Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Tržište kapitala My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (1)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn
Children's literature
Dictionaries, grammars, handb-> (6)
e-books
Ecology
Economy-> (7)
EU
IT->
Law-> (2)
Medicine->
Natural science
Politics
Social sciences->
Software (3)
Sports
Technology->
Other books
Korisna poveznica

Na stranici

www.lexhr.eu
možete besplatno pogledati sve pročišćene propise RH.

Abecedni popis propisa (PDF i HTM):

What's New? more
Rječnik stranih riječi - sažeto izdanje + CD
Rječnik stranih riječi - sažeto izdanje + CD
20,77eur
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Tržište kapitala 50,17eur 2,66eurAuthor: Tomislav Gračan

Publisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
ISBN: 9789536348985

Godina izdanja:
2011.
Broj stranica:
511 str.
Dimenzije:
148 × 210 mm
Uvez:
meki
Rok dostave:
2 dana

Naša preporuka:

Na stranici

www.lexhr.eu
možete besplatno pogledati sve pročišćene propise RH.


Knjiga sadrži:

Prvi dio knjige sadrži priručnik u kojem obrađujem Zakon o tržištu kapitala. Tekst priručnika po svojoj strukturi uglavnom prati strukturu samog Zakona, no u pojedinim dijelovima malo se razilazi kako bi omogućio čitatelju jednostavnije i logičnije razumijevanje tih cjelina. U priručniku je zakonski tekst obrađen zajedno s pravilnicima i mišljenjima regulatora, kako bi se dobila šira slika i razumjelo značenje pojedine odredbe. Nadalje, daje se i usporedba najznačajnijih razlika između Zakon o tržištu kapitala i ranije važećeg Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Također, budući da se Zakon o tržištu kapitala nadopunjuje s odredbama drugih propisa, poput Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o trgovačkim društvima, Prekršajnog zakona i dr., i odredbe tih propisa obrađene su u kontekstu sadržaja Zakona.

U pisanju priručnika, kao što je već uobičajeno za ovu vrstu publikacija, korišteni su i stručni radovi malobrojnih autora koji su se bavili ovim područjem, rekao bih gotovo svi koji su objavljeni. Drugi dio knjige sadrži autorski pročišćeni tekst Zakona o tržištu kapitala, čime se sadržaj priručnika upotpunjuje i daje čitatelju mogućnost provjere navoda iznesenih u priručniku kroz tekst samog Zakona.

Sastavni je dio ove knjige i CD na kojem se, osim priručnika i samog Zakona, nalaze i svi pravilnici koje je donijela HANFA vezano za tržište kapitala te sve direktive i uredbe uključene u Zakon, i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Dakle, ova knjiga - osim autorskog teksta priručnika - sadrži i sve propise koji se odnose na tržište kapitala, a uređena je na pristupačan i pregledan način koji omogućava jednostavan pristup upoznavanju sa sadržajem Zakona te ostalim propisima značajnim za primjenu Zakona.

Knjiga je namijenjena svim sudionicima domaćeg tržišta kapitala, profesionalnim i malim ulagateljima, izdavateljima, investicijskim društvima i kreditnim institucijama, tržišnim operaterima i nadzornicima, a dobro će poslužiti i studentima te pojedincima koje, zbog stručnih ili drugih razloga, zanima djelovanje tržišta kapitala.Iz sadržaja (tiskana knjiga sadrži samo Priričnik i Zakon o tržištu kapitala):

1. Priručnik - Zakon o tržištu kapitala.

2. Zakon o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09. Na snazi od 01.01.2009.)

2/1 Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija. (NN br. 12/09. Na snazi od 05.02.2009.)

2/2 Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. (NN br. 48/09. Na snazi od 17.04.2009. Primjena od 01.07.2009.)

2/3 Pravilnik o kapitalu investicijskih društava. (NN br. 48/09. Na snazi od 17.04.2009. Primjena od 01.07.2009.)

2/4 Pravilnik o karakteristikama izvedenica. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/5 Pravilnik o likvidnosti investicijskih društava. (NN br. 5/09. Na snazi od 12.01.2009. Primjena od 01.01.2009.)

2/6 Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/7 Pravilnik o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnji na zlouporabu tržišta. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/8 Pravilnik o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/9 Pravilnik o načinu vođenja registra kvalificiranih ulagatelja. (NN br. 30/09. Na snazi od 17.03.2009.)

2/10 Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti. (NN br. 30/11. Na snazi od 11.03.2011.)

2/11 Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva. (NN br. 48/09. Na snazi od 17.04.2009. Primjena od 31.12.2009.)

2/12 Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/13 Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa Članova Fonda za zaštitu ulagatelja. (NN br. 81/09. Na snazi od 18.07.2009.)

2/14 Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga klijenata. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/15 Pravilnik o obvezama izvještavanja o izvršenim transakcijama. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/16 Pravilnik o obvezama objave podataka o trgovanju. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/17 Pravilnik o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga klijentima. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/18 Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/19 Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/20 Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/21 Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/22 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/23 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava. (NN br. 20/10. Na snazi od 12.02.2010. Primjena od 01.01.2010.)

2/24 Pravilnik o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva. (NN br. 9/09. Na snazi od 29.01.2009.)

2/25 Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/26 Pravilnik o uvjetima za člana uprave burze, o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave. (NN br. 9/09. Na snazi od 29.01.2009.)

2/27 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika. (NN br. 80/10. Na snazi od 06.07.2010.)

2/28 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/29 Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/30 Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/31 Pravilnik o uvjetima provođenja programa otkupa vlastitih dionica i mjera stabilizacije financijskih instrumenata pod kojima se ostvaruje izuzeće od zabrana zlouporaba tržišta (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/32 Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/33 Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (NN br. 48/09. Na snazi od 17.04.2009. Primjena od 01.07.2009.)

3-17 Direktive EZ

18-20 Uredbe EZ


This product was added to our catalog on Thursday 16 June, 2011.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Tržište kapitala
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Sv. Mateja 35
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705