Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Osnove poreznog prava My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (49)
Knjige od 10,00 kn (6)
Knjige od 20,00 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (213)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (465)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (463)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (7)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (14)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi
Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi
249,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Osnove poreznog prava 190,00knAuthor: Arbutina, Hrvoje i Rogić Lugarić, Tereza

Publisher: Narodne novine d.d.
ISBN: 9789532342222

Godina izdanja:
2017.
Broj stranica:
204 str.
Dimenzije:
Uvez:
meki
Rok dostave:
2 dana

Ukratko o knjizi:

»Značenje postupka (procedure) u pravu je nesporno. Pravilno provedena procedura pretpostavka je formalne zakonitosti. O pravilno provedenom postupku često ovisi pravilna primjena materijalnog prava. Postupati po pravilima utvrđenog postupka znači ujedno i štititi prava i interese stranaka koje u tom postupku sudjeluju, ali i štititi objektivnu zakonitost kao takvu.

Zadatak je stoga pravne države da precizno propiše postupovna pravila u svim onim područjima u kojima su takva pravila nužna, dok je zadatak državnih tijela da tako propisana pravila primjenjuju na način kako su propisana. Time se, konačno, postiže efikasnost i ekonomičnost djelovanja u pojedinim stvarima, što je od posebno značenja naročito u onim slučajevima kad pojedina državna tijela (posebna tijela državne uprave) odlučuju o velikom broju pojedinačnih slučajeva.« (Borković, 1999: 43-44).

Ova općenita razmatranja, napisana kao uvod u rad o odnosu općih i posebnih porezno-upravnih postupovnih pravila, sažimaju doista sve što je uvodno potrebno reći za rad udžbeničke naravi u kojem će biti prikazan porezni postupak - zapravo, postupci jer cjelokupni porezni postupak je složeni sustav, kojeg čini više različitih postupaka. Taj će rad svojom glavninom biti utemeljen u normativnoj analizi Općeg poreznog zakona, iako će, kad god potreba bude nalagala, biti korišteni i drugi propisi.

Tekst koji slijedi, ima, dakle, za cilj - na način primjeren visokoškolskom udžbeniku upoznati čitatelja s osnovama različitih postupaka u sklopu provedbe oporezivanja u njihova dva bitna aspekta - kako u pogledu definiranja temeljnih pojmova, tako i što se tiče razjašnjenja, gdje god je to potrebno stavljanjem u potreban kontekst, pravila postupka.

Tekst je podijeljen u šest dijelova, koji su podijeljeni na poglavlja. Predmet prvog dijela jest postupak utvrđivanja porezne obveze. Nakon uvodnog poglavlja, u drugom poglavlju su analizirana načela oporezivanja, a zatim, u trećem, porezno-pravni odnos, i, kao tehnički-provedbeno opsežniji, porezno-dužnički odnos. Za praktičnu provedbu oporezivanja neophodno je definirati niz elemenata; između ostalog, potrebno je odrediti mjesnu povezanost (određenost) poreznog obveznika, bilo fizičke ili pravne osobe, ili subjekta bez svojstva pravne osobnosti, za određenu državu, a za potrebe oporezivanja. Ova je problematika izložena u četvrtom poglavlju. Općim poreznim zakonom definirani su i pojmovi poduzetnika i poduzetničke djelatnosti, što je posljedica važnosti ovih instituta za određenje osobe poreznog obveznika, pa time i za provedbu oporezivanja; o njima je riječ u petom poglavlju. U šestom poglavlju izložena je problematika nadležnosti, stvarne i mjesne, kojima su normativno regulirana tijela koja će provoditi postupak. U sedmom poglavlju predmet izlaganja je niz mjera i postupaka kojima je cilj - utvrditi činjenice bitne za oporezivanje. U osmom poglavlju izloženi su različiti aspekti problematike poreznog akta u poreznom postupku, napose poreznog rješenja kao najvažnijeg takvog akta.

Sadržaj završnog, devetog poglavlja prvog dijela udžbenika jest porezni nadzor, postupak naknadne provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.

Drugi dio posvećen je specifičnim institutima poreznog prava: otpisu, obročnoj otplati i zastari poreznog duga, te problematici utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku.

Predmet trećeg dijela jest ovršni postupak, drugim riječima - postupak prisilne naplate poreznog duga. U prvom poglavlju tog dijela analiziran je pojam ovrhe, normativna osnova ovrhe, sudionici te načela ovrhe. Predmet zaključnog odjeljka jest pravni temelj ovrhe - ovršna i vjerodostojna isprava. Ovrhu je moguće razlikovati obzirom na načine pljenidbe i načine prodaje što je i glavni razlog njihova izdvajanja u posebna poglavlja trećeg dijela. Dio završava analizom problema poreznih dugovanja čija je naplata sporna.

U četvrtom dijelu teksta riječ je o problematici pravnih lijekova, i to redovnih i izvanrednih. U prvom je poglavlju detaljno analizirana žalba i postupanje nadležnih tijela po njoj, te je ukratko prikazan prigovor. Predmet drugog poglavlja su izvanredni pravni lijekovi, kako prema OPZ-u (mijenjanje i poništavanje u svezi s upravnim sporom), tako i prema ZOUP-u (obnova postupka, oglašivanje rješenja ništavim te poništavanje i ukidanje rješenja). Posebno je poglavlje posvećeno upravnom sporu, izvanrednom pravnom lijeku sui generis, obliku sudskog nadzora poreznih akata.

U petom dijelu analizirani su europski propisi (direktive) koji su implementirani u hrvatski pravni sustav donošenjem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, kao ispunjenje normativne obveze u sklopu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a s ciljem usvajanja u hrvatski porezno-pravni sustav europske pravne stečevine kojom su regulirana određena pitanja administrativne suradnje između poreznih uprava država članica. Riječ je o direktivama o administrativnoj suradnji između država članica Europske unije u području razmjene informacija i o suradnji država članica pri naplati poreza.

Posebna materija, također izložena u petom dijelu zbog srodnosti sadržaja, je regulativa razmjene informacija u vezi s bilateralno preuzetim ugovornim obvezama između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u području oporezivanja, s ciljem sprječavanja izbjegavanja porezne obveze.

Predmet posljednjeg, šestog dijela teksta su porezni prekršaji i kaznena djela.

Na kraju udžbenika, ali nikako manje važno, je Primjerovnik. U nizu slučajeva iz prakse poreznih tijela, prvostupanjskih i drugostupanjskog, prikazano je »pravo u praksi«, od posebne važnosti za shvaćanje djelovanja sudionika poreznog postupka i posljedica toga djelovanja, što je neophodna praktična ilustracija prethodnih teorijskih i normativnih analiza pojedinih instituta poreznog prava i njegovih sudionika.

Tekst knjige je drugo, prerađeno izdanje knjige koja je pod nazivom »Osnove poreznog prava« objavljena 2010. godine u nakladi Društvenog veleučilišta u Zagrebu.

Ovo izdanje udžbenika temeljeno je na propisima važećim na dan 1. siječnja 2017. godine.


TAGOVI:


This product was added to our catalog on Wednesday 10 May, 2017.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Kazneno pravo
Kazneno pravo
Prava na nekretninama
Prava na nekretninama
Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja - 2017.
Aktualnosti upravne prakse i upravnoga sudovanja - 2017.
Novela Ovršnog zakona - 2017.
Novela Ovršnog zakona - 2017.
Bračna stečevina i drugi imovinski odnosi bračnih drugova u sudskoj praksi, 2017.
Bračna stečevina i drugi imovinski odnosi bračnih drugova u sudskoj praksi, 2017.
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Osnove poreznog prava
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443