Općenito

Što je to e-knjiga?
E-knjiga je knjiga u elektroničkom formatu.

Gdje se e-knjiga može čitati?
E-knjiga se može čitati samo na računalu.

Može li se e-knjiga otvoriti i pregledati prije kupnje?
Može. Svatko može na svom računalu otvoriti i pogledati cijelu e-knjigu. Riječ je o oglednom primjerku koji je posebno zaštićen i ograničenog trajanja.

Što znači "Preuzmite demo e-knjige" ili sljedeća slika?
To znači da se cijela knjiga može besplatno pregledati u "PDF" formatu.
Knjiga je zaštićena time što je ograničen broj pregledavanja (otvaranja, čitanja), od 1 do 2 otvaranja.

Što znači "Preuzmite cijelu e-knjige" ili sljedeća slika?
To znači da se ovdje preuzima nezaštićena e-knjiga, koja se može otvoriti nakon naručivanja.

Koje se knjige mogu ogledno pročitati?
Za sada knjige izdavačke kuće Zgombić & Partneri
EKONOMIJA
Financijska matematika, Financijsko modeliranje, Korporativno upravljanje i revizija informacijskih sustava, Kratki komentar/Zakon o porezu na dohodak/Zakon o porezu na dobit, Profesionalno računovodstvo prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima, Smjernice o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije i porezne uprave, Troškovno računovodstvo, Upravljačke financije, Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja 2006/2007, Porezno pravo I - Opće porezno pravo, Porezno pravo II - Oporezivanje dobiti i dohotka, Porezno pravo III - Oporezivanje prometa roba, usluga i nekretnina, Porezno pravo IV - Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
PRAVO
Gospodarska kazn. djela iz podr. trg. društava i vrijedn. papira, Hrvatski standardi financijskog izvještavanja-HSFI, Komentar Zakona o poticanju ulaganja, Komentar Zakona o žigu, Međunarodno građansko postupovno pravo, Obiteljsko pravo, Obvezno pravo, Odštetno pravo, II. izdanje, Ovršno pravo, Pravo intelektualnog vlasništva, Stečajni zakon, Komentar i sudska praksa, Stečajno pravo, Stvarno pravo I/IV - Zemljišnoknjižno pravo, Stvarno pravo II/IV - Vlasništvo i druga stvarna prava, Zakon o parničnom postupku
UPRAVLJANJE
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude, Upravljanje kriznim situacijama, Upravljanje promjenama i tranzicijom

i Trojezični rječnik bankarstva i financija, hrv.-engl.-njem.
Čitač e-knjiga
Brzo pretraživanje
Alat za brzo pretraživanje omogućava kvalitetno i raznoliko traženje različitih pojmova u cijeloj e-knjizi.
Poveznice unutar kazala
Svi pojmovi u kazalu vezani su poveznicama sa zakonom tako da se jednim pritiskom tipke miša može doći do traženih pojmova.
Poveznice unutar teksta zakona
Npr. u nekom se članku zakon ili komentator poziva na neki drugi članak unutar istoga zakona ili na članke drugih zakona. Jednim pritiskom tipke miša na ovakvu poveznicu trenutno se dolazi na traženo mjesto.
Poveznice unutar sadržaja
Sadržaj knjige je povezan s tekstom tako da se iz sadržaja jednim pritiskom tipke miša dolazi na traženu stranicu.
Poseban sadržaj sa strane
Sadržaj knjige može se vidjeti cijelo vrijeme tijekom listanja. Jednim pritiskom tipke miša na određeno mjesto u sadržaju automatski se otvara zatražena stranica.
Označene izmjene zakona
Najnovije izmjene zakona posebno su istaknute određenom bojom ili podebljanim tekstom. Izmijenjeni tekst zakona je precrtan. Uvijek se može vidjeti što je mijenjano i u kojim Narodnim novinama.

Mogućnosti e-knjige
Funkcija
Engleski
Hrvatski
Prikaz
Single Page, Facing, Continuous
tri prikaza stranice (jedna stranica, stranica do stranice i stranica iza stranice)
Full Screen
prikaz preko cijelog ekrana
Zoom in i Zoom out
povećavanje i smanjivanje stranice
Previous View i Next View
vraćanje na prethodnu i sljedeću poziciju
Pretraga
Find
pretraživanje teksta
Show search results dialog
lista svih nađenih pojmova s dijelom teksta iza i ispred s mogućnošću otvaranja stranice na kojoj je nađeni pojam iz same liste
Match case
traži pojmove uvažavajući mala i velika slova
Match whole word only
traži samo cijele riječi
Start from: Current Page, Last Page, First Page
Direction: Up i Down
traži od trenutno prikazane stranice, posljednje stranice ili prve stranice u određenom smjeru, tj. prema početku knjige ili prema kraju knjige
Find next
traži sljedeći pojam
Kretanje
Go To Page ...
kretanje pomoću broja stranice
First Page, Last Page, Prevoius Page, Next Page
idi na prvu, zadnju, prethodnu i sljedeću stranicu
Remember Last Page Viewed
zapamti zadnju prikazanu stranicu
Knjižne oznake
Show/Hide Bookmarks
prikaz knjižnih oznaka
Rotiranje
Rotate 90° CW, Rotate 90° CCW
rotiranje stranica
 
Sve o e-knjigama koje se nalaze na Internet knjižari www.knjizara.zgombic.hr

Općenito

Čitač e-knjiga

Mogućnosti e-knjige