Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Civil » Vlasništvo » Primjeri prijedloga i drugih podnesaka u zemljišnoknjižnim stvar My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (40)
Knjige po 10 kn (7)
Knjige po 20 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (428)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (386)
    Administrative-law-> (125)
    Civil-> (102)
      Family (14)
      Građansko ovršno pravo
      Građansko parnično pravo (2)
      Gradnja (19)
      Koncesije (2)
      Obvezno pravo (7)
      Ostalo (5)
      Statusna prava građana
      Vlasništvo (44)
      Šteta (8)
    Commercial-> (35)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (54)
    Ostalo (11)
  International law (16)
  Ostala izdanja (6)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (3)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Parnični postupak: praktični primjeri: (primjeri tužbi i drugih podnesaka u parničnom postupku, s komentarom, napomenama uz praktične primjere, sudskom praksom i bilješkama) + CD
Parnični postupak: praktični primjeri: (primjeri tužbi i drugih podnesaka u parničnom postupku, s komentarom, napomenama uz praktične primjere, sudskom praksom i bilješkama) + CD
680,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Primjeri prijedloga i drugih podnesaka u zemljišnoknjižnim stvar 1.386,00knAuthor: Rotar, Dragutin; Sušanj, Marijan

Publisher: Legat consultor d.o.o.
ISBN: 9537009076

Broj stranica: 452
Dimenzije: 165 × 240 mm
Uvez: TVRDI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

Zbirka je sačinjena prvenstveno za potrebe svih koji sudjeluju u zemljišnoknjižnim postupcima, i to kao predlagatelji pojedinih upisa ili kao sudionici u tim postupcima (fizičke i pravne osobe kao i njihovi zastupnici, diplomirani pravnici u pravnim osobama, odvjetnici, ali i drugi subjekti koji na bilo koji način sudjeluju u zemljišnoknjižnim postupcima).

Korisnici zbirke imaju mogućnost pokrenuti odgovarajući zemljišnoknjižni postupak ili u njemu sudjelovati, radi zaštite odnosno ostvarivanja svojih vlasničkih i drugih stvarnih prava. Zbirka osim opsežnog broja primjera prijedloga i drugih podnesaka, sadrži i odgovarajući pregled zakonskih odredbi koje se javljaju u praktičnoj primjeni u zemljišnoknjižnim stvarima i postupcima, što svakom korisniku daje mogućnost da na jednostvan način odredi svoju zaštitu ili ostvari svoje potrebe u svezi s pravom vlasništva nekretnina i drugih stvarnih prava.

Objavljena zbirka sadrži kratice zakona i njihov popis, kao i popis drugih propisa kojima se uređuje materija u oblasti zemljišnoknjižnog prava, te objavljenu sudsku praksu u značajnijim slučajevima. Za svaki primjer prijedloga ili podneska iz zbirke navode se odredbe zakona na temelju kojih se prijedlog ili podnesak daje sudu.

Autori su priznati pravni stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u sudovima i odvjetništvu, i dobri su poznavatelji zemljišnoknjižnog prava.

Zbirku primjera podnesaka možete naručiti u knjižnom izdanju i/ili elektronskom obliku na CD-ROM-u, koji Vam omogućuje brz izbor odgovarajućeg primjera, te stvaranje vlastitih datoteka.

SADRŽAJ
predgovor

1. KRATICE I POPIS ZAKONA
Zakon o zemljišnim knjigama
Izabrane odredbe drugih zakona (Zakon ovlasništvu i drugim stvarnim pravima i drugih propisa na kojima se temelje upisi u zemljišne knjige)
Izabrane odredbe Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova.

2. PRIMJERI PRIJEDLOGA I DRUGIH PODNESAKA
Prijedlog za upis prava vlasništva
Prijedlog za upis prava nazadkupa
Prijedlog za upis prava prvokupa
Prijedlog za upis prava najma
Prijedlog za upis prava zakupa
Prijedlog za upis zabilježbe ograničenja knjižnog prava
Prijedlog za upis zabilježbe oročenja knjižnog prava
Prijedlog za upis zabilježbe uvjetovanja knjižnog prava
Prijedlog za upis prava suvlasništva
Prijedlog za upis etažnog vlasništva
Prijedlog za upis zajedničkog vlasništva
Prijedlog za upis vlasništva ograničenog roka kao predbilježbe vlasništva
Prijedlog za upis vlasništva ograničenog uvjetom kao predbilježba vlasništva
Prijedlog za upis prava služnosti uz određenje granica
Prijedlog za upis prava služnosti uz zabilježbu naknadnog ograničenja
Prijedlog za upis stvarne služnosti osnovane odlukom suda ili drugog nadležnog tijela
Prijedlog za upis osobne služnosti
Prijedlog za upis stvarnog tereta na nekretninama
Prijedlog za upis brisanja stvarnog tereta na nekretninama
Prijedlog za upis prava građenja
Prijedlog za upis zgrade sagrađene na pravu građenja
Prijedlog za upis zgrade sagrađene na pravu građenja uz ograničenje rokom ili uvjetom
Prijedlog za upis brisanja prava građenja
Prijedlog za upis brisanja prava građenja uslijed ukinuća
Prijedlog za upis založnog prava (hipoteke)
Prijedlog za upis založnog prava na plodovima
Prijedlog za upis založnog prava na pojedinim dijelovima zemljišnoknjižnog tijela uz izdvajanje i prijenos u novi zk. uložak
Prijedlog za upis založnog prava stečenog odlukom suda
Prijedlog na upis nadhipoteke
Prijedlog za brisanje hipoteke
Prijedlog za upis hipoteke kao osiguranje tražbine glede koje je ugovoreno plaćanje kamata
Prijedlog za upis hipoteke kao osiguranje tražbine glede glede koje je ugovoreno plaćanje u anuitetima
Prijedlog za upis zajedničke hipoteke u odnosu na nkretnie na području jednog suda
Prijedlog za upis zajedničke hipoteke u odnosu na nkretnie na području više sudova
Prijedlog za upis zabilježbe nove hipoteke u slučaju brisanja hipoteke rad pridržaja prvenstvenog reda
Prijedlog za upis zabilježbe:
-maloljetnosti
-skrbništva
-produženja roditeljskog prava
-otvaranja stečaja
-stavljanja prijedloga za otvaranje stečaja
-prvenstvenog reda
-spora
-hipotekarne tužbe
-trajanja obveznog odnosa o kojem otkazu ovisi dospijeće tražbine
-brisanja zabilježbe spora
-tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji
-brisanja zabilježbe hipotekarne tužbe
-imenovanja ili opoziva upravitelja
-da su uređaji koji služe nekretnini samostalne stvari
-zabrane otuđenja ili opterećenja na temelju pravnog posla
-ograničenja prava na razvrgnuće suvlasništva
-načina upravljanja nekretninom
-ograničenja suvlasnika glede davanja u zakup ili najam dijela nekretnine
-o načinu raspodjele troškova nekretnine i doprinosa zajedničkoj pričuvi
-obveze brisanja hipoteke
-ovrhe
-ovršnosti tražbine osigurane hipotekom
-zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine na temelju odluke donesene u postupku ovrhe ili osiguranja radi osiguranja novčane tražbine
-zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine na temelju odluke donesene u postupku ovrhe ili osiguranja radi osiguranja novčane tražbine
-hipotekarnog vjerovnika radi proširenja hipoteke
-hipotekarnog dužnika za upis zabilježbe proširenja hipoteke
-opravdanja predbilježbe
-nepostojanja predbilježenog prava
-ugovora o doživotnom uzdržavanju
-pokretanja postupka izvlaštenja
-da za građevinu nije izdana uporabna dozvola
-obnove zabilježbe spora
-nove zabilježbe spora
-prijedloga za brisanje upisa zabilježbe spora
Prijedlog za brisanje upisa zabilježbe tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Prijedlog za upis brisanja svih upisa nakon zabilježbe dosude u ovršnom postupku
Prijedlog za upis prava vlasništva stečenog od izvanknjižnog vlasnika
Prijedlog za upis prava vlasništva stečenog nasljeđivanjem od izvanknjižnog vlasnika
Prijedlog za upis osiguranja tražbine prema utvrđenom nasljedniku
Prijedlog za upis predbilježbe prava vlasništva
Prijedlog za upis predbilježbe prava najma
Prijedlog za upis predbilježbe koncesije
Prijedlog za upis predbilježbe založnog prava
Prijedlog za upis predbilježbe radi brisanja založnog prava za slučaj ustupa trećoj osobi
Prijedlog za upis predbilježbe nadzakupa, prvokupa, zakupa i dr.
Podnesak kojim se opravdava predbilježba da bi se ona pretvorila u upis prava (uknjižbu)
Prijedlog za opravdavanje predbilježbe ispravom prikladnom za upis prava
Prijedlog za opravdanje predbilježbe potvrdom o ovršnosti odluke suda ili izvršnosti odluke drugog tijela
Prijedlog za opravdanje predbilježbe na temelju pravomoćne presude kojom je predbilježba opravdana
Prijedlog za opravdanje predbilježbe javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom se dokazuje ostvarenje uvjeta
Tužba radi opravdanja predbilježbe
Zahtjev za produžetak roka za opravdanje predbilježbe
Prijedlog za brisanje predbilježbe
Prijedlog za upis zabilježbe uvjeta ili roka kojima su uvjetovana ili oročena knjižna prava
Prijedlog za upis zabilježbe opravdanja predbilježbe
Prijedlog za upis zabilježbe prvenstvenog reda
Prijedlog za upis zabilježbe otkaza i hipotekarne tužbe
Prijedlog za upis zabilježbe spora
Prijedlog za upis zabilježbe tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Prijedlog za upis zabilježbe imenovanja ili opoziva upravitelja
Prijedlog za upis zabilježbe odbijanja ovrhe
Prijedlog za upis zabilježbe dosude
Prijedlog za brisanje prava plodouživanja na izvlaštenoj nekretnini
Prijedlog za brisanje drugih stvarnih prava na izvlaštenoj nekretnini
Prijedlog korisnika izvlaštenja za uknjižbu prava vlasništva na izvlaštenoj nekretnini
Prijedlog ranijeg vlasnika izvlaštenih nekretnina kojemu je kao naknada određena druga nekretnina za upis vlasništva na toj nekretnini
Tužba radi utvrđenja s prijedlogom da parnični sud odredi upis zabilježbe spora
Prijedlog za upis u zemljišne knjige u ime drugoga uz njegovu ovlast
Prijedlog za upis u zemljišne knjige bez posebne ovlasti drugoga
Prijedlog za upis prava prednika
Prijedlog za upis prava zaloga po zahtjevu jamca
Prijedlog za upis zajedničkih prava
Prijedlog za prijenos prava vlasništva radi osiguranja prijenosom prava na temelju sudskog zapisnika
Prijedlog za prijenos prava vlasništva radi osiguranja prijenosom prava na temelju javnobilježničkog akta ili solemnizirane isprave
Prijedlog za ispravak upisa
Žalba protiv rješenja o upisu
Brisovne tužbe (za sve vrste upisa)
Prijedlog za upis zabilježbe brisovne tužbe
Prijedlog za upis zajedničke hipoteke
Tužba za opravdanje predbilježbe zajedničke hipoteke
Pojedini naslovi iz primjera imaju više primjera koji se u praksi pojavljuju i koji su potrebni za valjani upis pojedinog prava u zemljišne knjige odnosno njegovog brisanja


This product was added to our catalog on Monday 17 July, 2006.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Primjeri prijedloga i drugih podnesaka u zemljišnoknjižnim stvar
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443