Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Civil » Vlasništvo » Prava na nekretninama My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (49)
Knjige od 10,00 kn (6)
Knjige od 20,00 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (207)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (456)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (447)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (421)
    Administrative-law-> (138)
    Civil-> (109)
      Family (17)
      Građansko ovršno pravo
      Građansko parnično pravo (2)
      Gradnja (20)
      Koncesije (3)
      Obvezno pravo (6)
      Ostalo (6)
      Statusna prava građana
      Vlasništvo (46)
      Šteta (8)
    Commercial-> (33)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (41)
    Labor & Social-> (62)
    Ostalo (13)
  International law (15)
  Ostala izdanja (8)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (7)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (14)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Kontni plan poduzetnika
Kontni plan poduzetnika
150,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Prava na nekretninama 230,00knAuthor: Končić, Ana-Marija

Publisher: Novi informator d.o.o.

Godina izdanja:
2017.
Broj stranica:
204 str.
Dimenzije:
Uvez:
meki
Rok dostave:
2 dana

Ukratko o knjizi:

Područje nekretnina uređeno je u Republici Hrvatskoj brojnim propisima. Ustavno načelo vladavine prava i zaštita prava vlasništva temeljne su odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 # Odluka USRH, 22/00 # Odluka USRH, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 # proč. tekst), Zakona o zemljišnom knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13), Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14), Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 94/13 i 18/16), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 # vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 144/12, 19/13 # proč. tekst i 137/15 # ispr.) i brojnim drugim mjerodavnim propisima.

Osobito je osigurana pravna zaštita pred sudovima Europske unije prema odredbama Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i drugih propisa u tom području. Stoga se i teme u ovom priručniku odnose na aktualnosti u području nekretnina jer se kroz iskustva iz prakse i primjene tih propisa i kroz mjerodavnu sudsku praksu, pokazalo da su se stekli uvjeti za izmjenu određenih zakonskih propisa. Tako se prvi rad u priručniku odnosi na ugovore o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U radu se obrađuju instituti najma, zakupa, prodaje, prava građenja i prava služnosti uz određene primjere koji mogu poslužiti kao jedan od načina u reguliranju ove materije. Tema drugog rada je stjecanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava (ESLJP). U radu autor ukazuje na aktualnu praksu ESLJP-a uz kritički osvrt na slučajeve kada se sudska praksa u Republici Hrvatskoj mogla promijeniti i krenuti u pravom smjeru, a taj slučaj nije iskorišten.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama predmet je rasprave u trećem radu kod obrade instituta osnivanja, obnove i preoblikovanja čestica u bazi zemljišnih podataka de lege ferenda toga Zakona. U četvrtom radu obrađuju se otvorena pitanja Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) u kojem se piše o dvojbenim rješenjima o određenim institutima iz toga Zakona te iznose i nova rješenja prema Konačnom Prava na nekretninama.indd 5 5/22/2017 5:33:23 PM prijedlogu Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade koji je upravo u saborskoj proceduri. Autor se osvrće na određena rješenja u Konačnom prijedlogu te ukazuje kako bi se moglo poboljšati određene odredbe toga Zakona. Predmet petog rada je ovrha na nekretninama prema Prijedlogu Ovršnog zakona. U radu se iznosi geneza izmjena Ovršnog zakona, a zatim se uz primjedbe iznose i prijedlozi rješenja kako bi trebalo urediti određena pitanja u Ovršnom zakonu. Prilog priručniku su: 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske 3. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, za lakše služenje ovom materijom.


TAGOVI:


This product was added to our catalog on Friday 09 June, 2017.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Model ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s komentarom
Model ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s komentarom
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Prava na nekretninama
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443