Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Potraživanja od kupaca My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Children's literature
Dictionaries, grammars, handb-> (7)
e-books
Ecology
Economy-> (14)
EU
IT->
Law-> (6)
Medicine->
Natural science
Politics
Social sciences->
Software (4)
Sports
Technology->
Other books
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
380,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Potraživanja od kupaca 31,50kn 10,00knAuthor: Jakovčević, Drago

Publisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
ISBN: 9536348012

Zgombić & Partneri

Godina izdanja:
1995.
Broj stranica:
125 str.
Dimenzije:
170 × 240 mm
Uvez:
meki
Rok dostave:
2 dana
O knjizi:


SADRŽAJ

DEFINICIJA PROBLEMA I CILJEVI RADA
OPĆENITO O POTRAŽIVANJIMA
Klasifikacija potraživanja
Potraživanja iz djelatnosti i ostala potraživanja
Kratkoročna i dugoročna potraživanja

RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Priznavanje potraživanja od kupaca
Načela za priznavanje potraživanja od kupaca
Vrednovanje i evidentiranje potraživanja od kupaca
Utjecaj čimbenika neizvjesnosti na priznavanje potraživanja od kupaca
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca
Metode evidentiranja sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca
Procjena nemogućnosti naplate temeljem postotnog udjela u prihodu
Procjena nemogućnosti naplate temeljem otvorenih salda potraživanja od kupaca
Potraživanja od kupaca u inozemstvu
Evidentiranje potraživanja od kupaca u inozemstvu
Izvanredni prihodi od tečajnih razlika
Računovodstveno iskazivanje popusta
Trgovački popust-količinski rabat (trade discount)
Gotovinski popust
Utjecaj nenaplativih potraživanja od kupaca na izvješće o novčanim tijekovima

FINANCIJSKI ASPEKTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Potraživanja od kupaca kao novčani potencijal
Ustupanje prava potraživanja - CESIJA kao jamstvo za dobivanje kredita
Ustupanje prava općih potraživanja za dobivanje kredita
Ustupanje prava specifičnih potraživanja za dobivanje kredita
Prodaja potraživanja od kupaca - FAKTORING
Prijenos potraživanja bez regresa
Prijenos potraživanja s pravom regresa

UPRAVLJANJE POTRAŽIVANJIMA OD KUPACA
Svrhovitost upravljanja potraživanjima od kupaca
Troškovi servisiranja potraživanja od kupaca
Elementi za izračun troškova financiranja potraživanja od kupaca
Izračunavanje promjena u administrativnim troškovima
Čimbenici utjecaja na volumen potraživanja od kupaca
Pristup rizičnih razreda
Kontinuirano motrenje potraživanja od kupaca
Izračun prosječnog koeficijenta naplate potraživanja
Upravljanje potraživanjima od kupaca sa aspekta donošenja profitabilnih odluka
Predviđanje prodaje za svaku alternativu
Određivanje troškova prodane robe ili proizvoda
Predviđanje administrativnih troškova, troškova naplate i troškova vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca
Predviđanje gotovinskog popusta
Predviđanje prosječnog vremena naplate
Procjena prosječne vrijednosti salda potraživanja od kupaca
Izračun graničnih troškova za financijska sredstva svezana u potraživanjima od kupaca
Primjena graničnih analiza na prognostičke vrijednosti
Donošenje profitne odluke
Uspostava kreditnih limita
Utvrđivanje kreditnih limita za veći broj kupaca s manjim vrijednostima potraživanja
Uspostava kreditnog limita za velike kupce

PRAVNI ASPEKTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Evidentiranje potraživanja za zateznu kamatu
Izvršenje temeljem vjerodostojne isprave
Uračunavanje ispunjenja
Redoslijed uračunavanja
Uračunavanje kamata i troškova
Ustupanje potraživanja ugovorom-CESIJA
Evidentiranje cesije u poslovnim knjigama cesionara i cedenta
Preuzimanje duga od postojećeg kupca - promjena dužnika
Evidentiranje poslovnih transakcija po ugovoru o preuzimanju duga
Izdavanje naloga za plaćanje po ugovoru o preuzimanju duga
Asignacija - uputa kupcu da svoju obvezu izvrši trećoj osobi
Evidentiranje asignacije u poslovnim knjigama uputitelja
Prijeboj potraživanja od kupaca i obveza prema kupcima
Iskazivanje prijeboja u poslovnim knjigama stranaka
Potraživanja od kupaca temeljem ugovorene valutne klauzule
Evidentiranje potraživanja pd kupaca i njihove naplate u uvjetima hiperinflacije uz primjenu valutne klauzule

POREZNI ASPEKTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Potraživanja od kupaca i obveza poreza na promet proizvoda i usluga
Potraživanja od kupaca temeljem veleprodaje i maloprodaje s obvezom poreza na promet proizvoda i usluga
Potraživanja od kupaca u veleprodaji
Potraživanja od kupaca u maloprodaji
Potraživanja od kupaca i porez na dobit i dohodak

REVIZIJSKI ASPEKTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Pristupna razmatranja
Testiranja ključnih elemenata prihoda, potraživanja od kupaca i gotovinskih primitaka
Testiranje prihoda, potraživanja od kupaca i transakcija gotovinskih primitaka
Druge revizijske procedure za potraživanja od kupaca
Metode potvrđivanja potraživanja od kupaca
Koraci u procesu potvrđivanja potraživanja od kupaca
Test razgraničenja prihoda
Procjena naplativosti potraživanja od kupaca
Upitnik o internoj kontroli u revizijskoj proceduri potraživanja od kupaca

SAŽETAK
RJEČNIK POJMOVA
POJMOVNO KAZALO
Literatura


This product was added to our catalog on Thursday 17 October, 2002.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Pravna država
Pravna država
Tržište kapitala
Tržište kapitala
Upravljačke financije
Upravljačke financije
Upravljanje kriznim situacijama
Upravljanje kriznim situacijama
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Upravljanje promjenama i tranzicijom
Upravljanje promjenama i tranzicijom
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Potraživanja od kupaca
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705