Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Management » Upravljanje ljudskim potencijalima My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Children's literature
Dictionaries, grammars, handb-> (7)
e-books
Ecology
Economy-> (14)
  Accounting
  Management (6)
  Ostala izdanja (1)
  Sales & Marketing (5)
  Taxes
  Finance (2)
EU
IT->
Law-> (6)
Medicine->
Natural science
Politics
Social sciences->
Software (4)
Sports
Technology->
Other books
Korisna poveznica

Na stranici

www.lexhr.eu
možete besplatno pogledati sve pročišćene propise RH.

Abecedni popis propisa (PDF i HTM):

What's New? more
Novi rječnik stranih riječi
Novi rječnik stranih riječi
490,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Upravljanje ljudskim potencijalima 229,00knAuthor: Marušić, Sveto

Publisher: Adeco
ISBN: 953972287X

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 451
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI
Isporuka u roku 7-10 dana

O knjizi:

SADRŽAJ

PREDGOVOR
INTRODUCTION

I. MANAGEMENT PROMJENA

1. OKRUŽENJE MANAGEMENTA
Krugovi utjecaja
Gospodarski razvitak u tranziciji
Primarni sektor - poljoprivreda
Sekundarni sektor - industrija
Tercijarni sektor - usluge
Kvartarni sektor - prateći sektor
Kvalifikacijska stuktura
Tehnološke promjene
Tehnologija na zapadu
Odjeci tehnološkog razvoja u Hrvatskoj
Ciljevi novog poduzeća
Vjerojatna segmentacija tržišta rada
Zaposleni sa skraćenim radnim vremenom
Privremeno zaposleni
Dijeljenje radnog mjesta - job sharing
Leasing
Nezavisni gospodarstvenici
Makroorganizacija l mikroorganizacija
Kapitalno intenzivno oligopolno poduzeće
Radno intenzivno oligopolno poduzeće
Poduzeće za konkurentne usluge
Nezavisni ugovarači
Mikroorganizacija i fleksibilnost
Bilješke

2. OTPORI NA PROMJENE I MANAGEMENT PROMJENA
Poduzeće koje uči - međunarodno istraživanje
Hipoteze istraživanja, uzorak, metode i literatura
Rezultati istraživanja u Kini, Izraelu, Njemačkoj i Hrvatskoj
Zajedničko i različito u modelima poduzeća
Elementi unutrašnje organizacije
Promjene dolaze neminovno i svugdje
Blokirajući mehanizmi
Katalizatori promjena i učenja
Ni jedno od dva oblika ne može se zvati "boljim"
Specifični plan promjena za svaku poduzeće
Konzistentnost četiriju elemenata unutrašnje organizacije
Stil rukovođenja, manageri, upravni i nadzorni odbor
Zaključci projekta sa primjenom na Hrvatsku
Psihologija otpora na promjene
Predvidive faze otpora na promjene .,
Snage napretka i snage ograničenja
Projekcija sustava managementa promjena
Levvinov model upravljanja promjenama
Razumijevanje prirode otpora
Koncept ljudskih potencijala
Razvoj karijere
Sudjelovanje u donošenju poslovnih odluka
Dizajn radnog mjesta
Nova organizacija
Rukovoditelji kao moderatori
Uloga ljudi koji se brzo mijenjaju
Sustav motiviranja za rad
Naglasak na kreativnost
Novi oblici poslovnog upravljanja
MBO (Management by Objectives)
QWL(QualityofWorkLife)
QM (Total Quality Management)
PM (Performance Management)
Reengineering
Empowerment
"Open Book Management"
Zaključak i pitanja za razmišljanje
Primjer iz poduzeća: Total Quality Management u PTP-u
Test: Tolerancija prema promjenama
Bilješke

3. STRATEGIJSKI MANAGEMENT I MANAGERI
Management i manageri za konkurentnost poduzeća
Misija i ciljevi poduzeća
Poželjno djelovanje managera za integracije
Uporaba resursa i delegiranje zadaća
Manager kao posrednik
Dužnosti i djelovanje managera
Funkcije managera
Planiranje
Organizacija
Motiviranje
Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje
Moć i rukovođenje
Tipovi rukovođenja - bihevioralni pristup
Test: Tipovi vođe u grupi
Stilovi rukovođenja
Autoritarni stil
Demokratičan stil
Laisses-faire
Potrebna znanja
Prepoznavanje kvalitete vođe
Bilješke

4. LJUDSKI POTENCIJALI ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
Personal, kadrovi pa ljudski potencijali
Istraživanje funkcija u hrvatskim poduzećima
Ciljevi istraživanja, metodologija i uzorak
Rezultati istraživanja
Ukupni rezultati prema grupama funkcija (1-9)
Funkcija politike i koncept ljudskih potencijala
Planiranje kadrova
Selekcija i uvođenje u rad
Obrazovanje i razvitak karijere
Ocjenjivanje uspješnosti i nagrađivanje
Motiviranje za rad
Obrazovanje i razvoj managera
Radni odnosi i administracija
Praćenje kadrova
Uspoređenje sa europskom unijom
Novi koncept ljudskih potencijala za europske integracije
Organizacija službe ljudskih potencijala
Centralizacija-Decentralizacija
Bilješke

II. FUNKCIJE LJUDSKIH POTENCIJALA

5. ZAPOŠLJAVANJE
Analitika rada
Osnovni podaci za opis radnog mjesta.
Metode analize rada .
Strukturirani upitnici .
Studija radnih performansi .
Opservacije .
Intervju .
Podsjetnik za intervju .
Ilustracije kroz kritične incidente .
Kombinacija metoda .
Planiranje ljudskih potencijala
Priprema plana
Životni ciklus poduzeća
Tip organizacijske kulture
Strategijski plan poduzeća
Situacija na tržištu radne snage
Plan poduzeća i plan ljudskih potencijala
Definicija plana ljudskih potencijala
Prethodno razdoblje i potrebe planiranja danas
Specifičnosti u planiranju ljudskih potencijala
Usporedni plan poduzeća i ljudskih potencijala
Tehnike predviđanja broja i profila ljudi
Projekcija trendova
Ekspertno mišljenje
Markovljeva analiza
Simulacija
Matematičke metode
Planiranje sukcesije
Pridobivanje kandidata
Kandidati u firmi
Oglasna ploča i tvornički list
Evidencija ljudskih potencijala i plan
Znanci
Vanjski kandidati
Mediji i agencije
Školske institucije
Pošta, telefon, telefaks, elektronička pošta, internet
Specijalne prilike
Priprema prijave za zaposlenje
Alternative pridobivanja zaposlenika
Selekcija - odabir
Inicijalna selekcija
Odabrani kriteriji kao prednost
Pregled molbi i pismenih preporuka
Testiranje i intervju
Selekcija
Biografske informacije
Psihologijski testovi
Inteligencija
Testovi vezani uz pojedine tipove inteligencije (Carner)
Intervju
Složene metode - Assessment Center
Ocjene uspješnosti
Ocjene kolega
Kazuistička sjednica
Zaključci (selekcija)
Prognostička valjanost školski h ocjena
Ocjene u školi
Ocjene za uspješnost na radu
Usporedbe ocjena u školi i uspješnosti na radu
Istraživanje korelacije ocjena
Zaključci i prijedlozi
Uvođenje u posao
Prva linija: dovršavanje profila
Druga linija: prilagodba poduzeću i suradnicima
Primjer iz poduzeća: Pripravničke stažiranje u INA-Preradi Rijeka
Bilješke

6. PROFESIONALNI RAZVOJ
Zakonitosti profesionalnoga razvoja
Teorijski model profesionalnog razvoja
Pretpostavke za kontinuitet razvoja
Duga profesionalnog razvoja
Razvoj karijere
Definicija karijere
Značenje razvitka karijere
Tipologija ljudi u karijeri
Procjene vlastitih mogućnosti
Savjetovanje u razvoju karijere (konzultacije, Coaching)
Obrazovanje u poduzeću
Empirijska istraživanja obrazovanja uz rad
Tipovi izvanrednog obrazovanja
Povezanost obrazovanja i uspješnosti
Reforme obrazovanja u svijetu
Nekoliko pitanja
Istok, Zapad i reforme
Reforme u Hrvatskoj
Strategijski plan permanentnog obrazovanja u poduzeću
Analiza performansi
Određivanje obrazovnih potreba (plan)
Oblici obrazovanja uz rad u poduzeću. lnstruktaža
Orijentacija
Dopuna profila
Pripravnički staž
Profesionalno i tehničko osposobljavanje
Dopunsko obrazovanje
Rotacija i privremeni premještaj
Specijalne zadaće
Redovito, izvanredno i dopisno školovanje
Obrazovanje managera (rukovoditelja)
Vrednovanje obrazovnih programa
Pogodnosti za zaposlene u vrijeme obrazovanja
Zaključci (obrazovanje)
Primjer iz poduzeća: Elementi za plan obrazovanja u poduzeću ELKON, Zlatar Bistrica
Primjer iz poduzeća: Obrazovna funkcija u INA-Rafineriji nafte Rijeka
Razvoj i obrazovanje managera
Postojeće stanje
Koncept permanentnog obrazovanja managera
Neformalno obrazovanje
Formalno obrazovanje
Kratkoročni, srednjeročni i dugoročni plan
Pretpostavke
Programi za voditelje službi ljudskih potencijala
Primjer iz poduzeća:
Plan osposobljavanja managera u tvornici Kras Zagreb
Sustav napredovanja
Organizacija poduzeća kao okvir napredovanja
Psihološka struktura pojedinaca
Struktura razvitka karijere
Pretpostavke o okruženju poticajnom za napredovanje
Mogućnosti napredovanja danas
Interno popunjavanje radnih mjesta i napredovanje
Politika napredovanja u poduzeću - promocija
Primjer iz poduzeća: Projekt napredovanja za INA-Rafineriju Zagreb
Odjel Prerada - Destilacija
Odjel Prerada - Rafinacija
Odjel Dorada - Proizvodnja masti
Upitnik: Uspješnost i napredovanje
Prekid radnog odnosa
Napuštanje posla
Premještaj
Na čekanju
Otkaz
Odlazak u mirovinu
Bilješke

7. POTICANJE USPJEŠNOSTI NA RADU
Motivacija za rad
Proizvodnost i motivacija
Teorije motivacije
Teorije potreba
Teorije vanjskih utjecaja
Teorije očekivnih rezultata
Teorija X i teorija Y
Zadovoljstvo na radu
Ranija istraživanja motivacije za rad
Istraživanje 2000
Formiranje uzorka
Rangiranje motivacijskih činitelja
Klasteri motiva
Ekstrinzični i intrinzični motivi
Rangovi motiva u svijetu
Znakovi iskazanih potreba
Rezultati o zadovoljstvu na radu
Opći pristup
Faktorski pristup
Zadovoljstvo i uspješnost
Naglasci u planu motiviranja za rad
Formiranje plaća
Poticajni oblici
Dizajn radnog mjesta
Kreativnost I kreativne tehnike
Kreativnost i pojedinac
Definicija kreativnosti
Nasljeđe i okolina
Kreativni proces
Crte ličnosti kreativnih ljudi
Osnovni tipovi kreativnosti na radu . lnovativnost
Proširivanje
"Kopiranje"
Kombinirani tipovi
Identifikacija kreativnosti
Kreativnost i profesionalni razvoj
Kreativnost i poduzeće
Značajke kreativnog poduzeća
Program i tehnike za razvitak kreativnosti
Analitičke tehnike
Listing
Input-autput
Za i protiv
Tehnike slobodnog tijeka asocijacije
Brainstorming
Gordonova tehnika
"Zuj-gru pe"
Prinudno povezivanje pojmova
Eklektički pristup kreativnim tehnikama
Kreativna klima
Pretvaranje zamisli u djelo
Zaključak (kreativnost)
Test: Stvaralački stavovi
Ocjenjivanje uspješnosti na radu
Definicija i ciljevi ocjenjivanja usopješnosti
Nepouzdanost ocjena uspješnosti
Zahtjevi ocjenjivanja
Relevantnost
Osjetljivost
Pouzdanost
Pravni aspekti ocjenjivanja uspješnosti
Problemi pri ocjenjivanju uspješnosti
Metode ocjenjivanja
UpiLnici (skale)
Usporedbe u parovima
Metoda prisilne distribucije
Rangiranje
Kritični incidenti
Grafičke skale
Noviji trendovi
Bilješke

III. MANAGERSKI POTENCIJALI

8. OTKRIVANJE MANAGERSKIH POTENCIJALA U PODUZEĆU
Poželjne osobine budućih managera (1. faza)
Vlastita sredina i integritet
Tri profila budućih rukovoditelja
Matrica značajnosti, uspješnosti i napredovanja
Procjena kompetenciju iz hoteljerstva
Prognoza na temelju demografskih karakteristika
Zaključci o osobinama budućih managera
Specifikacija standardnih poslova managera (2. faza)
Analiza strategije l. stupnja razvitka poduzeća (3. faza)
Identifikacija managerskog potencijala (4. faza)
Psihologijski testovi
Upitnici o ličnosti i interesu
Upitnik: Postizanje, moć i prijateljstvo
Projektivne tehnike
Crte ličnosti kreativnih ljudi
Biografija
Ocjene kolega
Intervju
Preporuke
Ocjene uspješnosti na radu
Testovi situacije
Okrugli stol
Rješavanje pošte
Poslovne igre (simuladje)
Složeni postupci
Osposobljavanje odabranih kandidata
Bilješke

DODATCI
Rječnik osnovni h pojmova
Bibliografija

Naša preporuka:
Kako zaposliti i 
zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima
Zapošljavanje sjajnih 
ljudi
Zapošljavanje sjajnih ljudi
Strateški menadžment ljudskih potencijala: suvremeni trendovi i izazovi
Strateški menadžment ljudskih potencijala: suvremeni trendovi i izazovi


This product was added to our catalog on Tuesday 28 November, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Upravljanje ljudskim potencijalima
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Sv. Mateja 35
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705