Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Pretraživanje

Napredno pretraživanje


  Početna stranica » Katalog » Pravo » Međunarodno » Međunarodna kaznenopravna pomoć Moj račun  |  Košarica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Dječja književnost
Društvene znanosti->
e-knjige
Ekologija
Ekonomija-> (14)
EU
Informatika->
Medicina->
Politika
Pravo-> (6)
  Praktični primjeri
  Hrvatsko-> (6)
  Međunarodno
  Ostala izdanja
Prirodne znanosti
Rječnici, gramatike, priručnici-> (7)
Software (3)
Sport
Tehnika->
Ostala izdanja
Instalacija čitača e-knjige
Što je novo? više o ...
PONS Klik po klik Interaktivni tečaj za početnike Španjolski jez
PONS Klik po klik Interaktivni tečaj za početnike Španjolski jez
199,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Valute
Načini plaćanja
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Međunarodna kaznenopravna pomoć 418,01knAutor: Krapac, Davor

Nakladnik: Narodne novine d.d.
ISBN: 9532340661

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 1206
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: TVRDI
Isporuka u roku 4 dana

O knjizi:

SADRŽAJ
Predgovor

Prvi dio UVOD U TEORIJU MEĐUNARODNE KAZNENOPRAVNE POMOĆI

1. POJAM, CILJ I PRAVNO UREĐENJE MEĐUNARODNE KAZNENOPRAVNE POMOĆI
Pojam
Cilj
Pravno uređenje
Skica povijesnog razvoja
Međunarodna kaznenopravna pomoć i drugi oblici međudržavne suradnje u sprečavanju kriminaliteta

2. MEĐUNARODNI UGOVORI O PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA
Mnogostrani ugovori
Ujedinjeni narodi
Vijeće Europe
Europska unija
Dvostrani ugovori Republike Hrvatske
Naslijeđeni od bivše SFRJ
Sklopljeni nakon osamostaljenja
Mjere za učinkovitu primjenu međunarodnih ugovora

3. NAČELA MEĐUNARODNE KAZNENOPRAVNE POMOĆI
Načelo prednosti međunarodnoga prava u međunarodnoj kaznenopravnoj pomoći
Načelo pružanja međunarodne kaznenopravne pomoći "u najširem smislu"
Načela o pružanju ili odbijanju međunarodne kaznenopravne pomoći
Materijalnopravne i procesnopravne pretpostavke
Načelo uzajamnosti
Načelo obostrane kažnjivosti (identiteta norme
Načelo specijaliteta
Smetnje javnog prava-klauzula javnog poretka

4. IZRUČENJE (EKSTRADICIJA
Pojam
Pretpostavke za izručenje
Pozitivne
Negativne (smetnje
Državljanstvo i pravo azila
Vrsta kaznenog djela: politički, vojni i financijski delikti
Procesne smetnje kao smetnja za izručenje
Konkurentna sudbenost zamoljene države
Litispendencija
Zastara
Ne bis in idem
Povrede jamstva prava obrane
Nepostojanje dovoljno dokaza protiv traženog stranca
Zaštitni učinci načela specijaliteta
Postupci izručenja
Međunarodna tjeralica
Redoviti postupak izručenja u zamoljenoj državi
Privremeno uhićenje i pritvor radi izručenja
Postupak pojednostavljenog izručenja
Postupak izručenja u državi moliteljici
Izručenje između država članica Europske unije

5. "MALA" MEĐUNARODNA KAZNENOPRAVNA POMOĆ
Pojam i postanak
Pretpostavke za pružanje "rnale" kaznenopravne pomoći
Pozitivne
Negativne
Forma radnji. Locus regit actum. Forum regit actum
Forma i obavezni sadržaj zamolbe
Jezik zamolbe
Izvornik zamolbe
Postupak u slučajevima "male" međunarodne kaznenopravne pomoći
Kolizija stranih i domaćih procesnih formi i upotrebljivost rezultata stranih dokazanih radnji
Problem
Učinci načela locus regit actum
Zabacivanje nezakonitih dokaza
Rješenja hrvatskog prava
Pojedine radnje "male" kaznenopravne pomoći
Tradicionalne
Dostava sudskih akata u inozemstvo
Primjena stranih procesnih formi
Razmjena izvoda iz sudskih spisa i priopćavanje podataka iz kaznene evidencije
Nazočnost stranih službenih osoba procesnim radnjama domaćeg suda
Pojedine radnje prikupljanja i osiguranja dokaza
Moderne
Međunarodni sudski video linkovi
Međunarodni zajednički istražni timovi
Međunarodne posebne operativne (izvidne mjere
Oduzimanje predmeta i imovinske koristi stečenih kaznenim djelom
Oduzimanje predmeta i imovinske koristi
Dostavljanje privremeno oduzetih predmeta i imovinske koristi stranom pravosudnom tijelu

6. IZVRŠENJE STRANE KAZNENE PRESUDE
Pojam i postanak
Pravna priroda izvršenja strane kaznene presude
Ciljevi izvršenja strane kaznene presude
Pretpostavke za izvršenje strane kaznene presude
Pozitivne
Uzajamnost
Obostrana kažnjivost
Državljanstvo osuđenika
Pravomoćnost strane kaznene presude
Minimum trajanja strane kaznene sankcije
Suglasnost osuđenika
Negativne
Postupak koji se odnosi na izvršenje strane kaznene presude
Premještaj osuđenika
Preuzimanje izvršenja kroz postupak egzekvature
Međunarodni učinci preuzimanja izvršenja strane kaznene presude
Izvršenje odluke domaćeg suda o preuzimanju izvršenja strane kaznene sankcije

7. USTUPANJE KAZNENOG PROGONA ILI POSTUPKA
Pojam
Pravna priroda ustupanja kaznenog progona
Ustupanje kaznenog progona i pravila prostornog važenja kaznenog zakona
Pretpostavke za ustupanje i preuzimanje kaznenog progona, dnosno postupka
Pozitivne
Obostrana kažnjivost
Osobe i kaznena djela čiji se progon može ustupiti stranoj državi
Ugovorno i izvanugovorno ustupanje
Negativne
Općenito
Posebno: primjena načela ne bis in idem
Postupak ustupanja i preuzimanja kaznenog progona
Pravni učinci zamolbe za ustupanje, odnosno preuzimanje kaznenog progona
Izbjegavanje višestruke litispendencije
Postupak u slučaju jednog počinitelja kaznenog djela
Postupak u slučaju više počinitelja kaznenih djela

Drugi dio KOMENTAR ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA

1. OPĆE ODREDBE
Uvodne napomene
Članak l
Značenje izraza u ovom Zakonu

2. MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM POSTUPCIMA KOJI SU U TIJEKU U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U STRANOJ DRŽAVI
Uvodne napomene
Tijela nadležna za pružanje međunarodne pravne pomoći i put za komunikaciju
Slanje akata poštom
Forma i obavezni sadržaj zamolbe
Posebnosti u načinu rješavanja zamolbe
Odbijanje zamolbe
Odgoda pružanja međunarodne pravne pomoći.
Djelomično postupanje po zamolbi.
Uzajamnost.
Spontana razmjena informacija.
Troškovi.
Posebni slučajevi obavještavanja o kaznenim djelima.
Zahtjev tajnosti
Privremene mjere
Saslušanje osobe s prebivalištem u inozemstvu.
Privremena predaja radi saslušanja
Postupanje s privremeno oduzetim predmetima

3. IZRUČENJE
Uvodne napomene
Prvi dio: Pretpostavke
Izručenje hrvatskog državljanina.
Izručenje stranca
Odbijanje izručenja
Načelo specijaliteta.
Dodatna zamolba za izručenjem.
Zamolbe za izručenje od strane više zemalja.
Uvjeti izručenja u Republiku Hrvatsku
Provođenje izručenika kroz Republiku Hrvatsku.
Drugi dio: Postupak za izručenje
Uvodne napomene
Zamolba za izručenje.
Zamolba za privremeno uhićenje radi izručenja
Rješenje o pritvoru radi izručenja.
Ukidanje pritvora.
Produljenje i obnova pritvora.
Privremeno oduzimanje predmeta
Pravo na saslušanje.
Izvidne radnje.
Pojednostavljeno izručenje.
Rješenje kojim se zahtjev za izručenje odbija.
Rješenje kojim se odobrava izručenje.
Rješenje ministra pravosuđa.
Izvršivost rješenja o izručenju.
Izvršenje izručenja.
Odgoda predaje i privremeno izručenje

4. PREUZIMANJE I USTUPANJE POSTUPKA
Uvodne napomene
Prvi dio: Pretpostavke
Preuzimanje postupka od strane Republike Hrvatske
Primjena prava i suđenje u odsutnosti.
Ustupanje kaznenog postupka.
Drugi dio: Postupak

5. PREUZIMANJE IZVRŠENJA STRANIH KAZNENIH PRESUDA
Uvodne napomene
Preuzimanje izvršenja od strane Republike Hrvatske
Izvršenje strane sankcije
Premještaj osuđenika.

6. ZAVRŠNE ODREDBE
Act on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters of 3 December 2004

Treći dio ZBIRKA UGOVORA REPUBLIKE HRVATSKE O MEĐUNARODNOJ KAZNENOPRAVNOJ POMOĆI

MNOGOSTRANI UGOVORI

Ugovori u okviru Ujedinjenih naroda
Konvencija protiv genocida
Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
Konvencija protiv mučenja
Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka
Convention against Torture and other Cruel, Tnhuman or Degrading Treatment or Punishment
Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih krutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Konvencije protiv terorizma
Međunarodna konvencija protiv uzimanja talaca
International Convention against Taking of Hostages
Međunarodna konvencija za suzbijanje terorističkih napada eksplozivnim napravama
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
Međunarodna konvencija o sprječavanju financiranja terorizma
International Convention for the Suppression of the Financing f Terrorism
Konvencije o sigurnosti međunarodno zaštićenog osoblja i o sprečavanju uzimanja talaca
Konvencija i sprečavanju i kažnjavanju krivičnih djela protiv osoba pod međunarodnom zaštitom, uključujući i diplomatske agente
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents
Konvencija o sigurnosti osoblja Ujedinjenih naroda i pridruženog osoblja
Convention on the Safetv of United Nations and Associated Personnel
Konvencija protiv trgovine ljudima
Konvencija za suzbijanje i ukidanje trgovine licima i eksploatacije prostituisanja drugih
Convention for the Supression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others
Konvencija protiv organiziranog kriminala
Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog rganiziranog kriminaliteta
United Nations Convention against Transnational Organized Crime
Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje krijumčarenja ljudi, posebice žena i djece, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especiallv Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
Konvencije o opojnim drogama
Jedinstvena konvencija o opojnim drogama
Convention Unique sur les Stupefiants
Konvencija o psihotropnim tvarima
Convention sur les Substances Psvchotropes
Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstancija
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psvchotropic Substances
Konvencija protiv korupcije
Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije
United Nations Convention against Corruption
Konvencije o suzbijanju kaznenih djela protiv sigurnosti zračne plovidbe
Konvencija o krivičnim djelima i nekim drugim aktima izvršenim u zrakoplovima
Convention Relative aux Infractions et a Certains Autres Actes Survenant a Bord des Aeronefs
Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safetv f Civil Aviation
Protokol o suzbijanju nezakonitih akata nasilja na aerodromima koji služe međunarodnome civilnom zrakoplovstvu, dopuna Konvenciji o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog Konvenciji o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog
zrakoplovstva
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft
Konvencija protiv plaćeništva
Međunarodna konvencija protiv novačenja, korištenja, plaćanja i osposobljavanja plaćenika
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries
Konvenvcija o suzbijanju krađa i nezakonitog izvoza kulturnih dobara
UNIDROIT Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima
UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Culrural Objects
Konvencija protiv krivotvorenja novca
Međunarodna konvencija o sprječavanju krivotvorenja novca
International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency

Ugovori u okviru Vijeća Europe
Europska konvencija o izručenju
European Convention on Extradition
Dopunski protokol Europske konvencije o izručenju
Additional Protocol to the European Convention on Extradition
Drugi dopunski protokol Europske konvencije o izručenju
Second Additional Protocol to the European Convention n Extradition
Recommendations of the Committee of Ministers
Europska konvencija o nadzoru nad uvjetno osuđenim ili uvjetno oslobođenim osobama
European Convention on the Supervision of Conditionallv Sentenced r Conditionallv Released Offenders
Recommendation of the Committee of Ministers
Europska konvencija o suzbijanju terorizma
European Convention on the Suppression of Terrorism
Recommendations of the Committee of Ministers
Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima
European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Dodatni protokol Europskoj konvenciji o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima
Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
Recommendations of the Committee of Ministers
Kaznenopravna konvencija o korupciji
Criminal Law Convention on Corruption
Dodatni protokol uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji
Additional Protocol to the Criminal Law Convention n Corruption
Konvencija o kibernetičkom kriminalu
Convention on Cvbercrime
Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation f the Proceeds from Crime
Europska konvencija o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman r Degrading Treatment or Punishment
Protokol br. l Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
Protocol No. l to the European Convention for the Prevention f Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Protokol br. 2 Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention f Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Konvencija o transferu osuđenih osoba
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Recommendations of the Committee of Ministers

DVOSTRANI UGOVORI
Albanija
Konvencija o izdavanju krivaca između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Albanske Republike
Alžir
Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Demokratske Narodne Republike Alžira
Austrija
Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobraćaju
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka odluka u krivičnim stvarima
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o izručenju
Belgija
Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije
Prilog uz Konvenciju o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije
Bosna i Hercegovina
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima
Bugarska
Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći
Cipar
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Cipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima
Češka i Slovačka
Ugovor između Jugoslavije i Čehoslovačke o regulisanju pravnih dnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Socijalističke Republike o međusobnom izručenju osuđenika radi izdržavanja kazne zatvora
Danska
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Danske o međusobnoj predaji osuđenih osoba radi izdržavanja kazne zatvora
Francuska
Konvencija o izručenju između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Francuske Republike
Konvencija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Francuske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
Grčka
Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima
Italija
Konvencija između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije izdavanju krivaca
Konvencija između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih državljana
Mađarska
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Narodne Republike Mađarske o uzajamnom pravnom saobraćaju
Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske Mađarske o uzajamnom pravnom saobraćaju
Makedonija
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima
Mongolija
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Mongolske Narodne Republike o pružanju pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i krivičnim stvarima
Nizozemska
Ugovor o izdavanju krivaca između Srbije i Holandije
Njemačka
Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Njemačke o izručenju
Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Njemačke o pravnoj pomoći u krivičnim krivičnim stvarima
Poljska
Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima
Rumunjska
Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći
Dodatni protokol Ugovoru između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunjske Narodne Republike pravnoj pomoći
Ruska Federacija
Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
SAD
Konvencija o izdavanju krivaca zaključena između Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Američkih Država
Pismo suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država
Slovenija
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije izručenju
Srbija i Crna Gora
Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim s tvarima
Španjolska
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Španjolske o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izručenju
Švicarska
Konvencija o izdavanju krivaca između Srbije i Švicarske
Turska
Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Turske
Konvencija o izručivanju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Turske
Velika Britanija
Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca između Srbije i Velike Britanije

Popis važnije literature
Popis citiranih odluka Vrhovnog suda RH, Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava
Kazalo autora
Kazalo pojmova
Tumač kratica


Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Četvrtak 30 Studeni, 2006.

Recenzije

Košarica više o ...
Košarica je prazna
Nakladnik
Ostali proizvodi
Obavijesti više o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Međunarodna kaznenopravna pomoć
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443