Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku


Safeguard Secure PDF Viewer

Instalacija čitača (jedanput instaliran vrijedi za sve e-knjige)

Više o e-knjizi ...

Početna stranica

1.
Na e-mail
josip.torma@zgombic.hr poslati podatke korisnika čitača:
- ime i prezime (obavezno)
- naziv tvrtke (za pravne subjekte)
- e-mail adresu (obavezno)
2.
instalirajte besplatni softver za čitanje e-knjiga:

Kompatibilan sa Windows 2003, 2008, XP, Vista, 7, 8

VAŽNA NAPOMENA: Morate imati administratorska prava za instalaciju i registraciju programa.

Kompatibilan sa Mac OSX 10.6 i više

VAŽNA NAPOMENA: Morate imati administratorska prava za instalaciju i registraciju programa.Kompatibilan sa iOS 5.01 i više

VAŽNA NAPOMENA: Program neće raditi na uređajima koji su jailbrekani.Kompatibilan sa Android 4.0 i više

VAŽNA NAPOMENA: Program neće raditi na uređajima koji su bili rootani, imaju instaliran poseban ROM, ili na Androidu simuliranom okruženju. Neki jeftiniji tablet uređaji dolaze sa predinstaliranom podešenom ROM memorijom po defaultu i program neće raditi na tim uređajima.


3.
registrirajte čitač (obavezno):
Kada stigne povratni email, postupite kao što je navedeno u točci broj 2. [kliknite dvaput na datoteku s licencom (.llv) koja je priložena u ovoj e-mail poruci i odaberite opciju Open] (obavezno).

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443