Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Društva kapitala My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (35)
Knjige po 10 kn (8)
Knjige po 20 kn (8)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (198)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (429)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (10)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Nekretnine 2016.
Nekretnine 2016.
200,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Društva kapitala 31,50kn 10,00knAuthor: Feldman, Božidar; Obuljen, Sandra

Publisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
ISBN: 9536348020

Zgombić & Partneri

Godina izdanja:
1995.
Broj stranica:
168 str.
Dimenzije:
170 × 240 mm
Uvez:
meki
Rok dostave:
2 dana

O knjizi:

UVOD

DIO I. Božidar Feldman: DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
OSNOVNA OBILJEŽJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
OSNIVANJE I TRAJANJE
Osnivanje
Preddruštvo
ORGANI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Uprava
Skupština
Nadzorni odbor
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA DRUŠTVA
Stjecanje statusa člana društva
Prava člana društva
Imovinska prava
Pravo na podjelu dobiti
Pravo na udio u likvidacijskoj masi
Pravo raspolaganja poslovnim udjelom
Pravo prvenstva u stjecanju novih poslovnih udjela
Upravljačka prava
Sudjelovanje na skupštini i pravo glasa
Pravo nadzora rada društva i organa društva
Manjinska prava
Dužnosti člana društva
Uplata preuzetih temeljnih uloga
Solidarna odgovornost za uplatu iznosa koju nije izvršio isključeni član
Obveza davanja točnih podataka u osnivanju
Odgovornost za obveze prednika
Posebne obveze iz društvenog ugovora
Prestanak statusa člana društva
Prijenos udjela
Istupanje iz društva
Isključenje člana
Povlačenje (amortizacija) poslovnih udjela
Prestanak društva
DRUŠTVENI UGOVOR
Obvezni sadržaj
Fakultativne odredbe
Prava i obveze pri osnivanju
Ustroj organa društva
Raspolaganje poslovnim udjelom
Prestanak društva
Ostalo
Izmjena društvenog ugovora
Postupak izmjene
Povećanje temeljnog kapitala
Smanjenje temeljnog kapitala
PRESTANAK DRUŠTVA
Općenito - Razlozi za prestanak
Razlozi ovisni o volji članova
Razlozi neovisni o volji članova
Likvidatori
Likvidacija - postupak

DIO II. Sandra Obuljen: DIONIČKO DRUŠTVO
OPĆE ODREDBE
Pojam i izvor prava
Pojam
Izvor prava
Glavna obilježja dioničkog društva
Glavna obilježja
Dioničari
Organi društva
Temeljni kapital
Najniži nominalni iznos temeljnog kapitala
Predmet poslovanja društva
Tvrtka
Zaštita tvrtke
Sjedište društva
Dionice
Pojam
Osnovna obilježja dionice
Udio u temeljnom kapitalu
Skup prava
Imovinska prava
Upravljačka prava
Nedjeljivost
Vrijednosni papir
Dionice na ime
Dionice na donositelja
Rodovi dionica
Redovne dionice
Povlaštene dionice
Dionice bez prava glasa
Privremenice
Sadržaj dionice
Isprava o dionici
Vlastite dionice
OSNIVANJE DIONIČKOG DRUŠTVA
Općenito
Oblici osnivanja
Jednostavno i kvalificirano osnivanje
Simultano osnivanje '
Usvajanje statuta
Preuzimanje dionica i izjava o osnivanju društva
Uplata dionica
Imenovanje organa društva
Izvješće o osnivanju
Revizija osnivanja
Sukcesivno osnivanje
Upis dionica '
Osnivačka skupština :
Upis u trgovački registar
PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA
Jednak položaj dioničara
Zaštita manjinskih dioničara
Ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine
Obveze dioničara
ORGANI DIONIČKOG DRUŠTVA
Uprava
Nadzorni odbor
Iskorištavanje utjecaja u društvu
Glavna skupština
PROMJENE TEMELJNOG KAPITALA
Povećanje temeljnog kapitala
Povećanje temeljnog kapitala ulozima
Pravo prvenstva pri upisu novih dionica
Uvjetno povećanje temeljnog kapitala
Odobreni temeljni kapital
Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva
Smanjenje temeljnog kapitala
Redovno smanjenje temeljnog kapitala
Smanjenje nominalnog iznosa dionica
Spajanje dionica
Pojednostavljeno smanjenje kapitala
Povlačenje dionica
PRESTANAK DIONIČKOG DRUŠTVA
Likvidacija
Stečaj
Brisanje iz sudskog registra
Statusne promjene društva (pripajanje i spajanje)

DODATAK
Usklađenje postojećih poduzeća sa Zakonom o trgovačkim društvima
POPIS KRATICA CITIRANIH PROPISA
LITERATURA
POJMOVNO KAZALO
RJEČNIK POJMOVA


This product was added to our catalog on Monday 21 October, 2002.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Osnove prava Europske unije - II. izmijenjeno i dopunjeno izdanj
Osnove prava Europske unije - II. izmijenjeno i dopunjeno izdanj
Postupak pred Trgovačkim sudovima, Trgovački statusni parnični postupci
Postupak pred Trgovačkim sudovima, Trgovački statusni parnični postupci
Pravna država
Pravna država
Gospodarska kaznena djela iz područja trgovačkih društava i vrijednosnih papira
Gospodarska kaznena djela iz područja trgovačkih društava i vrijednosnih papira
Tržište kapitala
Tržište kapitala
Društvo s ograničenom odgovornošću - pravni praktikum + CD
Društvo s ograničenom odgovornošću - pravni praktikum + CD
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Društva kapitala
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443