Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Ostala izdanja » Zajednički pothvat (Joint Venture) My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Children's literature
Dictionaries, grammars, handb-> (7)
e-books
Ecology
Economy-> (14)
  Accounting
  Management (6)
  Ostala izdanja (1)
  Sales & Marketing (5)
  Taxes
  Finance (2)
EU
IT->
Law-> (6)
Medicine->
Natural science
Politics
Social sciences->
Software (4)
Sports
Technology->
Other books
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Komentar Zakona o javnoj nabavi
Komentar Zakona o javnoj nabavi
735,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Zajednički pothvat (Joint Venture) 29,00knAuthor: Pecotić, Jasminka

Publisher: Sinergija d.o.o
ISBN: 9536895285

Godina izdanja: 2005.
Broj stranica: 135
Dimenzije: 165 × 240 mm
Uvez: MEKI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

Na suvremenim tržištima poduzetnici nerijetko odlučuju surađivati kako bi ostvarili različite poslovne ciljeve. Jedan od formaliziranih oblika suradnje poduzetnika jesu zajednički pothvati (joint ventures). Riječ je o vrsti ugovora koje sklapaju poduzetnici, a pri kojima dolazi do djelomične integracije njihovih tržišnih aktivnosti. Poduzetnici stavljaju te aktivnosti pod zajednički nadzor poradi ostvarenja određenog cilja. S obzirom na pravnu prirodu zajedničkog pothvata smatra se da je riječ o vrsti ugovora o ortaštvu. Stranke mogu surađivati temeljem ugovora o zajedničkom pothvatu bez osnivanja posebnog društva (ugovorni zajednički pothvat, non-equity joint venture} ili pak osnivanjem posebnoga društva koje će obavljati određenu djelatnost (equity joint venture). Međutim, u kontekstu prava tržišnog natjecanja nije presudno u kojem se obliku odvija suradnja između poduzetnika, tj. osniva li se zasebni pravni subjekt ili ne. U ovom je radu težište na analizi pravila tržišnog natjecanja koja se primjenjuju na one zajedničke pothvate koji se razmatraju u kontekstu članka 81. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (dalje: UEZ). No, određena panja posvećena je i zajedničkim pothvatima koji se smatraju koncentracijama, osobito s obzirom na potrebu razgraničenja tih dviju vrsta zajedničkih pothvata.

SADRŽAJ
UVOD

1. PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA EZ-a
Sporazumi - članak 81. UEZ-a
Uvod
Članak 81. stavak 1. UEZ-a
Poduzetnik
Sporazum
Odluke udruženja poduzetnika
Usklađeno djelovanje
Sprečavanje, ograničavanje ili ugrožavanje tržišnog natjecanja: cilj ili učinak
Sporazumi male vrijednosti
Utjecaj sporazuma na trgovinu medu državama članicama
Članak 81. stavak 3. UEZ-a
Postupovna pravila
Uredbe o skupnim izuzećima
Uredba 1/2003 i primjena članaka 81. i 82. UEZ-a
Uvod
Izravna primjena članka 81. stavka 3. UEZ-a
Odnos između članaka 81. i 82. UEZ-a i nacionalnih propisa
Odluke koje mogu donositi nacionalna tijela
Komisija i donošenje odluka
Nova vrsta odluka
Članak 10. Uredbe
Suradnja Komisije i nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje
Suradnja s nacionalnim sudovima
Dodatni propisi uz Uredbu 1/2003
Horizontalni sporazumi u pravu EZ-a
Uvod
Sporazumi o suradnji
Reforma politike tržišnog natjecanja na području horizontalnih sporazuma
Temeljne odrednice novih legislativnih instrumenata
Nove uredbe o skupnim izuzećima
Smjernice Komisije za sporazume o horizontalnoj suradnji iz 2001
Zajednički pothvat u pravu tržišnog natjecanja EZ-a
Uvod
Pravna narav i vrste zajedničkih pothvata
Pravni izvori
Pozitivni i negativni učinci na tržišno natjecanje
Zajednički pothvat i koncentracije
Zajednički pothvat do 1990
Zajednički pothvat i Uredba o nadzoru koncentracija poduzetnika iz 1989
Zajednički pothvat i izmjena Uredbe o nadzoru koncentracija poduzetnika iz 1998
Zajednički pothvat i Uredba o nadzoru koncentracija poduzetnika 139/2004 iz 2004
Zajednički pothvat i članak 81. UEZ-a
Uvod
Zajednički pothvat do ranih 1980-ih
XIII. izvještaj o politici tržišnog natjecanja iz 1983
Obavijest o kooperativnom zajedničkom pothvatu iz 1993
Članak 81. stavak 1. UEZ-a
Ograničavanje stvarnog odnosno mogućeg natjecanja
Učinak zatvaranja tržišta za treće
Učinak prelijevanja
Mrežni učinak
Dodatna ograničenja
Članak 81. stavak 3. UEZ-a
Doprinos tehničkom odnosno gospodarskom napretku
Pravičan udio u koristi za potrošače
Neophodnost ograničenja
Uklanjanje natjecanja
Trajanje izuzimanja i dodatne obveze i obećanja stranaka
Zajednički pothvat i utjecaj na trgovinu medu državama članicama
Zajednički pothvat - neke važnije odluke Komisije
ElopaklMetal Box-Odin (1991.) - negative dearance
GEC/Weir (1977.) - odluka o izuzeću
Ford/Volkswagen (1993.) - odluka o izuzeću
Smjernice Europske komisije za primjenu članka 81. UEZ-a na horizontalne sporazume o suradnji poduzetnika iz 2001
Uvod
Temeljna načela za ocjenu sporazuma temeljem članka 81. UEZ-a
Članak 81. stavak 1. UEZ-a
Priroda sporazuma
Tržišna snaga i struktura tržišta
Članak 81. stavak 3. UEZ-a
Ekonomska korist
Potrošači i udio u koristi
Neophodnost ograničenja
Uklanjanje tržišnog natjecanja
Sporazum o istraživanju i razvoju
Uvod
Mjerodavna tržišta
Tržište postojećih proizvoda odnosno tehnologije
Natjecanje u inovaciji
Analiza temeljem članka 81. stavka 1. UEZ-a
Priroda sporazuma
Tržišna snaga i struktura tržišta
Analiza temeljem članka 81. stavka 3. UEZ-a
Sporazum o proizvodnji (uključujući sporazum o specijalizaciji)
Uvod
Mjerodavna tržišta
Analiza temeljem članka 81. stavka 1. UEZ-a
Priroda sporazuma
Tržišna snaga i struktura tržišta
Analiza temeljem članka 81. stavka 3. UEZ-a
Sporazum o kupnji
Uvod
Mjerodavna tržišta
Analiza temeljem članka 81. stavka 1. UEZ-a
Priroda sporazuma
Tržišna snaga i struktura tržišta
Analiza temeljem članka 81. stavka 3. UEZ-a
Sporazum o komercijalizaciji
Uvod
Mjerodavno tržište
Analiza temeljem članka 81. stavka 1. UEZ-a
Priroda sporazuma
Tržišna snaga i struktura tržišta
Analiza temeljem članka 81. stavka 3. UEZ-a
Sporazum o normama
Uvod
Mjerodavna tržišta
Analiza temeljem članka 81. stavka 1. UEZ-a
Priroda sporazuma
Tržišna snaga i struktura tržišta
Analiza temeljem članka 81. stavka 3. UEZ-a
Sporazum o zaštiti okoliša
Uvod
Analiza temeljem članka 81. stavka 1. UEZ-a
Priroda sporazuma
Analiza temeljem članka 81. stavka 3. UEZ-a

2. PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA RH
Zakonodavni okvir
Zajednički pothvat u pravu tržišnog natjecanja RH

3. PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA SAD-a
Zajednički pothvat u pravu tržišnog natjecanja SAD-a
Uvod
Koristi i štete
Zakonski okvir
Starija sudska praksa
Dodatna ograničenja
Pristup trećih osoba zajedničkom pothvatu
Neki primjeri odluka o zajedničkom pothvatu
Zajednički pothvat GM-a iTovote
Chicago Professional Sports Ltd. Partnership protiv NBA
Zajednički pothvat i moguće natjecanje
Protutrustovske smjernice za suradnju takmaca iz 2000
Uvod
Koristi i štete za tržišno natjecanje
Analitički okvir za ocjenjivanje sporazuma o suradnji takmaca
Uvod
Per se ograničenja
Pravilo razumne primjene (rule ofreason)
Priroda sporazuma
Sporazumi kojima se ograničava samostalno odlučivanje ili objedinjuje nadzor, odnosno financijski interesi
Suradnja na području proizvodnje
Suradnja na području marketinga
Suradnja na području kupnje
Suradnja na području istraživanja i razvoja
Sporazumi kojima se olakšava tajno dogovaranje
Mjerodavno tržište
Tržišni udjeli i koncentriranost tržišta
Natjecanje stranaka i suradnje
Ulazak na tržište
Utvrđivanje koristi za tržišno natjecanje
Ukupan učinak sporazuma o suradnji na tržišno natjecanje
Sigurnosne zone
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

4. PRILOZI
LITERATURA
ZAKONODAVSTVO EZ-a I DRUGI DOKUMENTI
ZAKONODAVSTVO RH
ZAKONODAVSTVO SAD-a I DRUGI DOKUMENTI
EZ - SUDSKA PRAKSA I ODLUKE KOMISIJE
Presude Suda EZ-a
Presude Prvostupanjskog suda EZ-a
Odluke Komisije
RH-RJEŠENJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
SAD - SUDSKA PRAKSA
SAD-ODLUKA SAVEZNOGA TRGOVINSKOG POVJERENSTVA (FTC)
KRATICE
Popis tablica
Kazalo pojmova


This product was added to our catalog on Monday 22 May, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Upravljačke financije
Upravljačke financije
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Zajednički pothvat (Joint Venture)
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705