Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Ostala izdanja » Poduzetništvo - realnost sadašnjosti i izazov budućnosti My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (40)
Knjige po 10 kn (7)
Knjige po 20 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (428)
  Accounting (74)
  Management (166)
  Ostala izdanja (55)
  Sales & Marketing (57)
  Taxes (23)
  Finance (53)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (3)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Nekretnine 2016.
Nekretnine 2016.
200,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Poduzetništvo - realnost sadašnjosti i izazov budućnosti 0,00knAuthor: Buble, Marin; Kružić, Dejan

Publisher: RRIF Plus d.o.o.
ISBN: 9536121891

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 385
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI

RASPRODANO

O knjizi:

Sadržaj

1. PODUZETNIŠTVO I DRUŠTVENI RAZVOJ
Poduzetništvo u ekonomskoj teoriji
Poduzetništvo - ekonomska funkcija u statičkom okruženju
Poduzetništvo i dinamizam: inovacija i prosudba
Poduzetništvo - reaktualizirana radost kreacije novog
Poduzetništvo i ekonomski razvoj
Konceptualni model poduzetništva i ekonomskog rasta
Poduzetništvo - ključ za ubrzani ekonomski rast
Elementi novog poduzetništva
Od predindustrijskog prema postindustrijskom društvu
Poduzetništvo i poduzetnička ekonomija
Budućnost poduzetništva
Različita viđenja budućnosti
Kako će izgledati poduzetništvo u budućnosti
Inovator - poduzetnik budućnosti

2. PODUZETNIK I MALO PODUZEĆE
Poduzetnik
Defmicija poduzetnika
Osobine poduzetnika
Tipovi poduzetnika
Poduzetnički poticaji
Vrela (izvori) poduzetništva
Neočekivani događaji
Nepodudarnost pretpostavljenog i zbiljskog
Potrebe poboljšanja procesa
Promjene tržišne strukture
Demografske promjene
Promjene u predodžbama
Nova znanja
Vanjsko i unutarnje poduzetništvo
Pojam unutarnjeg (korporacijskog) poduzetništva
Tipovi unutarnjeg poduzetništva
Modeli poduzetništva
Američki model
Europski model
Azijski model
Uvjeti razvoja poduzetništva
Opći uvjeti razvoja poduzetništva
Posebni uvjeti razvoja poduzetništva
Temeljne institucije za razvoj poduzetništva
Inovativnost i poduzetništvo
Usmjerenost poduzetništva na inovacije
Tržišno prihvaćanje inovacija
Upravljanje poduzetničkom inovacijom
Uloga učenja u inovaciji
Malo poduzeće u gospodarstvu
Povijesna geneza
Pojam maloga poduzeća
Razvijenost maloga poduzeća
Tipovi maloga poduzeća
Prednosti i slabosti maloga poduzeća
Životni ciklus maloga poduzeća
Temeljni uzroci neuspjeha malih poduzeća
Perspektive maloga poduzeća

3. PODUZETNIČKI PROCES I OBLICI ORGANIZIRANJA MALOG GOSPODARSTVA
Poduzetnički proces
Transformacija poslovne ideje u realnost
Pokretačke snage u kreaciji novog pothvata
Pravni oblici organiziranja malog gospodarstva
Obrt
Obrtnik i vrste obrta
Zakonodavne odrednice otvaranja obrta
Prednosti i nedostaci obrta
Trgovačko društvo
Oblici trgovačkih društava
Društvo s ograničenom odgovornošću
Prednosti i nedostaci društva s ograničenom odgovornošću
Ostali oblici poduzetničkog organiziranja
Zadruga
Djelatnosti fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima
Specifični tipovi malog poduzetništva
Obiteljsko poduzetništvo
Priroda, struktura i značenj e obitelj skog biznisa
Životni ciklus obiteljskog poduzeća
Prednosti i nedostaci obiteljskog biznisa
Poduzetništvo žena
Prepreke uključivanju žena u svijet poduzetništva
Karakteristike poduzetništva žena
Poduzetništvo mladih

4. PODUZETNIŠTVO I MALO GOSPODARSTVO - ZNAČAJNE ODREDNICE RAZVOJA SUVREMENIH EKONOMIJA
EU, poduzetništvo i malo gospodarstvo
Malo gospodarstvo - ekonomski temelj Europske unije
Europska povelja o malim poduzećima
Malo gospodarstvo u ekonomijama tranzicijskih država
Poduzetništvo i malo gospodarstvo u Republici Hrvatskoj
Razvijenost poduzetništva i malog gospodarstva
Malo gospodarstvo i promjena ekonomske strukture
Tipologija razvojnih faza malog gospodarstva
Poduzetništvo i lokalni razvoj
Strategijske odrednice razvoja poduzetništva i malog gospodarstva
Mjere za poticanje razvoja poduzetništva i malog gospodarstva
Institucije za potporu i poticanje poduzetništva
Programi i projekti za poticanje poduzetništva

5. PODUZETNIČKE ALTERNATIVE
Osnivanje novog poduzeća
Pristup osnivanju novog poduzeća
Poslovni plan
Kupnja postojećeg poduzeća
Motivi prodaje poduzeća
Vrednovanje poduzeća
Osnove vrednovanja poduzeća
Pristupi vrednovanju poduzeća
Franšizing
Pojam franšizinga
Osnovni tipovi franšize
Izbor franšize
Nasljeđivanje poduzeća
Osnovne karakteristike obiteljskog poduzeća
Uloga i odnosi u obitelji
Proces nasljeđivanja

6. POSLOVANJE MALOGA PODUZEĆA
Čimbenici poslovanja
Pojam i vrste čimbenika poslovanja
Financijski resursi
Materijalni resursi
Pojam i pojavni oblici materijalnih resursa
Korištenje raspoloživih materijalnih resursa
Ljudski resursi
Pojam i vrste ljudskih resursa
Karakteristike i obujam ljudskih resursa
Kombiniranje čimbenika proizvodnje
Kombiniranje čimbenika proizvodnje s aspekta udjela svakog od njih u ukupnom radnom procesu
Kombiniranje čimbenika proizvodnje s aspekta načina provođenja ovog kombiniranja
Kombiniranje čimbenika proizvodnje s aspekta rezultata tog kombiniranja
Zakonitosti kombiniranja čimbenika proizvodnje
Zakon minimuma
Zakon maksimuma
Zakon optimuma
Zakon rastućeg prinosa
Zakon opadajućeg prinosa
Zakon supstitucije
Poslovni proces
Pojam i sadržaj poslovnog procesa
Oblikovanje proizvoda
Prikupljanje ideja
Obrada prikupljenih ideja
Oblikovanje proizvoda/usluge
Testiranje proizvoda/usluge
Komercijalizacija proizvoda/usluge
Operatika
Izbor tehnologije
Izbor lokacije i raspored opreme
Planiranje proizvodnje
Planiranje potreba za materijalima
Planiranje potrebnih kapaciteta
Upravljanje kvalitetom i kontrola kvalitete
Nabava i upravljanje zalihama
Proces nabave
Upravljanje zalihama
Marketing i prodaja
Istraživanje marketinga
Elementi marketinga
Kombiniranje elemenata marketinga
Kontrola marketinga
Financije
Planiranje potreba za financijskim resursima
Utvrđivanje izvora potrebnih financijskih resursa
Utvrđivanje obveza prema izvorima financijskih resursa
Analiza ekonomske opravdanosti pokretanja novog posla
Budžetiranje
Rezultati poslovanja
Pojamutrošaka, troškova, izdataka i rashoda
Vrste troškova
Troškovi po njihovoj prirodi
Troškovi u odnosu na promjenu razine aktivnosti
Troškovi prema nositeljima troškova
Troškovi prema mjestima troškova
Troškovi prema njihovoj ulozi u bilanci
Kalkulacija
Pojam i elementi kalkulacije
Vrste kalkulacije
Metode kalkulacije
Poslovni rezultat
Izvještaj o dobitku i gubitku
Bilanca
Tok gotovine
Mjerila uspješnosti poslovanja
Pokazatelji profitabilnosti
Pokazatelji likvidnosti
Pokazatelji financijske poluge
Pokazatelji aktivnosti
Pokazatelji investiranja

Literatura
Kazalo pojmova
Kazalo imena


This product was added to our catalog on Thursday 22 March, 2007.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Poduzetništvo - realnost sadašnjosti i izazov budućnosti
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443