Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Pretraživanje

Napredno pretraživanje


  Početna stranica » Katalog » e-knjige » Financijsko računovodstvo III (e-knjiga) Moj račun  |  Košarica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Dječja književnost
Društvene znanosti->
e-knjige
Ekologija
Ekonomija-> (14)
EU
Informatika->
Medicina->
Politika
Pravo-> (6)
Prirodne znanosti
Rječnici, gramatike, priručnici-> (7)
Software (3)
Sport
Tehnika->
Ostala izdanja
Instalacija čitača e-knjige
Što je novo? više o ...
PONS Klik po klik Interaktivni tečaj za početnike Španjolski jez
PONS Klik po klik Interaktivni tečaj za početnike Španjolski jez
199,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Valute
Načini plaćanja
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Financijsko računovodstvo III (e-knjiga) 62,50knAutor: Wiseman, Joseph; Cashin, James A.

Nakladnik: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
ISBN: 9789536348879

Raspoložive opcije:
Opcije:

Veličina datoteke:
8 MB
Ažurirano:
Broj stranica:
500 str.
Ispis:
NE
Kopiranje teksta:
NE
Vremensko korištenje:
neograničeno
Rok dostave:
1 dan

Cijela se knjiga može besplatno pogledati u "pdf" obliku samo pomoću našeg programa za čitanje elektroničkih knjiga (čitača).

Program za čitanje elektroničkih knjiga možete preuzeti ovdje (besplatno).


(Financijsko računovodstvo III, 8 MB)

E-knjiga:

(Financijsko računovodstvo III, 8 MB)

Knjiga sadrži:


I. RAČUNOVODSTVO ORTAŠTVA I PODRUŽNICE


1. ORGANIZACIJA I POSLOVANJE ORTAŠTVA

 • Uvod
 • Općenito o računovodstvu ortaštva
 • Raspodjela zarade ortaka
 • Raspodjela dobiti na jednake dijelove
 • Raspodjela dobiti u određenom omjeru
 • Raspodjela dobiti u omjeru kapitala na početku godine
 • Raspodjela dobiti u omjeru prosječnih salda kapitala
 • Dopuštene kamate na prosječni kapital;
 • saldo u ugovorenom omjeru
 • Ortaku je dopuštena plaća, a saldo se raspodjeljuje
 • određenom omjeru
 • Jedan ortak prima bonus,
 • saldo se dijeli u određenom omjeru
 • Zaposleni primaju bonus,
 • saldo se dijeli na jednake dijelove
 • Zajmovi dani ortacima i primljeni od ortaka
 • Općenito o primanju novog ortaka
 • Primanje ortaka uz kupnju udjela
 • Kupnja udjela od jednog ortaka
 • Kupnja udjela od jednog ili više ortaka
 • Kupnja nekog udjela u dobiti
 • Kupnja udjela po većoj vrijednosti od knjigovodstvene (goodwill)
 • Kupnja udjela po većoj vrijednosti od knjigovodstvene (razlika između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti različita od goodwilla)
 • Primanje novog ortaka ulaganjem u ortaštvo
 • Ulaganje jednako povećanju kapitala
 • Neevidentirani goodwill na raspolaganju postojećim ortacima
 • Implicitni goodwill raspoloživ početnim ortacima
 • Goodwill kojim može raspolagati novi ortak
 • Razlika između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti različite od goodwilla ide u korist početnih ortaka
 • Razlika između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti različita od goodwilla ide u korist novog ortaka
 • Revalorizacija imovine
 • Povlačenje ortaka
 • Knjiži se cjelokupan iznos goodwilla
 • Udjel ortaka koji se povlači u knjigovodstvenoj vrijednosti
 • goodwilla
 • Ispravak salda kapitala ortaka koji nastavljaju poslovanje umjesto evidentiranja goodwilla
 • Smrt ortaka
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

2. LIKVIDACIJA ORTAŠTVA


 • Uvod
 • Realizacija i likvidacija
 • Ortački zajam u likvidaciji
 • Imovina prodana prije raspodjele u slučaju kad račun kapitala svakog ortaka može apsorbirati gubitak
 • Imovina prodana prije raspodjele u slučaju kad je iscrpljen račun kapitala jednog ortaka
 • Imovina prodana prije raspodjele u slučaju kad je manjak kapitala veći od zajma
 • Općenito o likvidaciji u obrocima
 • Likvidacija u obrocima u slučaju kad je ortački kapital dovoljan za apsorpciju gubitka
 • Likvidacija u obrocima u slučaju kad ortački kapital nije dovoljan za apsorpciju gubitka
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

3. POSLOVANJE PODRUŽNICE


 • Uvod
 • Računovodstvo podružnice
 • Fakturiranje
 • Otprema podružnici fakturirana po nabavnoj cijeni
 • Radna tablica za zbrojene izvještaje
 • Otprema podružnici fakturirana po većoj vrijednosti od nabavne: 1. godina
 • Otprema podružnici fakturirana po većoj cijeni od nabavne: 2. godina
 • Poduzeće se koristi stalnim sustavom vođenja zaliha
 • Vozarina koja ide na teret podružnica
 • Usklađenje recipročnih računa Sažetak
 • Riješeni problemi
Ispitni zadaci br. I
Odgovori na ispitne zadatke br. I

II. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


4. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - BILANCA NA DATUM KUPNJE


 • Uvod
 • Ulaganje u dionice drugog poduzeća
 • poduzeće nastalo spajanjem više poduzeća
 • Prednosti konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Kad se konsolidirani financijski izvještaji trebaju izbjegavati
 • Konsolidirana bilanca na datum stjecanja kontrole (100%)
 • Slučaj kad je nabavna vrijednost veća od knjigovodstvene
 • Negativna razlika između troška i knjigovodstvene vrijednosti
 • Slučaj kad poduzeće-majka djelomično posjeduje poduzeće-kći
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je trošak ulaganja veći od knjigovodstvene vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je knjigovodstvena vrijednost ulaganja veća od troška
 • Detaljan prikaz konsolidirane bilance na datum povezivanja poduzeća
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

5. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NAKON DATUMA KUPNJE: METODA TROŠKA


 • Dobit poduzeća-kćeri
 • Dividende poduzeća-kćeri
 • Konsolidirani financijski izvještaji na kraju prve godine kontrole
 • Trošak kupnje veći od knjigovodstvene vrijednosti poduzeća-kćeri
 • Trošak ulaganja manji od knjigovodstvene vrijednosti neto imovine poduzeća-kćeri
 • Konsolidirani financijski izvještaji nakon datuma kupnje u slučaju kad je kupljeno 90% dionica poduzeća-kćeri
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je trošak ulaganja veći od knjigovodstvene vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je trošak ulaganja veći od tržišne vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je ulaganje veće od tržišne vrijednosti, 2. godine
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

6. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NAKON DATUMA KUPNJE: METODA UDJELA

 • Dobit poduzeća-kćeri
 • Usporedba metode troška i metode udjela
 • Konsolidirani financijski izvještaji na kraju prve godine od stjecanja kontrole
 • Trošak ulaganja veći od knjigovodstvene vrijednosti poduzeća-kćeri
 • Trošak ulaganja manji od knjigovodstvene vrijednosti neto imovine poduzeća-kćeri
 • Konsolidirani financijski izvještaji nakon datuma stjecanja kontrole u slučaju ulaganja u 90% dionica poduzeća-kćeri
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri u slučaju kad je trošak veći od knjigovodstvene vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri - trošak ulaganja veći od tržišne vrijednosti
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri - trošak ulaganja veći od tržišne vrijednosti, 2. godina
 • Kupnja 90% dionica poduzeća-kćeri - ulaganje veće od knjigovodstvene vrijednosti, 2. godina, alternativni prikaz
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

7. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - MEĐUKOMPANIJSKA PRODAJA I USLUGE

 • Uvod
 • Međukompanijski prihod i rashod
 • Međukompanijska prodaja i kupnja
 • Međukompanijska dobit - roba (1. godina): Metoda troška
 • Međukompanijska dobit - roba (2. godina): Metoda troška
 • Međukompanijska dobit - roba (1. godina): Metoda udjela
 • Međukompanijska dobit - roba (2. godina): Metoda udjela
 • Načelo 100%-tne eliminacije Sažetak
 • Riješeni problemi

8. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - MEĐUKOMPANIJSKI POSLOVNI DOGAĐAJI: DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

 • Uvod
 • Međukompanijska prodaja zemljišta
 • Međukompanijska prodaja zemljišta - iduća godina
 • Međukompanijska prodaja zemljišta - Preprodaja nepovezanom poduzeću
 • Međukompanijska prodaja sredstava koja se amortiziraju
 • Međukompanijska prodaja sredstva koje se amortizira - datum prodaje
 • Međukompanijska prodaja sredstva koje se amortizira - metoda troška: 1. godina
 • Međukompanijska prodaja sredstva koje se amortizira - metoda troška: 2. godina
 • Međukompanijska prodaja sredstva koje se amortizira - metoda udjela: 2. godina
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

9. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - MEĐUKOMPANIJSKI POSLOVNI DOGAĐAJI: DUGOROČNE OBVEZE

 • Uvod
 • Mjenica povezanog poduzeća
 • Međukompanijske primljene mjenice i izdane mjenice
 • Međukompanijske obveznice
 • Obveznice nekog povezanog poduzeća kupljene uz diskont - godina kupnje
 • Obveznice povezanog poduzeća kupljene uz diskont - iduća godina
 • Povezanost financijskih izvještaja pojedinih poduzeća s konsolidiranim financijskim izvještajima
 • Obveznice povezanog poduzeća kupljene po nominalnoj vrijednosti - godina kupnje
 • Obveznice povezanog poduzeća po nominalnoj vrijednosti - iduća godina
 • Međukompanijske obveznice: prošireni prikaz - godina kupnje
 • Međukompanijske obveznice: detaljniji prikaz - iduća godina
 • Međukompanijske obveznice: prošireni prikaz - alternativno rješenje
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

10. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - POVEZANA PODUZEĆA U VIŠE RAZINA

 • Indirektni holdinzi
 • Poduzeće-majka postaje poduzeće-kći drugog poduzeća
 • Međukompanijski poslovni događaji između poduzeća koja su povezana u više razina - prodaja i kupnja
 • Poduzeće-kći postaje poduzeće-majka drugog poduzeća
 • Spajanje povezanih poduzeća
 • Spajanje povezanih poduzeća - iduća godina Sažetak
 • Riješeni problemi

11. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - METODA OBJEDINJAVANJA UDJELA.


 • Metoda objedinjavanja udjela
 • Konsolidiranje obračunano kao objedinjavanje udjela
 • Pripajanje obračunano kao objedinjavanje udjela
 • Kupnja obračunana kao objedinjavanje udjela
 • Konsolidacijske radne tablice: godina kupnje
 • Konsolidacijske radne tablice: iduća godina Dodatak
 • Uvjeti koji zahtijevaju objedinjavanje udjela
 • Osobine poduzeća koja se spajaju
 • Načini spajanja udjela
 • Nepostojanje planiranih poslovnih događaja
 • Sažetak
 • Riješeni problemi

12. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZNE TEME


 • Postupno ulaganje
 • Promjene vlasničkog udjela poduzeća-majke u poduzeću-kćeri
 • Poduzeće-kći izdaje dodatne dionice na tržište dionica
 • Dionice izdane po knjigovodstvenoj vrijednosti
 • Dionice izdane po većoj vrijednosti od knjigovodstvene
 • Dionice izdane po manjoj vrijednosti od knjigovodstvene
 • Stjecanje kontrole tijekom porezne godine
 • Poduzeće-kći posjeduje redovite i povlaštene dionice
 • Dividende poduzeća-kćeri isplaćene u dionicama
 • Vlastite dionice poduzeća-kćeri
 • Dionice poduzeća-majke u vlasništvu poduzeća-kćeri Sažetak
 • Riješeni problemi
Ispitni zadaci br. II
Odgovori na ispitne zadatke br. II

III. PROBLEMATIKA POSLOVNIH DOGAĐAJA U STRANOJ VALUTI


13. POSLOVNI DOGAĐAJI U STRANOJ VALUTI


 • Uvod
 • Tečaj
 • Kupnja i prodaja u stranoj valuti: bez pokrića rizika
 • Kupnja i prodaja u stranoj valuti: uz pokriće rizika
 • Špekulacija u razmjeni valute
 • Terminski ugovor o kupoprodaji valuta zaključen radi premošćivanja valutnog rizika prije isporuke roba ili usluga
 • Višestruki tečajevi Sažetak
 • Riješeni problemi

14. PREVOĐENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA IZ JEDNE VALUTE U DRUGU VALUTU

 • Uvod
 • Prevođenje financijskih izvještaja iskazanih u stranoj valuti u domaću
 • Prevođenje probne bilance podružnice izražene u stranoj valuti u domaću valutu
 • Prevođenje u stranoj valuti iskazane probne bilance poduzeća-kćeri u domaću valutu
 • Primjena pravila niža nabavna ili tržišna cijena kod prevođenja financijskih izvještaja izraženih stranoj valuti u domaću valutu
 • Dodatak
 • Sažetak
 • Riješeni problemi
Ispitni zadaci br. III
Odgovori na ispitne zadatke br. III

POJMOVNO KAZALO
Cijene i popusti za jednog i više korisnika:

Broj licenci*
Cijena po licenci
Popust
1
50,00 kuna
2
45,00 kuna
10%
3-5
40,00 kuna
20%
6-10
30,00 kuna
40%
11 i više
25,00 kuna
50%

*Jedna licenca je jedan kompjuter.TAGOVI:

Naša preporuka:
Financijsko 
računovodstvo II
Financijsko računovodstvo II
Financijsko 
računovodstvo I (e-knjiga)
Financijsko računovodstvo I (e-knjiga)
Financijsko 
računovodstvo II (e-knjiga)
Financijsko računovodstvo II (e-knjiga)
Financijsko 
računovodstvo
Financijsko računovodstvo
Financijsko 
računovodstvo
Financijsko računovodstvo


Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Srijeda 28 Travanj, 2010.

Recenzije

Košarica više o ...
Košarica je prazna
Nakladnik
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. web stranice
Ostali proizvodi
Obavijesti više o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Financijsko računovodstvo III (e-knjiga)
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705