Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Management » Menadžment ljudskih potencijala My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Children's literature
Dictionaries, grammars, handb-> (7)
e-books
Ecology
Economy-> (14)
  Accounting
  Management (6)
  Ostala izdanja (1)
  Sales & Marketing (5)
  Taxes
  Finance (2)
EU
IT->
Law-> (6)
Medicine->
Natural science
Politics
Social sciences->
Software (4)
Sports
Technology->
Other books
Korisna poveznica

Na stranici

www.lexhr.eu
možete besplatno pogledati sve pročišćene propise RH.

Abecedni popis propisa (PDF i HTM):

What's New? more
Stečajni zakon
Stečajni zakon
170,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Menadžment ljudskih potencijala 514,50knAuthor: Noe, Raymond; Hollenbeck, John; Gerhat, Barry

Publisher: Mate d.o.o.
ISBN: 9532460128

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 688
Dimenzije: 205 × 255 mm
Uvez: TVRDI
Isporuka u roku 4 dana

O knjizi:

Najbolji udžbenik iz područja ljudskih potencijala na tržištu!

Izdanje američkog izdavača MAcGraw-Hilla u prijevodu MATE bogato je opremljen i ilustriran udžbenik iz područja upravljanja ljudskim potencijalima. Pruža studentima i menadžerima tehničku pozadinu i znanstvenu pozadinu potrebnu za znalačko korištenje produkata ljudskih potencijala kao i njihovih usluga te efektivno uprvljanje tim potencijalima.
Danas, u novoj ekonomiji, efektivan menadžment ljudskih potencijala sve je važniji kako bi se ostvarila konkurentska prednost na tržištu na kojem suparnici teže pobjedi u ratu za talente. Četiri izazova s kojima se tvrtke suočavaju su opći, globalni izazov, zadovoljavanje potreba dioničara, visoka razina radne izvedbe zaposlenika te izazov natjecanja u novoj ekonomiji, Autori oživljavaju ove izazove naglašavajući stvarne primjere vezane uz ova četiri izazova - strateški u svojoj prirodi, tekst također naglašava kako menadžeri mogu djelotvornije i uspješnije pridobiti, razviti, zamijeniti i upravljati unutarnjim i vanjskim okružjem povezanim s upravljanjem ljudskim potencijalima.

Sadržaj

1. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA: POSTIZANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI
Uđite u svijet biznisa: texas instruments: izvrsnost ljudskih potencijala
Uvod
Koje aktivnosti izvršavaju odjeli ljudskih potencijala
Koje vještine trebaju posjedovati stručnjaci ljudskih potencijala
Konkurentski izazovi koji utječu na upravljanje ljudskim potencijalima
Globalni izazov
Konkuriranje putem globalizacije: uspješna priprema globalnih operacija
Izazov zadovoljavanja potreba interesnih skupina
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: fleksibilni sustav nagrađivanja izgrađuje zadovoljstvo zaposlenika, potrošača i dioničara
Izazov visokodjelotvornih radnih sustava
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: visokokvalitetni materijali i radni sustavi znače svjetsku razinu izvrsnosti
Suočavanje s konkurentskim izazovima kroz prakse menadžmenta ljudskih potencijala
Upravljanje okruženjem ljudskih potencijala
Zapošljavanje i priprema ljudskih potencijala
Procjena i razvoj ljudskih potencijala
Nagrađivanje ljudskih potencijala
Posebna područja
Organizacija knjige
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica business Weeka: Daimler mora upravljati pripajanjem Chryslera
Bilješke

I. DIO OKRUŽENJE LJUDSKIH POTENCIJALA

2. STRATEGIJSKI MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA
Uđite u svijet biznisa: Strategija i ljudski potencijali u Delta Air Linesu
Uvod
Što je strategijski menadžment?
Dijelovi procesa strategijskog menadžmenta
Povezanost između ljudskih potencijala i procesa strategijskog menadžmenta
Uloga ljudskih potencijala u formulaciji strategije
Formulacija strategije
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: Sears koristi snagu ljudskih potencijala
Primjena strategije
Prakse ljudskih potencijala
Vrste strategija
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: troškovna strategija koja može štetiti dječjem zdravlju
Potrebe za ljudskim potencijalima ovisno o tipovima strategije
Strategije usmjeravanja
Konkuriranje putem globalizacue: sukob kultura u globalnim spajanjima
Procjena i kontrola strategije
Uloga ljudskih potencijala u stvaranju strategijske komparativne prednosti
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: Motorolina strategija koristi sve njene resurse
Strategijski menadžeri ljudskih potencijala
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Unisys cilja na vrh
Bilješke

3. Pravno okruženje: Ravnopravna mogućnost zapošljavanja i sigurnost
Uđite u svijet biznisa: Konkurentska prednost u Home Depotu?
Uvod
Pravni sustav u Sjedinjenim državama
Zakonodavna vlast
Izvršna vlast
Sudska vlast
Konkuriranje putem globalizacue: Njemačka šalje radnike iz Vijetnama kući
Ravnopravna mogućnost zapošljavanja
Ustavni amandmani
Kongresno zakonodavstvo
Izvršni nalozi
Provođenje ravnopravne mogućnosti zapošljavanja
Povjerenstvo za ravnopravnu mogućnost zapošljavanja
Ministarstvo usklađivanja saveznih ugovora (ofccp)
Vrste diskriminacije
Neravnopravan tretman
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: Hooters između čekića i nakovnja
Neravnopravne posljedice
Razumna prilagodba
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: Abilitech osposobljava osobe s umanjenim sposobnostima putem tehnologije
Odmazda za sudjelovanje ili protivljenje
Aktualna pitanja vezana uz različitost i ravnopravnu mogućnost zapošljavanja
Seksualno uznemiravanje
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: Inland Steel suočava se s afirmativnom akcijom
Afirmativne akcije i obrnuta diskriminacija
Posljedice zakona o Amerikancima s umanjenim sposobnostima
Sigurnost zaposlenika
Zakon o zdravlju i zaštiti na radu (OSHA)
Programi razvijanja svijesti o sigurnosti
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Jedan-nula za ljude s umanjenim sposobnostima
Bilješke

4. ANALIZA I OBLIKOVANJE POSLA
Uđite u svijet biznisa: pristaju li levi'su timovi?
Uvod
Analiza tijeka rada i organizacijska struktura
Analiza tijeka rada
Analiza outputa rada
Analiza radnih procesa
Analiza radnih inputa
Organizacijska struktura
Analiza posla
Važnost analize posla za menadžere ljudskih potencijala
Važnost analize posla za linijske menadžere
Informacije analize posla
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: preživljavanje u noćnoj smjeni: izvan tradicionalnih znanja, vještina i sposobnosti
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: rad na daljinu
Metode analize posla
Konkuriranje putem globalizacue: ukidanje jzrabljivačkih tvornica u Nikeu: just do it (jednostavno učini to) - ali kako?
Dinamički elementi analize posla
Oblikovanje posla
Motivacijski pristup
Mehanicistički pristup
Biološki pristup
Percepcijski pristup
Trade-off" između različitih pristupa oblikovanju posla
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica business weeka: novi tvornički radnik
Bilješke
Video slučaj Southwest Airlines: konkuriranje putem ljudi

II. DIO PRIBAVLJANJE I PRIPREMA LJUDSKIH POTENCIJALA

5. PLANIRANJE I PRIBAVLJANJE LJUDSKIH POTENCIJALA
Uđite u svijet biznisa: GE Medical: Osvjetljavanje puta kroz manjak radne snage
Uvod
Proces planiranja ljudskih potencijala
Predviđanje
Postavljanje cilja i strategijsko planiranje
konkuriranje putem globalizacije: Globalna turbulencija prizemljuje Boeing
Primjena i vrednovanje programa
Poseban slučaj planiranja afirmativnih akcija
Proces pribavljanja ljudskih potencijala
Politika osoblja
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: raznolikost: od grešnika do sveca u devet koraka
Izvori pribavljanja
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: pribavljanje na informacijskoj super-autocesti
Pribavljači
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Zaboravite zbijene mase: pošaljite štrebere
Bilješke

6. Selekcija i raspoređivanje
Uđite u svijet biznisa: Microsoft: Inteligentni pristup selekciji osoblja
Uvod
Standardi metode selekcije
Pouzdanost
Valjanost
Sposobnost uopćavanja
Korisnost
KONKURIRANJE VISOKODJELOTVORNIM RADNIM SUSTAVIMA: Elektronički ljudski potencijali - ukidanje administrativnog posla
Zakonitost
Vrste metoda selekcije
Intervjui
Preporuke i biografski podaci
Testovi fizičke sposobnosti
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: istraživanja pozadine: zaštita zaposlenika i potrošača
Testovi kognitivne sposobnosti
Upitnici osobnosti
Uzorci posla
Konkuriranje putem globalizacije: zapošljavanje stranaca u tvrtkama u sad-u
Testovi poštenja i testovi na uporabu droge
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Nije lako napraviti zvjezdanu prašinu
Bilješke

7. Obuka
Uđite u svijet biznisa: Unapređenje medicinske tehnologije pomoću obuke
Uvod
Visoko učinkovita strategija obuke: sustavni pristup
Oblikovanje uspješnih sustava obuke
Analiza organizacije
Analiza osobe
Analiza zadatka
Osiguravanje spremnosti zaposlenika na obuku
Oblikovanje okruženja za učenje
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: pomaganje «kronično nezaposlenima« da pomognu sami sebi
Transfer naučenog
Odabir metoda obuke
Konkuriranje putem globalizacije: obuka svjetske klase stvara primjernu uslugu na egzotičnim lokacijama
Konkuriranje visokodj elotvorn l m radnim sustavima: nove tehnologije obuke su više od hira za GTE
Procjena programa obuke
Pravna pitanja
Kroskulturalna priprema
Koraci u kroskulturalnoj pripremi
Upravljanje raznolikošću radne snage
Upravljanje raznolikošću poštivanjem zakona
Upravljanje raznolikošću putem programa obuke o raznolikosti
Karakteristike uspješnih programa raznolikosti
Zajednički programi obuke uprave i sindikata
Socijalizacija i orijentacija
Obuka i sustavi plaćanja
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka Ozbiljno shvatite obuku o raznolikosti
Bilješke
Video slučaj traženje posla u kibernetskom prostoru

III. DIO PROCJENA I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

8. UPRAVLJANJE RADNOM USPJEŠNOŠĆU
Uđite u svijet biznisa: Ford Motors pokreće plan otpremnine temeljen na radnoj uspješnosti
Uvod
Organizacijski model upravljanja radnom uspješnošću
Namjene upravljanja uspješnošću
Strategijska namjena
Administrativna namjena
Razvojna namjena
Kriteriji mjerenja uspješnosti
Strategijsko podudaranje
Valjanost
Pouzdanost
Prihvatljivost
Specifičnost
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: novi sustav procjene uspješnosti je najbolji lijek
Pristupi mjerenju uspješnosti
Usporedni pristup
Pristup temeljen na osobinama
Pristup temeljen na ponašanju
Pristup temeljen na rezultatima pristup temeljen na rezultatima
Konkuriranje putem globalizacije: prakse upravljanja uspješnošću ne mogu se izravno prenijeti
Kvalitativni pristup
Odabir izvora informacija o uspješnosti
Menadžeri
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: dioničari više zarađuju pomoću procjene vrhovnih menadžera
Kolege
Podređeni
Samoocjenjivanje
Klijenti
Pogreške procjenitelja pri mjerenju uspješnosti
Smanjivanje pogrešaka procjenitelja
Politika procjene
Povratna informacija o uspješnosti
Karakteristike učinkovitog procesa povrata informacija o uspješnosti
Upravljanje uspješnošću graničnih zaposlenika
Razvijanje i primjena sustava koji slijedi zakonske odrednice
Upotreba tehnologije za upravljanje uspješnošću: elektroničko promatranje
Korištenje aplikacija za upravljanje uspješnošću u donošenju odluka
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: U kokpitu s pilotom-predsjednikom TWA
Bilješke

9. RAZVOJ ZAPOSLENIKA
Uđite u svijet biznisa: Razvojni program Jewel Food Storesa
Uvod
Veza između razvoja, obuke i karijera
Pristupi razvoju zaposlenika
Formalno obrazovanje
Procjena
Radna iskustva konkuriranje putem globaliizacije: uspješan prodor na svjetska tržišta zahtijeva više od odmora u inozemstvu
Međuljudski odnosi
Upravljanje karijerom i sustavi planiranja razvoja
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: korištenje intraneta za vođenje planiranja razvoja
Posebna pitanja u razvoju zaposlenika
Uklanjanje nevidljivih prepreka
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: kako ženama prodati karijeru u P&G-u
Planiranje sukcesija
Razvijanje menadžera s disfunkcionalnim ponašanjem
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Traži se: nekoliko dobrih generalnih direktora
Bilješke

10. SEPARACIJA I ZADRŽAVANJE ZAPOSLENIKA
Uđite u svijet biznisa: Programiranje lojalnosti
Uvod
Upravljanje nedobrovoljnom fluktuacijom
Načela pravde
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: upravljanje otkazom: čuvanje samog sebe
Progresivna disciplina
Alternativne tehnike rješavanja sukoba
Programi pomoći zaposlenicima
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: obvezna arbitraža: ustavne primjene just-in-time pravde
Savjetovanje za pomoć prilikom otpuštanja
Upravljanje dobrovoljnom fluktuacijom
Proces povlačenja od posla
Zadovoljstvo poslom i povlačenje od posla
Izvori nezadovoljstva poslom
Mjerenje i praćenje zadovoljstva poslom
Intervencije na temelju rezultata upitnika
Izvori nezadovoljstva poslom
Mjerenje i praćenje zadovoljstva poslom
Intervencije na temelju rezultata upitnika
konkuriranje putem globalizacije: Viva Amerika
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Lekcije o niskim plaćama
Bilješke video slučaj Von Maur: moderne i učinkovite prakse ljudskih potencijala

IV. DIO KOMPENZACIJE LJUDSKIH POTENCIJALA

11. ODLUKE O PLATNOJ STRUKTURI
Uđite u svijet biznisa: Promjena plaća radi podrške prekretnici IBM-a
Uvod
Teorija pravičnosti i pravednost
Razvijanje platnih razina
Tržišni pritisci
Zaposlenici kao potencijal
Odlučivanje koliko platiti
Ispitivanje tržišnih plaća
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: korištenje podataka o tržišnoj plaći pri oblikovanju strategije plaćanja
Razvijanje strukture posla
Razvijanje strukture plaća
Sukobi između ispitivanja tržišne plaće i procjene posla
Praćenje troškova kompenzacije
Globalizacija, zemljopisna regija i platne strukture
Važnost procesa: Sudjelovanje i komunikacija
Sudjelovanje
Komunikacija
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: internet transformira umijeće pregovaranja o povišicama
Tekući izazovi
Problemi s platnim strukturama temeljenim na poslu
Odgovori na probleme s platnim strukturama temeljenima na poslu
Može li radna snaga sad-a konkurirati?
Konkuriranje putem globalizacije: nova sorta tvornica?
Menadžerska plaća
Državna regulativa kompenzacije zaposlenika
Ravnopravna mogućnost zapošljavanja
Minimalna plaća, prekovremeni rad i vladajući zakoni o satnicama
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Generalni direktor i nadzorni odbor
Bilješke

12. PRIZNAVANJE DOPRINOSA ZAPOSLENIKA PLAĆANJEM
Uđite u svijet biznisa: Zamke plaćanja prema radnoj uspješnosti
Uvod
Kako plaća utječe na pojedinog zaposlenika?
Kako plaća utječe na sastav radne snage?
konkuriranje putem globalizacije: Korištenje plaćanja na temelju uspješnosti za globalno konkuriranje
Programi
Plaćanje temeljeno na učinku
Individualno nagrađivanje
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: kako kompenzacija podržava preokret u Searsu
Sudjelovanje zaposlenika u profitu i vlasništvu
Podjela dobiti, grupni poticaji i timske nagrade
Balanced Scorecard
Plaće menadžera i direktora
Pitanja procesa i konteksta
Udio zaposlenika u donošenju odluka
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: aktivni nadzorni odbor pokušava pravilno postaviti stvari u Columbia/HCA
Komunikacija
Plaća i proces: isprepleteni učinci
Organizacijska strategija i strategija kompenzacije: Pitanje poklapanja
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: U Northvvestu ESOP je samo ime
Bilješke

13. BENEFICIJE ZAPOSLENIKA
Uđite u svijet biznisa: Na nebu u karijeri bez oslonca
Uvod
Razlozi za rast beneficija
Programi beneficija
Socijalno osiguranje (propisano zakonom)
Privatno skupno osiguranje
Mirovina
Plaćanje vremena u kojem se ne radi
Politike usmjerene obiteljima
Upravljanje beneficijama: Ciljevi i strategije poslodavca
Ispitivanja i benchmarking
Kontrola troška
Priroda radne snage
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: poslodavci oblikuju izvještajne upitnike za poslovni plan HMO-a
Komuniciranje sa zaposlenicima
Konkuriranje visokodj elotvornim radnim sustavima: odaberi i mijenjaj: radnici kontrliraju svoje beneficije putem interneta
Konkuriranje putem globalizacue: put jedne organizacije do fleksibilnog međunarodnog nagrađivanja
Općenita pitanja regulative
Pravila protiv diskriminacije i kvalificirani planovi
Spol, dob i invaliditet
Monitoring budućih beneficijskih obveza
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Komentar: Smanjuje se mreža zdravstvene sigurnosti
Bilješke video slučaj Povlastice i fitness ne predstavljaju više nešto ugodno već nužnost

V. DIO POSEBNE TEME LJUDSKIH POTENCIJALA

14. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I RADNI ODNOSI
Uđite u svijet biznisa: Radni odnosi i profit
Uvod
Okvir djelovanja radnih odnosa
Ciljevi i strategije
Društvo
Menadžment
Radnički sindikati
Struktura, upravljanje i članstvo sindikata
Nacionalni i međunarodni sindikati
Lokalni sindikati
Američki savez radnika i Kongres industrijskih organizacija
Sigurnost sindikata
Sindikalno članstvo i pregovaračka moć
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: jesu li čvrsti radni odnosi dobri za poslovanje?
konkuriranje putem globalizacu e: UAW priznaje poraz u stranim tvornicama - za sada
Pravni okvir
Nepravedne radne prakse - poslodavci
Nepravedne radne prakse - radnički sindikati
Provođenje
Međudjelovanja sindikata i menadžmenta: organiziranje
Zašto se zaposlenici pridružuju sindikatima?
Proces i pravni okvir organiziranja
Međudjelovanja sindikata i menadžmenta: ugovorno pregovaranje
Proces pregovaranja
Pripreme menadžmenta za pregovore
Faze i taktike pregovaranja
Pregovaračka moć, bezizlazni položaji i njihovo rješavanje
Sklonost menadžmenta da prihvati štrajk
Procedure za rješavanje bezizlaznog položaja: alternative štrajku
Međudjelovanja sindikata i menadžmenta: upravljanje ugovorom
Žalbeni postupak
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: pogledaj tko potiče produktivnost
Nove strategije radna snaga-menadžment
Ishodi radnih odnosa
Štrajkovi
Plaće i beneficije
Produktivnost
Profiti i uspješnost dionica
Međunarodni kontekst
Javni sektor
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Dno ispod stranih tvornica?
Bilješke

15. GLOBALNI MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA
Uđite u svijet biznisa: Udvostručenje nevolje u Kini
Uvod
Tekuće globalne promjene
Europska ekonomska zajednica (EEZ)
Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA)
Rast Azije
Opći sporazum o carinama i trgovini (GATT)
Čimbenici koji utječu na menadžment ljudskih potencijala na globalnom tržištu
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: tretiranje zaposlenika kao klijenata u Aziji
Kultura
Obrazovanje - ljudski kapital
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: menadžment u Rusiji
Političko-pravni sustav
Ekonomski sustav
Upravljanje zaposlenicima u globalnom kontekstu
Vrste međunarodnih zaposlenika
Razine globalnog sudjelovanja konkuriranje putem globalizacije: Columbia SA zasigurno nije Columbia SC
Upravljanje menadžerima koji rade u inozemstvu na globalnom tržištu
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Vrh svijeta, MA
Bilješke

16. STRATEGIJSKI MENADŽMENT FUNKCIJE LJUDSKIH POTENCIJALA
Uđite u svijet biznisa: Dizanje ljudskih potencijala u zrak
Uvod
Uloge i aktivnosti funkcije ljudskih potencijala
Uloge ljudskih potencijala
Aktivnosti ljudskih potencijala
Konkuriranje visokodjelotvornim radnim sustavima: odjeli ljudskih potencijala postaju poslovni partneri
Strategijski menadžment funkcije ljudskih potencijala
Mjerenje učinkovitosti ljudskih potencijala
Pristupi procjeni učinkovitosti
Poboljšanje učinkovitosti ljudskih potencijala
Restrukturiranje radi poboljšanja učinkovitosti ljudskih potencijala
Izmještanje radi poboljšanja učinkovitosti ljudskih potencijala
Konkuriranje zadovoljavanjem potreba interesnih skupina: okrug Wake se automatizira radi poboljšanja usluge ljudskih potencijala
Poboljšanje učinkovitosti ljudskih potencijala putem preoblikovanja procesa
Poboljšanje učinkovitosti ljudskih potencijala putem korištenja novih tehnologija
Softverske aplikacije za menadžment ljudskih potencijala
Aplikacije za popunjavanje radnih mjesta
Aplikacije za planiranje ljudskih potencijala
Aplikacije za upravljanje uspješnošću
Aplikacije za obuku i razvoj karijere
Aplikacije za kompenzaciju i beneficije
Sažetak
Pitanja za raspravu
Web vježba
Upravljanje ljudima sa stranica Business Weeka: Andersen protiv Andersena: sljedeća stanica, Razvodgrad: Koliko će razvod stajati Andersen Consulting
Bilješke video slučaj Korporacija Saturn i UAW: Test partnerstva radnika i menadžmenta

Pojmovnik
Kazalo imena i organizacija
Kazalo pojmova

Naša preporuka:
Kako zaposliti i 
zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima
Zapošljavanje sjajnih 
ljudi
Zapošljavanje sjajnih ljudi
Strateški menadžment ljudskih potencijala: suvremeni trendovi i izazovi
Strateški menadžment ljudskih potencijala: suvremeni trendovi i izazovi


This product was added to our catalog on Wednesday 22 November, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Financijska matematika
Financijska matematika
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Menadžment ljudskih potencijala
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Sv. Mateja 35
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705