Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Labor & Social » Pravo radnika » Zakon o radu 2. izdanje My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (40)
Knjige po 10 kn (7)
Knjige po 20 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (428)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (386)
    Administrative-law-> (125)
    Civil-> (102)
    Commercial-> (35)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (54)
      Autorska prava (2)
      Nadzor
      Pravo radnika (47)
      Zaštita radnika (1)
      Žig (2)
    Ostalo (11)
  International law (16)
  Ostala izdanja (6)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (3)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija
Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija
290,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Zakon o radu 2. izdanje 567,00knAuthor: Ruždjak, Marijan

Publisher: Legat consultor d.o.o.
ISBN: 9537009211

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 809
Dimenzije: 165 × 240 mm
Uvez: TVRDI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

Cjelovit prikaz radnih odnosa u novoj knjizi!
- pročišćeni tekst zakona, komentar, sudska praksa, primjeri ugovora o radu, menedžerskih ugovora, ugovora o djelu i drugih akata
- ostali zakoni koji reguliraju problematiku radnih odnosa
U odnosu na prvo izdanje dogodile su se promjene koje je trebalo ugraditi u novo izdanje.
Odbor za zakonodavstvo Hrvatskg sabora utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o radu koji je obuhvatio sve dosadašnje novele, pa je valjalo i u komentaru i u primjerima, a i u sudskoj praksi uskladiti numeraciju članaka s pročišćenim tekstom Zakona o radu. Osim toga, Ustavni sud je svojom Odlukom I-I/2766/2003 od 24. svibnja 2005. godine ukinuo pojedine odredbe Zakona o radu koje se odnose na plaćanje doprinosa solidarnosti radnika ne-članova sindikata za pogodnosti koje uživaju na temelju sklopljenog Kolektivnog ugovora.

Knjiga se sastoji od četiri dijela. U prvom dijelu knjige daje se pročišćeni tekst Zakona o radu i navedena odluka Ustavnog suda, te izmijenjeni komentar koji je usklađen s novom numeracijom članaka iz pročišćenog teksta Zakona o radu. U komentaru je izmijenjen i dio koji se odnosi na odredbe ukinute temeljem iste Odluke. U drugom dijelu navedena je sudska praksa, koja je dopunjena s više od devedeset novih sentenci, te daje ažuran prikaz recentne sudske prakse u primjeni pojedinih instituta Zakona o radu, ali i ostalih propisa vezanih na radne odnose. U trećem dijelu navedeni su primjeri pravilnika o radu, ugovora o radu, otkaza ugovora i drugih akata iz radnih odnosa, izmijenjeni i usklađeni s nastalim promjenama. U četvrtom dijelu daju se zakoni i izvaci iz pojedinih zakona, te kolektivni ugovori za djelatnost trgovine i ugostiteljstva, aktualizirani i usklađeni s promjenama koje su se dogodile u vremenu između dva izdanja.

SADRŽAJ

1. ZAKON O RADU I KOMENTAR ZAKONA O RADU
Zakon o radu - pročišćeni tekst
Odluka ustavnog suda republike hrvatske u-i/2766/2003

KOMENTAR ZAKONA O RADU
Opće odredbe
Sklapanje ugovora o radu
Zaštita života, zdravlja, privatnosti i dostojanstva radnika
Probni rad
Obrazovanje i osposobljavanje za rad
Radno vrijeme
Odmori i dopusti
Noćni rad
Zaštita majčinstva
Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad
Plaća
Izumi i tehnička unapređenja radnika
Zabrana takmičenja radnika s poslodavcem
Naknada štete
Prestanak ugovora o radu
Pravilnici o radu
Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa
Sudjelovanje radnika u odlučivanju
Sindikat i udruge poslodavaca
Kolektivni ugovori
Štrajk i rješavanje kolektivnih radnih sporova
Gospodarsko-socijalno vijeće
Agencija za privremeno zapošljavanje
Nadzor nad primjenom propisa o radu
Posebne odredbe
Kaznene odredbe
Prijelazne i završne odredbe

2. SUDSKA PRAKSA
- 446 sentenci sudskih odluka sistematiziranih prema točkama sadržaja u komentaru

3. PRIMJERI
Pravilnici o radu
Primjeri pravilnika o radu opći dio (čl.130.ZOR)
Primjer pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima radnika (čl.130.ZOR)
Primjer pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (čl.130.ZOR)
Ugovori o radu
Primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme (čl.4.ZOR)
Primjer ugovora o radu na određeno vrijeme(čl.15.ZOR)
Primjer ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove (čl.18.ZOR)
Primjer ugovora o radu o upućivanju radnika u inozemstvu (čl.20.ZOR)
Primjer ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada (čl.19.ZOR)
Primjer ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova (čl.233.ZOR)
Primjer potvrde o sklopljenom ugovoru o radu (čl. 16.ZOR)
Ostali ugovori
Primjer ugovora o djelu (čl.600.Zakona o obveznim odnosima)
Primjer menadžerskog ugovora i ugovora o radu
Prestanak ugovora o radu
Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu (čl.110. i 111.ZOR)
Primjer redovitog poslovno uvjetovanog otkaza poslodavca (čl.113.st.1.al.1.ZOR)
Primjer redovitog poslovno uvjetovanog otkaza poslodavca (čl.113.st.1.al.2.ZOR)
Primjer redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika (čl.113.st.1.al.3.ZOR)
Primjer redovitog otkaza radnika (čl. 113.st.6.ZOR)
Primjer izvanrednog otkaza poslodavca (čl. 114.ZOR)
Primjer izvanrednog otkaza radnika (čl.114.st.1.ZOR)
Primjer otkaza s ponudom izmjenjenog ugovora (čl.121.st.1.ZOR)
Primjer sudskog raskida ugovora o radu (čl.123.ZOR)
Postupak prije otkazivanja
Primjer upozorenja radnika na obvezu iz radnog odnosa i mogućnost otkaza (čl.117.st.1.ZOR)
Primjer poziva poslodavca radniku, da iznese obranu (čl.117.st.2.ZOR)
Primjer zahtjeva za zaštitu prava radnika protiv odluke poslodavca o
Program zbrinjavanja viška radnika
Primjer programa zbrinjavanja viška radnika (čl.126.ZOR)
Prenošenje ugovora na novog poslodavca
Primjer obavjesti o pravim radnika
Primjer obavjesti o prenošenju ugovora o radu
Savjetovanje i soudlučivanje o otkazu
Primjer savjetovanja poslodavca s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (čl.152.st.1.ZOR)
Primjer suodlučivanja s radničkim viječem o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (čl.153.st.1.ZOR)
Primjer očitovanja radničkog vijeća kojim se protiv otkaza u poslodavača (čl. 152.st.6.ZOR)
Primjer očitovanja radničkog vijeća kojim daje prethodnu suglsnost na odluku o otkazu (čl. 153.st.2.ZOR)
Privremeno udaljenje
Primjer privremnog udaljenja radnika kod otkaza zbog osobito teške povrede radne obveze (čl.152.st.10.ZOR)
Štrajk
Primjer najave štrajka (čl.213.st.2.i st.5.ZOR)
Primjer pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ili isključenja s rada (čl.222.ZOR)
Primjer zahteva za mirenje (čl.213.214.i 215.ZOR)
Tužbe
a) Individualni radni sporovi
Primjer tužbe radi utvrđenja da je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme (čl. 15.st.5.ZOR)
Primjer tužbe radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza (čl.133.st.2.ZOR)
Primjer tužbe poslodavca protiv radnika radi naknade štete uzrokovane na radu ili u svezi s radom (čl.105.st.1.ZOR)
Primjer regresne tužbe poslodavca (čl.107.ZOR)
Primjer tužbe radnika protiv poslodavca radi naknade koju je radnik pretrpio na radu ili u svezi s radom (čl.109.ZOR)
Primjer odluke poslodavca o oslobođenju radnika od dužnosti naknade štete (čl.108.ZOR)
Primjer tužbe poslodavca kojom traži da sudska odluka nadomjesti suglasnost radničkog vijeća (sindikata) o otkazu (čl.153.st.3. i čl.190.st.3.ZOR)
b) Kolektivni radni sporovi
Primjer tužbe radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza kolektivnog ugovora (čl.206. 212.ZOR)
Primjer tužbe poslodavca odnosno udruge poslodavaca radi zabrane nezakonitog štrajka (čl.222. st. 1.ZOR)
Primjer tužbe sindikata protiv poslodavca radi zabrane organiziranja i poduzimanja isključenja s rada (čl.226.st.1.ZOR)

4. PRILOZI
Međunarodni pravni akti
Konvencije Međunarodne organizacije rada
Propis Europske unije
Ostali izvori prava europske unije
Zakoni i Izvaci iz zakona
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
Izvadak iz Zakona o zaštiti na radu
Izvadak iz Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja
Izvadak iz Zakona o državnom inspektoratu
Izvadak iz Zakona o mirovinskom osiguranju
Izvadak iz Zakona o zdravstvenom osiguranju
Izvadak iz Zakona o strancima
Izvadak iz Zakona o parničnom postupku
Izvadak iz Ovršnog zakona
Izvadak iz Stečajnog zakona
Izvadak iz Kaznenog zakonika
Kolektivni ugovori i odluke o proširenju primjene kolektivnog ugovora
Kolektivni ugovor o visini najniže plaće
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o visini najniže plaće
Odluka o najnižoj osnovici, ako plaća služi kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2003. godinu
Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine
Kolektivni ugovor ugostitelja
Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Dodatak - o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 10. svibnja 2002. godine, evid.br.22/02


This product was added to our catalog on Thursday 20 July, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Veliki rječnik hrvatskog jezika
Veliki rječnik hrvatskog jezika
Pravni leksikon
Pravni leksikon
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Zakon o radu 2. izdanje
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443