Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » e-books » Financijsko računovodstvo III (e-knjiga) My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (50)
Izdanja 2018 (13)
Knjige od 10,00 kn (6)
Knjige od 20,00 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (205)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (466)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (469)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (7)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (14)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Računovodstvo poduzetnika: s primjerima knjiženja, 11. naklada + RRiF-ov računski plan, XXII. naklada
Računovodstvo poduzetnika: s primjerima knjiženja, 11. naklada + RRiF-ov računski plan, XXII. naklada
630,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Financijsko računovodstvo III (e-knjiga) 62,50knAuthor: Wiseman, Joseph; Cashin, James A.

Publisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
ISBN: 9789536348879

Available Options:
Available options:

Veličina datoteke:
8 MB
Ažurirano:
Broj stranica:
500 str.
Ispis:
NE
Kopiranje teksta:
NE
Vremensko korištenje:
neograničeno
Rok dostave:
1 dan

Cijela se knjiga može besplatno pogledati u "pdf" obliku samo pomoću našeg programa za čitanje elektroničkih knjiga (čitača).

Program za čitanje elektroničkih knjiga možete preuzeti ovdje (besplatno).


(Financijsko računovodstvo III, 8 MB)

E-knjiga:

(Financijsko računovodstvo III, 8 MB)

Knjiga sadrži:


I. RAČUNOVODSTVO ORTAŠTVA I PODRUŽNICE


1. ORGANIZACIJA I POSLOVANJE ORTAŠTVA

 • Uvod
 • Općenito o računovodstvu ortaštva
 • Raspodjela zarade ortaka
 • Raspodjela dobiti na jednake dijelove
 • Raspodjela dobiti u određenom omjeru
 • Raspodjela dobiti u omjeru kapitala na početku godine
 • Raspodjela dobiti u omjeru prosječnih salda kapitala
 • Dopuštene kamate na prosječni kapital;
 • saldo u ugovorenom omjeru
 • Ortaku je dopuštena plaća, a saldo se raspodjeljuje
 • određenom omjeru
 • Jedan ortak prima bonus,
 • saldo se dijeli u određenom omjeru
 • Zaposleni primaju bonus,
 • saldo se dijeli na jednake dijelove
 • Zajmovi dani ortacima i primljeni od ortaka
 • Općenito o primanju novog ortaka
 • Primanje ortaka uz kupnju udjela
 • Kupnja udjela od jednog ortaka
 • Kupnja udjela od jednog ili više ortaka
 • Kupnja nekog udjela u dobiti
 • Kupnja udjela po većoj vrijednosti od knjigovodstvene (goodwill)
 • Kupnja udjela po većoj vrijednosti od knjigovodstvene (razlika između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti različita od goodwilla)
 • Primanje novog ortaka ulaganjem u ortaštvo
 • Ulaganje jednako povećanju kapitala
 • Neevidentirani goodwill na raspolaganju postojećim ortacima
 • Implicitni goodwill raspoloživ početnim ortacima
 • Goodwill kojim može raspolagati novi ortak
 • Razlika između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti različite od goodwilla ide u korist početnih ortaka
 • Razlika između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti različita od goodwilla ide u korist novog ortaka
 • Revalorizacija imovine
 • Povlačenje ortaka
 • Knjiži se cjelokupan iznos goodwilla
 • Udjel ortaka koji se povlači u knjigovodstvenoj vrijednosti
 • goodwilla
 • Ispravak salda kapitala ortaka koji nastavljaju poslovanje umjesto evidentiranja goodwilla
 • Smrt ortaka
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

2. LIKVIDACIJA ORTAŠTVA


 • Uvod
 • Realizacija i likvidacija
 • Ortački zajam u likvidaciji
 • Imovina prodana prije raspodjele u slučaju kad račun kapitala svakog ortaka može apsorbirati gubitak
 • Imovina prodana prije raspodjele u slučaju kad je iscrpljen račun kapitala jednog ortaka
 • Imovina prodana prije raspodjele u slučaju kad je manjak kapitala veći od zajma
 • Općenito o likvidaciji u obrocima
 • Likvidacija u obrocima u slučaju kad je ortački kapital dovoljan za apsorpciju gubitka
 • Likvidacija u obrocima u slučaju kad ortački kapital nije dovoljan za apsorpciju gubitka
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

3. POSLOVANJE PODRUŽNICE


 • Uvod
 • Računovodstvo podružnice
 • Fakturiranje
 • Otprema podružnici fakturirana po nabavnoj cijeni
 • Radna tablica za zbrojene izvještaje
 • Otprema podružnici fakturirana po većoj vrijednosti od nabavne: 1. godina
 • Otprema podružnici fakturirana po većoj cijeni od nabavne: 2. godina
 • Poduzeće se koristi stalnim sustavom vođenja zaliha
 • Vozarina koja ide na teret podružnica
 • Usklađenje recipročnih računa Sažetak
 • Riješeni problemi
Ispitni zadaci br. I
Odgovori na ispitne zadatke br. I

II. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


4. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - BILANCA NA DATUM KUPNJE


 • Uvod
 • Ulaganje u dionice drugog poduzeća
 • poduzeće nastalo spajanjem više poduzeća
 • Prednosti konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Kad se konsolidirani financijski izvještaji trebaju izbjegavati
 • Konsolidirana bilanca na datum stjecanja kontrole (100%)
 • Slučaj kad je nabavna vrijednost veća od knjigovodstvene
 • Negativna razlika između troška i knjigovodstvene vrijednosti
 • Slučaj kad poduzeće-majka djelomično posjeduje poduzeće-kći
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je trošak ulaganja veći od knjigovodstvene vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je knjigovodstvena vrijednost ulaganja veća od troška
 • Detaljan prikaz konsolidirane bilance na datum povezivanja poduzeća
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

5. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NAKON DATUMA KUPNJE: METODA TROŠKA


 • Dobit poduzeća-kćeri
 • Dividende poduzeća-kćeri
 • Konsolidirani financijski izvještaji na kraju prve godine kontrole
 • Trošak kupnje veći od knjigovodstvene vrijednosti poduzeća-kćeri
 • Trošak ulaganja manji od knjigovodstvene vrijednosti neto imovine poduzeća-kćeri
 • Konsolidirani financijski izvještaji nakon datuma kupnje u slučaju kad je kupljeno 90% dionica poduzeća-kćeri
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je trošak ulaganja veći od knjigovodstvene vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je trošak ulaganja veći od tržišne vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je ulaganje veće od tržišne vrijednosti, 2. godine
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

6. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NAKON DATUMA KUPNJE: METODA UDJELA

 • Dobit poduzeća-kćeri
 • Usporedba metode troška i metode udjela
 • Konsolidirani financijski izvještaji na kraju prve godine od stjecanja kontrole
 • Trošak ulaganja veći od knjigovodstvene vrijednosti poduzeća-kćeri
 • Trošak ulaganja manji od knjigovodstvene vrijednosti neto imovine poduzeća-kćeri
 • Konsolidirani financijski izvještaji nakon datuma stjecanja kontrole u slučaju ulaganja u 90% dionica poduzeća-kćeri
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je trošak veći od knjigovodstvene vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri - trošak ulaganja veći od tržišne vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri - trošak ulaganja veći od tržišne vrijednosti, 2. godina
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri - ulaganje veće od knjigovodstvene vrijednosti, 2. godina, alternativni prikaz
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

7. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - MEĐUKOMPANIJSKA PRODAJA I USLUGE

 • Uvod
 • Međukompanijski prihod i rashod
 • Međukompanijska prodaja i kupnja
 • Međukompanijska dobit - roba (1. godina): Metoda troška
 • Međukompanijska dobit - roba (2. godina): Metoda troška
 • Međukompanijska dobit - roba (1. godina): Metoda udjela
 • Međukompanijska dobit - roba (2. godina): Metoda udjela
 • Načelo 100%-tne eliminacije Sažetak
 • Riješeni problemi

8. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - MEĐUKOMPANIJSKI POSLOVNI DOGAĐAJI: DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

 • Uvod
 • Međukompanijska prodaja zemljišta
 • Međukompanijska prodaja zemljišta - iduća godina
 • Međukompanijska prodaja zemljišta - Preprodaja nepovezanom poduzeću
 • Međukompanijska prodaja sredstava koja se amortiziraju
 • Međukompanijska prodaja sredstva koje se amortizira - datum prodaje
 • Međukompanijska prodaja sredstva koje se amortizira - metoda troška: 1. godina
 • Međukompanijska prodaja sredstva koje se amortizira - metoda troška: 2. godina
 • Međukompanijska prodaja sredstva koje se amortizira - metoda udjela: 2. godina
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

9. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - MEĐUKOMPANIJSKI POSLOVNI DOGAĐAJI: DUGOROČNE OBVEZE

 • Uvod
 • Mjenica povezanog poduzeća
 • Međukompanijske primljene mjenice i izdane mjenice
 • Međukompanijske obveznice
 • Obveznice nekog povezanog poduzeća kupljene uz diskont - godina kupnje
 • Obveznice povezanog poduzeća kupljene uz diskont - iduća godina
 • Povezanost financijskih izvještaja pojedinih poduzeća s konsolidiranim financijskim izvještajima
 • Obveznice povezanog poduzeća kupljene po nominalnoj vrijednosti - godina kupnje
 • Obveznice povezanog poduzeća po nominalnoj vrijednosti - iduća godina
 • Međukompanijske obveznice: prošireni prikaz - godina kupnje
 • Međukompanijske obveznice: detaljniji prikaz - iduća godina
 • Međukompanijske obveznice: prošireni prikaz - alternativno rješenje
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

10. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - POVEZANA PODUZEĆA U VIŠE RAZINA

 • Indirektni holdinzi
 • Poduzeće-majka postaje poduzeće-kći drugog poduzeća
 • Međukompanijski poslovni događaji između poduzeća koja su povezana u više razina - prodaja i kupnja
 • Poduzeće-kći postaje poduzeće-majka drugog poduzeća
 • Spajanje povezanih poduzeća
 • Spajanje povezanih poduzeća - iduća godina Sažetak
 • Riješeni problemi

11. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - METODA OBJEDINJAVANJA UDJELA.


 • Metoda objedinjavanja udjela
 • Konsolidiranje obračunano kao objedinjavanje udjela
 • Pripajanje obračunano kao objedinjavanje udjela
 • Kupnja obračunana kao objedinjavanje udjela
 • Konsolidacijske radne tablice: godina kupnje
 • Konsolidacijske radne tablice: iduća godina Dodatak
 • Uvjeti koji zahtijevaju objedinjavanje udjela
 • Osobine poduzeća koja se spajaju
 • Načini spajanja udjela
 • Nepostojanje planiranih poslovnih događaja
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

12. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZNE TEME


 • Postupno ulaganje
 • Promjene vlasničkog udjela poduzeća-majke u poduzeću-kćeri
 • Poduzeće-kći izdaje dodatne dionice na tržište dionica
 • Dionice izdane po knjigovodstvenoj vrijednosti
 • Dionice izdane po većoj vrijednosti od knjigovodstvene
 • Dionice izdane po manjoj vrijednosti od knjigovodstvene
 • Stjecanje kontrole tijekom porezne godine
 • Poduzeće-kći posjeduje redovite i povlaštene dionice
 • Dividende poduzeća-kćeri isplaćene u dionicama
 • Vlastite dionice poduzeća-kćeri
 • Dionice poduzeća-majke u vlasništvu poduzeća-kćeri Sažetak
 • Riješeni problemi
Ispitni zadaci br. II
Odgovori na ispitne zadatke br. II

III. PROBLEMATIKA POSLOVNIH DOGAĐAJA U STRANOJ VALUTI


13. POSLOVNI DOGAĐAJI U STRANOJ VALUTI


 • Uvod
 • Tečaj
 • Kupnja i prodaja u stranoj valuti: bez pokrića rizika
 • Kupnja i prodaja u stranoj valuti: uz pokriće rizika
 • Špekulacija u razmjeni valute
 • Terminski ugovor o kupoprodaji valuta zaključen radi premošćivanja valutnog rizika prije isporuke roba ili usluga
 • Višestruki tečajevi Sažetak
 • Riješeni problemi

14. PREVOĐENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA IZ JEDNE VALUTE U DRUGU VALUTU

 • Uvod
 • Prevođenje financijskih izvještaja iskazanih u stranoj valuti u domaću
 • Prevođenje probne bilance podružnice izražene u stranoj valuti u domaću valutu
 • Prevođenje u stranoj valuti iskazane probne bilance poduzeća-kćeri u domaću valutu
 • Primjena pravila niža nabavna ili tržišna cijena kod prevođenja financijskih izvještaja izraženih stranoj valuti u domaću valutu
 • Dodatak
 • Sažetak
 • Riješeni problemi
Ispitni zadaci br. III
Odgovori na ispitne zadatke br. III

POJMOVNO KAZALO
Cijene i popusti za jednog i više korisnika:

Broj licenci*
Cijena po licenci
Popust
1
50,00 kuna
2
45,00 kuna
10%
3-5
40,00 kuna
20%
6-10
30,00 kuna
40%
11 i više
25,00 kuna
50%

*Jedna licenca je jedan kompjuter.TAGOVI:

Naša preporuka:
Financijsko 
računovodstvo II
Financijsko računovodstvo II
Financijsko 
računovodstvo I (e-knjiga)
Financijsko računovodstvo I (e-knjiga)
Financijsko 
računovodstvo II (e-knjiga)
Financijsko računovodstvo II (e-knjiga)
Financijsko 
računovodstvo
Financijsko računovodstvo
Financijsko 
računovodstvo
Financijsko računovodstvo


This product was added to our catalog on Wednesday 28 April, 2010.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Računovodstvo I, računovodstvo za neračunovođe
Računovodstvo I, računovodstvo za neračunovođe
Financijsko računovodstvo II
Financijsko računovodstvo II
Poslovanje obrtnika 2010., porezni, pravni i računovodstveni aspekti
Poslovanje obrtnika 2010., porezni, pravni i računovodstveni aspekti
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Revizija i analiza II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Revizija i analiza II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Procjena vrijednosti poduzeća (e-knjiga)
Procjena vrijednosti poduzeća (e-knjiga)
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Financijsko računovodstvo III (e-knjiga)
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443