Hrvatski   English


Pretra緄vanje

Napredno pretra緄vanje


  Po鑕tna stranica » Katalog » Ekologija » Pro鑙规avanje otpadnih voda Moj ra鑥n  |  Ko筧rica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (49)
Knjige od 10,00 kn (6)
Knjige od 20,00 kn (7)
Dje鑚a knji緀vnost (1)
Dru箃vene znanosti-> (7)
e-knjige (8)
Ekologija (3)
Ekonomija-> (462)
EU (11)
Informatika-> (11)
Medicina-> (62)
Politika (4)
Pravo-> (463)
Prirodne znanosti (6)
Rje鑞ici, gramatike, priru鑞ici-> (213)
Software (7)
Sport (2)
Tehnika-> (39)
Ostala izdanja (14)
Instalacija 鑙ta鑑 e-knjige
﹖o je novo? vi筫 o ...
﹑anjolsko-hrvatski rje鑞ik
﹑anjolsko-hrvatski rje鑞ik
419,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti kori箃enja
Kontaktirajte nas
Valute
Na鑙ni pla鎍nja
Gotovina i virmansko pla鎍nje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Pro鑙规avanje otpadnih voda 299,00knAutor: Tu筧r, Bo緀na

Nakladnik: Kigen d.o.o.
ISBN: 978953697650

Godina izdanja: 2009.
Broj stranica: 250
Uvez: MEKI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

Ud綽enik iz podru鑚a pro鑙规avanja gradskih komunalnih otpadnih voda. Prvo poglavlje knjige govori o prirodnim vodnim sredinama, koje su prijemnici otpadnih voda, 鑕sto nepro鑙规enih ili nedovoljno pro鑙规enih, pa ugro綼vaju kakvo鎢 vode, poti鑥 proces eutrofizacije i postaju neupotrebljive za mnoge namjene. Drugo, kao najop筰rnije poglavlje, obra饀je fizikalne, fizikalno-kemijske i biolo筴e procese upravljanja kakvo鎜m vode, kojima se posti緐 odgovaraju鎖 stupnjevi pro鑙规enja. Naime, odstranjivanjem one鑙规uju鎖h tvari pojedina鑞im postupcima ili njihovom kombinacijom, vrednuje se u鑙nak 鑙规enja i kakvo鎍 vode na ispustu iz ure餫ja. U sljede鎖m poglavljima (tre鎒m, 鑕tvrtom i petom) opisuju se objekti i oprema prvog, drugog i tre鎒g stupnja pro鑙规avanja. Detaljno je obra餰n primjer prora鑥na ure餫ja naselja veli鑙ne 3000 stanovnika postupkom aktivnog mulja. 〆sto poglavlje obra饀je probleme obrade i zbrinjavanja mulja s ure餫ja za pro鑙规avanje otpadne vode. U sedmom poglavlju opisuje se utvr餴vanje koli鑙ne i sastava otpadnih voda, kao i kakvo鎍 vode prijemnika na mjestu ispusta otpadne vode. Osmo poglavlje je pojmovnik s tuma鑕njem termina.

Ova knjiga 鎒, kao doprinosom boljem i lak筫m razumijevanju problematike, omogu鎖ti gospodarstvenim stru鑞jacima iz podru鑚a pro鑙规avanja otpadnih voda obnovu ste鑕nih kao i prihva鎍nje novih znanja. Nastavnicima koji predaju predmetne kolegije bit 鎒 koristan izvor potrebnih podataka, a studentima na sveu鑙li箃ima i veleu鑙li箃ima otvorit 鎒 nove spoznaje i lak筰 ulazak u svijet pro鑙规avanja otpadnih voda.


Ovaj proizvod je uvr箃en u na katalog dana 萫tvrtak 15 Rujan, 2011.

Recenzije

Ko筧rica vi筫 o ...
Ko筧rica je prazna
Nakladnik
Ostali proizvodi
Obavijesti vi筫 o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Pro鑙规avanje otpadnih voda
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite va prostor

Zgombi & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443