Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Administrative-law » Kazneno pravo » Kazneni zakon u sudskoj praksi - posebni dio My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (39)
Knjige po 10 kn (8)
Knjige po 20 kn (8)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (198)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (429)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (412)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (388)
    Administrative-law-> (125)
      Država (32)
      Kazneno pravo (53)
      Lokalna samouprava (7)
      Odvjetništvo (2)
      Parnica i ovrha (29)
      Sudovi (2)
    Civil-> (102)
    Commercial-> (36)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (55)
    Ostalo (11)
  International law (16)
  Ostala izdanja (6)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika
Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika
490,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Kazneni zakon u sudskoj praksi - posebni dio 0,00knAuthor: Garačić, Ana

Publisher: Organizator d.o.o.
ISBN: 9536007940

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 656
Dimenzije: 140 × 210 mm
Uvez: TVRDI
RASPRODANO

O knjizi:

KRONOLOŠKO PRIKAZ IZMJENA I DOPUNA KAZNENOG ZAKONA (NN br. 110/97)

KAZNENI ZAKON U SUDSKOJ PRAKSI - autorski pročišćeni tekst


POSEBNI DIO

10. KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA
Ubojstvo
Teško ubojstvo
Ubojstvo na mah
Čedomorstvo
Usmrćenje na zahtjev
Prouzročenje smrti iz nehaja
Sudjelovanje u samoubojstvu
Protupravni prekid trudnoće
Zabrana kloniranja ljudskog bića
Tjelesna ozljeda
Teška tjelesna ozljeda
Tjelesna ozljeda na mah
Tjelesna ozljeda iz nehaja
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela tjelesne ozljede
Sudjelovanje u tučnjavi
Nepružanje pomoći
Napuštanje nemoćne osobe

11. KAZNENA DJELA PROTIV SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA
Povreda ravnopravnosti građana
Povreda slobode izražavanja misli
Povreda prava na okupljanje i javni prosvjed
Povreda prava na udruživanje
Povreda slobode vjere
Povreda prava na štrajk
Povreda prava na podnošenje pravnih lijekova i predstavki
Sprječavanje tiskanja, raspačavanja tiskanih tvari i emitiranja
Povreda prava na rad i drugih prava iz rada
Povreda prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu
Povreda slobode odlučivanja birača
Uskrata biračkog prava
Zlouporaba izbornog prava
Povreda tajnosti glasovanja
Uništenje izbornih isprava
Izborna prijevara
Narušavanje nepovredivosti doma
Protuzakonita pretraga
Protupravno oduzimanje slobode
Otmica
Iznuđivanje iskaza
Zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti
Prisila
Prijetnja
Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljaka
Neovlašteno snimanje i prisluškivanje
Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne
Nedozvoljena uporaba osobnih podataka
Povreda mira pokojnika

12. KAZNENA DJELA PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE
Veleizdaja
Priznavanje okupacije i kapitulacije
Ugrožavanje državne neovisnosti
Ubojstvo najviših državnih dužnosnika
Otmica najviših državnih dužnosnika
Nasilje prema najvišim državnim dužnosnicima
Protudržavni terorizam
Oružana pobuna
Diverzija
Odavanje državne tajne
Objavljivanje sadržaja državne ili vojne tajne
Špijunaža
Sprječavanje borbe protiv neprijatelja
Služba u neprijateljskoj vojsci
Pomaganje neprijatelju
Podrivanje vojne i obrambene moći države
Povreda ugleda Republike Hrvatske
Prijetnje počinjenjem kaznenih djela protiv
Republike Hrvatske
Udruživanje radi činjenja kaznenih djela protiv Republike Hrvatske
Pripremanje kaznenih djela protiv
Republike Hrvatske
Naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv Republike Hrvatske
Kažnjavanje za najteže oblike kaznenih djela protiv Republike Hrvatske

13. KAZNENA DJELA PROTIV VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM
Genocid
Agresivni rat
Zločin protiv čovječnosti
Ratni zločin protiv civilnog pučanstva
Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika
Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika
Protupravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja
Protupravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu
Nedozvoljena sredstva borbe
Povreda pregovarača
Grubo postupanje s ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima
Neopravdana odgoda povratka ratnih zarobljenika
Uništavanje kulturnih dobara i objekata u kojima se nalaze kulturna dobra
Zapovjedna odgovornost
Novačenje plaćenika
Zlouporaba međunarodnih znakova
Međunarodni terorizam
Ugrožavanje sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom
Uzimanje talaca
Zlouporaba nuklearnih tvari
Zlouporaba opojnih droga
Rasna i druga diskriminacija
Trgovanje ljudima i ropstvo
Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje
Protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice
Međunarodna prostitucija
Otmica zrakoplova ili broda
Morsko i zračno razbojništvo
Ugrožavanje sigurnosti međunarodnog zračnog prometa i međunarodne plovidbe
Nepružanje pomoći na moru i unutarnjim vodama
Neovlašteno odašiljanje
Zlouporaba međunarodnih telekomunikacijskih znakova
Prekid ili oštećenje podmorskih kabela i cjevovoda
Povreda ugleda strane države i međunarodne organizacije
Udruživanje radi činjenja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
Pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
Naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

14. KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I SPOLNOG ĆUDOREĐA
Silovanje
Spolni odnošaj s nemoćnom osobom
Prisila na spolni odnošaj
Spolni odnošaj zlouporabom položaja
Spolni odnošaj s djetetom
Bludne radnje
Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnom osobom
Podvođenje
Iskorištavanje djece ili maloljetnih osoba za pornografiju
Upoznavanje djece s pornografijom
Dječja pornografija na računalnom sustavu ili mreži
Rodoskvrnuće

15. KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA
Uvreda
Kleveta
Iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika
Predbacivanje kaznenog djela
Razlozi za isključenje protupravnosti kaznenih djela protiv časti i ugleda
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela protiv časti i ugleda
Javno objavljivanje presude za kaznena djela protiv časti i ugleda

16. KAZNENA DJELA PROTIV BRAKA, OBITELJI I MLADEŽI
Dvobračnost
Omogućavanje sklapanja nedozvoljenog braka
Kršenje obiteljskih obveza
Povreda dužnosti uzdržavanja
Oduzimanje djeteta ili maloljetne osobe
Promjena obiteljskog stanja
Napuštanje djeteta
Zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe
Izvanbračni život s maloljetnom osobom
Sprječavanje i neizvršenje mjera za zaštitu djeteta i maloljetne osobe
Nasilničko ponašanje u obitelji

17. KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE
Krađa
Teška krađa
Razbojništvo
Razbojnička krađa
Utaja
Oduzimanje tuđe pokretne stvari
Uništenje i oštećenje tuđe stvari
Povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava
Računalno krivotvorenje
Prijevara
Računalna prijevara
Zlouporaba osiguranja
Zlouporaba čeka i kreditne kartice
Zlouporaba povjerenja
Povreda tuđih prava
Povreda prava autora ili umjetnika izvođača
Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača
Povreda prava proizvodite!] a zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama
Povreda prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma
Lihvarski ugovor
Iznuda
Ucjena
Prikrivanje
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela protiv imovine

18. KAZNENA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI
Prenošenje zarazne bolesti
Prenošenje spolne bolesti
Nesavjesno liječenje
Samovoljno liječenje
Nedozvoljeno presađivanje dijelova ljudskog tijela
Nepružanje medicinske pomoći
Nadriliječništvo
Pripravljanje i proizvodnja štetnih sredstava za liječenje
Nesavjesno postupanje pri pripravljanju i izdavanju lijekova
Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih živežnih namirnica
Nesavjesni pregled mesa za prehranu
Teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi

19. KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA
Onečišćenje okoliša
Ugrožavanje okoliša bukom
Ugrožavanje okoliša otpadom
Protupravna gradnja
Unošenje radioaktivnog ili drugog opasnog otpada u Republiku Hrvatsku
Ugrožavanje okoliša napravama
Prenošenje zaraznih bolesti životinja i bilja
Proizvodnja štetnih sredstava za liječenje životinja
Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći
Protuzakoniti lov
Protuzakoniti ribolov
Mučenje životinje
Pustošenje šuma
Protupravna eksploatacija rudnog blaga
Teška kaznena djela protiv okoliša

20. KAZNENA DJELA PROTIV OPĆE SIGURNOSTI LJUDI I IMOVINE I SIGURNOSTI PROMETA
Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
Uništenje ili oštećenje javnih naprava
Oštećenje zaštitnih naprava na radu
Opasno izvođenje građevinskih radova
Rukovanje općeopasnim tvarima
Uništenje ili oštećenje znakova za opasnost
Neotklanjanje opasnosti
Nesudjelovanje u otklanjanju opće opasnosti
Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti
Izazivanje prometne nesreće
Nepružanje pomoći osobi koja je teško tjelesno ozlijeđena u prometnoj nesreći

21. KAZNENA DJELA PROTIV SIGURNOSTI PLATNOG PROMETA I POSLOVANJA
Krivotvorenje novca
Krivotvorenje vrijednosnih papira
Krivotvorenje znakova za vrijednost
Izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje
Krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega
Prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
Povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti
Pogodovanje vjerovnika
Zlouporaba stečaja
Zlouporaba u postupku stečaja
Obmanjivanje kupaca
Povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke
Utaja poreza i drugih davanja
Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
Stvaranje monopolističkog položaja na tržištu
Nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju
Nedozvoljena trgovina zlatom
Nesavjesno gospodarsko poslovanje
Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju
Prijevara u gospodarskom poslovanju
Sklapanje štetnog ugovora
Primanje mita u gospodarskom poslovanju
Davanje mita u gospodarskom poslovanju
Izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne
Nedozvoljena proizvodnja
Nedozvoljena trgovina
Izbjegavanje carinskog nadzora

22. KAZNENA DJELA PROTIV PRAVOSUĐA
Neprijavljivanje pripremanja kaznenog djela
Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela
Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela
Lažno prijavljivanje kaznenog djela
Davanje lažnog iskaza
Sprječavanje dokazivanja
Povreda tajnosti postupka
Otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka
Pobuna osoba kojima je oduzeta sloboda
Bijeg osobe kojoj je oduzeta slobod
Izigravanje zabrana iz sigurnosnih mjera i pravnih posljedica osude
Prisila prema pravosudnom dužnosniku
Nadripisarstvo

23. KAZNENA DJELA PROTIV VJERODOSTOJNOSTI ISPRAVA
Krivotvorenje isprave
Krivotvorenje službene isprave
Posebni slučajevi krivotvorenja isprave
Izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava
Ovjerovljavanje neistinitog sadržaja
Izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe

24. KAZNENA DJELA PROTIVJAVNOG REDA
Sprječavanje službene osobe u obavljanju službene dužnosti
Napad na službenu osobu
Sudjelovanje u grupi koja sprječava ili napada službenu osobu
Protupravna promjena ustrojstva lokalne uprave, samouprave ili državne uprave
Pozivanje na otpor
Sirenje lažnih i uznemirujućih glasina
Skidanje i povreda službenog pečata i znaka
Oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenog spisa
Oštećenje, uništenje i nedozvoljeni izvoz kulturnog ili prirodnog dobra
Nedozvoljeno obavljanje istraživačkih radova i prisvajanje kulturnog dobra
Uništavanje ili prikrivanje arhivske građe
Lažno predstavljanje
Samovlast
Protupravna naplata
Nasilničko ponašanje
Dogovor za počinjen]e kaznenog djela
Udruživanje za počinjenje kaznenih djela
Izradba i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih počinjenju kaznenog djela
Nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari
Sudjelovanje u grupi koja počini kazneno djelo

25. KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI
Zlouporaba položaja i ovlasti
Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
Nesavjestan rad u službi
Neizvršavanje zapovijedi
Povreda čuvanja državne granice
Protuzakonito oslobođenje osobe kojoj je oduzeta sloboda
Protuzakonito posredovanje
Prijevara u službi
Pronevjera
Neovlaštena uporaba
Primanje mita
Davanje mita
Protupravno prisvajanje stvari prigodom pregleda, pretrage ili izvršenja
Protuzakonita naplata i isplata
Odavanje službene tajne

26. KAZNENA DJELA PROTIV ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE
Neizvršenje i odbijanje izvršenja zapovijedi
Odbijanje primanja i uporabe oružja
Protivljenje nadređenome
Protivljenje stražaru, straži, ophodnji, službujućoj ili drugoj vojnoj osobi u sličnoj službi
Prisila prema vojnoj osobi u obavljanju službene dužnosti
Napad na vojnu osobu u obavljanju službene dužnosti
Blaže kažnjavanje za kaznena djela iz članka i članka 354. do 357.
Zlostavljanje podređenog ili mlađeg
Povreda stražarske, ophodne ili druge slične službe
Podnošenje neistinitih prijavaka i izvješća
Nepoduzimanje mjera za zaštitu vojne postrojbe
Neosiguranje na vojnim vježbama
Neodazivanje pozivu i izbjegavanje vojne službe
Izbjegavanje vojne službe onesposobljenjem ili prijevarom
Protuzakonito oslobođenje od vojne službe
Samovoljno udaljen)e i bijeg iz vojne postrojbe ili službe
Izbjegavanje popisa i pregleda
Neizvršenje materijalne obveze
Nesavjesna izradba i preuzimanje vojnog materijala
Nepropisan i nesavjestan odnos prema povjerenom oružju
Protuzakonito raspolaganje povjerenim oružjem
Krađa oružja ili dijela bojnog sredstva
Odavanje vojne tajne
Neovlašteni ulazak u vojne objekte i izradba skica ili crteža vojnih objekata i bojnih sredstava
Kažnjavanje za kaznena djela počinjena za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju izravne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti
Republike Hrvatske
Prijelazak i predaja neprijatelju
Neispunjavanje dužnosti za vrijeme boja ili bojnog djelovanja
Samovoljno napuštanje dužnosti za vrijeme boja ili bojnog djelovanja
Napuštanje položaja protivno zapovijedi
Napuštanje oštećenog broda ili zrakoplova prije vremena
Ostavljanje neprijatelju neoštećenih bojnih sredstava
Slabljenje bojnog morala i bojne situacije
Neosiguranje vojne postrojbe
Neizvješćivanje vojnih tijela
Neispunjenje dužnosti pri provedbi mobilizacije
Uvjeti za izricanje stegovne mjere
Odgovornost za kazneno djelo počinjeno po zapovijedi nadređenog

27. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

LITERATURA
ČLANCI
KRATICE ZAKONSKIH PROPISA
KRATICE ČASOPISA
ABECEDNO KAZALO POJMOVA


This product was added to our catalog on Thursday 16 August, 2007.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Kazneni postupak
Kazneni postupak
Zakon o prekršajima, II. dopunjeno izdanje
Zakon o prekršajima, II. dopunjeno izdanje
Zakon o sigurnosti prometa na cestama s komentarom, bilješkama i prilozima
Zakon o sigurnosti prometa na cestama s komentarom, bilješkama i prilozima
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Kazneni zakon u sudskoj praksi - posebni dio
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443