Odluka o davanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasni bežični pristup na   području Osječko-baranjske županije

Odluka o davanju državnih lovišta u zakup

Odluka o davanju državnog jamstva (garancije) Republike Hrvatske u korist Deutsche Bank AG, London i drugih sudjelujućih komercijalnih banaka

Odluka o davanju državnog jamstva Hrvatskoj narodnoj banci za otplatu kratkoročnog kredita za likvidnost Riječke banke d.d. Rijeka

Odluka o davanju državnog jamstva po zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i grupe banaka (Bank Austria Aktiengesellschaft, Bayerische Landesbank Girozentrale i Privredna banka Zagreb d.d., Z

Odluka o davanju državnog jamstva po zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i grupe banaka (Zagrebačka banka d.d., Zagreb i DEPFA Investment Bank Limited)

Odluka o davanju državnog jamstva u korist Bayerische Landesbank i Privredne banke Zagreb d.d., za kreditno zaduženje Croatia Airlinesa d.d., radi refinanciranja Airbus flote

Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o. kod grupe banaka (Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Mizuho Corporate Bank Ltd.) uz osigura­nje Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)

Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o. kod PEFCO (Private Export Funding Corporation) uz OPIC osiguranje

Odluka o davanju dvaju državnih jamstava (garancija) u korist Kreditanstalt für Wiederaufbau iz Frankfurta na Maini

Odluka o davanju garancija Republike Hrvatske po Ugovoru o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji će koristiti Republička samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske

Odluka o davanju garancije Republike Hrvatske po Ugovoru o kreditu,između Europske investicijske banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb za financiranje izgradnje tehničke putne sta

Odluka o davanju garancije Socijalističke Republike Hrvatske Privrednoj banci Zagreb d.d. po Ugovoru o zajmu izmedu Evropske investicijske banke, Luxembourg i Republičke samoupravne interesne zajedni

Odluka o davanju garancije za kredit Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Odluka o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe radi izgradnje dijela kanalizacijskog sustava Kaštela - Trogir

Odluka o davanju koncesija priređivačima igara na sreću na automatima u automat-klubovima

Odluka o davanju koncesija priređivačima igara na sreću u casinima

Odluka o davanju koncesija za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama

Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama

Odluka o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama prema članku 79. stavku 2. Zakona o igrama na sreću

Odluka o davanju koncesije (odobrenja) za prošireno eksploatacijsko polje plina "Gola" radi eksploatacije plin

Odluka o davanju koncesije društvu 007 Miletić d.o.o., Solin, za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži

Odluka o davanju koncesije društvu Aquae Vivae d.d.,  za zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe, sport i rekreaciju

Odluka o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe (ZDENAC ZB-1)

Odluka o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe (ZDENAC ZG-1)

Odluka o davanju koncesije društvu BERNARDA NOVA d.o.o., za zahvaćanje geotermalnih voda za sport i rekreaciju

Odluka o davanju koncesije društvu Bumes d.o.o., Split za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži

Odluka o davanju koncesije društvu Cedevita d.o.o., za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži

Odluka o davanju koncesije društvu GIS SINAC d.o.o., za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži

Odluka o davanju koncesije društvu TERME TUHELJ d.o.o., za zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda za sport i rekreaciju

Odluka o davanju koncesije društvu ZLATNE TERME - VELIKA d.o.o. za zahvaćanje termalnih voda za balneološke potrebe, sport i rekreaciju

Odluka o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zalj

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i M

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mo

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe radi izgradnje podmorskog ispusta otpadnih voda "Centar" - Zadar

Odluka o davanju koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ihtiološko-ornitološkom parku d.d., Jastrebarsko

Odluka o davanju koncesije po Javnom natječaju broj 06/12 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge  radija

Odluka o davanju koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Sutomišćica

Odluka o davanju koncesije pomorskog dobra za posebnu upotrebu u svrhu gradnje kabelske veze na dionici uvala Lora - obala Kaštel Sućurac

Odluka o davanju koncesije priređivačima igara na sreću na automatima u automat-klubovima

Odluka o davanju koncesije za eksploataciju plina u eksploatacijskom polju plina Sječe

Odluka o davanju koncesije za eksploataciju plina u proširenom eksploatacijskom polju plina "Molve"

Odluka o davanju koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Sjeverni Jadran

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Đale

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Kraljevac

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Miljacka

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Zakučac

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u RHE Velebit

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Čakovec

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Dubrava

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Dubrovnik

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Gojak

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Peruča

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Rijeka

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Varaždin

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Orlovac

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Sklope i HE Senj

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Vinodol

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Valpovo i Belišće te općine Marijanci i Bizovci

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Belog Manastira (G-BM)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Bjelovara (L-BJ)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Knina (G-KN)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Koprivnice (L-KC)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Krapine (G-KR)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Osijeka (G-OS2)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Paga (L-OG)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Pazina (L-PA)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Ploča (G-PL)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Raba (L-RB)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Slunja (G-SNJ)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Solina (G-SO)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Svete Nedelje (L-SVN)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Trogira (L-TR2)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Varaždina (L-VZ)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Vukovara (G-VU)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Zadra (G-ZD)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Borovo (M-BO)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Okučani (G-OC)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Primorsko-goranske županije (Z-RI2)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Karlovca (L-KA)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Otočca (L-OT)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Požege (L-PZ)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Rovinja (L-RO)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Varaždina (L-VZ2)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Virovitice (L-VT)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Zaprešića (L-ZA)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Jastrebarskog (G-JA)

Odluka o davanju koncesije za osnivanje »Slobodne zone Buje« Robnim terminalima Buje d.o.o., Buje

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Krapinsko-zagorske slobodne zone d.d., Krapina

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Bjelovar

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Đuro Đaković - Slavonski Brod d.o.o.

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo

Odluka o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Kutina

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Luke Rijeka - Škrljevo

Odluka o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Obrovac

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Podi

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Ribnik

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Splitsko-dalmatinske

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Vukovar

Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb

Odluka o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu polaganja i održavanja podmorskog kabela 10(20) kV Runke - Pineta

Odluka o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k.o. Omišalj

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most kopno – otok Čiovo« s pristupnim cestama i TS 10-20/0.4 kV Čiovo-13 (most) s priključnim 20 kV kabelom

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most kopno – Pelješac«

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most Ston«

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje otpremnog plinovoda od platforme "Ivana K" do k.o. Štinjan

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja magistralnog plinovoda Zlobin – Omišalj DN 1000/100, na području Grada Kraljevice i Općine Omišalj

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku »Kornati«

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crp­ne stanice "Admiral" Opatija

Odluka o davanju koncesije za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama

Odluka o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o., na području Grada Pule

Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

Odluka o davanju na korištenje i upravljanje stambenog objekta u Zagrebu, Gregorjančeva 13, Uredu za opće poslove i protokol Republike Hrvatske

Odluka o davanju na korištenje nekretnina Gradu Splitu

Odluka o davanju na korištenje nekretnine u Slanom

Odluka o davanju na raspolaganje i upravljanje vojnog objekta "Barbariga" Javnom poduzeću "Brijuni"

Odluka o davanju na raspolaganje i upravljanje vojnog odmarališta "13. maj" - Fažana Javnom poduzeću " Brijuni"

Odluka o davanju na uporabu nekretnina u Dubrovniku Gruška 44 u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik

Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske stanova bivših saveznih organa, institucija i ustanova

Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina

Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova

Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Orebiču u posjed Ministarstvu unutarnjih poslova

Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Supetru u posjed Ministarstvu financija

Odluka o davanju nekretnine Republike Hrvatske u Platu-Dubrovnik na uporabu (posjed) Ministarstvu unutarnjih poslova

Odluka o davanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Poreču u posjed Ministarstvu unutarnjih poslova

Odluka o davanju odobrenja Gradu Murskom Središću za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Srednjoeuropski transportni koridor Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću"

Odluka o davanju odobrenja Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Prelogu za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja Međimurskoj županiji, gradovima Prelogu i Ludbregu te Općini Domašinec za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja općinama Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i Kotoriba za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja općinama Legrad, Sveta Marija i Orehovica za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja Osječko-baranjskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom »Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću« i odobrenju Konvencije

Odluka o davanju odobrenja Virovitičko-podravskoj županiji i Općini Antunovac za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću"

Odluka o davanju odobrenja za prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina

Odluka o davanju odobrenja za prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novigrad

Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom

Odluka o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za središnju javnu nabavu

Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje Ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (pročišćeni tekst)

Odluka o davanju ovlasti Ministarstvu zdravstva za davanje prethodne suglasnosti zdravstvenoj ustanovi kojoj je osnivač Republika Hrvatska za davanje u zakup poslovnog prostora i/ili zemljišta

Odluka o davanju ovlasti Ministarstvu zdravstva za prijenos u vlasništvo nekretnina izgrađenih sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020. godine

Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "A.B.C.D." d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranj

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Exbel" p.o., Križ, za obavljanje poslova razminiranj

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "GTS" d.o.o., Split, za obavljanje poslova razminiranj

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Hodeks" d.o.o., Petrinja, za obavljanje poslova razminiranj

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Perić Miroslav - Miro" d.o.o., Stupnik za obavljanje poslova razminiranj

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "PPT" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranj

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Rakinić trade" d.o.o., Vukovar za obavljanje poslova razminiranj

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "Remocoplast" d.o.o., Zagreb za obavljanje poslova razminiranj

Odluka o davanju ovlasti tvrtki "TT-KA" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja

Odluka o davanju ovlasti tvrtki GRADNJA-PIRAMIDA d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja

Odluka o davanju ovlasti tvrtki TNT 35, PROTUEKSPLOZIVNA ZAŠTITA, Čakovec, za obavljanje poslova razminiranja

Odluka o davanju ovlasti tvrtki"VB INVEST" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova humanitarnog razminiranj

Odluka o davanju ovlasti Vijeću Hrvatske agencije za telekomunikacije

Odluka o davanju ovlaštenja jedinicama lokalne samouprave za prodaju stanova najmoprimcima na područjima posebne državne skrbi

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za prodaju stanova u Klani, Zatrep 13 i 21 i Klana 19

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane za upravljanje stanovima, garažama i poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu poljoprivre­de, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o izdvajanju šuma i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo za kupnju stanova za stambeno zbrinjavanje povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske, koja su izvan područja posebne državne skrbi

Odluka o davanju ovlaštenja ministra poljoprivrede i šumarstva za sklapanje određenih ugovora koji se odnose na šume i šumsko zemljište

Odluka o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i uprave

Odluka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske do određenog iznosa odnosno za obavljanje određenih poslova vezanih uz imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o davanju ovlaštenja za donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesija i odluke o dodjeli koncesije

Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina

Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina u kojima je izabrana natpolovična većina članova

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  društvu PP Orahovica d.d., Orahovica, u prioritetnu koncesiju neposrednom pogodbom

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlas­ništvu Republike Hrvatske društvu Božjakovina d.d., Božjakovina u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske tvrtki PPK Valpovo d.d., Valpovo, u prioritetnu koncesiju neposrednom pogod­bom

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu koncesiju, ne­posrednom pogodbom, društvu IPK Bara d.o.o., Osijek

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Daljska polja d.o.o., Dalj

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Hrastovac d.o.o., Osijek

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Josipin Dvor d.o.o., Antunovac

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Klisa d.o.o., Klisa

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Ovčara d.o.o., Osijek

Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu IPK Seleš, d.o.o. Antunovac

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica šteta od elementarnih nepogoda nastalih početkom 2001. godine

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvih pet mjeseci 1997. godine

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvom polugodištu 1995. godine

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda za razdoblje od lipnja do listopada 1997. godine

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda za razdoblje od siječnja do listopada 1998. godine

Odluka o davanju pomoći građanima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1996. godini

Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama Imotski i Sinj za štetu od potresa u 1989. godini

Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama koje su pretrpjele štetu od elementarnih nepogoda u 1989. godini

Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za hitno organiziranje nužnih mjera zaštite izazvanih elementarnim nepogodama

Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1990. godini

Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1992. godini

Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnili nepogoda u 1990. godini

Odluka o davanju pomoći županijama odnosno opčinama u sastavu županija za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda nastalih u drugom polugodištu 1993. i početkom 1994. godine

Odluka o davanju pomoći županijama odnosno općinama u sastavu županija za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1993. godini

Odluka o davanju pomoći županijama, gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda za razdoblje od siječnja do studenoga 2000. godine

Odluka o davanju pomoći županijama, odnosno gradovima i općinama u sastavu županija za djelomićno ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda tijekom 1994. godine

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Baškoj na uporabu općini Baška

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Malinskoj na uporabu općini Malinska

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Milni na uporabu općini Milna

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Pučišćima na uporabu općini Pučišća

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Rovinju na korištenje Županiji Istarskoj za smještaj ispostava Županijskih ureda u Rovinju

Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Supetru na otoku Braću na uporabu (posjed) Općinskom sudu u Supetru

Odluka o davanju potpore poduzetnicima za korištenje usluga konzultanata, članova Hrvatske mreže konzultanata

Odluka o davanju potpore za rast i razvoj malog gospodarstva

ODLUKA o davanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

Odluka o davanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

Odluka o davanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske

Odluka o davanju prava priređivanja igara klađenja

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima

Odluka o davanju prethodne suglasnosti

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Agenciji za ugljikovodike za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti o projektima istraživanja i eksploatacije ugljikovodika

Odluka o davanju prethodne suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za potrebe projekata restrukturiranja i pronalaženja strateškog partnera

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za angažman pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za potrebe projekata dogradnje i izgradnje novih elektroenergetskih kapaciteta

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću radi informiranja hrvatskih gospodarstvenika i cjelokupne javnosti o mjerama koje provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama radi informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim projektima koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe – CEF, a za koje postoji izniman javni interes

Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću za aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti o otvorenim javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i uspješno provedenim projektima financiranim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji financijski plan sredstava za rad Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti za 2002. godinu

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o podjeli sredstava, prava i obveza te rasporedu zaposlenika Javne ustanove Hrvatske radiotelevizije

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  statuta Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut "Fundacije Ivana Meštrovića

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za civilno zrakoplovstvo

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za telekomunikacije

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatskog povijesnog muzeja

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Umirovljeničkog fonda

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Vijeća za telekomunikacije

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na usuglašeni Konačni prijedlog ugovora o pripajanju društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za potvrđivanje Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) Nuklearne elektrane Krško

Odluka o davanju prva priređivanja igara na sreću na automatima

Odluka o davanju punomoći Goranku Fižuliću, ministru gospodarstva, za zastupanje Republike Hrvatske u Skupštini društva Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d.

Odluka o davanju saglasnosti na Izjavu o usklađenju Društva s ograničenom odgovornosti Pomorskog centra za elektroniku sa  Zakonom o trgovačkim društvima

Odluka o davanju sredstava na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu s pozicije 104086 - Otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda Državnom hidrometeorološkom zavodu i gradovima Stari Grad i Hvar na otoku Hvaru

Odluka o davanju suglasnosti

Odluka o davanju suglasnosti Brodograđevnoj industriji "3. Maj" d.d. Rijeka na sklapanje ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju 2 broda "3. Maj" Brodogradilište d.d., Rijeka za stranog naručitelja

Odluka o davanju suglasnosti brodograđevnoj industriji Ż3 majŽ d.d. Rijeka na sklapanje Ugovora o kreditu i jamstvu za gradnju dva broda Nov. 673 i Nov. 674 "3. maj" brodogradilište d.d. Rijeka za I

Odluka o davanju suglasnosti društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. na sporazumni raskid Ugovora o koncesiji za obavljanje javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži i tržišnih telekomunikacijski usluga...

Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim autocestama d.o.o. za kreditno zaduženje kod grupe banaka (Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Mizuho Corporate Bank Ltd.) uz osigura­nje Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)

Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama za inozemstvo zaduženje kreditom EUROFIMA u visini do 40 mil. CHF

Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama za sklapanje Ugovora o kreditu s Bayerische Landesbank Girozentrale, München

Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za zaduženje u inozemstvu kod Konzorcija banaka Banque Nationale de Paris, Creditanstalt AG i Dresdner Bank Luxembourg S.A. u iznosu od 100.000,000,00 DEM za Program unapređenja turističkih kapaciteta u Republici Hrvatskoj

Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za osnivanje trgovačkog društva "Hrvatski nezavisni operator sustava i tržišta d.o.o."

Odluka o davanju suglasnosti HT - Hrvatskim telekomunikacijama d.d., iz Zagreba na Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT-Hrvatskih...

Odluka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Nacionalni park Plitvička jezera za prodaju određenih nekretnina - objekata sa pripadajućom opremom

Odluka o davanju suglasnosti Kliničkom bolničkom centru Rijeka za ustup bez naknade zemljišta

Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Ploče za osnivanje slobodne zone Luke Ploče

Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula za osnivanje Slobodne zone luke Pula

Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Split za osnivanje Slobodne zone luke Split

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za nabavu radara i o davanju državnog jamstva po kreditu za nabavu radara "Enhanced Peregrine

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za sklapanje ugovora o kupnji i davanju državnog jamstva po kreditu za nabavu radarskog nadzornog sustava FPS-117

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije  – nabava stočne hrane za hranidbu stoke

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za sklapanje ugovora o kupnji jednog i najmu dva amfibijska zrakoplova za protupožarnu sezonu 1999. i 2000. godine

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravlja, za angažiranje fizičke ili pravne osobe za izradu i provedbu kampanje izvješćivanja javnosti Republike Hrvatske o Reformi sustava zdravstva koju provodi Ministarstvo zdravlja

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravlja, za angažiranje fizičkih ili pravnih osoba za poslove strateškog i operativnog planiranja odnosa s javnošću i realizacije komunikacijskih aktivnosti s ciljem informiranja javnosti Republike Hrvatske o implementaciji reformskih mjera koje provodi Ministarstvo zdravlja

Odluka o davanju suglasnosti na davanje dijela koncesije u luci posebne namjene - Brodogradilištu Split u potkoncesiju

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra  u luci posebne namjene – Brodogradilištu 3. maj

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra  u luci posebne namjene – Brodogradilištu Split

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra kompleksa Runjica

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra luke posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – brodogradilištu Brodotrogir d.d., Trogir

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - brodogradilištu Kraljevica

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - luci nautičkog turizma Kremik

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - luci nautičkog turizma Tribunj

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijelova pomorskog dobra u lukama posebne namjene - lukama nautičkog turizma Cres, Jezera, Vodice, Trogir, Milna, Vrboska i Dubrovnik

Odluka o davanju suglasnosti na davanju u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - brodogradilište Uljanik

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu i projekcije plana za 2016. i 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskih voda

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1998. godinu sredstava doplatka za djecu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskih voda

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 1999. godinu sredstava doplatka za djecu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskih voda

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2000. godinu sredstava doplatka za djecu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskih voda

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan za 2001. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2001. godinu sredstava doplatka za djecu

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskih voda

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2002. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskih autocesta

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskih cesta

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskih voda

Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan za 2003. godinu Hrvatskog fonda za privatizaciju

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih autocesta

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih cesta

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih voda

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskog fonda za privatizaciju

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2008. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za I. - IX. mjesec 2013. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za IV. - XII. 2011. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za X. - XII. mjesec 2013. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvrše­nju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvrše­nju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2010. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju FInancijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2010. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za I. - III. 2011. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih voda za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskih voda za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na izdavanje jamstva (garancije) Republike Hrvatske Export Development Corporation iz Ottawe, Kanada, kao sredstva osiguranja za obvezu povrata zajma odobrenog RH Alan d.o

Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju društva s ograničenom odgovornosti "Hrvatska Lutrija" sa zakonom o trgovačkim društvima

Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju društva s ograničenom odgovornosti "Imostroj Imotski" sa zakonom o trgovačkim društvima

Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju Društva s ograničenom odgovornosti Brodarski institut sa Zakonom o trgovačkim društvima

Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju Društva s ograničenom odgovornosti Remontno brodogradilište Šibenik, sa Zakonom o trgovačkim društvima

Odluka o davanju suglasnosti na Izjavu o usklađenju Javnog poduzeća "Kumrovec" sa Zakonom o trgovačkim društvim

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Pribić, Općini Krašić

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu nadoknade plaće

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na odluku o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju lučkog područja županijske javne luke Ilok, otvorene za javni promet putnika

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju lučkog područja županijske javne luke Vukovar, otvorene za javni promet putnika

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnovici za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za osiguranike koji primaju mirovinu i invalidninu isključivo od stranog nositelja osiguranja

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o podjeli sredstava, prava i obveza te rasporedu radnika javne ustanove Hrvatske radiotelevizije

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o preoblikovanju Javnog poduzeća "Kumrovec" u društvo s ograničenom odgovornošć

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu 7 dionica INA - Industrije nafte d.d. u Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, bez naknade

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji garaža

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Sveti Jakov Barbari Hock

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Beram, Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" p.o., Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Makarska Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" p.o., Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Makarska, Anđelku Radalju

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Novi, Ivanu i Jasni Oreč

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Novi, Nataši Smolčić

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji neizgrađenog zemljišta u k.o. Novi, Zoranu Smolčiću

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji suvlasničkog dijela stana u Sisku, I. Meštrovića br. 16

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji upravne zgrade Šumarije Novoselec

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesija na pomorskom dobru

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru društvu Brodogradilište Filipi d.o.o. Sukošan - za luku posebne namjene Brodogradilište Filipi

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru društvu Cenmar d.d., Zadar

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjaka i riba

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni nekretnina

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o zamjeni stana između Grada Daruvara i "Hrvatskih šuma"(r), p. o.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Aviotoursa d.o.o. Zagreb o pripajanju Aviotoursa d.o.o. Zagreb Groatia Airlinesu d.d. Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora hrvatskih šuma p.o., Zagreb, o prodaji društva s ograničenom odgovornošću Ambalaža d.o.o., Lanišće

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Hrvatskih šuma p.o., Zagreb, o prodaji društva s ograničenom odgovornošću Drvna galanterija d.o.o., Vrbovsko

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog poduzeća Astra - međunarodna trgovina od 20. svibnja 1992.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Split o dogradnji vezova 26  i 27

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se produžava rok trajanja koncesije na pomorskom dobru dodijeljene trgovačkom društvu Emona d.d., Preko

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se produžuje rok trajanja koncesija na pomorskom dobru dodijeljenih trgovačkom društvu Cromaris d.d., Zadar

Odluka o davanju suglasnosti na odredbe Statuta Hrvatskoga autokluba

Odluka o davanju suglasnosti na Plan održavanja i razvoja željezničke infrastrukture za srednjoročno razdoblje 1991. - 1995.

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013.

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo polugodište 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo polugodište 2013. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2014. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2018. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osigu­ranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2010. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2013. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2014. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2017. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2018. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2010. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2013. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2014. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2017. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2018. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2010. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2014. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2010. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2013. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2014. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2017. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za prvo polugodište 2010. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2018. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2021. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Odluka o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za plovne putove unutarnjih voda za 2005. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za plovne putove unutarnjih voda za 2006. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2007. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Fonda za razvoj i zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog geodetskog instituta

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni   razvoj Republike Hrvatske

Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog statuta Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos dijela koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos dijela ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novigrad, na drugu osobu

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskog dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog   korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Greben

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na područja rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja pomorskih 110 kV i 35 kV kabela

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Šibenik

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novigrad

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Sutomišćica

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra za posebnu upotrebu u svrhu gradnje kabelske veze 110 kV na dionici uvala Lora - obala Kaštel Sučurac

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i dogradnje crpne stanice "Admiral" Opatija

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda s društva Jamnica d.d., Zagreb na društvo Jamnica plus d.o.o., Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunari: B-7 i B-8)

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda za proizvodnju mineralne vode, radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZK-5)

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje termalne vode za tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu s društva Jamnica d.d., Zagreb na društvo Jamnica plus d.o.o., Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za zahvaćanje pitke vode (prirodne izvorske vode) radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZK-8)

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu i za tehnološke i slične potrebe s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunari: BJ-1, BJ-2 I ZK-7)

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZK-3)

Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda radi prodaje na tržištu s društva Podravka d.d., Koprivnica na društvo Studenac d.o.o., Lipik (bunar ZL-2)

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo tromjesečje 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo tromjesečje 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2008. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2008. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih autocesta za prvo tromjesečje 2008. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesečje 2008. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesečje 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesečje 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2008. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2012. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za prvo tromjesečje 2008. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004. godine Hrvatskim vodama

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004. godine Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004. godine Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2004. godine Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na programe sindikata za stam­beno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika

Odluka o davanju suglasnosti na proširenje lučkog područja Lučke uprave Pula

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora između Ministarstva obrane i Bell Helicopter Textron, Kanada i Ugovora o uvjetima financiranja između Ministarstva obrane i Export Development Corpora

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i "Torpedo" d.d. Rijeka o financiranju isporuke traktora korištenjem sredstava Proračuna

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kreditu između Republike Hrvatske i Export Development Corporation iz Ottawe, Kanada

Odluka o davanju suglasnosti na statusne promjene HPT - Hrvatska pošta i telkomunikacije

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Fundacije Ivana Meštrovića"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Hrvatskih šuma" javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Lutrije Hrvatske" d. o. o.

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Muzeji Hrvatskog zagorja"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut "Pomorskoga centra za elektroniku" d.o.o., Split

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za investicije i konkurentnost

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za obrazovno-reformske inicijative za jugoistočnu Europu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za opremu pod tlakom

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za plovne putove unutarnjih voda

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za vodne putove

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Brodarskog instituta d.o.o. Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mediteranskog akcionog plana u Splitu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut dioničkog društva Hrvatske pošte

Odluka o davanju suglasnosti na Statut dioničkog društva Hrvatske telekomunikacije

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Direkcije za nadzor društava za osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Statut doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdrav­lja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Državnog zavoda za zaštitu prirode

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Energetskog instituta »Hrvoje PoŽar«

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske agencije za hranu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske akreditacijske agencije

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske elektroprivrede

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske garancijske agencije

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske izvještajne novinske agencije

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske knjižnice za slijepe

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske kreditne banke za obnovu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske radiotelevizije

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskih voda

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog autokluba

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog centra za mine

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog fonda za privatizaciju

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog fonda za razvoj

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog geodetskog instituta

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog saveza zadruga

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za medicinu rada

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za norme

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za telekomunikacije

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za toksikologiju

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskoga crvenog križa

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskoga hidrografskog instituta

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut INA - Industrije nafte, d.d. Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Kornati"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Krka"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Mljet"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Paklenica"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Nacionalni park Risnjak"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Telašćica"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Biokovo

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Park prirode Medvednic

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove "Park prirode Telaščica"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove \"Nacionalni park Mljet\"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni«

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove »Park prirode Velebit«

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Hrvatskog registra brodova

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Brijuni

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Kornati

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Krka

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Mljet

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Risnjak

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Biokovo

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Kopački rit

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Medvednica

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Papuk

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Telašćica

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Učka

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Velebit

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Vransko jezero

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća " Kumrovec"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Brijuni"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Hrvatske šume", p.o. Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća INA - Industrija nafte

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Kornati"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Mljet"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Paklenica"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprava Nacionalnog parka "Risnjak"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Uprave Nacionalnog parka "Krka"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog vodoprivrednog pođuzeća "Hrvatska vodoprivreda"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice  "Sestre milosrdnice"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice " Merkur"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice "Dubrava"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice Osijek

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničke bolnice Split

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkoga bol­ničkog centra Rijeka

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Kliničkoga bolničkog centra Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinićke bolnice Osijek

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovec"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za dječje bolesti Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za ortopediju - Lovran

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za plućne bolesti "Jordanovac"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za plućne bolesti "Jordanovac" - Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za traumatologiju Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za tumore, Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Ploče

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Rijeka

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Lučke uprave Zadar

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Odluka o davanju suglasnosti na Statut novinsko-izdavačke ustanove EDIT Rijeka

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Imostroj Imotski" d.o.o.

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Plitvice"-Plitvička jezera

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Plovput" Split

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik" d.o.o.

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća HPT-Hrvatska pošta i telekomunikacije

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća HŽP - Hrvatskog željezničkog poduzeća

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća Nacionalni park Brioni

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Središnjeg registra osiguranika

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta Joslipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta u Rijeci

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Svučilišta u Splitu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Uprave Nacionalnog parka "Plitvička jezera"

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za telemedicinu

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor između Sveučilišta u Zagrebu i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu

Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obvezama Hrvatske radiotelevizije i Odašiljača i veza d.o.o.

Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o udruživanju u Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o davanju suglasnosti na usklađenje Ugovora o koncesiji za obavljanje javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži, sklopljenog između Vl

Odluka o davanju suglasnosti na utvrđivanje granica lučkih područja Šibensko-kninske županije

Odluka o davanju suglasnosti na uvjete zaduženja u inozemstvu za nabavu protupožarnog zrakoplova CL-415

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkog društva HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d., Zagreb na Standardnu ponudu HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. za davanje usluga pristupa Internetu

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HR-Hrvatske telekomunikacije d.d. na Dodatak 1 Standardne ponude za usluge međusobnog povezivanja

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije  d.d., Zagreb na Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d. za telekomunikacijske operatore i davatelje usluga s dozvolom za pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj mreži u Republici Hrvatskoj

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba na Dodatak 2 - Usluga predodabira operatora Standardnoj ponudi za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrva

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. iz Zagreba na Standardnu ponudu za davanje usluga s dodanom vrijednosti od 6. svibnja 2005.

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. na Standardnu ponudu   za usluge međusobnog povezivanja HT - Hrvatskih telekomunikacija d.d.

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. na Standardnu ponudu za usluge međusobnog povezivanja HT-Hrvatskih...

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o. na Standardnu ponudu pristupa   mreži i međusobnog povezivanja T-Mobile Hrvatska d.o.o.

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o. na Standardnu ponudu pristupa mreži i međusobnog povezivanja T-Mobile Hrvatska d.o.o. za operatore i davatelje usluga ovlaštene za pružanje telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj od 28. ožujka 2006. godine

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. iz Zagreba na Standardnu ponudu međusobnog povezivanja

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. na Standardnu ponudu pristupa mreži i   međusobnog povezivanja VIPnet d.o.o.

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. na Standardnu ponudu pristupa mreži i međusobnog povezivanja VIPnet d.o.o. za operatore i davatelje usluga ovlaštene za pružanje telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. travnja 2006. godine

Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvuT-Mobile Hrvatska d.o.o. na Standardnu ponudu me­đu­sob­nog povezivanja

Odluka o davanju suglasnosti Virovitičko-podravskoj županiji na sklapanje ugovora o kreditu s Kärntner Landes - und hypothekenbank AG, Klagenfurt, za program kreditiranja domaćih kupaca kod kupnje tra

Odluka o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za sklapanje Ugovora o kreditu za građenje državne ceste Solin - Klis

Odluka o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka

Odluka o davanju suglasnosti za gradnju objekata na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, k. o. Goričan

Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju željezničke infrastrukture na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i na općem dobru

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnog konzulata Republike Italije u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje generalnog konzulata Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnog konzulata Republike Turske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnoga konzulata Republike Filipini u Zagrebu

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Dubrovniku

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Kraljevine Norveške u Rijeci

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje konzulata Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Perua u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Republike Austrije u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Republike Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splita

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Dubrovniku

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Konzulata Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje privremenog konzularnog predstavništva Republike Češke u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Opatiji

Odluka o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zadru

Odluka o davanju suglasnosti za prenamjenu objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos dijela prava i obveza koncesionara Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Krapinske Toplice na Aqua Vivae d.d. Krapinske Toplice

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza iz Odluke o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama

Odluka o davanju suglasnosti za prijenos prava i obveza korisnika koncesije Ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, Varaždin za crpljenje termalne vode na društvo Terme Jezerčica d.o.o., Varaždin - Podružnica Jezerčica za turizam i ugostiteljstvo, Donja Stubica

Odluka o davanju suglasnosti za produljenje vremena trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta Veli Rat

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje i provođenje pravnih poslova u okviru poziva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. »Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode«

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodatnom kreditu za dovršetak građenja državne ceste Solin - Klis

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Trgovačkog društva Plinacro d.o.o., iz Zagreba, za Projekt izgradnje plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o kreditu za kupovinu zgrade Veleposlanstva Republike Hrvatske i zgrade za rezidenciju veleposlanika Republike Hrvatske u Berlinu

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu Hrvatske banke za obnovu i razvitak za tehnološku obnovu brodogradilišta

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu i izdavanju državnog jamstva za isto zaduženje Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje u inozemstvu Transeuropske autoceste d.o.o. Zagreb

Odluka o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Solothurnu

Odluka o davanju u posjed nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Obrtničkoj školi "Antun Horvat" u Đakov

Odluka o davanju u zakup neobrađenoga poljoprivrednoga zemljišta

Odluka o davateljima usluga sa znatnijom tržišnom snagom

Odluka o delegiranju predstavnika Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u Splitu

Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva

Odluka o dipuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke

Odluka o djelokrugu poslova potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj

Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa

Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire

Odluka o dodatnim kriterijima, uvjetima odobravanja i povrata i načinu korištenja sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Benkovcu, za finan­ciranje izgradnje pristupne prometnice s pratećom infrastrukturom, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Benkovcu, za financiranje troškova elektroenergetskog priključka, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Drnišu, za financiranje troškova elektroenergetskog priključka i priključenja objekta na vodoopskrbnu mrežu, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata

Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Slunju, za financiranje troškova elektroenergetskog priključka, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Vukovaru, za financiranje troškova elektroenergetskog priključka i priključenja na plinovodni sustav, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Odluka o dodatnoj pomoći Gradu Vukovaru, za financiranje troškova elektroenergetskog priključka, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Odluka o dodatnoj pomoći Općini Netretić, za financiranje troškova elektroenergetskog priključka, u svrhu provođenja Programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Odluka o dodatnom porezu na naftne derivate

Odluka o dodatnom upisu učenika u obrtničke i druge srednje strukovne škole u sustav obrazovanja propisan odredbama članka 39., 40. i 41. Zakona o obrtu ("Narodne novine", broj 77/93), za školsku go

Odluka o dodijeli državnih nagrada za znanost

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa

Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Odluka o dodjeli bespovratne pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda tijekom 1994. godine

Odluka o dodjeli činova i promaknućima u više činove

Odluka o dodjeli činova pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli Documenti - Centru za suočavanje s prošlošću Povelje Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2013. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2014. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2017. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2018. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2019. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2020. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2021. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje

Odluka o dodjeli državne nagrade za volontiranje u 2007. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2010. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2011. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2012. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2013. godini

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2014. godini

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2004. godinu

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost.

Odluka o dodjeli Hrvatske državne nagrade Zagrebačkoj filharmoniji

Odluka o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2009. godini

ODLUKA O DODJELI IZLOVNE KVOTE ZA RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM U 2010. GODINI

Odluka o dodjeli jednokratne pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od oluje i bure iz studenoga 2004. godine te mraza i nanosa snijega iz veljače 2005. godine

Odluka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Kneževi Vinogradi

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Blato

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Varaždinskih Toplica ponuditelju Bips d.o.o. - Radio Aquae Iasae

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem područje Grada Đakova ponuditelju Radio Đakovo d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije ponuditelju Radio 101 d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Buja ponuditelja Radio Star TV d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Đakova ponuditelju Novi radio d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Kaštela ponuditelju Radio Kaštela d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Krapine ponuditelju Radio Hrvatsko zagorje - Krapina d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Makarske ponuditelju Radio Makarska rivijera d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Opuzena ponuditelju Radio Narona d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija područje Grada Velike Gorice ponuditelju Radio Velika Gorica d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti televizije na području Sisačko-moslavačka županija ponuditelju Nezavisna televizija d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije društvu Coca-Cola Beverages Hrvatska d.d., za crpljenje termalnih voda radi korištenja u proizvodnom postupku (za tehnološke i slične potrebe)

Odluka o dodjeli koncesije društvu Kalničke vode Bio natura d.d., Križevci, za crpljenje   mineralnih voda radi prodaje (prirodne mineralne vode) na tržištu i korištenja u proizvodnom   postupku (za tehnološke i slične potrebe)

Odluka o dodjeli koncesije društvu Kustura d.o.o., Zagreb, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu

Odluka o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske vode) na tržištu

Odluka o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu

Odluka o dodjeli koncesije društvu Podravka d.d., Koprivnica za zahvaćanje pitke vode (prirodne izvorske vode) radi prodaje na tržištu

Odluka o dodjeli koncesije društvu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe

Odluka o dodjeli koncesije Komunalnom poduzeću "Našički vodovod" p.o., Našice za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskr

Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe mora na predjelu ispred TE Rijeka i HE Senj

Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama "Hrvatskim šumama", Zagreb, Ribnjačarstvu d.o.o., Lipovljani

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Dioničkom društvu za proizvodnju ribe i riblje mlađi "Riba", Garešnica

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama dioničkom društvu za uzgoj riba, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam »Ribnjak 1905«, Ribnjak

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama društvu Poljodar Tim d.o.o., Daruvar

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama društvu s ograničenom odgovornošću Stari Ribnjak, Oriovac

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama IPK Osijek "Ribnjačarstvo" d.o.o. Donji Miholjac

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribarskom centru d.o.o., Zagreb

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu "Dubrava" d.o.o., Dubrava

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu "Siščani-Dubrava" d.o.o., Siščani

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu Končanica d.d., Končanica

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Ribnjačarstvu Poljana d.d., Kaniška Iva

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki "MAKLER" d.o.o., Osijek

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki Marga, ribarstvo i turizam d.o.o., Pisarovina

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama tvrtki Osilovac d.o.o. Feričanci

Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu uzgoja riba u zatvorenim vodama Veterinarskoj stanici d.d., Koprivnica

Odluka o dodjeli koncesije na vodama za uzgoj riba u zatvorenim vodama Poljoprivrednom poduzeću Orahovica d.d., Orahovica

Odluka o dodjeli koncesije Poduzeću za obavljanje komunalnih djelatnosti "Zaprešić" d.o.o. Zaprešić za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrb

Odluka o dodjeli koncesije Vodovodu Dubrovnik d.o.o., za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Dubrovnik, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda "Apatovačkoj kiselici" d.o.o. Križevci

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda "Jamnici" d.d. Zagreb

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda "Podravki" d.d., Koprivnica

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda društvu Jamnica d.d., Zagreb

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda društvu Podravka d.d., Koprivnica - Tvornici "Studenac", Lipik

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje mineralnih voda za proizvodnju konzumne mineralne vode, radi prodaje na tržištu, društvu Podravka d.d., Koprivnica

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode društvu Gotalka d.o.o., Budinšćina

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode u svrhu športa i rekreacije društvu Feliks regulacija d.o.o. Slavonski Brod

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode za potrebe zdravstvene rehabilitacije invalidnih osoba ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, Varaždin

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda društvu Toplissa d.o.o., Varaždinske Toplice

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Hotelskom turističkom društvu Matija Gubec d.d., Stubičke Toplice

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda iz bušotina Vu-2 i E-17 u kompleksu Toplica Vučkovec za potrebe rekreacije, tvrtki Toplice Vučkovec d.d.

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda iz izvorišta Sv. Stjepan u Istarskim toplicama za potrebe medicinskog liječenja, tvrtki Lječilište Istarske toplice

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Lječilištu Topusko

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Turističko rekreacijskom centru "Mihanović" d.d., Tuheljske toplice

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda Ugostiteljsko turističkom poduzeću "Ivančica" d.d., Zlatar

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda za tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu društvu Jamnica d.d., Zagreb

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda, ZRC Toplice d.o.o., Velika

Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termomineralnih voda Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice

Odluka o dodjeli koncesije za gospodarenje autocestom Zagreb - Goričan

Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture u luci Plomin

Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i uporabu javnih telekomunikacija u globalnom sustavu pokretne mreže GSM

Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i uporabu javnih telekomunikacija u NMT sustavu

Odluka o dodjeli koncesije za korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Lapac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Virovitičko-podravske županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Virovitice

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Darda

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Gradina

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Kaptol

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Podgorač

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području općine Unešić

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na područje Općine Brodski Stupnik

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Donjeg Miholjca

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca za k.o. Donji Miholjac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gorjani

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić Grada

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Kutjeva

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našice

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Nina

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske za k.o. Kričke

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Skradina

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Slatine za k.o. Podravska Slatina

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine za k.o. Sladojevci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vinkovaca

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vrgorca

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Antunovac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Antunovac za k.o. Antunovac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bošnjaci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Brestovec

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čačinci za k.o. Čačinci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čaglin

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čeminac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Davor

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Dragalić

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenje

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đurđenovac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Erdut

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ernestinovo

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Feričanci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradina

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gundinci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivankovo

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jakšić

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na pod­ručju Općine Jarmina

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koška

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kutjevo

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Kutjevo

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lovas

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nijemci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Petlovac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Podgorač

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Popovac

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci za k.o. Krndija

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvica

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Semeljci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sibinj

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šodolovci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Udbina

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na pod­ručju općine Velika

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Viljevo

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vladislavci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vuka

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zdenci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Varaždinske županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Vukovarsko-srijemske županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Zagrebačke županije

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Grada Biograda na Moru

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Grada Donjeg Miholjca

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Čačinci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivred­nog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Ivankovo

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Kneževi Vinogradi

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Markušica za k.o. Ostrovo

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Nijemci

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Rugvica za k.o. Ježevo

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Golubić

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, za HE Jaruga

Odluka o dodjeli koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb u HE Lešće na rijeci Dobri

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća izgradnju distribucijskog sustava plinovoda na području općine Jasenovac koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na dijelu Grada Zagreba (D-ZG1) ponuditelju Fakultet političkih znanosti, Zagreb - Radio Student

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području Grada Splita (G-ST2) ponuditelju Udruga Radio Marija

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području Grada Virovitice(L-VT) ponuditelju Radio Marija

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području grada Zadra

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području općine Stari Mikanovci ponuditelju: Osnovna škola Stjepana Cvrkovića - Radio postaja Cvrčak

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na širem području Grada Splita (G-ST4)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na dijelu grada Bakra (D-BA) ponuditelju Mega - Erp d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na dijelu Grada Zagreba - Istok (D-ZG2)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-1)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-2)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-3)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN) ponuditelju Radio Banovina d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Brodsko-posavske županije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Dio Grada Zagreba 2- istočni dio (D-ZG2)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Dubrovačko-neretvanske županije (Z-DU) ponuditelju trgovačkom društvu Stil d.d.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grad Mali Lošinj (L-ML)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grad Metkovića (L-MT)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grad Novska (L-NO)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grad Orahovica(L-OR)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Belog Manastira

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelat­nosti radija na području Grada Bjelovara (L-BJ)ponuditelju Media-M d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Buzeta (L-BZ)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Crikvenice

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Čazme

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Daruvara

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Delnica (L-DE)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Donjeg Miholjca

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Drniša

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Dubrovnika

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Dubrovnika (G-DU1) ponuditelju Dubrovačka televizija d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Dugog Sela

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Đurđevca

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Garešnice

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Grubišnog Polja

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Iloka

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Imotskog ponuditelju: Radio Imotski

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ivanca

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ivanić-Grada

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Jastrebarskog

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Kastva

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Knina (G-KN) ponuditelju Medijska zadruga Dinara

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Koprivnice

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Koprivnice (L-KC) ponuditelju Radio Drava, d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Korčule (G-KO)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Kraljevice

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Krapine (G-KR) ponuditelju Orprom 3 d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Križevaca

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Labina (L-LA)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ludbrega

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Malog Lošinja (L-ML)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Metkovića (L-MT)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Našica

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nina (G-NN) ponuditelju Adria Ittm d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Nove Gradiške

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Novog Marofa

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Novske (L-NO)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Opatije (G-OP)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Orahovice (L-OR)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Oroslavlja (G-GOL)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Osijeka (G-OS1)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Osijeka (G-OS2) ponuditelju Janus, d.o.o., Radio Plus

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Osijeka 1 (G-OS1)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Paga (L-PG)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Pakraca

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pazina (L-PA) ponuditelju Radio 052 d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Petrinje (L-PE)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pirovca (M-PI)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ploče (G-PL) ponuditelju Radio Ploče d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Poreča

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Požege (L-PZ) ponuditelju Radio Vallis Aurea, d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Preloga

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule (G-PU)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule (L-PU)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule (L-PU1)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Pule 1 (G-PU1)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Raba (L-RB)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rijeke (G-RI)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rijeke (G-RI2)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Rovinja (L-RO)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Samobora (L-SA)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Senja

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Siska

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Slatine (G-SL)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Slavonskog Broda

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Slunja (G-SNJ) ponuditelju Radio Slunj, d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Split 2

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Sveti Ivan Zelina

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Šibenika (G-ŠI) ponuditelju Televiziji Šibenik d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Šibenika (L-SI)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Trogira (L-TR)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Trogira (L-TR2) ponuditelju Mali Miki d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Umaga (G-UM) ponuditelju Studio Minsk d.o.o. - Radio Stella Maris

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Valpova ponuditelju Hrvatski radio Valpovština

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Varaždina (L-VZ) ponuditelju Gradski radio Varaždin - Radio 042, d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Varaždina ponuditelju Radio postaja Nedelišće d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Velike Gorice, Općine Lekenik i Općine Kravarsko (G-VG)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vinkovaca

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vinkovaca (G-VK)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Virovitice

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Visa

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vrbovca

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vrgorca ( L-VR)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vrgorca (L-VR)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vukovara (G-VU)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zaboka (L-ZB)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zadra

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zadra (G-ZD) ponuditelju Ross, d.o.o., Radio 057

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području grada Zagreba

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zagreba (G-ZG2) ponuditelju Zagrebački radio Plavi 9

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Zlatara

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Županje

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Istarske županije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Ličko-senjske županije (Z-GS) ponuditelju Hrvatski radio - Radio Gospić

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Međimurske županije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Borovo (M-BO)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Donji Lapac (M-DL) ponuditelju Visočica d.d.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Koprivničko-križevačke županije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Kotoriba

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Lekenik (M-LK)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Marije Bistrica

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Murter

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Okučani (G-OC) ponuditelju Radio Bljesak d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Pitomača

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Stari Grad (L-SG)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Sveta Nedjelja (L-SVN) ponuditelju Prahin Inc d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Vela Luka (M-VL2)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Općine Vela Luka 2 (M-VL2)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Vela Luka ponuditelju Val Media d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području općine Vidovec

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Osječko-baranjske županije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Požeško-slavonske županije (Z-PZ) ponuditelju Miroslav Kraljević d.o.o. - Županijski radio Požega

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Primorsko-goranske županije (Z-RI)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Primorsko-goranske županije(Z-RI) ponuditelju Kanal RI d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Regije Dalmacije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području regije Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Sisačko-moslavačke županije (Z-SK) ponuditelju S-Tel d.o.o. - Radio Quirinus

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti ra­dija na području Splitsko-dalmatinske županije ponuditelju Morski zvuk d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Šibensko-kninske županije (Z-SI) ponuditelju Županijski radio Šibenik

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Varaždinske županije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Virovitičko-podravske županije (Z-VT) ponuditelju Informativni centar Virovitica - Radio Virovitica

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Vukovarsko-srijemske županije (Z-VU) ponuditelju Hrvatski radio Vukovar

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Zadarske županije (Z-ZD)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Zagrebačke županije

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Žumberka (L-ZM) ponuditelju Jastreb Panorama d.o.o

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem područja grada Krka ponuditelju: Radio otok Krk

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Benkovca (G-BN) ponuditelju Radio Benkovac d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Biograda na Moru

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Čakovca

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Čakovca (G-CK2) ponuditelju Ultravox d.o.o. - Radio ČK

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Donje Stubice

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Duge Rese

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Hvara

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Karlovca (G-KA) ponuditelju Poma d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Karlovca (L-KA) ponuditelju Hrvatski radio Karlovac

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Kutine

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Mursko Središće

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Ogulina

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Otočca (L-OT) ponuditelju Hrvatski radio Otočac, d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Pule (g-PU2) ponuditelju Vanga d.o.o. - Radio Giardini

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Rijeke (L-RI) ponuditelju Kružić d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Sinja (L-SN) ponuditelju Pučkom otvorenom učilištu Sinj - Hit radiju

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Solina (G-SO) ponuditelju Tri-D-Media d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Varaždina (L-VZ2) ponuditelju Mea Media d.o.o. - Radio aktiv

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području grada Vukovara

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Grada Zaprešića (L-ZA) ponuditelju Informativni centar Zaprešić, d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija na širem području Otoka Brača

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija područja mjesta Hvara

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija za dio grada Omiša ponuditelju Miaro d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti radija za područje Općine Maruševec

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Pule ponuditelju TV Nova d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Grada Rijeke

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Grada Slavonskog Broda (G-SB)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Splita ponuditelju: Korak d.o.o. - TV Dalmacija

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Zadra

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području grada Zadra ponuditelju Gradska televizija d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Osječko-baranjske županije (Z-OS)

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na razini regije - Međimurska i Varaždinska županija (R-MV) ponuditelju Varaždinska televizija d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na širem područja grada Osijeka

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije na širem području Grada Čakovca (G-CK) ponuditelju Mijor d.o.o. - Čakovečka televizija

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti televizije za područje Grada Splita

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži iz članka 12. Zakona o telekomunikacijama i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži iz članka 25. Zakona o telekomunikacijama

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova sakupljanja i toplinske prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Odluka o dodjeli koncesije za polaganje i gospodarsko korištenje podmorske vodovodne cijevi na pomorskom dobru Cesarica uvala Vlaška Vela

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Komunalcu" d.o.o., Korenica

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Komunalcu" d.o.o., Otočac

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Komunalnom poduzeću" s p.o.o., Knin

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodoprivredi" s p.o., Čakovec

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu Dubrovnik" s p.o., Dubrovnik

Odluka o dodjeli Koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu Dubrovnik" s.p.o., Dubrovnik

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu i kanalizaciji" d.o.o., Karlovac

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu i odvodnji", Šibenik

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu Labin" d.o.o., Lab

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu Labin" d.o.o., Labin

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu Pula", d.o.o., Pula

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu" d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Slavonski Brod

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Vodovodu" d.o.o., Zadar

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe "Zagorskom vodovodu" d.o.o., Zabok

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Đakovačkom vodovodu« d.o.o. iz Đakova

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Komrad« d.o.o., Slatina

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Privredi« d.d., Petrinja

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe »Vodoopskrba Kupa« d.o.o., Petrinja

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe dioničkom društvu IVKOM d.d., Ivanec

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Gradskom komunalnom poduzeću "Komunalac" d.o.o., Koprivnica

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom komunalnom poduzeću "Vodovod i čistoća", Sinj

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom komunalnom poduzeću "Vodovod i kanalizacija", Split

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću "Vodovod Hrvatsko primorje" Južni ogranak d.o.o., Sen

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću "Vodovod", Omiš

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću komunalnih djelatnosti "Tekija" s.p.o., Požega

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe JKP "Usluga" d.o.o., Gospić

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe JP »Komunalac« p.o. iz Biograda na Moru

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe KD "Vodovod i kanalizacija", Rijeka - Izvor Rječine

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalcu d.o.o., Delnice

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalcu d.o.o., Opatija

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Rijeka - izvor "Dobrica" - Bakar

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Rijeka - izvor "Perilo" - Bakar

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Rijeka - izvor "Zvir 2" - Rijeka

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Rijeka -izvor "Martinšćica" - Rijeka

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Rijeka

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom javnom poduzeću "Rad" s p.o. iz Drniša

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću "Bjelovar" s p.o., Bjelovar

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću "Izvor", Ploče

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću "Komunalac" s p.o., Ogulin

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću "Varkom" d.d., Varaždin

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću "Varkom" s p.o., Varaždin

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću za vodovod i kanalizaciju "Vodovod" s p.o., Makarska

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom trgovačkom društvu "Vodovod Žrnovnica" d.o.o. - Novi Vinodolski

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovskom vodovodu d.o.o., Korčula

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću "Velkom" d.o.o. - Velika Gorica

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću "Vodovod i odvodnja" d.o.o. - Zagreb

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe poduzeću za komunalne djelatnosti "Ponikve" d.o.o., Krk

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Sisačkom vodovodu d.o.o., Sisak

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe tvrtki Vodovod - Osijek d.o.o. Osijek

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe vodoopskrbnom poduzeću "Istarski vodovod" d.o.o. - Buzet

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu grada Vukovara d.o.o., Vukovar

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Vodovodu Imotske krajine d.o.o. Imotski

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe, društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe Gradskom komunalnom društvu Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću, Senj

Odluka o dodjeli Matici hrvatskoj Hrvatske državne nagrade

Odluka o dodjeli Medalje "Ljeto" Marinu (Franinom) Radovanoviću

Odluka o dodjeli medalje "Oluja" bojniku Draganu (Štefanovom) Hodaku

Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" Jasminku (Safetovom) Mujkiću

Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" Josipu (Josipovom) Gudanu

Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" Jozi (Nikolinom) Dujiću

Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"

Odluka o dodjeli Medalje "Oluja" za učešće u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"

Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« pozornici Antoniji (Ivanovoj) Sadiković

Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« razvodniku Dejanu (Enesovom) Sadikoviću

Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« stožernom naredniku Daliboru (Aleksandrovom) Filipoviću i naredniku Anti (Tomislavovom) Smoljku

Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« za iznimne zasluge i iskazanu visoku požrtvovnost prilikom spašavanja ljudskog života i imovine

Odluka o dodjeli medalje »Iznimni pothvat« Željku (Josipovom) Hercegu

Odluka o dodjeli medalje »Ljeto 95« brigadnom generalu Borisu (Antinom) Šeriću

Odluka o dodjeli medalje »Ljeto 95« satniku Miroslavu (Matijinom) Kuniću

Odluka o dodjeli medalje »Ljeto 95« stožernom naredniku Zvonimiru (Tomislavovom) Ivančiću

Odluka o dodjeli medalje »Oluja« brigadiru Eduardu (Ivanovom) Špoljariću

Odluka o dodjeli medalje »Oluja« satniku Miroslavu (Matijinom) Kuniću

Odluka o dodjeli medalje »Oluja« Stajku (Jandrijinom) Šarliji

Odluka o dodjeli medalje »Oluja« umirovljenom stožernom brigadiru Boži (Stankovom) Kožulu

Odluka o dodjeli Medalje »Oluja« za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj operaciji »Oluja«

Odluka o dodjeli Medalje za iznimne pothvate brigadiru Draganu (Ivanovom) Basiću

Odluka o dodjeli nagrade za volontiranje u 2015. godini

Odluka o dodjeli Ordena Danice Hrvatske

Odluka o dodjeli Ordena kneza Trpimira

Odluka o dodjeli ordena Kneza Trpimira gospodinu Salvadoreu Cilentou veleposlaniku Republike Italije u Republici Hrvatskoj

Odluka o dodjeli Ordena kralja Tomislava

Odluka o dodjeli pohvale za doprinos obnavljanju i uređenju zgrade Veleposlanstva Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

Odluka o dodjeli pohvale za doprinos u obrani Domovine

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica šteta od elementarnih nepogoda za razdoblje od travnja do studenoga 2001. godine

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda, posebno suše u 2003.

Odluka o dodjeli Povelje  Republike Hrvatske 3LHD Arhitektonskom studiju - Zagreb

Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu

Odluka o dodjeli Povelje Republika Hrvatske Dubravačkom festivalu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 1. gardijskoj brigadi

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 2. gardijskoj brigadi "Gromovi"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 3. gardijskoj brigadi "Kune"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 4. gardijskoj brigadi "Pauci"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 5. gardijskoj brigadi  "Sokolovi"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 7. gardijskoj brigadi  "Pume"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske 9. gardijskoj brigadi  "Vukovi"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske AD Plastik d.d. Solin

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske ansamblu "Kraljevi ulice"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-2/1

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-3/1

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-3/1 od 16. rujna 1996.

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-5/1 od 9. listopada 1996.

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske broj 01-051-96-19-6/1 od 17. listopada 1996.

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske časopisu "Studia Croatica" Buenos Aires    5

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dioničkom društvu za grafičku i nakladničku djelatnost Zrinski d.d. Čakovec

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dječjem ilustriranom književnom listu "Radost"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Split

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Varaždin

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Društvu građevinskih inženjera i tehničara Međimurja

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Ericssonu Nikoli Tesli d.d. Zagreb

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Fotoklubu Zagreb

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Galeriji likovnih umjetnosti Osijek

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske gradovima Sinju, Trilju i Vrlici, općinama Dicmo, Hrvace, Kijevo i Otok

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske gradovima Šibeniku, Vodicama i Skradina, zapovjedništvu i svim sudionicima akcije "Ratni rujanski podvig"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Gradskom zboru "Brodosplit"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Gradu Dubrovniku i dubrovačkim braniteljima´91

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske gradu New Yorku i njegovim građanima

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Gradu Ploče, zapovjedništvu i svim sudionicima akcije "Zelena Tabla - Male Bare"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Građanskom odboru za ljudska prava

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj obrtničkoj komori

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj zajednici tehničke kulture

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom Crvenom križu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom kulturno prosvjetnom društvu "Matija Gubec" Tavankut

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom kulturno umjetničkom društvu "Vladimir Nazor" Sombor

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom kulturnom društvu "Napredak", Sarajevo

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom kulturno-prosvjetnom društvu "Matija Gubec" Ruma

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom liječničkom zboru

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom paraolimpijskom odboru

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom rotary savezu za osobit doprinos u humanitarnoj djelatnosti

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom seljačkom pjevačkom društvu "Sljeme" Šestine - Zagreb

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom stenografskom društvu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom šahovskom savezu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom teniskom savezu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske istaknutom hrvatskom ansamblu Zagrebački kvartet

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske istaknutom hrvatskom ansamblu Zagrebački solisti

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Jadranskom Galenskom laboratoriju d.d. - Rijeka

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Javnoj ustanovi spomen područje Jasenovac

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvat­ske Jedinici za posebne namjene MUP-a RH "Rakit­je"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kazalištu slijepih i slabovidnih "Novi život"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kliničkoj bolnici "Sestre Milosrdnice"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kliničkoj bolnici Dubrava

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske koja se dodjeljuje Savezu društava naša djeca Hrvatske

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Končar - Institut za elektrotehniku d.d.

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Korčulanskom plivačkom klubu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Košarkaškom klubu Cibona Zagreb

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kulturno umjetničkom društvu "PREPOROD" Dugo Sel

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Međunarodnom violinističkom natjecanju "Vaclav Huml"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Motovun Film Festivalu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Muzeju suvremene umjetnosti

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Muzičkom biennalu Zagreb

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Nansen Dialogue Centre Osijek

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Narodnoj zaštiti Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Narodnom sveučilištu Dubrava

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Ogranku Seljačke sloge KUD "Buševec"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Općoj bolnici Vukovar

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Osnovnoj školi "Vladimir Nazor", Postira - Brač

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Podvodno-istraživačkom klubu "Mornar"

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Radiju 101

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Savezu društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Simfonijskom orkestru Hrvatske radio-televizije

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Slovenskom komornom zboru za osobit doprinos primicanja međunarodnog ugleda Republike Hrvatske izvođenjem hrvatske glazbene umjetnosti u svijetu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Splitskom ljetu

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Šokadiji - Zagreb

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Tjednu suvremenog plesa

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Udruzi inovatora Karlovačke županije

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Udruzi za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske V. Gimnaziji, Zagreb za osobit doprinos promicanju ugleda Republike Hrvatske u svijetu, te za postignute iznimne rezultate u srednjoškolskom ...

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Vaterpolo klubu Jug Dubrovnik

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Visokom gospodarskom učilištu Križevci

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Viteškom udruženju "Kumpanjija

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske za osobit doprinos znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske za osobita odgojna i obrazovna postignuća te doprinos unapređenju odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Zagreb filmu d.o.o.

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Zapovjedništvu i sudionicima akcije "Miljevci - 1992"

Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti broj: 01-051-98-19-1/2-1 od 15. siječnja 1998.

Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti broj: 01-051-98-19-1/2-3 od 15. siječnja 1998.

Odluka o dodjeli Povelje Zakladi Ana Rukavina

Odluka o dodjeli priznanja Hrvatska državna nagrada  Hrvatskom liječničkom zboru

Odluka o dodjeli priznanja Hrvatska državna nagrada alkarskom vojvodi Bošku (Jozinom) Ramljaku

Odluka o dodjeli priznanja Hrvatska državna nagrada Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade Hrvatskom crvenom križu

Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade maestru Milanu (Petar) Horvatu - posmrtno

Odluka o dodjeli priznanja Hrvatskoga sabora "Zlatni grb"

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske  Canadian Croatian Folklore Federation – East

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske  Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hrašće

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske  Plavoj laguni - Croatia Open Umag

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske  Prljavom kazalištu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske  Tambouraschen Chor Wellebit 1902

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Aurea festu Požega

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatian Canadian Cultural Centre – Calgary

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatian Canadian Folklore Federation - West

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatian National Home – Hamilton

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatian National Soccer Federation of Canada and USA

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Domu hrvatskih hodočasnika »Bl. Ivan Merz« Rim

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Društvu »Hrvatska žena grana br. 1 Chicago«

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Đakovačkim vezovima

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske FC Croatia Frankfurt

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske FC Posavini Frankfurt

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Festivalu kajkavskih popevki Krapina

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Filmskom festivalu »Dani hrvatskog filma Orašje«

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskim franjevcima u Svetoj Zemlji

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj katoličkoj misiji Bl. Ivana Merza

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj katoličkoj misiji u Londonu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj kulturnoj zajednici Mainza

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj kulturnoj zajednici Mannheima

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj kulturnoj zajednici Wiesbaden

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj zajednici Hercegovina Stuttgart

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj zajednici u Clevelandu – Hrvatskom domu Kardinal Alojzije Stepinac, East Lake

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj župi sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskoj župi sv. Pavla, Cleveland

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom boćarskom klubu »Jedinstvo«, Herne Hill

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom diplomatskom klubu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom europskom kulturnom društvu Frankfurt

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom građanskom društvu Crne Gore – Kotor

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom katoličkom radiju

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom kulturnom društvu »Veseli Gradišćanci«

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom kulturno-sportskom društvu »Zrinski«  - Luzern i Kulturno-športskom društvu » Duvanjske rose« - Bern

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom nacionalnom vijeću Crne Gore

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom olimpijskom odboru

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom pjevačkom društvu Danica

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom puhačkom orkestru Gradska glazba Imotski

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom radiju New York

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom zboru sportskih novinara

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Katedri za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Klinici za očne bolesti kliničke bolnice »Sveti Duh«

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Klinici za psihijatriju Vrapče

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Končar - Elektroindustriji d.d.

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Kući susreta Tabor

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Međunarodnom festivalu čipke – Lepoglava

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Melodijama Istre i Kvarnera

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Mirku (Marko) Brkljačiću

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Movis - glasilu hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Nacionalnom koordinacijskom tijelu za provedbu nacionalnog transplantacijskog programa

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske NK Croatia Zürich

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Njemačko-hrvatskom društvu Mainz

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Picokijadi

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Prasvetištu Gospe od otoka – Solin

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Puhačkom orkestru Primošten

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Pulskom filmskom festivalu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Radiju Dux

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske SOS Dječjem selu Hrvatska

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Sounds of Croatia Radio Program - Toronto

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Splitskom skautskom zboru

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Stjepanu (Ignac) Šafranu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Svetištu Gospe Sinjske

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Svetištu Gospe Voćinske

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Svetištu Majke Božje Trsatske

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Sveučilištu u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Šibenskom pjevačkom društvu »Kolo«

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Udruzi Livanjska zajednica Frankfurt

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Vinkovačkim jesenima

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Viteškom alkarskom društvu Sinj

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture i obrazovanja te očuvanju hrvatskog identiteta  u Švicarskoj Konfederaciji

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju zajedništva hrvatske zajednice kroz humanitarne aktivnosti te očuvanju hrvatskog identiteta i kulture u Švicarskoj Konfederaciji

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos u pružanju socijalne i duhovne skrbi te za dugogodišnju pastoralnu djelatnost među hrvatskim iseljenicima u Švicarskoj Konfederaciji

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za nesebičan i izniman doprinos u pružanju socijalne i duhovne skrbi te za dugogodišnju pastoralnu djelatnost  mađu hrvatskim iseljenicima u Kanadi

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za nesebičan i izniman doprinos u pružanju socijalne i duhovne skrbi te za dugogodišnju pastoralnu djelatnost među hrvatskim iseljenicima u Kanadi

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske za nesebičan i izniman doprinos u pružanju socijalne i duhovne skrbi te za dugogodišnju pastoralnu djelatnost među hrvatskim iseljenicima u Švicarskoj Konfederaciji

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Zavičajnoj udruzi Sv. Ivan Ričice

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Željku (Josip) Selešu – posmrtno

Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske, Hrvatskom kulturno-umjetničkom društvu »Prigorec« Markuševec

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Bernardu M. Luketichu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Češkoj besedi Zagreb

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Koprivnica

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Križevci

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Folklornom ansamblu Linđo - Dubrovnik

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Genos d.o.o. - Osijek

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Glazbenoj mladeži Split

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskim vodama

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj akademiji Amerike

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNET

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj bratskoj zajednici

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj ligi protiv raka

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom gimnastičkom savezu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom inženjerskom savezu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom klubu »August Šenoa«

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom lovačkom savezu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom nogometnom savezu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom restauratorskom zavodu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom saboru kulture

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom športskom ribolovnom savezu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom veslačkom klubu "Gusar" - Split

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Ivici Račanu - posmrtno

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Jadranki Kosor

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Klapi Cesarice

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Klapi Intrade – Zadar

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Klapi Ošjak - Vela Luka

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Klapi Trogir

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Kulturno-umjetničkom društvu "Branimir" - Bošnjaci

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Malim novinama

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Međunarodnom dječjem festivalu Šibenik

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Nacionalnoj federaciji američkih Hrvata

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Obrtu "Josip Pleško" - Zabok

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Općoj bolnici Šibensko-kninske županije – Šibenik

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Posudionici i radionici narodnih nošnji

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Prvom hrvatskom pjevačkom društvu »Zora«

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Savezu hrvatskih društava  u Kraljevini Švedskoj

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Sociedad Croata de Beneficencia - Cochabamba - Bolivija

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Studentskom kulturno-umjetničkom društvu »Ivan Goran Kovačić«

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Sveučilišnom računskom centru (SRCE) Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Svezu Hrvata u Mađarskoj

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Šahovskom klubu slijepih Polet - Zagreb

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Športskom savezu invalida grada Splita

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske udruzi Humane zvijezde Hrvatske '03

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Udruzi Most - Split

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Vatrogasnoj postrojbi Kutina

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanje hrvatske baštine, jezika, kulture, obrazovanja, znanosti i sporta te očuvanja hrvatskog identiteta u Australiji i Novom Zelandu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture, obrazovanja, znanosti i sporta te očuvanja hrvatskog identiteta u Australiji i Novom Zelandu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za osobit i dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske kulture i narodnih običaja hrvatskog naroda u Australiji

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za osobite i višegodišnje zasluge u promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture i sporta

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske za trajan doprinos u spašavanju, zaštiti i očuvanju nacionalne pisane i materijalne baštine

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Zadružnom savezu Dalmacije

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Zajednici saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za izniman doprinos u očuvanju i njegovanju tradicije te promicanju povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za izniman doprinos u promicanju hrvatske državotvorne ideje, hrvatske baštine, jezika, obrazovanja, kulture i folklora

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za izniman dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske baštine, jezika, obrazovanja, kulture i folklora

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske baštine, jezika, kulture, obrazovanja, znanosti i sporta

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za iznimno i uspješno ostvarivanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za nesebičan i izniman doprinos u pružanju socijalne i duhovne skrbi

Odluka o dodjeli priznanja Povelje Republike Hrvatske, za osobiti doprinos u promicanju kulturnog razvitka Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti Matici hrvatskoj

Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti za osobite zasluge u donošenju Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika

Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti za osobite zasluge u osnutku, uređivanju i promicanju novina, časopisa i drugih glasila Matice hrvatske

Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti za osobite zasluge u radu upravnih tijela Matice hrvatske i njezinih ogranaka

Odluka o dodjeli priznanja Zajednici protjeranih Hrvatska iz Srijema, Bačke i Banata

Odluka o dodjeli Reda kneza Trpimira

Odluka o dodjeli Spomen medalje VUKOVAR broj: 01-051-98-22-1/1 od 15. siječnja 1998.

Odluka o dodjeli Spomenice Domovinske zahvalnosti broj: 01-012-97-188/1 od 9

Odluka o dodjeli Spomenice domovinske zahvalnosti Robertu (Vinko) Krišti

Odluka o dodjeli Spomenice domovinske zahvalnosti satniku Zlatku (Ilija) Sudiću

Odluka o dodjeli Spomenice domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu

Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječenje i rekreaciju Sindikatu umirovljenika Hrvatske u godini 1996.

Odluka o dodjeli sredstava za pomoć, liječnje i rekreaciju Matici hrvatskih umirovljenika u godini 1996.

Odluka o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika

Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini

Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini

Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira

Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira s ogrlicom

Odluka o dodjeli Velereda kralja Tomislava

Odluka o dodjeli Velereda Kralja Tomislava NJ.E gospodinu Carlosu Saulu Menemu predsjedniku Republike Argentine

Odluka o dodjeljivanju poslova savjetovanja za zaštitu potrošača udrugama za zaštitu potrošača u Zagrebu, Osijeku i Splitu

Odluka o dodjeljivanju poslova savjetovanja za zaštitu potrošača za područje Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije u 2006. godini

Odluka o dojeli Hrvatske državne nagrade Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Odluka o dojeli Medalje "Ljeto 95" Marijanu (Ivanovom) Pajku

Odluka o dokazu prava gradnje autocesta i državnih cesta na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i na općem dobru

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

Odluka o dokupu staža osiguranja individualnih poljoprivrednika

Odluka o dokupu staža osiguranja svećenika, redovnica i redovnika

Odluka o donaciji vojne opreme za potrebe obuke Afganistanske narodne vojske

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Odluka o donošenju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024.

Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora

Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.)

Odluka o donošenju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019. -  2020.

Odluka o donošenju Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu

Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Financijskog plana Fonda za razvoj i zapošljavanje za 2002. godinu

Odluka o donošenju Financijskog plana Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za 2002. godinu

Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine

Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Učiti kako učiti za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Etike za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Filozofije za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Fizike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Islamski vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Kemije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Logike za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za program Dizajner unutrašnje arhitekture za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematika za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Politike i gospodarstva za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Pravoslavni vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Psihologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Slovački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Sociologije za gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Model C)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Srpski jezik za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i ćiriličnom pismu srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (Model A)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovnu školu i Talijanski jezik i književnost za srednju školu s nastavom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A)

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja

Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara

Odluka o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

Odluka o donošenju Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

Odluka o donošenju Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje

Odluka o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

Odluka o donošenju Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470-790 MHz

Odluka o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana  izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. – 2022.

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine  i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018. – 2020.

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. i Akcijskog plana 2021. – 2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027.

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2027. godine  i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2024. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.

Odluka o donošenju Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu

Odluka o donošenju Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. – 2021.

Odluka o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Odluka o donošenju Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu

Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

Odluka o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA)

Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu

Odluka o donošenju Nacionalnog programa za olakšice

Odluka o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa

Odluka o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva

Odluka o donošenju nastavnih planova posebnih kurikuluma za osnovnu školu

Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite prirode (330804) u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri godine

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa izborne nastave iz nastavnog predmeta Informatika za II., III. i IV. razred obrazovnog programa Opća gimnazija

Odluka o donošenju nastavnog Plana i programa katoličkog vjeronauka za trogodišnje srednje škole

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Kondicijska priprema za učenike II. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Prehrana sportaša za učenike II. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Sociologija sporta za učenike III. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše

Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za zanimanje Grafički tehničar pripreme (210394), prilagođenog programa za učenike s teškoćama, u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje, u trajanju od četiri godine

Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole

Odluka o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu

Odluka o donošenju Nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu

Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

Odluka o donošenju općeobrazovnog dijela programa obrazovanja za obavljanje vezanih obrta

Odluka o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026.

Odluka o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013.

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine

Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022.

Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine

Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022.

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Odluka o donošenju Pravilnika o postupku za dodjelu činova i promaknuću vojnih osoba u činove

Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije

Odluka o donošenju Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom

Odluka o donošenju Programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2016. godine

Odluka o donošenju Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine

Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.

Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine

Odluka o donošenju Programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora

Odluka o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Odluka o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine

Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja  morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Karlovačke županije

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - djelatnost obrazovanja

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - komunalni javni radovi i pomoć poslodavcima

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova kulturnih dobara i kulturne infrastrukture te uspostavljanje kulturnih djelatnosti

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - zaštita zdravlja ljudi

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom katastrofom, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, gospodarenje otpadom

Odluka o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019. – 2022. godine

Odluka o donošenju Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja za razdoblje 2022. – 2025.

Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za poslove dadilje

Odluka o donošenju Programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te Obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom

Odluka o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

Odluka o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije

Odluka o donošenju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane

Odluka o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine

Odluka o donošenju Programa pravne pomoći za saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom poplavom

Odluka o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022. – 2025.

Odluka o donošenju Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od  2021. do 2030. godine

Odluka o donošenju Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Odluka o donošenju Programa saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - privremeni smještaj stradalnika za vrijeme obnove stambenih zgrada

Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi

Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore

Odluka o donošenju Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine

Odluka o donošenju programa za izborni predmet Dramski odgoj (program dramske kulture i umjetnosti) za II. razred opće gimnazije

Odluka o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Brijuni"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Kornati"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Mljet"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Paklenica"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Risnjak"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka »Krka«

Odluka o donošenju prostornog plana Nacionalnog parka Kornati

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode "Kopački rit"

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica

Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Učka

Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Vransko jezero

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telašćica

Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava

Odluka o donošenju Prostornoga plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Odluka o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2014. - 2016.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. - 2017.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2017. – 2019.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2019. – 2021.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020. – 2022.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2021. – 2023.

Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022. – 2024.

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije EKOLOŠKI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije web dizajner u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije agrotehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski tehničar dizajner u obrazovnom sektoru šumarstvo, prerada i obrada drva

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije EKOLOŠKI TEHNIČAR u obrazovnom sektoru GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije ekonomist u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije klesarski tehničar u obrazovnome sektoru graditeljstvo i geodezija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE u obrazovnom sektoru GRADITELJSTVO I GEODEZIJA

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za jahte i marine u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva u obrazovnom sektoru promet i logistika

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije web dizajner u obrazovnom sektoru grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Odluka o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020

Odluka o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.

Odluka o donošenju Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine

Odluka o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine i Akcijskog plana procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Odluka o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do  2023. godine

Odluka o donošenju Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

Odluka o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. godine

Odluka o donošenju Strategije razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013. - 2016. godine

Odluka o donošenju Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Odluka o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. – 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. – 2020.

Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

Odluka o donošenju Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici   Hrvatskoj do 2020. godine

Odluka o donošenju Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Odluka o donošenju Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Skijaški kompleks«, Medvednica

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja državnog značaja »Vršna zona«, Medvednica

Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina

Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije

Odluka o donošenju Zakona o radu

Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2006. godini

Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2007. godini

Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini

Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini i ugostiteljstvu

Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima od žitarica i brašna

Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u graditeljstvu

Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu

Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara, loma i tehnološkog manjka u ugostiteljstvu

Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog   kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i kala u slatkovodnom uzgoju riba

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i rasipa u doradi/konfekcioniranju meda i drugih pčelinjih proizvoda

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka u procesima proizvodnje nafte, prirodnog plina i proizvoda prerade nafte i plina

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara i rasipa u marikulturi

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji prerade ribe

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji stočne hrane

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenine

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji šećera

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji vina, bezalkoholnog piva, mineralne vode, voćnih sokova i sirupa

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma za proizvode u industriji ulja

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje boja i lakova

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje kozmetičkih proizvoda

Odluka o dostavljanju podataka o nekretninama u posjedu Republike Hrvatske

Odluka o doznačivanju (alokaciji) raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

Odluka o doznačivanju (alokaciji) sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove

Odluka o dozvoli za oduzimanje građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika u k.o. Nerezine i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja

Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Čazma iz posjeda prijašnjih vlasnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava korištenja

Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinaca i izboru dražbenog sustava

Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava

Odluka o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske u iznosu od USD 75.000.000,00

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima

Odluka o eksternalizaciji

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Odluka o eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za kolovoz 1992. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za kolovoz 1993. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za lipanj 1992. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za lipanj 1993. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za listopad 1992. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za listopad 1993. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za mjesec siječanj 1993. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za ožujak 1993. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za prosinac 1992. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1992. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1993. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za srpanj 1992. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za studeni 1992. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za svibanj 1993. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za travanj 1993. godine

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za veljaču 1993. godine

Odluka o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja

Odluka o evidentiranju i iskazivanju svota osobnih dohodaka, naknada osobnog dohotka iz invalidskog osiguranja i osnovica osiguranja

Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2015.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2016.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2017.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2020.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2021.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2022.

Odluka o financijskim izvještajima kreditnih unija

Odluka o financijskim izvještajima štedno-kreditnih zadruga

Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2001. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2003. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2004. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2005.

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2006. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2007. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2009. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2010. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2011. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2013. godini

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini

Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola i međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola u školskoj godini 2009./2010.

Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2009. godini    35

Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2012. godini

Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2013. godini

ODLUKA O FINANCIRANJU PROGRAMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U 2014. GODINI

Odluka o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku

Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Odluka o gornjoj granici zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj

Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira

Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

Odluka o gradskim porezima Grada Drniša

Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika

Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Odluka o gradskim porezima Grada Đakova

Odluka o gradskim porezima Grada Garešnice

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o gradskim porezima Grada Hvara

Odluka o gradskim porezima Grada Imotskog

Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić Grada

Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada

Odluka o gradskim porezima Grada Jastrebarskog

Odluka o gradskim porezima Grada Karlovca

Odluka o gradskim porezima Grada Kaštela

Odluka o gradskim porezima Grada Knina

Odluka o gradskim porezima Grada Komiže

Odluka o gradskim porezima Grada Kutine

Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva

Odluka o gradskim porezima Grada Labina

Odluka o gradskim porezima Grada Lepoglave

Odluka o gradskim porezima Grada Lipika

Odluka o gradskim porezima Grada Makarske

Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića

Odluka o gradskim porezima Grada Novi Vinodolskog

Odluka o gradskim porezima Grada Novog Marofa

Odluka o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog

Odluka o gradskim porezima Grada Omiša

Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka

Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja

Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Odluka o gradskim porezima Grada Petrinje

Odluka o gradskim porezima Grada Pleternice

Odluka o gradskim porezima Grada Požege

Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade

Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja

Odluka o gradskim porezima Grada Senja

Odluka o gradskim porezima Grada Slunja

Odluka o gradskim porezima Grada Solina

Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada

Odluka o gradskim porezima Grada Supetra

Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

Odluka o gradskim porezima grada Trogira

Odluka o gradskim porezima Grada Valpova

Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica

Odluka o gradskim porezima Grada Virovitice

Odluka o gradskim porezima Grada Visa

Odluka o gradskim porezima Grada Vodnjana - Dignano

Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca

Odluka o gradskim porezima Grada Županje

Odluka o gradskim porezima i o prirezu na porez na dohodak

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Otočca

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Velike Gorice

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica

Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Jastrebarskog

Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Vodica

Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak Općine Tribunj

Odluka o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru

Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak

Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Vinkovaca

Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Dubrovnika

Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca

Odluka o granicama vodnih područja

Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora

Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske

Odluka o graničnloj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

Odluka o graničnoj obveznoj pričuvi

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. lipnja 1995.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1997.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. rujna 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1998.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1995.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. studenoga 1992

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. svibnja 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. veljače 1995.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. lipnja 1995.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1995.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. svibnja 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. veljače 1995.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1994.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1994.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1998.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1994.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1997.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. rujna 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. rujna 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1998.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1999.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1997.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. srpnja 1998.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1992

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga I990.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnija 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnja 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. travnja 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. kolovoza 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. kolovoza 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. svibnja 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. listopada 1994.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. ožujka 1998.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1997.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. rujna 1996.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1993.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1994.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1997.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1998.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1999.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1997.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. srpnja 1998.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu u godini 1991.

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu u godini 1992.

Odluka o graničnoj svoti najnižega primanja od 1. ožujka 1991.

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990. godine

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1991.

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. studenoga 1990.

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1989. godini

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1990. godini

Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1.siječnja 1990.

Odluka o granićnoj svoti najnižega mirovinskog primanja o d 1. studenoga 1991. i od I. prosinca 1991.

Odluka o gratskim porezima i o prirezu na porez na dohodakgrada Karlovca

Odluka o Hrvatskoj komisiji za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

Odluka o Hrvatskom komitetu za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom

Odluka o Hrvatskom povjerenstvu za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

Odluka o Hrvatskom sustavu velikih plaćanja i o namiri na računima banaka u Hrvatskoj narodnoj banci

Odluka o Hrvatskom vijeću za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom

Odluka o igrama na sreću i zabavnim igrama

Odluka o imenovajnu članova Vijeća Hrvatske radio-televizije iz reda zastupnika

Odluka o imenovallju Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Konferencije za europsku sigurnost i suradnju

Odluka o imenovanu dijela članova Nadzornog odbora trgovačkog društva "Lipovica" d.o.o.

Odluka o imenovnaju sudaca Općinskog suda u Korenici

Odluka o imenovnaju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina

Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije kreditnih institucija

Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

Odluka o inozemnim uredima Republike Hrvatske

Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije

Odluka o interventnoj potpori zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u poljoprivredi i ribarstvu za razdoblje od 1. srpnja 2008. - 31. prosinca 2008. godine

Odluka o irnenavanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

Odluka o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja članici Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja članici Vlade Repub­like Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske mr. Ivanu Đurkiću i dr. Mileni Žic Fuchs

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Repub­like Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske Draženu Budiši, potpredsjedniku, zamjeniku predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske Goranu Graniću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske Hrvoju Vojkoviću, ministru gospodarstva

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske Mariu Kovaču, ministru pomorstva, prometa i veza

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Rrepublike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja pojedinim članovima Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske

Odluka o iskazivanju povjerenju članu Vlade Republike Hrvatske

Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Odluka o isključenju dijela pomorskog dobra iz opće upotrebe za državnu cestu D-40 i davanju na posebnu upotrebu Hrvatskim cestama

Odluka o isključenju dijela pomorskog dobra iz opće upotrebe za državnu cestu D-404 i davanju na posebnu upotrebu Hrvatskim cestama d.o.o., Zagreb

Odluka o isključenju dijela pomorskog dobra iz opće upotrebe za Most Dubrovnik i davanju na posebnu upotrebu Hrvatskoj upravi za ceste

Odluka o isključenju iz opće uporabe dijela pomorskog dobra radi izgradnje objekta infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku, na lokaciji "Plat-Dubrovnik

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za individualne poljoprivrednike u ožujku 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za individualne poljoprivrednike u travnju 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u ožujku 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u travnju 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u ožujku 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u travnju 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u ožujku 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u travnju 1997

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u ožujku 1997.

Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u travnju 1997.

Odluka o isplati drugog dijela božićnice za 2009. godinu

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture

Odluka o isplati nagrade za božićne blagdane (božićnici)

Odluka o isplati naknade proizvođačima svježeg pasteriziranog mlijeka u 1998. godini

Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu

Odluka o isplati obveznica za restrukturiranje gospodarstva iz 1991. godine

Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama

Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

Odluka o ispravci Odluke o dodjeli priznanja klasa: 061-01/20-01/11, urbroj: 71-06-04/4-20-01 od 5. veljače 2020.

Odluka o ispravku Odluke Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12-18-09/0001, urbroj: 567-06-19-03 od 5. travnja 2018.

Odluka o ispravku Odluke Državnog sudbenog vijeća broj IS-64/02od 10. siječnja 2008. godine

Odluka o ispravku Odluke o dodjeli medalje "Oluja", klasa: 061-01/16-03/02, urbroj: 71-03-01-01/3-16-01 od 28. travnja 2016

Odluka o ispravku Odluke o dodjeli medalje »Oluja«, urbroj: 41-95-909/1 od 28. rujna 1995.

Odluka o isteku mandata sucu Ustavnog suda Repub­like Hrvatske akademiku Davoru Krapcu

Odluka o izdavanja numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2003."

Odluka o izdavanjq i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke u kunama

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Republike Hrvatske

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 25"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 26"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 27"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Južni Jadran 28"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Sjeverni Jadran 08"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 09"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 10"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 11"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 22"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnom prostoru ugljikovodika "Srednji Jadran 23"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-04"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-10"

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »DR-03«

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-06«

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-07«

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-11«

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-12«

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SZH-01«

Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida u istražnom prostoru ugljikovodika »DI-14«

Odluka o izdavanju državnog jamstva Hrvatskim željeznicama za otplatu kredita Bayerische Landesbank Girozentrale, München

Odluka o izdavanju državnog jamstva za zaduženje Hrvatskih željeznica u inozemstvu

Odluka o izdavanju dukata "Hrvatski Kraljevski grad Knin"

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 500.000.000,00 EUR

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 750.000.000,00 EUR

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 750.000.000,00 eura

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od DEM 300.000.000,00

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od EUR 250.000.000,00

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od EUR 300.000.000,00

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od EUR 500.000.000,00

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.250.000.000,00

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00

Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 300.000.000,00

Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Odluka o izdavanju i prodaji drugog izdanja prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

Odluka o izdavanju i prodaji II. izdanja prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka"

Odluka o izdavanju i prodaji kompleta prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna

Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkih kompleta prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe s motivima devet apoena optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske i godinom kovanja „2021." u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2021.

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca "500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca u povodu održavanja XXVI. Olimpijskih igara u Atlanti

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "IVAN PAVAO II."

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "PRVI PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Dr. FRANJO TUĐMAN

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 800. obljetnice spomena imena grada Osijeka

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. - 1995. godine

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca "150. obljetnica odluke Hrvatskoga državnog sabora o hrvatskom jeziku

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca "Ivana Brlić-Mažuranić

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca "Katarina Zrinska"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100 godina zrakoplovstva u Hrvatskoj"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2010. FIFA svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2014. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "300. obljetnica rođenja Ruđera Josipa Boškovića"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Ivan Meštrović"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Nikola Tesla"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Olimpijske igre, Kina 2008"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Slava Raškaj"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Svjetsko  nogometno prvenstvo 2006., Njemačka"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Zimske  olimpijske igre 2006., Italija"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018.«

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »200. obljetnica osnivanja Arheološkog muzeja u Splitu, 1820. – 2020.«

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE BLJESAK, 1995. – 2020.«

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE OLUJA, 1995. – 2020.«

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »75. OBLJETNICA DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM, 1945. – 2020.«

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Dubrovnik«

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Andrija Mohorovičić"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Benedikt Kotruljević"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz serije "Stari hrvatski brodovi - Dubrovačka Karaka"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog i srebrenog kovanog novca "100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnog kovanog novca "10. Obljetnica konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora 30. V. 1990. - 30. V. 2000."

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. - 2015."

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Sinjska alka, 1715. - 2015."

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca »Dalmatinski pas«

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja Louisa Braillea"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "500. obljetnica rođenja Marina Držića"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Čipkarstvo u Hrvatskoj"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Kralj Tomislav"

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 2 kune iz serije »Zlatna kuna«

Odluka o izdavanju i prodaji zlatnog i srebrenog kovanog novca "BARANJA

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za otplatu kredita Konzorciju banaka Banque Nationale de Paris, Creditanstalt AG i Dresdner Bank Luxembourg S.A kojim će se kreditirati Program unapređenja turističkih kapaciteta u Republici Hrvatskoj

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za kredit Bayerische Landesbank Girocentrale, Minchen, društvu Đuro Đaković Holding d.d., Slavonski Brod, za kreditiranje plasmana kombajna, berača

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische Landesbank Girocentrale, Munchen, koji će se koristiti za kreditiranje poljoprivredne mehanizacije poljoprivrednim gos

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische Vereinsbank, Munchen, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke traktora tvrtke "Astra Industrija-Progres" d.o.o., Jastrebarsko

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Erste Bank, Beč, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke motokultivatora TPS "Labinprogres" d.d., Labi

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Kärntner Landes - und hypothekenbank AG, Klagenfurt, koji će se koristiti za kreditiranje domaćih kupaca kod kupnje traktora "To

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita koji će se koristiti za kreditiranje domaćih kupaca poljoprivredne mehanizacije

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Mediocredito Centrale S.p.A.,Rim, koji će koristiti Transeuropska autocesta d.o.o., Zagreb

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Nuova Banca di Credito di Trieste, Trst, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke motokultivatora TPS "Labinprogres" d.d. Labin

Odluka o izdavanju Kompleta optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa

Odluka o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1994." i "1995."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2000."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1996

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1997.

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom   godine kovanja "2009."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "1999.

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2001."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2002."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2004."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2005."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2006."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2007.".

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2008"

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2010."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2011."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2012."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2014."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna, i lipa, s oznakom godine kovanja "2016."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2013."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2015."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja » 2017.«

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2018.«

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2019.«

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2020.«

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta prigodnog opticajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa izdanog u razdoblju 1994-1996. godine

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "1997.

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2001."

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2011"

Odluka o izdavanju numizmatičkoga kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2013."

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske  uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske serije JDB za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske u iznosu do JPY 25.000.000.000,00

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske u iznosu od ESP 15.000.000.000,00

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske u iznosu od JPY 25.000.000.000,00

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem i inozemnom tržištu kapitala

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.000.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 300.000.000 EUR-a

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 650.000.000,00 EUR-a

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 350.000.000,00

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala, u iznosu od 1.000.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala, u iznosu od 3.000.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman nad domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 600.000.000,00 eura

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga duga dospjelog 30. Lipnja 1995. Godine

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske, uz plasman na domaćem tržištu kapitala, u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske, uz plasman na domaćem tržištu kapitala, u kunskoj protuvrijednosti iznos od EUR 300.000.000,00

Odluka o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske

Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita

Odluka o izdavanju službene verzije prijevoda propisa Republike Hrvatske na strane jezike i službenih prijevoda pravne stečevine Europske unije (acquis communautaire-a) na hrvatski jezik

Odluka o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

Odluka o izglasavanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

Odluka o izgradnji i investiranju u zdravstvene ustanove Republike Hrvatske

Odluka o izgradnji Spomenika Domovini

Odluka o izjmenama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji

Odluka o iznimnoj obustavi nužne mjere obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za goste u ugostiteljskim objektima na području Istarske županije

Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

Odluka o iznimnom prestanku primjene pojedinih nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije

Odluka o iznimnom produljenju mogućnosti obavljanja djelatnosti uzgoja riba i drugih vodenih organizama

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. kolovoza 1992.

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. lipnja 1990.

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. listopada 1994.

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1990.

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1993.

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1993

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. srpnja 1993.

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. travnja 1990.

Odluka o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

Odluka o iznosu administrativne pristojbe koja se plaća prilikom korištenja zdravstvene zaštite

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2021.

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2022.

Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesec listopad 1992. godine

Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 1992. godine

Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesec travanj 1992. godine

Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesece svibanj i lipanj 1992. godine

Odluka o iznosu mjesečne novčane naknade za osposobljavanje bračnog druga vojne osobe, službenika i namještenika koja je poginula ili umrla od zadobivene rane, ozljede ili bolesti a nema uvjeta za obi

Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora

Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije

Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru

Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru specijalizacije iz obiteljske medicine

Odluka o iznosu naknade mentoru na specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije

Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih   derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2009. godinu

Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2007. godinu

Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2008. godinu

Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2010. godinu

Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2011. godinu

Odluka o iznosu naknade za financiranje rada Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2012. godinu

Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage

Odluka o iznosu novčane naknade za obnašanje druge dužnosti

Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature

Odluka o iznosu novčane naknade za polaganje ispita državne mature u školskoj godini 2018./2019.

Odluka o iznosu novčane naknade za privremeno obnašanje druge dužnosti i iznosu novčane naknade za dodatnu dužnost

Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom

Odluka o iznosu tarifa za transport nafte naftovodom za 2011. godinu

Odluka o iznosu tarifa za transport plina za 2006. godinu

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac, u gradu Karlovcu

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Grijanje Varaždin d.o.o., Međimurska 31, Varaždin, u Gradu Varaždinu

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt GTG Vinkovci d.o.o., Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, u Gradu Vinkovci

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Samoboru

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Sisku

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Velika Gorica

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zaprešiću

Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Plin VTC d.o.o., F. Rusana 2, Virovitica, u Gradu Virovitici

Odluka o iznosu tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ivan Goran Kovačića 8, Ogulin, u Gradu Ogulinu

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb   d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Zagorski Metalac d.o.o., Celine 2, Zabok

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 202 2.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt  DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2016.   do 31. prosinca 2016. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine

Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac

Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod

Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za ožujak 2022.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022.

Odluka o iznosu troškova specijalizacije

Odluka o iznosu troškova specijalizacije iz obiteljske medicine

Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih dinara u putničkom prometu s inozemstvom

Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s inozemstvom

Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u putničkom prometu s inozemstvom

Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Odluka o izradi Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka »Krka«

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac

Odluka o izradi Smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te pravnim osobama kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

Odluka o izradi Strategije razvitka jezične kulture

Odluka o izradi Strategije razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću"

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica

Odluka o izuzimanju nabave opreme za posebne namjene za potrebe obrane od primjene Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Cres

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Klara

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Plase

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Split, na Mejašima

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Šibenik

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Trnje - Zagreb

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 109 - 111

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 149

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 176

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Valpovo

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Mali Lošinj-grad

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Cres od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Lovran od zabrane prijenosa prava raspolaganja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Novi od zabrane prijenosa prava raspolaganja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. čamagajevci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Čepin od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Ivanec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Novigrad od zabrane prijenosa prava raspolaganja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Otočac od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Petrijevci od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Zabok od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Samobor

Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Grad Zagreb

Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane raspolaganja u k o. Split

Odluka o izuzimanju nekretnine prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Kanfanar

Odluka o izuzimanju nekretnine u k. o. Pula od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine u k. o. Varaždin od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine u k. o. VI. Brežni kotar od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Čakovec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Novska od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Nuštar od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Vrbovec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava rasjpolaganja i korištenja nekretnina u k. o. Varaždin

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u društvenom vlasništvu u k.o. Rijeka

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k. o. grad Zagreb

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k. o. Plase

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k.o. Grad Zagreb

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k.o. Križevci

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k. o. Đakovo

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja zemljišta u k. o. Sisak Novi

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretnina, u k.o. Rab-Mundanije

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninom u k.o. Šestine

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja - prijenosa prava korištenja i raspolaganja nekretninama u k. o. Strizivojna

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja - prodaje stambeno-poslovnog objekta i zemljišta u k. o. Desinec

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na terttoriju Republike Hrvatske u k. o. Gruž

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretnine u Umagu

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom na teritoriju Republike Hrvatske

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom na teritoriju Republike Hrvatske, u Splitu

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu u Mrazovićevoj broj 5

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu, Stupnička ulica 14

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu, Ulica braće Domany 8/15

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja stanova Nuklearne elektrane iz Krškog u Zagrebu i Samoboru

Odluka o izuzimanju određenih vrsta radova i nabave opreme od primjene Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova

Odluka o izvanrednim državnim mjerama za ublažavanje posljedica od suše u 2003. godini

Odluka o izvanrednom promaknuću pričuvnog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka o izvješćima o jamstvenom kapitalu i kapitalnim zahtjevima kreditnih instuticija

Odluka o izvješćivanju o dužnicima kreditne institucije čiji dug prelazi određeni iznos

Odluka o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu

Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku

Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu

Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja

Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

Odluka o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija

Odluka o izvršenju naloga za plaćanje iz sredstava na računima platitelja koji se vode u različitim bankama

Odluka o izvršenju naloga za plaćanje iz sredstava na računima platitelja koji se vode u različitim ovlaštenim organizacijama

Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za elektronički novac

Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za platni promet

Odluka o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija

Odluka o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija

Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2011. godini

Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2012. godini

Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini

Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godinu

Odluka o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove

Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna realne godišnje kamatne stope na potrošačke kredite

Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamat­ne stope na kredite

Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite

Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamat­ne stope na kredite kreditne unije

Odluka o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata

Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći

Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1992.

Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1993.

Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1994.

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana

Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana

Odluka o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

Odluka o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke

Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske za listopad 1993. godine

Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

Odluka o kamatnoj stopi na dospjele, a neplaćene carinske obveze

Odluka o kamatnoj stopi na dospjelu neplaćenu carinu i druge uvozne pristojbe

Odluka o karti regionalnih potpora

Odluka o Katalogu evidencija koji vode tijela državne uprave

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području Grada Čakovca za k.o. Čakovec i k.o. Gornji Pustakovec

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području Grada Karlovca za katastarskiu općinu Karlovac I.

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području Grada Labina za katastarsku općinu Rabac i dijelove katastarskih općina Novi Labin, Ripenda, Nedešćina i Cere

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području Grada Rijeke za k.o. Stari Grad

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području grada Varaždina za dijelove k.o. Varaždin, Nedeljanec, Beretinec i Biškupec II

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području k.o. Karlovac II

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području k.o. Štinjan, dijela k.o. Galižana i dijela k.o. Pula (nova)

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkoj reambulaciji katastarskih podataka) na području katastarske općine Novi Sisak

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkom reambulacijom katastarskih podataka) na području grada Siska za katastarsku općinu Stari Sisak

Odluka o katastarskoj izmjeri (tehničkom reambulacijom katastarskih podataka) na području grada Zagreba za katastarske općine Centar i Trešnjevka

Odluka o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji na području Grada Kaštela za katastarske općine Kaštel Kambelovac i Kaštel Gomilica

Odluka o katastarskoj izmjeri na  području katastarskih općina Novo Selo, Vidovci i Dervišaga

Odluka o katastarskoj izmjeri na dijelu područja općine Kula Norinska (K.o. Opuzen - područje buduće K.o. Krvavac II i područje koje će se priključiti K.o. Desne)

Odluka o katastarskoj izmjeri na područje Općine Nedelišće za dio katastarske općine Nedelišće (naselje Pušćine)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Brašina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Jagnjedovec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Kučan

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Nedelišće

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Perušić i dijela katastarske općine Kvarte

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Savska Ves

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Slivno (nove: k.o. Blace - Trn, k.o. Mihalj - Otok - Lučina, k.o. Vlaka - Tuštevac i k.o. Pižinovac - Lovorje)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Struge - naselje Kobiljača

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Struge, naselje Otrić - Seoci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Široka Kula i dijela katastarske općine Lički Osik

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Vidonje (nove: k.o. Mlinište, k.o. Mislina i k.o. Badžula)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarskih općina Luka, Žman i Dragove

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijelova katastarskih općina Karin i Kruševo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijelova katastarskih općina Štinjan, Pula, Peroj i Fažana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Bakra za dijelove katastarskih općina Kukuljanovo i Škrljevo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Biograda na Moru

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Bjelovara za k.o. Bjelovar, Bjelovar-Sredice i Brezovac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Cresa za k.o. Cres-grad

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Crikvenice za katastarsku općinu Jadranovo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Crikvenice za katastarsku općinu Selce

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Donji Miholjac za katastarske općine Radikovci i Miholjački Poreč

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Duga Resa za katastarsku općinu Duga Resa

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Dugo Selo (dio k.o. Prozorje)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Đakova za dio k.o. Đakovo - ekstravilan

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Đakovo za dio katastarske općine Ivanovci Đakovački

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za k.o. Đurđevac I, Đurđevac II i dio k.o. Virje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Garešnice za dio katastarske općine Garešnica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Dvorišće

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Viduševac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Hvara za dio katastarske općine Hvar

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Hvara za dio katastarskih općina Brusje, Grablje i Svirče

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Iloka za dio katastarske općine Šarengrad

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dio katastarske općine Mala Švarča

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za katastarsku općinu Turanj

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Kaštela

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ko­privnice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine  za dio katastarske općine Šemnica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za dio katastarske Općine Krapina - dio naselja Bobovje, dio naselja Mihaljekov Jarek, dio naselja Polje Krapinsko i naselje Pristava Krapinska

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Velika Ves

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Lipika za katastarsku općinu Brekinska

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio k.o. Metković

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio katastarske općine Vid

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio katastarske općine Vid (nova k.o. Prud)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Našica za k.o. Martin i dijelove k.o. Pribiševci i Našice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Našice za katastarsku općinu Vukojevci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Nina za katastarsku općinu Poljica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Novalje za dio katastarske općine Novalja

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Novske za katastarske općine Novska i Bročice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Kruševo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Obrovac i dijelove katastarskih općina Zaton Obrovački i Kruševo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina za dio katastarske općine Ogulin

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina za katastarsku općinu Otok Oštarijski

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Opatije za katastarske općine Opatija i Volosko i dijelove katastarskih općina Pobri, Bregi, Vasanska, Veprinac, Poljane, Oprić i Perenić

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Opuzena (K.o. Opuzen - dio sadašnje K.o. Opuzen koji je u sastavu Grada Opuzena)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Orahovice za dio katastarske općine Orahovica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pakraca za katastarske općine Pakrac i Prekopakra

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pleternice za katastarsku općinu Bučje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Ploča (K.o. Komin i dio K.o. Plina - područje budućih katastarskih općina Komin i Rogotin)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ploča za dio k.o. Baćina i dio k.o. Plina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Poreča (katastarske općine Tar, Vabriga, Vrvari i dijelovi katastarskih općina Frata, Nova Vas i Donja Mirna)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Požege za katastarske općine Drškovci i Komušina

ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA RABA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE LOPAR (OTOCI GRGUR I GOLI)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Samobora

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Siska za katastarske   općine Stupno i Crnac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Siska za katastarsku općinu Odra

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Slunja za dijelove katastarskih općina Slunj i Cvitović

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Solina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Splita za katastarske općine Sitno i Srinjine

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Stari Grad

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Supetra za dio k. o. Supetar i dio k. o. Mirca

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Sveta Nedjelja za dijelove katastarskih općina Rakov Potok i Molvice

ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA UMAGA (KATASTARSKE OPĆINE LOVREČICA, MATERADA I PETROVIJA)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Umaga za dio katastarske općine Savudrija

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Varaždinske Toplice za katastarsku općinu Varaždinske Toplice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Velike Gorice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ve­like Gorice za k.o. Gradići i dio k.o. Kurilovec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Virovitice za dijelove katastarskih općina Virovitica i Virovitica-grad

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Virovitice za dio katastarske općine Virovitica - naselje Požari

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Visa za dio katastarske općine Vis

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Vrbovca za dijelove katastarskih općina Vrbovec i Luka

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Vrgorca za k.o. Dusina

ODLUKA O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA VRLIKE ZA KATASTARSKU OPĆINU VRLIKA

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Vukovara za k.o. Borovo Naselje i dijelove k.o. Lipovača, Trpinja i Borovo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zadra za dijelove katastarskih općina Diklo, Bokanjac i Crno

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zadra za dijelove katastarskih općina Veli Iž i Mali Iž

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zadra za dio katastarske općine Premuda

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za k.o. Čučerje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za katastarsku općinu Granešina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za katastarsku općinu Kupinečki Kraljevec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zaprešića za dio k.o. Kupljenovo i dio k.o. Pušća

Odluka o katastarskoj izmjeri na području k.o. Veli Rat i k.o. Soline

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Gola

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Koločep

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Kornati

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Legrad

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Nin

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Petrčane

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Podravske Sesvete

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Privlaka

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Ravna Gora

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Stare Plavnice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Sukošan

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Tvrđavica - Podravlje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Zaton i katastarske općine Sustjepan

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarske općine Žrnovnica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Brestovac i Nurkovac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Gradac i Zarilac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Labin i Trget

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Stipanovci, Podgorač, Podgorač II i Razbojište

Odluka o katastarskoj izmjeri na području katastarskih općina Vrsar i Funtana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Brijuni (NP Brijuni)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Krka (NP Krka)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Paklenica (NP Paklenica)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera (NP Plitvička Jezera)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Risnjak (NP Risnjak)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (NP Sjeverni Velebit)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Baška

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Bibinje za dio katastarske općine Bibinje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Bol za dio katastarske općine Bol

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brckovljani za katastarsku općinu Brckovljani

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brckovljani za katastarsku općinu Hrebinec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarske općine Daranovci i Zakorenje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarsku općinu Jaguplije

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Cernik za dijelove katastarskih općina Podvrško i Banićevac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području općine Cernik za katastarsku općinu Cernik

Odluka o katastarskoj izmjeri na području općine Čačinci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Čađavica za dijelove katastarskih općina Čađavica i Starin

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za dio katastarske općine Gornja Motičina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za katastarsku općinu Donja Motičina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Draganić za dio katastarske općine Draganić

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Drenje za katastarsku općinu Potnjani

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Drenje za katastarsku općinu Preslatinci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec za katastarsku općinu Đelekovec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Feričanci za katastarsku općinu Gazije

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Galovac za katastarsku općinu Galovac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gorjani za katastarsku općinu Gorjani

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Jasenice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Zaton Obrovački

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jelenje za katastarsku općinu Rečina i dijelove k.o. Jelenje, Dražice, Podhum, Drenova i Grobnik

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kali za  katastarsku općinu Kali

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Klana za dio katastarske općine Klana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kolan za dio katastarske općine Kolan

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koprivnički Ivanec za k.o. Koprivnički Ivanec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koprivnički Ivanec za katastarsku općinu Kunovec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kostrena za dio katastarske općine Kostrena-Barbara pogon Urinj

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koška za k.o. Topoline i

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kukljica za katastarsku općinu Kukljica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Legrad za katastarsku općinu Kutnjak

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Lekenik

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Vukojevac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lišane Ostrovičke za dio katastarske općine Lišane Ostrovičke i dio katastarske općine Vukšić

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Magadenovac za katastarsku općinu Lacići

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Magadenovac za katastarsku općinu Šljivoševci

Odluka o Katastarskoj izmjeri na području općine Marijanci za  katastarsku općinu Kunišnici

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za dio katastarske općine Marijanci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Čamagajevci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ma­tulji

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Mljet za katastarsku općinu Goveđari

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Mrkopalj za dio katastarske općine Mrkopalj

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Nijemci za dijelove katastarskih općina Apševci, Lipovac, Nijemci i Podgrađe

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Nova Kapela za k.o. Nova Kapela i Batina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Novigrad

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Pridraga

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Okrug za katastarsku općinu Okrug

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Omišalj za katastarsku općinu Omišalj i dio katastarske općine Miholjice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Pakoštane

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Vrana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarske općine Neviđane, Banj, Dobropoljana i Mrljane

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarsku općinu Pašman

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarsku općinu Ždrelac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove k.o. Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Perušić 1, Konjsko Brdo i Kvarte

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za dio katastarske općine Pisarovina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Plitvička Jezera za katastarske općine Prijeboj i Plitvička Jezera

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Igrane

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Živogošće

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podstrana za katastarsku općinu Gornja Podstrana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Polača za katastarsku općinu Polača i dio katastarske općine Tinj

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Briševo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Murvica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Poličnik

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Posedarje za katastarsku općinu Posedarje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Povljana za dio katastarske općine Povljana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Preko za katastarske općine Preko i Sutomišćica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška

Odluka o katastarskoj izmjeri na području općine Punitovci za katastarsku Općinu Krndija

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punitovci za katastarsku općinu Punitovci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rakovica za dijelove k.o. Drežnik, Sadilovac i Rakovica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Gorica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Subotica Podravska

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ravna Gora za dio katastarske općine Divjake - naselja: Šije, Leskova Draga i Kupjak

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ražanac za katastarsku općinu Radovin

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ražanac za katastarsku općinu Ražanac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rešetari za katastarsku općinu Rešetari

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sali za dio katastarske općine Sali

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sali za katastarsku općinu Božava

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Satnica Đakovačka za katastarsku općinu Gašinci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Satnica Đakovačka za katastarsku općinu Satnica Đakovačka

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Selnica za dijelove katastarskih općina Selnica i Zebanec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Semeljci za dio katastarske općine Mrzović

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sirač za dijelove katastarskih općina Sirač i Miljanovac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno (nova k.o. Klek)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno (nova k.o. Komarna - Duboka)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno (nova k.o. Kremena - Duba - Raba)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno (nova k.o. Podgradina)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Stankovci za katastarsku općinu Stankovci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području općine Sutivan

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sv. Filip i Jakov za katastarsku općinu Filipjakov

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sv. Filip i Jakov za katastarsku općinu Raštane

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Filip i Jakov za katastarsku općinu Turanj

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Ilija za katastarsku općinu Beletinec i dijelove katastarskih općina Sveti Ilija i Biškupec II

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Martin na Muri za katastarsku općinu Gradiščak

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Škabrnja za katastarsku općinu Škabrnja

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Šolta za katastarsku općinu Gornje Selo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Tkon za katastarsku općinu Tkon

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Tovarnik za dio katastarske općine Ilača

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovci za dio katastarske općine  Forkuševci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovo za dijelove k. o. Marinići i Srdoči

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zažablje za dijelove katastarskih općina Vidonje i Dobranje (nova: k.o. Bijeli Vir)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zdenci za dijelove katastarskih općina Orahovica, Dolci i Zdenci - naselje Duga Međa

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik

Odluka o katastarskoj izmjeri na potresom pogođenim područjima Općine Pokupsko za dio k.o. Pokupsko

Odluka o katastarskoj izmjeri na potresom pogođenim područjima Općine Topusko za dio k.o. Velika Vranovina

Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija (NN br. 41A)

Odluka o klasifikaciji plasmana i potencijalnih obveza banaka

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu

Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini

Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini

Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2007. godinu

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2008. godinu

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2009. godinu

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2010. godinu

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2011. godinu

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2012. godinu

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. godinu

Odluka o konačnoj visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1989.

Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989. godine

Odluka o konačnom graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1989.

Odluka o konačnom popisu naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije za otpis dijela zakup­nine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakupu za ribnjake i nakade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o konačnom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989.

Odluka o konačnom usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1989. godine

Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989.

Odluka o konačnom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. godine

Odluka o konačnom usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

Odluka o konačnom usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1989. godine

Odluka o konačnom usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1989.

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - ribarske luke Tribunj

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja turističko-proizvodnog kompleksa za preradu i ugostiteljsku ponudu školjkaša  u uvali Sutvid, k.o. Popova luka

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Biograd

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišne luke na dijelu k.o. Korčula, Korčula

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Kaštela

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, uvala Žnjan

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Vitrenjak

Odluka o koncesiji na pomorskom drobu u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke na dijelu k.o. Tisno

Odluka o koncesiji pomorskog dobra

Odluka o koncesiji pomorskog dobra kompleksa Runjica

Odluka o koncesiji pomorskog dobra luke posebne namjene Kruščica i za izgradnju i gospodarsko korištenje benzinske stanice Kruščica

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe - predio Martinska

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradiliša Cres

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta 3. maj

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Greben

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d. Trogir

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Kraljevica

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Lamjana

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Mali Lošinj

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Punat

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta specijalnih objekata Split

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Šibenik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Viktor Lenac

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilište Šibenik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Bakar

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Dugi Rat

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Koromačno

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Mlaka

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Sepen

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Sršćica

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Stinice

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Sv. Petar, Pula

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke TC Umag

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Urinj

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Borik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Cres

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Dubrovnik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Frapa

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Jezera

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kornati

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Kremik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Opatija

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Pomer

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Punat

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rovinj

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Split

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Supetarska Draga

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Umag

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Veruda

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Vodice

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Zlatna Luka

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje električnih strojeva i uređaja u brodogradnji, na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja industrijske djelatnosti proizvodnje tehničkih plinova, na području koje je utvrđeno kao lučko područje luke posebne namjene - Brodogradilišta Uljanik

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene:  1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu ko.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera-"otok Sv. Katarina - Monumenti"

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Agana

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novigrad

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Porto Mariccio

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Rabac

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Sutomišćica

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tisno

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Tribunj

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u Novigradu

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene brodogradilišta Split

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene - industrijske luke Stinice

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe Morske istraživačke postaje Martinska

Odluka o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta – uzgoj morske spužve zapadno od otoka Oliba

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala – polje 1

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod otoka Kudica, u Iškom kanalu

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba te obavljanja obrazovno-istraživačke djelatnosti na polju 51 B, 51 C, 51 D u Malostonskom zaljevu

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokacijama Malenica i Val delle Navi, u Limskom zaljevu

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja A, C i E

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja B, D i F

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na lokaciji u Savudrijskoj vali – polja I., II., III. i IV.

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču

Odluka o koncesiji u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra radi izgradnje i korištenja podmorskog prijelaza naftovoda otok Krk-kopno, na području Grada Kraljevice i Općine Omišalj

Odluka o koncesiji u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra radi povećanja sigurnosne razine područja Ter­minala Omišalj, na području poluotoka Ert, Omišalj

Odluka o koncesiji za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic

Odluka o koncesiji za obavljanje djelatnosti neprofitnog radija na području Grada Zagreba

Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet

Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja spojne ceste Brajdica - Čvor Draga, D - 404

Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava za odvodnju otpadnih voda prema projektu: Sustav javne odvodnje Grada Raba II. i III. faza

Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje objekata za veterinarski i fitopatološki nadzor, s pratećim prometnim površinama i internom pristupnom prometnicom u luci Ploče

Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu znanstvenog i razvojnog istraživanja

Odluka o konsolidiranim financijskim izvješćima grupe banaka

Odluka o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)

Odluka o konstrukciji računa u banci

Odluka o konstrukciji računa u banci, vodećem broju banke, uvjetima i načinu otvaranja računa u banci i sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci

Odluka o konstrukciji računa u depozitnoj instituciji

Odluka o kontnom planu društava za osiguranje i reosiguranje

Odluka o kontnom planu leasing društva

Odluka o kontnom planu za banke

Odluka o kontnom planu za banke i štedionice

Odluka o kontnom planu za kreditne institucije

Odluka o kontnom planu za kreditne unije

Odluka o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze  bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova

Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije

Odluka o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke

Odluka o korištenju avilnih aerodroma od strane zrakoplova i vozila Promatračke misije

Odluka o korištenju materijala za reprodukciju koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom u 2006. godini

Odluka o korištenju materijala za reprodukciju koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom u 2007. godini

Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva

Odluka o korištenju zračnog prostora i zračnih luka Republike Hrvatske za potrebe koalicijskih snaga pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država

Odluka o korištenju zrakoplova u vlasništvu Republike Hrvatske, tipa Challenger CL-604, reg. oznake 9A-CRO

Odluka o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za obnovu

Odluka o kratkoročnom kreditu za likvidnost

Odluka o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland

Odluka o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske u iznosu od USD 50.000.000,00

Odluka o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojas

Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2001. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2001. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2002. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančanih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2005. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2006. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilanč­nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2008. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2004. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilanč­nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2008. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih  domova u prvom tromjesečju 2004. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2003. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2004. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2005. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2006. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilanč­nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2007. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2008. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2009. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2010. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2011. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilanč­nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2008. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2012. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta i visine naknade od obavljanja pratećih djelatnosti na javnim cestama

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta u Republici Hrvatskoj

Odluka o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih   škola u razdoblju travanj - lipanj 2016.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - ožujak 2016. godine

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Odluka o kriterijima i načinu raspodjele kontingenta radnih dozvola za SR Njemačku

Odluka o kriterijima i načinu raspodjele radnih dozvola prema kriterijima sporazuma o zapošljavanju radnika tvrtki, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u SR Njemačkoj na temelju ugovora o izvođenju radova

Odluka o kriterijima i planu uvođenja doplatnih maraka

Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske

Odluka o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike

Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapoš­ljavanje

Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje

Odluka o kriterijima isplate nagrade i troškova rada miritelja, odnosno članova mirovnoga vijeća u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima

Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i trajne individualne kvote u 2013. godini.

Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2014. godini

Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2015. godini

Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini

Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom

Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu

Odluka o kriterijima za carinski kontingent

Odluka o kriterijima za darovanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske hrvatskim braniteljima

Odluka o kriterijima za davanje državnih jamstava

Odluka o kriterijima za dodjelu novčane nagrade za vrhunska športska dostignuća

Odluka o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva

Odluka o kriterijima za izbor i načinu izbora predstav­nika i/ili predstavnica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva

Odluka o kriterijima za određivanje depozita položenih pod značajno povoljnijim uvjetima

Odluka o kriterijima za određivanje koeficijenata za utvrđivanje plaće sucima i drugim nositeljima pravosudnih dužnosti kojima je koeficijent utvrđen u rasponu

Odluka o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Vlade Republike Hrvatske

Odluka o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta u 2010. godini

Odluka o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna (thunnus thynnus) na uzgajališta u 2011. godini

Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a ( ICCAT record of bft catching vessels)

Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels)

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels)

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2012. godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2013. godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2014. godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini

Odluka o kriterijima za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba

Odluka o kriterijima za utvrđivanje minimalnog broja zaposlenika uprave doma zdravlja

Odluka o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba  od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Odluka o kriterijima za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta

Odluka o kriznim štabovima

Odluka o kupnji nekretnine za potrebe Otvorenog kaznenog zavoda Valtura - Pula

Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Odluka o Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

Odluka o Listi sigurnih zemalja podrijetla u postupku odobrenja međunarodne zaštite

Odluka o lokalnim porezima  Grada Duge Rese

Odluka o lokalnim porezima  Grada Vrbovskog

Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica

Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika

Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese

Odluka o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice

Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

Odluka o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog

Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca

Odluka o lokalnim porezima Grada Labina

Odluka o lokalnim porezima Grada Našica

Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje

Odluka o lokalnim porezima Grada Pula – Pola

Odluka o lokalnim porezima Grada Sinja

Odluka o lokalnim porezima Grada Siska

Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice

Odluka o lokalnim porezima Grada Vodnjana - Dignano

Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba

Odluka o lokalnim porezima Općine Bale

Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje

Odluka o lokalnim porezima Općine Bizovac

Odluka o lokalnim porezima Općine Bol

Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

Odluka o lokalnim porezima Općine Čaglin

Odluka o lokalnim porezima Općine Darda

Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac

Odluka o lokalnim porezima Općine Draž

Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo

Odluka o lokalnim porezima Općine Fažana

Odluka o lokalnim porezima Općine Gračac

Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec

Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak

Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice

Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje

Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela

Odluka o lokalnim porezima Općine Klis

Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica

Odluka o lokalnim porezima Općine Krašić

Odluka o lokalnim porezima Općine Kravarsko

Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo

Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

Odluka o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj

Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje

Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora

Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac

Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka

Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić

Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad

Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci

Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić

Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan

Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada

Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci

Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka

Odluka o lombardnom kreditu

Odluka o ljekarnama s ovlastima javne Ijekarne

Odluka o maksimalnoj površini poljoprivrednog zem­ljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi

Odluka o maksimalnom trajanju postupaka zdravstvene njege i rehabilitacije u kući

Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika

Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama

Odluka o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura

Odluka o metodologiji za izradu planova obrane

Odluka o metodologiji za izradu sigurnosnih planova

Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini

Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini

Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima  za decentralizirano  financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoć za stanovanje korisnicima koje se griju na drva u 2012. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2004. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2006. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2008. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjese

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, u prvom tromjes

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda Zavoda za socijalnu skrb u županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2012. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev u 2002. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev u 2003. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2002. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2003. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2004. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2006. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2007. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2009. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2010. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2004. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2008. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje  redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2004. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2002. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2003. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2004. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2005. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2006. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2008. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2010. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2011. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2004. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2008. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2012. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2004. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti jav­nih vatrogasnih postrojbi u 2006. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti jav­nih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2008. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2011. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti jav­nih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2008. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2012. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, za razdoblje rujan - prosinac 2003. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima za investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova u 2001. godini, za decentralizirane funkcije od 1. srpnja do 31. prosinca 2001.

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za tekuće izdatke centara za socijalnu skrb i izdataka pomoći za ogrjev u 2001. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje  domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje  domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godinii

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim  za mjesečno uzdržavanje djeteta

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Odluka o minimalnim općim uvjetima kreditne sposobnosti banaka i drugih financijskih organizacija

Odluka o minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet

Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i  mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini

Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini

Odluka o minimalnim stopama i visinama slivne vodne naknade

Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora

Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o minimalnom iznosu dnevne naknade osobnog dohotka zbog privremene spriječenosti za rad

Odluka o minimalnom iznosu koji je potreban za osnivanje banke

Odluka o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama

Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početka obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika u Županijskom domu Hrvatskog sabora

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskome saboru

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnoga sabora

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Županijskom domu Hrvatskoga državnog sabora

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada  u trgovini, uslužnih djelatnosti  i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847

Odluka o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak

Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska

Odluka o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj

Odluka o mjerama za sprječavanje i suzbijanje akutne mlohave kljenuti i Creutzfeldt-Jakobove bolesti

Odluka o mjerama za sređivanje imovinskopravnoga, geodetskokatastarskoga i gospodarskoga stanja u dolini rijeke Neretve

Odluka o mjerama za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima  se obavljaju druge djelatnosti

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi i zaštiti prirode

Odluka o mjerilima koja se mogu podnositi na ovjeravanje bez odobrenja tipa mjerila

Odluka o mjerilima za odredivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, nositeljima pravosudnih dužnosti i dužnosnicima koje imenuje i razrješuje Sabor Republ

Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika i djelatnika koje imenuje i razrješava Sabor i njegovo radno tijelo

Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju Predsjedniku Republike Hrvatske

Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti

Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske

Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračuna

Odluka o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet

Odluka o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta

Odluka o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora ili su uključeni u njihov rad

Odluka o mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad i naknadama troškova članovima Povjerenstva za fiskalnu politiku

Odluka o nabavnim kategorijama

Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2002

Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

Odluka o Nacionalnom centru podataka prema Ugovoru o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa

Odluka o Nacionalnom klirinškom sustavu

Odluka o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

Odluka o načanu formiranja teaja hrvatskog dinara u Narodnoj bana Hrvatske

Odluka o načinu dostave i sadržaju podataka koji se dostavljaju Međunarodnom monetarnom fondu

Odluka o načinu dostave matičnog broja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Odluka o načinu evidentiranja i iskazivanja svota osnovica osiguranja koje se uzimaju za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika

Odluka o načinu formiranja cijena određenih prehrambenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo

Odluka o načinu formiranja cijena određenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo

Odluka o načinu formiranja cijena proizvoda iz uvoza

Odluka o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

Odluka o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske

Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene banke i štedionice

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju sredstava banaka na računima u inozemstvu

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja

Odluka o načinu i rokovima izvješća o odobrenim deviznim kreditima domaćim pravnim osobama

Odluka o načinu i uvjetima davanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u II. tromjesečju 1992. godine

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1992. godine

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u IV. tromjesečju 1992. godine

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u prvom tromjesečju 1992. godine

Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka i štedionica

Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka i štedionica za održavanje njihove dnevne likvidnosti

Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

Odluka o načinu i uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranju likvidnosti banaka

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja inicijalnih kredita bankama za premošćivanje nelikvidnosti

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita za premošćivanje nelikvidnosti bankama nad kojima je pokrenut postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita s osnove isplate devizne štednje građana

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja reeskontnih kredita bankama u četvrtom tromjesečju 1991. godine

Odluka o načinu i uvjetima pod kojima nerezidenti ulažu u domaće vrijednosne papire i udjele u domaćim investicijskim fondovima

Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima

Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima

Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista

Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra

Odluka o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR-a) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (pročišćeni tekst)

Odluka o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM)

Odluka o načinu ispravljanja pogrešaka i stavljanju izvan snage odluka donesenih u neupravnom postupku

Odluka o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane aktive banke

Odluka o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica

Odluka o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica

Odluka o načinu izračunavanja kapitala banke

Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije bolesti COVID-19

Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19

Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja

Odluka o načinu klasificiranja aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti

Odluka o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta  te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom  za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o načinu korištenja sredstava za zadovoljavanje zajedničkih potreba društva u oblasti socijalne zaštite u razdoblju od 18. listopada do 31. prosinca 1990. godine

Odluka o načinu korištenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranika s ugroženih područja Republike Hrvatske, te odobrenju troškova na teret udruženih sredstava

Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci

Odluka o načinu naplate troškova iz sredstava Državnog proračuna za zdravstvenu zaštitu pruženu strancima

Odluka o načinu naplate troškova zdravstvene zaštite koje osobno snosi stranac

Odluka o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama

Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova

Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom

Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima, određenim ribolovnim alatima i na određeno vrijeme

Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja sa HZZ-om

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Hrvatske narodne banke

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete

Odluka o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Odluka o načinu operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o načinu organizacije  javnog prijevoza  putnika  radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

Odluka o načinu organizacije  javnog prijevoza  putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

Odluka o načinu organizacije  javnog prometa  za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te sadržaju i obliku potvrde kojom se to pravo dokazuje

Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa

Odluka o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije

Odluka o načinu prodaje carinske robe i rasporedu sredstava dobivenih prodajom te robe

Odluka o načinu prodaje, cijeni, popustima u cijeni, uvjetima plaćanja, vremenu prodaje i drugim uvjetima prodaje dionica HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. zaposlenicima i ranije zaposlenima u HT-Hrva

Odluka o načinu prodaje, cijeni, posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje dionica INA - Industrija nafte d.d. zaposlenicima i ranije zaposlenima u društvima koja čine INA grupu

Odluka o načinu prodaje, cijeni, vremenu i uvjetima prodaje dionica INA - Industrije nafte d.d. javnom ponudom i posebnim pogodnostima prodaje hrvatskim građanima

Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

Odluka o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom

Odluka o načinu rada Hrvatskoga sabora na sjednici bez nazočnosti javnosti

Odluka o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

Odluka o načinu rješavanja neusklađenosti podzakonskih akata Hrvatske narodne banke i međunarodnih računovodstvenih standarda

Odluka o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u III. tromjesečju 1993. godine

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih i lombardnih kredita bankama

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. godine

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. godine

Odluka o načinu utvrđivanja opće kvote za odobravanje kredita bankama iz primarne emisije u II. tromjesečju 1993. godine

Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Odluka o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obvezn

Odluka o načinu vođenja evidencije stegovnih mjera i kazni

Odluka o načinu vođenja poslova i izmirivanju obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama

Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose

Odluka o načinu vrednovanja prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Odluka o načinu, uvjetima i naknadi za pristup podacima sudskog registra

Odluka o nadzornim izvješćima banaka

Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih unija

Odluka o Nadzornom izvješću za banke i štedionice i Naputcima za popunjavanje Nadzornog izvješća

Odluka o nagradama i naknadama troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore

Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori - pročišćeni tekst

Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2013. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2017. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2021. godinu

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu

Odluka o najnižem iznosu nadoknade plaće

Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2000.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2001.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2002.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2003.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2004.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2005.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2007.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2008.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2009.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2012.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2013.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2014.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2015.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2016.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2020.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2022.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 1999.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2000.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2001.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2002.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2003.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2004.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2005.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2006.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2007.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2008.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2009.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2012.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2013.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2014.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2015.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2016.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2018.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2021.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 18. prosinca 2002.

Odluka o najnižoj naknadi za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Odluka o najnižoj naknadi za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osiguranika koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu i dopustu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje

Odluka o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1992. i od 1. travnja 1

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikacju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1991.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1992.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1991. i od 1. listopada

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1992.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1991.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1992.

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili okvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1992.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1994.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1993.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1995.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1994.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1996.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1994.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1995.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1994.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1995.

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikacuju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.

Odluka o najnižoj svoti za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja osiguranika koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu i dopustu radi njege djeteta s tež

Odluka o najpovoljnijoj ponudi za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Županije Sisačko-Moslavačke

Odluka o najpovoljnijoj ponudi za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Županije Koprivničko-Križevačke

Odluka o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje

Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe

Odluka o najvišem iznosu novčane naknade za nezaposlenu osobu

Odluka o najvišem iznosu radijske i televizijske pretplate

Odluka o najvišem iznosu telefonske pretplate

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2003. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2004. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2006. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2007. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2008. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2009. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2010. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2011. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2012. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2013. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2014. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2015. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2018. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2020. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2021. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2022. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade mirovinskom društvu za 2003. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade mirovinskom društvu za 2004. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2007. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2008. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2009. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2010. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2011. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2012. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2013. godinu

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2014. godinu

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2010. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova Mirovinskog osiguravajućeg društva u 2011. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2012. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2013. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2014. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2015. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2017. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2018. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2022. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova MOD-a u 2009. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj postotnoj vrijednosti pozajmljenog novca mirovinskog društva

Odluka o najvišoj postotnoj vrijednosti pozajmljenog novca mirovinskog fonda

Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce

Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća

Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća

Odluka o naknadama troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore

Odluka o naknadama za usluge Hrvatske gospodarske komore u vezi s organizacijom i provedbom poslova javnog komisionara

Odluka o naknadama za usluge Hrvatskog sustava velikih plaćanja u Hrvatskoj narodnoj banci

Odluka o naknadi dijela sredstava pri uvozu osobnog automobila u visini plaćenog poreza na dodanu vrijednost za 2003. godinu

Odluka o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1991.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja I najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1992.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1993.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1994.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1996.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1997.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1998.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za godinu 1998.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za 2001.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 1999.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2000.

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za 2004. godinu

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za 2005. godinu

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2002.

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2003.

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2006.

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvari­va­njem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2007.

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2008.

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja za godinu 2009.

Odluka o naknadi štete koju carinarnica nanese u carinskom postupku

Odluka o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja influence ptica na području žarišta "Ribnjak 1905" d.o.o., Našice

Odluka o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja influence ptica na području žarišta Ribnjaka "Grudnjak"

Odluka o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Privrednoj komori Hrvatske

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku bez međunarodnog elementa pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred komisijom Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela Sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže i mirenja pred Stalnim izbranim sudištem i Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o naknadi troškova nadzora kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu

Odluka o naknadi troškova postupka pred Povjerenstvom Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Odluka o naknadi za eksploataciju mineralnih sirovina

Odluka o naknadi za eksploatadju mineralnih sirovina

Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije

Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina

Odluka o naknadi za posebne oblike rada u službi

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distrubucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. godina

Odluka o naknadi za rad predsjednika i potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske koji su iz reda sudaca

Odluka o naknadi za rad u komasacijskom povjerenstvu županije,  Grada Zagreba i velikog grada

Odluka o naknadi za razvoj

Odluka o naknadi za razvoj  javne vodoopskrbe i odvodnje na području otoka Visa

Odluka o naknadi za razvoj  sustava javne odvodnje trgovačkog društva »Odvodnja Poreč« d.o.o.

Odluka o naknadi za razvoj društva Albanež d.o.o., Pomer

Odluka o naknadi za razvoj društva Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo

Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalno Duga Resa d.o.o., Duga Resa

Odluka o naknadi za razvoj društva Moslavina d.o.o.

Odluka o naknadi za razvoj društva Ponikve voda d.o.o., Krk

Odluka o naknadi za razvoj društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za područje Grada Otoka (naselja: Otok i Komletinci)

Odluka o naknadi za razvoj društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za područje Općine Cerna (naselja: Cerna I Šiškovci)

Odluka o naknadi za razvoj društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. za područje Općine Ivankovo

Odluka o naknadi za razvoj društva VIRKOM  d.o.o., Virovitica

Odluka o naknadi za razvoj društva Vodne usluge d.o.o., Križevci

Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod d.o.o., Brinje

Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar

Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.

Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac

Odluka o naknadi za razvoj javne odvodnje na području Općine Sukošan

Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Vodovod d.o.o., Makarska

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području grada Otočca

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za područje grada Hvara

Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije

Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Tekija d.o.o., Požega

Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Odluka o naknadi za razvoj za područje Grada Otoka (naselja: Otok i Komletinci)

Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Cerna (naselja: Cerna i Šiškovci)

Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Ivankovo (naselja: Ivankovo, Retkovci i Prkovci)

Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Jesenje

Odluka o naknadi za stanovanje

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2014. godinu

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015. godinu

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2016. godinu

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2020. godinu

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1990.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1991.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1993.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1994.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1996.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1997.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1998.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u 2001.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u 2004. godinu

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u 2005. godini

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1999.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2000.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2002.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2003.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2006.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2007.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2008.

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 2009.

Odluka o naknadi, za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1992.

Odluka o nalozima za plaćanje

Odluka o namjenama i uvjetima uz koje se mogu odobravati devizni krediti domaćim osobama

Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015.

Odluka o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju

Odluka o naplati naknade (cestarine) za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama

Odluka o nastavku pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sud­ski registar pod radnim nazivom "on-line registracija«

Odluka o nastavku sudjelovanja hrvatskih vojnih promatrača u mirovnoj misiji UNAMSIL (Sierra Leone)

Odluka o nastavku sudjelovanja hrvatskih vojnih promatrača u mirovnoj misiji UNMEE (Etiopija i Eritreja)

Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A)

Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A)

Odluka o Nastavnom planu i programu hrvatskoga jezika za tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih

Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A)

Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za srednje škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A)

Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za osnovne škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A)

Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A)

Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika i književnosti za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A)

Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika za osnovne škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A)

Odluka o Nastavnom programu adventističkog vjeronauka za osnovnu školu

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Odluka o nedavanju suglasnosti Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti na pravo uporabe riječi "Hrvatska akademija

Odluka o nedavanju suglasnosti Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti na pravo uporabe riječi "Hrvatska akademija

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", br. 82/08)

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.)

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 3. stavka 1. točke 11. i stavka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 3. Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 79/09. i 114/11.)

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 347. stavka 1. u vezi s člankom 89. stavkom 7. i člankom 303. prethodnog  Kaznenog zakona -  sada članka 293. stavka 1. u vezi s člankom 87. stavkom 6. i člankom 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima, člankom 1.a, člankom 3. i člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji i drugim međunarodnim konvencijama, člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 157/13., 151/14. i 133/15.)

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11., 64/15. i 112/18.))

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 84. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01 i 60/01)

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 98. stavka 1. točke 6. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11)

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 30. stavka 1. točke 3. i stavka 2. i članka 41. stavka 1. Zakona o duhanu

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 50. stavka 5. i članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o šumama

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odred­bi Zakona o političkim strankama

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odredbi Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija

Odluka o nedodjeljivanju koncesije za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga trgovač­kom društvu Adriacella d.o.o. iz Zagreba

Odluka o neposrednim porezima Općine Križevci

Odluka o neposrednim porezima Općine Labin

Odluka o neposrednim porezima Općine Nova Gradiška

Odluka o neposrednim porezima Općine Ogulin

Odluka o neposrednim porezima Općine Vrgorac

Odluka o neposrednim porezima Općine Zadar

Odluka o neposrednim porezima Općine Županja

Odluka o nepotvrđivanju Financijskog plana Hrvatske narodne banke za 1999. godinu

Odluka o nepotvrđivanju Financijskog plana Hrvatske narodne banke za 2000. godinu

Odluka o nepotvrđivanju Godišnjeg obračuna Hrvatske narodne banke za 1998. godinu

Odluka o nepotvrđivanju Godišnjeg obračuna Hrvatske narodne banke za 1999. godinu

Odluka o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka

Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - brodogradilište na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic

Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio brodoremontno brodogradilište Vranjic

Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjerne-industrijske luke Podrola - Rakalj

Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - Bunarina, na dijelu k.o. Pula

Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom  zaljevu i Malom moru

Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - sportske luke - Bunarina, na dijelu k.o. Pula

Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra - luke posebne namjene - industrijske luke Urinj

Odluka o neprimjenjivanju Odluke o zaštiti interesa Socijalističke Federativne Republike Jugbslavije u oblastima koje se odnose na funkcioniranje jedinstvenog monetarnog i deviznog sistema i politike

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Odluke o jedinstvenom načinu i postupku obavljanja poslova platnog prometa po osnovi plasmana iz sredstava primarne emisije ("Službeni list SFRJ", broj 28/91) na t

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 20/78, 6/82, 74/87, 5"/89, 27/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani ("Službeni list SFRJ", broj 21/82 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistema državne uprave i o saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ" br. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ", br. 23/78, 21/82,18/85, 37/88,18/89, 40/89,

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi ("Službeni list SFRJ" br. 4/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i 35/91) na teritoriju Republike Hrvatske

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 20/82,14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i 35/91 ) na teritoriju Republike Hrvatsk

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Saveznom sudu ("Službeni list SFRJ", br. 21/74, 20/82, 20/90, 35/91) Na teritoriju Republike Hrvatske

Odluka o neprimjenjivanju odredaba zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list" SFRJ, br. 70/83,16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 i 20/81) na teritoriju Republike H

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnim sudovima (\"Službeni list SFRJ\", br. 4/77 i 13/82) i Zakona o vojnom tužilaštvu (\"Službeni list SFRJ\", br. 4/77) na teritoriju Republike Hrvatske

Odluka o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi ("Službeni list SFRJ", broj 64/85, 26/89 i 30/91) na teritoriju Republike Hrvatske

Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani na ter

Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o Službi društvenog knjigovo

Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi na teritorij

Odluka o novčanim iznosima do kojih se ograničava odgovornost prijevoznika u zračnoj plovidbi

Odluka o novčanoj naknadi za obnašanje druge dužnosti pored svoje dužnosti

Odluka o novčanom primanju za slučaj novorođenog djeteta

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke  radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih  okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja  proglašene  epidemije bolesti COVID-19

Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i struč­ne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i struč­ne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko--nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno--nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

Odluka o nužnoj epidemiološkoj  mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice

Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde prilikom provođenja druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«

Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

Odluka o obavješćivanju Hrvatske narodne banke o zaduženju pojedinog dužnika kod banke u iznosu većem od pet (5) milijuna kuna

Odluka o obavješćivanju Hrvatske narodne banke o zaduženju pojedinog dužnika kod banke u iznosu većem od pet milijuna kuna

Odluka o obavljanju kompenzacijskih poslova s inozemstvom

Odluka o obavljanju nadzora nad poslovanjem banaka

Odluka o obavljanju platnog prometa po osnovi plasmana iz sredstava primarne emisije

Odluka o obavljanju platnog prometa u banci nakon provedenog spajanja ili pripajanja banaka

Odluka o obavljanju poslova Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske

Odluka o obavljanju poslova odnosa s javnošću

Odluka o obavljanju poslova podrške prekršajno-evidencijskom sustavu

Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi

Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu

Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije

Odluka o obilježavanju pedesetgodišnjice ustanka u Hrvatskoj

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Odluka o objavi konačnih rezultata izbora za predsjednika Republike Hrvatske održanih 2. i 9. siječnja 2005.

Odluka o objavi obrasca izvješća s podacima o imovini i stalnim prihodima dužnosnika te imovini bračnog druga i malodobne djece dužnosnika

Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

Odluka o objavi okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

Odluka o objavi prijevoda okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

Odluka o objavi rezultata izbora

Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)

Odluka o objavljivanju Međunarodne smjernice revizijske prakse 1000 - Posebna razmatranja u reviziji financijskih instrumenata, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3410 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja o izvješćima o stakleničkim plinovima, Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3420 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja za izvještavanje o kompilaciji pro forma financijskih informacija uključenih u prospekt, Međunarodnog standarda za povezane usluge 4410 (izmijenjen) - Angažmani za kompilacije

Odluka o objavljivanju Međunarodnih računovodstvenih standarda i službenih stajališta

Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda

Odluka o objavljivanju Međunarodnih revizijskih standarda (200, 315, 320, 330, 700 i 701)

Odluka o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 6 i 7

Odluka o objavljivanju Međunarodnog okvira za angaž­mane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za angažmane uvida, Međunarodnih standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za povezane usluge

Odluka o objavljivanju Međunarodnog računovodstvenog standarda 33, Zarade po dionici

Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen)

Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 570 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 700 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 701, Međunarodnog revizijskog standarda 705 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 706 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 720 (izmijenjen)

Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen)

Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 8

Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen)

Odluka o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora

Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama koja se odnose na brzi razvoj širokopojasnih mreža

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za male i srednje poduzetnike

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za naknadu troškova uslijed liberalizacije tržišta električne energije

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u male i srednje poduzetnike

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zapošljavanje

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizuelnoj djelatnosti

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori sektoru čelika

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstava

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku naknade za javne usluge

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori u poštanskim uslugama

Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita

Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti

Odluka o objavljivanju pravila o potporama u obliku financijskih transfera javnim poduzetnicima

Odluka o objavljivanju pravila o potporama za istraži­vanje i razvoj inovacija

Odluka o objavljivanju pravila o potporama za usavršavanje

Odluka o objavljivanju pravila o potporama za zaštitu okoliša

Odluka o objavljivanju Pravila o potpori u prometu

Odluka o objavljivanju pravila o primjeni propisa o državnim potporama na mjere koje se odnose na izravno oporezivanje poduzetnika

Odluka o objavljivanju Pravila o provedbi prava državnih potpora od strane nacionalnih sudova

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama

Odluka o objavljivanju pravila o udjelu potpora kod prodaje zemljišta i zgrada od strane tijela javne vlasti

Odluka o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stope

Odluka o objavljivanju pravila privremenog okvira za mjere državnih potpora kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi

Odluka o objavljivanju preoblikovnih Međunarodnih računovodstvenih standarda broj: 1, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Odluka o objavljivanju prevedenih Međunarodnih računovodstvenih standarda broj: 1, 4 i 34

Odluka o objavljivanju promijenjenih Međunarodnih računovodstvenih standarda

Odluka o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenja međunarodnog financijskog izvještavanja 15, 16

Odluka o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Odluka o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje Međunarodnog financijskog izvještavanja 17, 18

Odluka o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 19

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjet­ničko-nastavna i nastavna zvanja

Odluka o obliku i načinu vođenja upisnika članova kreditne unije

Odluka o obliku i sadržaju financijskih izvještaja

Odluka o obliku i sadržaju obrasca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za izdavanje memorijskih kartica digitalnih tahografa

Odluka o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova

Odluka o obliku i sadržaju uputnice za korištenje zdravstvene zaštite

Odluka o obliku i sadržaju zahtjeva za davanje odobrenja za rad banke

Odluka o obliku, minimalnom obujmu i sadržaju revizije i izvješća o obavljenoj reviziji banaka

Odluka o obliku, sadržaju i načinu izdavanja potvrde kojom se dokazuje pravo na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite

Odluka o obliku, sadržaju i načinu izdavanja potvrde kojom se dokazuje pravo na oslobađanje od plaćanja doplate

Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje broj: 221-1/19

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova  trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o.

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada – Cittanova trgovačkog društva »Istarski vodovod«

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska – Dubašnica

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Podstrana

Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu ekološkog učinka

Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu financijskog učinka

Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka

Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu socijalnog učinka

Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja

Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske

Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske

Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske

Odluka o obustavi investicjskih ulaganja u zdravstvenoj djelatnosti Republike Hrvatske

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna

Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i  uspostavi nastave na daljinu

Odluka o obustavi od primjene općeg akta Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

Odluka o obustavi postupka sanacije brodogradilišta

Odluka o obustavi postupka sanacije Doma zdravlja Gospić

Odluka o obustavi postupka sanacije Doma zdravlja Petrinja

Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničke bolnice "Merkur"

Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničke bolnice Dubrava Zagreb

Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"

Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra Osijek

Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra Split

Odluka o obustavi postupka sanacije Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Odluka o obustavi postupka sanacije Klinike za dječje bolesti Zagreb

Odluka o obustavi postupka sanacije Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Odluka o obustavi postupka sanacije Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" Popovača

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" Sisak

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Bjelovar

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Dubrovnik

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Karlovac

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Našice

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Pula

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Šibensko-kninske županije

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Varaždin

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Virovitica

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Požega

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Vinkovci

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana

Odluka o obustavi postupka sanacije Remontnog brodogradilišta Šibenik d.o.o., Šibenik

Odluka o obustavi postupka sanacije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Odluka o obustavi postupka sanacije Županijske bolnice Čakovec

Odluka o obustavi prethodnog postupka za uvođenje zaštitne mjere pri uvozu određenih vrsta goveđeg mesa

Odluka o obustavi prethodnog postupka za uvođenje zaštitne mjere prilikom uvoza nadomjestaka za sir

Odluka o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Odluka o obvezi banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima

Odluka o obvezi banaka da održavaju određen odnos između deviznih obveza i deviznih potraživanja

Odluka o obvezi banaka da održavaju određen odnos između deviznih potraživanja i deviznih obveza

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Kamatne stope na kredite i depozite"

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i garancije"

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države"

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države"

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite

Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite

Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o podacima platnog prometa

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po odredenim osnovama

Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća o trgovanju na novčanom tržištu

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

Odluka o obvezi izrade financijskih planova agencija koje su obveznice primjene Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje se dijelom ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu u 1994. godini

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanju prema inozemstvu u 1992. godini

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanju prema inozemstvu u 1993. godini

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja minimalne likvidnosti u 1995. godini

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

Odluka o obvezi prijave cjenika odnosno tarifa određenih pravnih osoba

Odluka o obvezi prijave cjenika, odnosno tarifa određenih proizvoda i usluga

Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Odluka o obvezi rada državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, županijskih ureda i Gradskog ureda Grada Zagreba za opću upravu na dane 22. i 24. siječnja 2000. godine

Odluka o obvezi rada Ministarstva unutarnjih poslova na dan izbora

Odluka o obvezi rada Ureda državne uprave na dan izbora

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave na dan izbora 17. svibnja 2009. godine

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave na dane izbora

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenika

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe drugog kruga glasovanja za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe državnog referenduma

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i  područne (regionalne) samouprave

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave u dane izbora

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave u dane izbora za članove vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o obvezi rada županijskih ureda i Gradskog ureda Grada Zagreba za opću upravu na dane 2. i 3. siječnja 2000. godine

Odluka o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne   institucije

Odluka o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850

Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

Odluka o obveznicama, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu

Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja

Odluka o obveznicima, osnovici i stopi doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj obrtničkoj komori za 1996. Godinu

Odluka o obveznim uputama za provedbu politike plaća u 1998. godini

Odluka o obveznoj pričuvi

Odluka o obveznoj rezervi

Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica

Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u kunama

Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u stranoj valuti

Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionicama (pročiščeni tekst)

Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj

Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj

Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Odluka o obveznom pregledu ribarskog plovila, alata i opreme te o minimalnim kriterijima za ostvarivanje prava sudjelovanja u dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2009. godini

Odluka o obveznom upisu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke

Odluka o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

Odluka o ocjenjivanju suprotnosti odredbe člana 91. stava 1. Zakona SR Hrvatske o mirovinskom i invalidskom osiguranju sa Zakonom o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

Odluka o ocjenjivanju ustavnosti dijela odredbe člana 3. stava 1. Zakona o vlasništvu na dijelovima zgrada i suprotnosti te odredbe sa Zakonom o udruženom radu

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za stjecanje koncesije za gospodarsko korištenje voda - korištenje vodne snage rijeke Orljave u km 30+500, na k.č.br. 3251/1, k.o. Pleternica, radi proizvodnje električne energije

Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke

Odluka o odbijanju potvrde izbora dr. Eduarda Kunjka za podžupana Zagrebačke županije

Odluka o odbijanju potvrde izbora dr. Gorana Granića za gradonačelnika Grada Zagreba i župana Zagrebačke županije

Odluka o odbijanju potvrde izbora Joze Radoša za gradonačelnika Grada Zagreba i župana Zagrebačke županije

Odluka o odbijanju potvrde izbora podžupana

Odluka o odgađanju početka primjene stopa carine iz Carinske tarife za 2002. godinu, koje se odnose na uvoz roba podrijetlom iz Kraljevine Norveške i Republike Island

Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

Odluka o odobravanjn reeskontnih i lombardnih kredita

Odluka o odobravanju dnevnih kredita za štedne uloge i tekuče račune građana u kunama

Odluka o odobravanju dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće nelikvidnosti

Odluka o odobravanju Godišnjeg obračuna Ravnateljstva za robne zalihe za 1997. godinu

Odluka o odobravanju kratkoročnih interventnih kredita

Odluka o odobravanju prijevoda i primjene međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Odluka o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju 1992. za refinanaranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata ošte

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u I. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za povećanje osnovnog stada u st

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u II. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata os

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u II. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvođačima za povećanje osnovnog stada u s

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvođačima za povećanje osnovnog stada u s

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju\r 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim\r osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata oštećenih ratnim\r razaranjima

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata oš

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za povećanje osnovnog stada u s

Odluka o odobravanju sredstava bez obveze vraćanja

Odluka o odobravanju sredstava za poticanje zapošljavanja

Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika "Bačkovica"

Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika "Izabela"

Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika "PSP Okoli"

Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Grubišno Polje

Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Marica

Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vrbak

Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vučkovec

Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ugljikovodika Vukanovec

Odluka o odobrenju Financijskog plana Direkcije za državne robne rezerve za 1993. godinu.

Odluka o odobrenju Financijskog plana Direkcije za republičke robne rezerve za 1991. godinu

Odluka o odobrenju Financijskog plana Direkcije za republičke robne rezerve za 1992. godinu

Odluka o odobrenju Financijskog plana Državnog ravnateljstva za robne rezerve za 1994. godinu

Odluka o odobrenju financijskog plana Republičke direkcije za robne rezerve za 1990.godinu

Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Direkcije za republičke robne rezerve za 1991. godinu

Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Državnog ravnateljstva za robne rezerve za 1993. godinu

Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Državnog ravnateljstva za robne zalihe za 1994. godinu

Odluka o odobrenju isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Odluka o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom

Odluka o odobrenju pokretanja postupka javnog nadmetanja Agenciji EKO-Kaštelanski zaljev

Odluka o odobrenju pokretanja postupka nadmetanja po pozivu Lučkoj upravi Split za izgradnju putničkog terminala Resnik - Divulje

Odluka o odobrenju produženja koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Južni Jadran

Odluka o odobrenju produženja koncesije za istraživanje nafte i plina u istražnom prostoru Srednji Jadran

Odluka o odobrenju Proračuna prihoda i rashoda Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja za 2004. godinu

Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Autocentru Merkur", d. d. Zagreb

Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Convest banci", d. d. Zagreb

Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Ilovcu", d. d. Karlovac

Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Kreditnoj banci Zagreb", d. d. Zagreb

Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Međimurskoj banci" d.d. Čakovec

Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Slatinskoj banci" d.d. Slatina

Odluka o odobrenju za uzimanje kredita za potrebe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Odluka o odobrenju zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o odobrenju zamjene nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o odobrenju Završnog računa Direkcije za republičke robne rezerve za 1990. godinu

Odluka o odobrenju Završnog računa Republičke direkcije za robne rezerve za 1989. godinu

Odluka o odredivanju najamnih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja

Odluka o određivanu parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama

Odluka o određivanju banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje će obavljati poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvats

Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanja mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima

Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima

Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima

Odluka o određivanju cijene izrade studenske iskaz­nice sa standardnim grafičkim dizajnom za ak. g. 2014./2015.

Odluka o određivanju člana Vlade Republike Hrvatske zaduženog za nacionalnu sigurnost koji će obavljati dužnost predsjednika Savjeta za koordinaciju sigurnosnih službi

Odluka o određivanju demarkiranih područja  u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)

ODLUKA O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE ISKORJENJIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA CRVENE PALMINE PIPE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophrus ferrugineus (Olivier)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence doree MLO

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Odluka o određivanju državne tajnice koja upravlja  Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj

Odluka o određivanju državnog tajnika koji upravlja Ministarstvom obrane

Odluka o određivanju Energetskog instituta Hrvoje Požar za pripremu i obavljanje stručnih poslova za potrebe Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja s smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naft­nih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naft­nih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propi

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naft­nih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva

Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima značajki kakvoće tekućih naftnih goriva propisanih Uredbom o kakvoći tekućih naftnih goriva, kao i najveće dopušteno odstupanje od graničnih vrijednosti utvrđenih ovom Uredbom

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakar

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bakarac

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Božava

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Dubrovnik

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena-Sv. Barbara

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena-Sveta Lucija

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krmpote

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Ledenice

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Maranovići

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Murter - Betina

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nin

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novigrad

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pag

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Plat

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poljane i k.o. Veprinac

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Preko

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pula - lokacija Radio far

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sali

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Senj

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sukošan

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tkon

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tribanj

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Umag - područje Savudrije

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zavrelje

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Biograd

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra u dijelu k.o. Kostrena - Sveta Lucija

Odluka o određivanju graničnog prijelaza Legrad

Odluka o određivanju Hrvatske akreditacijske agencija kao nacionalnog tijela nadležnog za obavljanje funkcija akreditacijskog tijela

Odluka o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta

Odluka o određivanju imovine i osoba te uvjetima pod kojima se mogu osigurati ili suosigurati kod inozemnog osiguratelja

Odluka o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu  na pomorskom dobru

Odluka o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku

Odluka o o