Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Pretraživanje

Napredno pretraživanje


  Početna stranica » Katalog » Pravo » Međunarodno » Osnove međunarodnog poreznog prava Moj račun  |  Košarica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Dječja književnost
Društvene znanosti->
e-knjige
Ekologija
Ekonomija-> (14)
EU
Informatika->
Medicina->
Politika
Pravo-> (6)
  Praktični primjeri
  Hrvatsko-> (6)
  Međunarodno
  Ostala izdanja
Prirodne znanosti
Rječnici, gramatike, priručnici-> (7)
Software (3)
Sport
Tehnika->
Ostala izdanja
Instalacija čitača e-knjige
Što je novo? više o ...
PONS Klik po klik Interaktivni tečaj za početnike Španjolski jez
PONS Klik po klik Interaktivni tečaj za početnike Španjolski jez
199,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Valute
Načini plaćanja
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Osnove međunarodnog poreznog prava 290,00knAutor: Lončarić-Horvat, Olivera; Arbutina, Hrvoje

Nakladnik: Narodne novine d.d.
ISBN: 978953234062

Godina izdanja: 2007.
Broj stranica: 317
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

SADRŽAJ
Predgovor
I. OPĆI DIO

1. UVOD U MEĐUNARODNO POREZNO PRAVO
Pojam međunarodnog poreznog prava
Izvori međunarodnog poreznog prava
Primamo međunarodno porezno pravo
Supranacionalno porezno pravo
Nacionalno prekogranično porezno pravo
Ostali izvori
Načela međunarodnog poreznog prava
Načelo suvereniteta
Načelo teritorijalnosti
Načelo nacionalnosti
Načelo pravne države
Načelo jednakosti u oporezivanju
Načelo neutralnosti u oporezivanju prekograničnih djelatnosti
Ciljevi međunarodnog poreznog prava

2. MEĐUNARODNO DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
Pojam međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Pravni temelji međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Vrste međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Juridičko međunarodno dvostruko oporezivanje
Ekonomsko međunarodno dvostruko oporezivanje
Virtualno međunarodno dvostruko oporezivanje
Oblici povezanosti porezne obveze s tuzemnom i inozemnom poreznom vlašću
Uža povezanost poreznih činjenica s osobom poreznog obveznika
Uža povezanost poreznih činjenica s mjestom, gdje se porezni objekt nalazi ili gdje je ostvaren
Uža povezanost poreznih činjenica s transakcijama
Načela prekograničnog oporezivanja
Načelo univerzalnosti ili svjetskog dohotka
Načelo teritorijalnosti ili izvora
Učinci međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Učinak na gospodarske subjekte
Učinak na nacionalno gospodarstvo
Pravni temelji metoda ograničavanja i izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja .
Jednostrani (unilateralni) propisi .
Dvostrani i višestrani (bilateralni i multilateralni) međunarodni sporazumi (ugovori)
Pravni propisi Europske unije
Metode izbjegavanja i ograničavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Metoda izuzimanja
Metoda uračunavanja
Metoda paušaliranja
Metoda odbitka
Zabrana virtualnog međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

3. UGOVORI O IZBJEGAVANJU MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
Uvod
Pravna priroda ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja .
Odnos prema nacionalnim poreznim propisima
Odnos prema pravu Europske unije
Budućnost bilateralnih ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja na području Europske unije
Sadašnje pravno stanje
Pravne nedoumice Europske unije
Rješenje problema: pojednostavljenje propisa ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja?
Sadržaj pojednostavljenih odredaba multilateralnog ugovora
izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Uloga modela ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Modeli ugovora za područje poreza na dohodak i poreza na imovinu
Model ugovora za područje poreza na nasljedstvo i darove
Struktura ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Odredbe o primjeni ugovora
Odredbe o definiciji određenih pojmova
Odredbe o podjeli prava oporezivanja
Odredbe o metodama koje se primjenjuju pri izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Posebne odredbe
Zabrana diskriminacije (cl. 24. OECD-ovog Modela ugovora)
Postupak pravne pomoći i postupak sporazumijevanja (cl. 25. OECD-ovog Modela ugovora)
Razmjena obavijesti (cl. 26. OECD-ovog Modela ugovora)
Odnos odredaba ugovora prema poreznim povlasticama članova diplomatskih misija i konzularnih postaja (cl. 27. OECD-ovog Modela ugovora)
Zloupotreba ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Mjere OECD-a protiv zloupotrebe ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja

4. "POREZNI BIJEG" (PREMJEŠTANJE KAPITALA I POJEDINIH OBLIKA IMOVINE IZ PODRUČJA DRŽAVA S VIŠIM POREZIMA U PODRUČJA DRŽAVA S NIŽIM POREZIMA)
Pojam "poreznog bijega"
Uzroci "poreznog bijega"
Konkretni oblici "poreznog bijega"
Učinci "poreznog bijega"
Mjere usmjerene na sprječavanje "poreznog bijega"

5. PREKOGRANIČNO POREZNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE
Sklapanje ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Primjena unilateralnih mjera
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Porez na nasljedstvo i darove
Bitni elementi ugovora o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja koje je zaključila Republika Hrvatska

6. HARMONIZACIJA POREZA
Pojam harmonizacije
Pravne osnove harmonizacije
Instrumenti harmonizacije
Harmonizacija neposrednih poreza
Direktiva o zajedničkom poreznom sustavu trgovačkih društava majka-kćerka (90/435 EWG, od 23. 7. 1990.)
Direktiva o zajedničkom poreznom sustavu spajanja, dijeljenja transfera udjela trgovačkih društava raznih država članica (90/434 EWG, od 23. 7. 1990.)
Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pri korekturi ; ' <' dobiti povezanih društava (90/436 EWG, od 23. 7. 1990.)
Direktiva o porezu na dohodak od kamata na štednju (348 EWG od 3. 6. 2003.)
Harmonizacija posrednih poreza
Prva direktiva Vijeća o harmonizaciji pravnih propisa poreza . na promet država članica (67/227 EWG od 14. 4. 1967.)
Druga direktiva Vijeća o harmonizaciji pravnih propisa poreza na promet država članica - struktura i načini primjene zajedničkog sustava poreza na dodanu vrijednost od strane država članica (228 EWG od 14. 4. 1967.)
Treća (69/463 EWR os 20. 12. 1969.), Četvrta (71/401 EWR od 24. 12. 1971.) i Peta direktiva (72/250 EWR od 18.7. 1972.)
Šesta direktiva Vijeća o harmonizaciji pravnih propisa o porezu na promet država članica - zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (77/388 EWR od 13.6. 1977.)
Uklanjanje poreznih granica
Harmonizacija "trošarina"
Pojam "trošarina"
Pravna osnova i akti harmonizacije poreza na potrošnju

II. DIO
OECD MODEL UGOVORA O OPOREZIVANJU DOHOTKA l IMOVINE

1. UVODNO O OECD MODELU

2. STRUKTURA I TEHNIKA PRIMJENE POREZNOG UGOVORA UTEMELJENOG NA OECD MODELU
Struktura poreznog ugovora
Tehnika primjene poreznog ugovora

3. ANALIZA MODELA OECD
Obuhvat ugovora
Osobni obuhvat
Porezi obuhvaćeni ugovorom
Definicije
Opće definicije
Rezident (Svojstvo rezidentnosti kao kriterij određenja osobnog obuhvata poreznih ugovora)
Problem dvostruke rezidentnosti
Rješenje problema dvostruke rezidentnosti
Stalna poslovna jedinica (dobit od poslovanja)
Razlozi postojanja stalne poslovne jedinice-povijesna perspektiva
Statusnopravno određenje instituta SPJ
Međunarodnoporeznopravni aspekt i definicija SPJ
Pojedini oblici SPJ
Posebni slučajevi . .'. .
Isključenja iz obuhvata pojma SPJ
Određenje dobiti SPJ
Oporezivanje dohotka '
Uvod .
Oporezivanje pojedinih oblika dohotka i imovine
Dohodak od nekretnina
Dohodak od pomorskog prometa, prometa unutrašnjim vodama i zračnog prometa
Povezana društva
Obuhvatnorme
Metode zakonitog izbjegavanja porezne obveze
Ispravak dobiti
Sprječavanje dvostrukog opterećenja
Dohodak/dobit od ulaganja kapitala i od ustupa nematerijalne imovine
Stvarni korisnik (beneficial owner]
Odredba o stalnoj poslovnoj jedinici
Snižene stope poreza po odbitku na neke oblike dohotka/dobiti od ulaganja kapitala u državi izvora
Dividende
Pojam dividende
Povlastica zbog povećanog učešća (affiliation privilege)
Kamate
Definicija kamate
Raspodjela ovlaštenja na oporezivanje
Zemlja izvora kamate
Pravilo o posebnom odnosu
Autorske naknade
Definicija
Industrijsko, komercijalno ili znanstveno iskustvo (know-how)
Software
Kriteriji određenja naknada koje se oporezuju kao autorske naknade
Raspodjela prava na oporezivanje autorskih naknada .
Pravilo o posebnom odnosu
Dohodak od otuđenja imovine (kapitalni dobitak)
Opće pravilo za oporezivanje kapitalnih dobitaka
Iznimke od općeg pravila
Otuđenje nekretnina
Otuđenje pokretnina koje su dio poslovne imovine SPJ
Otuđenje brodova i zrakoplova
Otuđenje dionica
Dohodak od nesamostalnog rada
Naknade direktora
Umjetnici i sportaši
Mirovine ostvarene na temelju uplata dobrovoljnih doprinosa
Dohodak od rada u državnoj službi
Dohodak studenata i vježbenika
Profesori i nastavnici
Ostali dohodak
Oporezivanja imovine (kapitala)
Načini (metode) rješavanja problema međunarodnog dvostrukog oporezivanja
Metoda izuzimanja (exemption method)
Metoda odbitka (credit method}
Primjeri djelovanja različitih varijanti obiju metoda
Metoda izuzimanja
Metoda odbitka
Jednako postupanje
Postupak dogovaranja ovlaštenih poreznih tijela država ugovornica
Razmjena podataka
Uzroci pojave potrebe za razmjenom podataka
Članak 26. modela OECD
Ciljevi razmjene
Formalna pravila u vezi s razmjenom
Načini provedbe razmjene
Upravna pomoć pri ovrsi u poreznim stvarima
Diplomatsko i konzularno osoblje .
Proširenje teritorijalnog obuhvata ugovora
Završne odredbe - stupanje na snagu i prestanak ugovora

III. DIO
USKLAĐIVANJE (HARMONIZACIJA) SUSTAVA OPOREZIVANJA DOBITI U EUROPSKOJ UNIJI

1. UVOD

2. OSOBNI OBUHVAT - SUBJEKTI NA KOJE SE ODNOSE DIREKTIVE O SPAJANJIMA I O MATIČNOM I ZAVISNOM DRUŠTVU

3. DIREKTIVA O SPAJANJIMA
Poreznopravni problemi
Transakcije obuhvaćene direktivom
Dodatna 10%-na isplata članovima preuzetog društva
Rješenje poreznih problema u vezi s opisanim transakcijama . .
Položaj stalne poslovne jedinice

4. DIREKTIVA O MATIČNOM I ZAVISNOM DRUŠTVU
Cilj direktive
Sadržaj direktive
Metode sprječavanja dvostrukog oporezivanja i dvostrukog opterećenja
Važeća hrvatska rješenja

5. ZAJEDNIČKO OBJEMA DIREKTIVAMA - ODREDBE PROTIV ZLOPORABE POVLAŠTENJA PROPISANIH DIREKTIVAMA

Pojmovnik
Popis literature


Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Četvrtak 06 Prosinac, 2007.

Recenzije

Kupci koji su kupili ovaj proizvod također su kupili
Upravljačke financije
Upravljačke financije
Košarica više o ...
Košarica je prazna
Nakladnik
Ostali proizvodi
Obavijesti više o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Osnove međunarodnog poreznog prava
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705