Hrvatski   English


Pretraživanje

Napredno pretraživanje


  Početna stranica » Katalog » Software » Porezne prijave 17 Moj račun  |  Košarica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (49)
Knjige od 10,00 kn (6)
Knjige od 20,00 kn (7)
Dječja književnost (1)
Društvene znanosti-> (7)
e-knjige (8)
Ekologija (3)
Ekonomija-> (462)
EU (11)
Informatika-> (11)
Medicina-> (62)
Politika (4)
Pravo-> (463)
Prirodne znanosti (6)
Rječnici, gramatike, priručnici-> (213)
Software (7)
Sport (2)
Tehnika-> (39)
Ostala izdanja (14)
Instalacija čitača e-knjige
Što je novo? više o ...
CBA - analiza troškova i koristi (+USB)
CBA - analiza troškova i koristi (+USB)
330,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Valute
Načini plaćanja
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Porezne prijave 17 937,50knAutor: Torma, Josip

Nakladnik: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.

Datum zadnje izmjene: 15. veljača 2018.
Godina izdanja: 2017.


Porezne prijave 17.30
Preuzimanje, nadogradnja i besplatno testiranje aplikacije.

Cijena nadogradnje s verzije 16 na 17 iznosi 350,00 kn + PDV.
Cijena dodatne licence iznosi 450,00 kn + PDV.
Cijena nadogradnje s ranijih verzija iznosi 500,00 kn + PDV.

Upute
Detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa, izračunu cijene itd. (Upute.pdf, 2 MB)
Prijenos na novo računalo
Detaljne upute o prijenosu programa na novo računalo (prijenos-na-novo-racunalo.pdf, 0,5 MB)

Administratorska prava
Upute o dodjeljivanju administratorskih prava (administratorska-prava.pdf)

O aplikaciji:

Aplikacija Porezne prijave 17.X služi za izradu najvažnijih obrazaca koji se predaju Poreznoj upravi i FINA-i (oko 60 obrazaca).
Aplikacija radi na Windowsima (XP i noviji).
Za izvoz u excel (GFI-POD, TI-POD) potrebno je imati instaliran Microsoft office.

Popis obrazaca (oko 60 obrazaca):

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
 1. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
 2. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
 3. Dodatni podaci (Obrazac POD-DOP)
 4. Novčani tijek - indirektna metoda (Obrazac POD-NTI)
 5. Novčani tijek - direktna metoda (Obrazac POD-NTD)
 6. Odluka o rasporedu dobiti društva (DD i D.O.O.)
 7. Odluka o pokriću gubitka (DD i D.O.O.)
 8. Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja (DD i D.O.O.)
Upute za popunjavanje GFI-POD obrasca i šifrarnici
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Popis razreda djelatnosti prema NKD 2007

Porez na dobit
 1. Prijava poreza na dobit (Obrazac PD)
 2. Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (Obrazac PD-NN)
 3. Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)
 4. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
 5. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
 6. Evidencija o isplaćenom predujmu udjela u dobiti
  - Obračun poreza na dohodak od kapitala
  - Obračun poreza na dohodak u naravi
  - Obračun poreza na dohodak od izuzimanja

Dohodak
 1. Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
 2. Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD)
 3. Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD )
 4. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada (Obrazac EPOM)
 5. Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi (Obrazac DPOM)
 6. Izvješća o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu (Obrazac ID)
 7. Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
 8. Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti (Obrazac DOH-Z)
 9. Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac IDD)
 10. Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu (Obrazac IDD-1)
 11. Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (Obrazac DNR)
 12. Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI)
 13. Evidencija radnog vremena (Obrazac ERV)
 14. Evidencija radnog vremena i Evidencija radnika (Obrazac ERV)
 15. Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (Obrazac DMO)
 16. Izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu _ godine ____ (Obrazac DU) (obavezan od 01.02.2012.)
 17. Knjiga prometa (Obrazac KPR)
 18. Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2016. godinu (Obrazac ZPP-DOH)
 19. Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
Posebni porezi
 1. Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Obrazac IPP)
 2. Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti (Obrazac IPP-SD)

Porez na dodanu vrijednost
 1. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
 2. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV-K)
 3. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S)
 4. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)
 5. Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a u okviru putničkog prometa (Obrazac PDV-F)
 6. Evidencija o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI)
 7. Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže (Obrazac PDV-MU)
 8. Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO-2013/2014)
 9. Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (Obrazac INO PPO-2015)
 10. Prijava isporuka dobara u druge države članice Europske unije prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63 ( Obrazac PZ 42 i 63)

Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice EU(21.06.2013.).pdf
Uputa za popunjavanje prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugig država članica EU (21.06.2013.).pdf
Porez na dodanu vrijednost - uvoz nakon 1. srpnja 2013. (21.06.2013.).pdf
Obveza predaje PDV obrazaca elektroničkim putem (09.07.2013.).pdf
PDV promjene za izvoznike i uvoznike od 1.7.2013. (03.06.2013.).pdf

Potrošnja
 1. Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju (Obrazac PP-MI-PO)

Ostali obrasci
 1. Obračun komorskog doprinosa za obrtnike i za poduzeća (Obrazac KD)
 2. Obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ)
 3. Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Obrazac OKFŠ)
 4. Obračun spomeničke rente (Obrazac SR)
 5. Obračun doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori (Obrazac HGK)
 6. Statistički izvještaj poduzetnika (Obrazac TSI-POD)
 7. Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima (Obrazac OPZ-STAT)
 8. Izjava o kompenzaciji (prijeboju)
 9. Ugovor o asignaciji
 10. Ugovor o cesiji
 11. Ugovor o preuzimanju duga


Program omogućava:

 1. automatski izračun svih podataka
 2. POD-BIL, POD-RDG, POD-NTI i POD-NTD na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. kvalitetan ispis obrazaca (mogućnost predaje nadležnim institucijama)
 4. izradu obrazaca za neograničeni broj subjekata
 5. izrada xml datoteka za program ePorezna:
  • Dobit - PD i PD-IPO
  • Dohodak - JOPPD, DI i DMO
  • Porez na dodanu vrijednost - PDV, PDV-S, PDV-K, ZP, INO-PPO i PPO
  • Porez na potrošnju - PP-MI-PO
  • Porezni postupak - OPZ-STAT
  • Ostalo - SR, TZ
 6. spremanje obrazaca, arhiviranje spremljenih obrazaca u posebnu tablicu iz koje se obrasci mogu otvarati
 7. kod obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD automatsko prenošenje tekuće godine u prethodnu
 8. izradu baze osnovnih podataka koji se najčešće koriste prilikom popunjavanja obrazaca
 9. prijenos podataka iz obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD u izvorni FINA-inin obrazac GFI-POD u excel formatu (*.xls)
 10. detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa
 11. automatsko ažuriranje prireza za obrasce koji koriste prireze
 12. automatska kontrola OIB-a
 13. uvoz i izvoz u Excel (FINA GFI-POD)
 14. po potrebi besplatna nadogradnja programa tijekom cijele godine
 15. mogućnost nadogradnje programa na temelju savjeta korisnika
 16. program se može besplatno testirati


Izmjene i nadogradnja:

Promjena 15. veljače 2018., v. 17.30
Obrazac PD
- red 39., predznak minus u slučaju gubitka, a plus u slučaju dobiti

Promjena 7. veljače 2018., v. 17.29
Obrazac DOH
- točka 4.3.8. OBRAČUN DOPRINOSA PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI
- dodane su nove stope (7,5 / 2,5 / 7,5) kod automatskog izračuna

Promjena 5. veljače 2018., v. 17.28
Obrazac DOH
- točka 9.5.3. Uvećanje porezne osnovice iz 9.5.2. ua iznos do 12.500,00 kn
- prema najnovijim uputama ePorezne, stigla 2.2.2018., korigiran je izračun točke 9.5.3.
- radi boljeg pojašnjenja navedeno je nekoliko primjera tog izračuna

Promjena 1. veljače 2018., v. 17.27
Obrazac P-PPI
- prilagođavanje obrasca u skladu s formatom obrasca u ePoreznoj za potrebe izrade XML dokumenta

Promjena 31. siječnja 2018., v. 17.25 i 17.26
Obrazac DOH
- prilagođavanje obrasca u skladu s formatom obrasca u ePoreznoj za potrebe izrade XML dokumenta
- korekcija izračuna t. 9.5.3. Uvećanje porezne osnovice iz 9.5.2. za iznos do 12.500,00 kn

Promjena 26. siječnja 2018., v. 17.24
Obrazac DOH-Z
- korekcija izrade XML dokumenta za uvoz u ePoreznu u slučaju kada dokument nema XML nastavak

Promjena 26. siječnja 2018., v. 17.23>
Obrazac INO-DOH
- usklađeno s podacima obrasca u ePoreznoj
- omogućen je uvoz podataka u ePoreznu preko XML dokumenta

Promjena 25. siječnja 2018., v. 17.22
Obrazac GFI-POD
- nova verzija GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika, FINA, 3.0.4.

Promjena 25. siječnja 2018., v. 17.20 i 17.21
Obrazac DOH-Z
- izrada XML dokumenta za uvoz u ePoreznu
- korekcija obrasca prema obrascu ePorezne
Obrazac PD i PD-NN
- korekcija izračuna predujma prema Pravilniku

Promjena 22. siječnja 2018., v. 17.19

Obrazac DI
- korekcija izračuna broja mjeseci u slučaju kad je godina datuma otuđenja ista kao i godina datuma nabave

Promjena 19. siječnja 2018., v. 17.18

Obrazac DOH
- automatski izračun točke 4.1.8. (HRVI) i 9.6.4. Umanjenje za olakšicu HRVI

Promjena 16. siječnja 2018., v. 17.16. 17.17

Obrazac INO-DOH - NOVO!!!

Promjena 15. siječnja 2018., v. 17.15

Obrazac DOH
- usklađen s novim izmjenama iz Pravilnika o porezu na dohodak 128/17.
Dodane su nove točke u dio Utvrđivanje razlike poreza i prireza (9.6.1.-9.6.16.)
- za automatski izračun točaka 9.6.1. i 9.6.2. dodan je faktor broja radnika
- automatski izračun prosječne porezne stope s pregledom izračuna, točka 9.5.10.
- korekcija obostranog ispisa

Promjena 11. siječnja 2018., v. 17.14

Obrazac TZ
- broj decimala u polju stopa stavljena na 5
- korekcija kontrole popunjenosti obrasca
Obrazac DOH-Z
- dodana je 2017. godina

Promjena 9. siječnja 2018., v. 17.13

Obrazac TZ
- izračun predujma
- izmjena stopa po kojima se plaća turistička članarina
- ažuriranje turističkih razreda

Promjena 4. siječnja 2018., v. 17.12

Obrazac PD-IPO
Ispis - 4. str., polja email i telefon

Promjena 27. studenog 2017., v. 17.11

Obrazac DOH-2017
Točka 1.5. - automatski prijenos u točku 9.1.
Točka 9.1. - automatsko popunjavanje u slučaju kada je porezni obveznik bez članova obitelji
Ispis - korekcija veličine slova kod nekih naslova

Promjena 13. studenog 2017., v. 17.10

Obrazac PD-2017
Korekcija prijenosa podataka u ePoreznu:
- točka 39., prisutan gubitak, iznos mora biti negativan
- točka 43., porezna stopa mora biti veća od nule
Ispis - korekcija obostranog ispisa

Promjena 9. studenog 2017., v. 17.9

Obrazac DOH-2017
- točka 4.3.8., korekcija datuma u slučaju uvoza obrasca *.doh iz 2016. g.

Promjena 11. listopada 2017., v. 17.8

Obrazac TSI-POD
- dodan je Tromjesečni izvještaj poduzetnika - Excel, v.4.0.4 (FINA)

Promjena 29. rujna 2017., v. 17.6 i 17.7

Obrazac PD
- dodan je XML za ePoreznu

Promjena 26. rujna 2017., v. 17.5

Obrazac DOH
- izračun, izračun predujma, točke 9.7.1 i 9.7.2.
- ispis, točka 4.3.4.

Promjena 25. rujna 2017., v. 17.4

Obrazac PD-IPO - izrada XML datoteke, polja telefon i email

Promjena 1. rujna 2017., v. 17.3

Obrazac PD-DOP - NOVO!

Promjena 12. srpnja 2017., v. 17.2

Obrazac PD-IPO - kontrola (telefon i email)

Promjena 6. srpnja 2017., v. 17.1

Obrazac DOH (Prijava poreza na dohodak za 2017) - novo
Obrazac PD (Prijava poreza na dobit za 2017) - novo
Obrazac PD-NN (Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu) - novo

Naša preporuka:
Business 
Dictionary, VI. izdanje
Business Dictionary, VI. izdanje
Nadzorne knjige
Nadzorne knjige
Putni nalozi
Putni nalozi


Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Utorak 18 Rujan, 2012.

Recenzije

Košarica više o ...
Košarica je prazna
Nakladnik
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. web stranice
Ostali proizvodi
Obavijesti više o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Porezne prijave 17
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443