Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Civil » Obvezno pravo » Primjeri tužbi i drugih podnesaka (CD) My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (50)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (434)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (415)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (391)
    Administrative-law-> (126)
    Civil-> (103)
      Family (14)
      Građansko ovršno pravo
      Građansko parnično pravo (2)
      Gradnja (19)
      Koncesije (2)
      Obvezno pravo (7)
      Ostalo (5)
      Statusna prava građana
      Vlasništvo (45)
      Šteta (8)
    Commercial-> (35)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (56)
    Ostalo (12)
  International law (15)
  Ostala izdanja (7)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Prava djece - multidisciplinarni pristup
Prava djece - multidisciplinarni pristup
239,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Primjeri tužbi i drugih podnesaka (CD) 0,00knAuthor: Momčinović, Zdravko; Junačko, Zdravko; Rotar, Dragutin

Publisher: Legat consultor d.o.o.

RASPRODANO

O CD-u:

Zbirka obuhvaća slijedeća pravna područja:

- Stvarno pravo
- Trgovačko pravo
- Obvezno pravo
- Stečajno pravo
- Mjenično i čekovno pravo
- Radno pravo
- Ovršno pravo
- Obiteljsko pravo
- Nasljedno pravo
- Građansko procesno pravo
- Zemljišnoknjižno pravo
- Izvanparnično procesno pravo
- Upravni spor
- Ustavno-sudski postupak s aspekta ustavne tužbe

Navedena Zbirka pripremljena je prvenstveno za potrebe trgovačkih društava, diplomiranih pravnika, odvjetnika, državnih službenika, ali i drugih subjekata koji će u slučaju potrebe, služeći se pojedinim primjerima tužbi i drugih podnesaka iz Zbirke moći pokrenuti odgovarajući postupak radi zaštite, odnosno ostvarivanja svojih prava i pravnih interesa u određenim pitanjima iz navedenih područja.

Autori su diplomirani pravnici s dugogodišnjim radom na sudovima svih razina i odvjetništvu, što jamči sveobuhvatnost sadržaja ove zbirke i korist koju će ona pružiti u praktičnoj primjeni.

Za svaki primjer tužbe odnosno drugog podneska, daju se objašnjenja zakonske materije (zakonska osnova) i potpuni primjer sadržaja tužbe, podneska, odnosno drugog prijedloga upućenog sudu radi pokretanja odgovarajućeg postupka.

Primjeri tužbi i drugih podnesaka sadržani u Zbirci sačinjeni su prema važećim temeljnim zakonskim propisima donesenim nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, a obuhvaćaju i važeća pravna pravila iz ranijeg razdoblja, koja su sastavni dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zbirku primjera tužbi i drugih podneska možete naručiti u knjižnom i/ili u elektronskom obliku na CD-ROM-u, koji Vam omogućuje brzo pretraživanje, prilagođavanje, dopunjavanje i ispisivanje potrebnog uzorka tužbe, odnosno podneska.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

1. TUŽBE IZ OBVEZNIH ODNOSA
Tužba radi zaključenja glavnog ugovora (čl. 45. ZOO)
Tužba radi vraćanja dvostruke kapare (čl. 80. ZOO)
Tužba na utvrđenje da je ugovor raskinut zbog neispunjenja obveze, a ispunjenje o roku nije bitan sastojak ugovora (čl. 124. - čl. 132. ZOO)
Tužba radi plaćanja odustatnine (čl. 82. ZOO)
Tužba radi ispunjenja ugovora koji je sklopila neovlaštena osoba (čl. 88. ZOO)
Tužba za utvrđenje da je ugovor raskinut zbog neispunjenja obveze (čl. 124. ZOO)
Tužba za utvrđenje da je ugovor raskinut zbog neispunjenja obveze kad je ispunjenje u roku bitni sastojak ugovora (čl. 125. ZOO)
Tužba radi isplate u devizama
Tužba za raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (čl. 133. ZOO)
Tužba radi poništenja ugovora zbog očitog nerazmjera uzajamnih davanja (čl. 139. st. 1. ZOO)
Tužba zbog stjecanja bez osnove plaćanjem neduga (condictio in debiti - čl. 210. ZOO)
Tužba radi naknade nužnih izdataka poslovođe bez naloga (čl. 223. ZOO)
Tužba radi plaćanja ugovorene kazne (čl. 270. ZOO)
Tužba radi ispunjenja alternativne obveze (čl. 403. ZOO)
Tužba radi ispunjenja fakultativne obveze (čl. 409. i čl. 410. ZOO)
Tužba radi naplate ustupljenog (cediranog) potraživanja (čl. 436. ZOO)
Tužba radi naplate preuzetog duga (čl. 446. ZOO)
Tužba radi predaje prodane stvari (čl. 454. st. 1. ZOO)
Tužba radi isplate cijene prodane stvari (čl. 454. ZOO)
Tužba radi isplate cijene prodane stvari kad je rizik prešao na kupca (čl. 456. ZOO)
Tužba radi uklanjanja nedostataka prodane stvari (čl. 488. st. 1. ZOO)
Tužba za utvrđenje da je raskinut cijeli ugovor u slučaju da je isporučena manja količina stvari od ugovorene (čl. 492. st. 2. ZOO)
Tužba radi zamjene stvari zbog neispravnog funkcioniranja (čl. 502. ZOO)
Tužba radi isplate cijene kod kupnje na popust (čl. 534. ZOO)
Tužba radi ispunjenja ugovora o razmjeni (čl. 552. ZOO)
Tužba za plaćanje zajma (čl. 262. ZOO)
Tužba radi isplate naknade iz ugovora o djelu (čl. 600. i čl. 623. st. 1. ZOO)
Tužba za utvrđivanje da je raskinut ugovor o djelu (čl. 606. st. 2. ZOO)
Tužba radi uklanjanja nedostataka građevine (čl. 641. i čl. 618. st. 1. ZOO)
Tužba radi isplate odgovarajućeg dijela cijene u slučaju raskida ugovora zbog hitnih nepredviđenih radova (čl. 634. ZOO)
Tužba za plaćanje komisionarske provizije (čl. 771. ZOO)
Tužba radi ispunjenja obveze iz del credere komisiona (čl. 781. ZOO)
Tužba za plaćanje posredničke provizije (čl. 813. ZOO)
Tužba radi ispunjenja obveze iz ugovora o jamstvu (čl. 997. ZOO)
Tužba za ispunjenje nagodbe (čl. 1089. ZOO)
Tužba radi proglašenja izvršenja nedopuštenim - opoziciona tužba (čl. 52. u vezi s čl. 46. toč. 9. OZ)
Tužba radi proglašenja izvršenja nedopuštenim - opoziciona tužba (čl. 46. toč. 10. OZ)
Izlučna tužba (čl. 51. i 52. OZ)
Opugnacijska tužba (čl. 52. OZ)
Tužba radi pobijanja pravne radnje u stečaju (čl. 141. SZ)
Tužba radi naplate zatezne kamate (čl. 279. st. 1. i st. 2. ZOO)
Protutužba (čl. 189. Zakona o parničnom postupku)
Tužba na poništaj ugovora (čl. 111. - 117. ZOO)
Tužba da se ukloni opasnost štete (čl. 156. ZOO)
Tužba radi naknade prekomjerne štete (čl. 156. st. 3. ZOO)
Tužba na naknadu materijalne štete u prometnoj nezgodi (čl. 158. ZOO)
Tužba radi naknade štete uzrokovane opasnom djelatnošću (čl. 173. do 177. ZOO)
Tužba radi naknade štete uzrokovane obustavom usluge od javnog interesa (čl. 184. ZOO)
Tužba radi uspostavljanja prijašnjeg stanja (čl. 185. ZOO)
Tužba na plaćanje rente zbog teške tjelesne povrede (čl. 188. ZOO)
Tužba radi naknade materijalne štete (čl. 189. ZOO)
Tužba radi naknade materijalne i nematerijalne štete (čl. 189. i 200. ZOO)
Tužba na naknadu materijalne štete u prometnoj nezgodi, podijeljena odgovornost (čl. 192. ZOO)
Tužba radi naknade materijalne štete u slučaju smrti - troškovi pogreba (čl. 193. ZOO)
Tužba na plaćanje rente zbog izgubljenog uzdržavanja (čl. 194. ZOO)
Tužba na naknadu štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja (čl. 195. ZOO)
Tužba na naknadu štete radi plaćanja tuđe pomoći (čl. 195. st. 2. ZOO)
Tužba radi povišenja novčane rente (čl. 196. ZOO)
Tužba zbog naknade nematerijalne štete (čl. 200. ZOO)
Tužba radi novčane naknade u slučaju smrti bliske osobe (čl. 201. ZOO)
Tužba zbog stjecanja bez osnova (čl. 210. ZOO)
Tužba zbog stjecanje bez osnova (2) (čl. 210. ZOO)
Tužba zbog poslovodstva bez naloga (čl. 223. ZOO)
Tužba zbog plaćanja ugovorne kazne (čl. 270. - 275. ZOO)
Tužba na predaju stvari (čl. 467. ZOO)
Tužba na raskid ugovora i naknadu štete materijalni nedostaci (čl. 488. ZOO)
Tužba za raskid ugovora i povrat avansa (čl. 488. ZOO)
Tužba na raskid ugovora i naknadu štete (čl. 488. ZOO)
Tužba radi zamjene stvari zbog neispravnog funkcioniranja (čl. 502. ZOO)
Tužba radi otklanjanja nedostataka na građevini (čl. 618. ZOO)
Tužba radi otklanjanja nedostataka na građevini i naknade štete (čl. 618 st. 1. i 2 ZOO)
Tužba protiv nakladnika zbog povrede privatnosti osobe (čl. 22. i 27. Zakona o javnom priopćavanju)
Tužba člana posade broda protiv brodara zbog tjelesne ozljede (čl. 161. Pomorskog zakonika)
Tužba za naknadu štete radi oduzimanja slobode (čl. 476. - 481. ZKP)
Tužba radi vraćanja radnika na rad i isplatu plaće
Tužba radnika radi naknade štete
Tužba radi poništenja otkaza
Tužba radi isplate plaće protiv tuženika u stečaju

2. TUŽBE IZ STVARNOPRAVNIH ODNOSA
Tužba radi smetanja posjeda nekretnina (čl. 21 i čl. 22. ZOV)
Tužba radi smetanja posjeda pokretnina (čl. 21. i čl. 22. ZOV)
Tužba posrednog posjednika radi smetanja posjeda (čl. 23. ZOV)
Tužba neposrednog posjednika radi smetanja posjeda po posrednom posjedniku (čl. 21. i čl. 22. ZOV)
Prijedlog za određivanje privremene mjere u postupku zbog smetanja posjeda (čl. 442. ZPP)
Tužba posrednog posjednika radi smetanja posjeda po neposrednom posjedniku (čl. 21. i čl. 22. ZOV)
Tužba zradi smetanja suposjeda izvršenog po trećem (čl. 24. ZOV)
Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po suposjedniku (čl. 24. ZOV)
Tužba radi smetanja posjeda prava (čl. 16., u vezi s čl. 22. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da je posjed prešao na nasljednika (čl. 17. ZOV)
Tužba radi utvrđenja stjecanja posjeda prava (čl. 16. st. 1. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da posjedniku povlasnog dobra ne pripada posjed prava stvarne služnosti u slučaju izvornog stjecanja posjeda nekretnine (čl. 16. st. 6. ZOV)
Tužba nasljednika posjeda radi smetanja posjeda po trećem (čl. 25. ZOV)
Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva (čl. 57. do čl. 62. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da određenom posebnom dijelu nekretnine pripada sporedni dio iste nekretnine (čl. 67. ZOV)
Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine (čl. 98. ZOV)
Tužba radi utvrđenja postojanja razloga za isključenje suvlasnika na zahtjev manjine (čl. 99. st. 1. i st. 2. ZOV)
Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev manjine (čl. 99. st. 3. ZOV
Tužba radi utvrđenja da ograda nije zajednička (čl. 101. ZOV)
Tužba radi utvrđenja dužnosti održavanja ograde (čl. 102. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nakon provedenog postupka uređenja međe (čl. 103. st. 6. ZOV)
Tužba radi plaćanja naknade radi uporabe tuđe nekretnine (čl. 107. ZOV)
Tužba radi zaštite vlasništva zbog radova na susjednoj nekretnini (čl. 109. ZOV)
Tužba radi sprječavanja štetnih imisija (čl. 110. st. 3. ZOV)
Tužba radi sprječavanja opasnosti od rušenja zgrade (čl. 111. ZOV)
Tužba radi zabrane mijenjanja naravnog toka vode (čl. 112. ZOV)
Tužba radi sprječavanja slijevanja kišnice na nekretninu tužitelja (čl. 113. ZOV)
Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva pokretnine od nevlasnika (čl. 118. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva i brisanja uknjižbe u slučaju višestrukog otuđenja nekretnina (čl. 125. st. 2. ZOV)
Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva prisvajanjem napuštene stvari (čl. 131. i čl. 132. ZOV)
Tužba radi isplate nalaznine (čl. 137. ZOV)
Tužba radi isplate nagrade za nađeno blago (čl. 140. ZOV)
Tužba radi utvrđenja stjecanja vlasništva na plodovima temeljem obveznopravnog odnosa (čl. 143. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva vodotokom otrgnutog komada obale (čl. 147. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da se ne dopusti rastavljanje prerađene stvari (čl. 148. ZOV)
Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva (čl. 149. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da je ugrađena stvar postala pripadnost glavne stvari (čl. 150. ZOV)
Tužba vlasnika zemljišta radi utvrđenja da izgrađena zgrada pripada njemu kao vlasniku zemljišta (čl. 152. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da graditelju na tuđem zemljištu pripada zemljište (čl. 153. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da graditelju na tuđem zemljištu pripada pravo da uspostavi prijašnje stanje (čl. 154. st. 2. ZOV)
Tužba radi uspostave prijašnjeg stanja uslijed prekoračenja međe građenjem (čl. 155. ZOV)
Tužba radi otkupa zemljišta zbog prekoračenja međe građenjem (čl. 155. st. 4. ZOV)
Tužba nositelja prava građenja radi uklanjanja zgrade sa zemljišta koje je opterećeno tim pravom (čl. 157. u vezi s čl. 152. st. 3. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva pokretnina stečenog dosjelošću (čl. 159. st. 2. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošću (čl. 159. do 160. ZOV)
Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva nekretnina koja je prije 1.8.1991. godine bila u društvenom vlasništvu (čl. 159. st. 4. i čl. 160. ZOV)
Tužba radi vraćanja nekretnina od posjednika - reivindikacija - (čl. 161. i čl. 162. ZOV)
Tužba poštenog posjednika za naknadu korisnih i nužnih troškova za slučaj vraćanja stvari vlasniku (čl. 164. st. 1. i st. 2. ZOV)
Tužba vlasnika radi naknade štete prema nepoštenom posjedniku (čl. 165. ZOV)
Protutužba nepoštenog posjednika nakon vraćanja stvari vlasniku radi plaćanja nužnih izdataka (čl. 165. st. 3. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva predmjevanog vlasnika - actio Publiciana - (čl. 166. ZOV)
Tužba radi zaštite vlasnika od uznemiravanja (čl. 167. ZOV)
Tužba radi utvrđenja postojanja prava stvarne služnosti (čl. 174. do čl. 176. i čl. 220. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prestanka prava služnosti (čl. 242. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da je ovlaštenik služnosti dužan održavati i popravljati poslužnu stvar (čl. 181. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da je nakon diobe prestala stvarna služnost (čl. 183. st. 2. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da nositelju prava građenja pripada pravo služnosti (čl. 187. ZOV)
Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti paše (čl. 193. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da povlasna nekretnina nema pravo na vidik (čl. 195. st. 1. i čl. 233. st. 3. ZOV)
Tužba radi utvrđenja obveze održavanja povlasnog dobra (čl. 198. st. 3. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prestanka osobne služnosti (čl. 199. do čl. 202. ZOV)
Tužba vlasnika poslužne stvari radi troškova održavanja stvari na kojoj postoji pravo plodouživanja (čl. 206. ZOV)
Tužba radi vraćanja poslužne stvari i isplate naknade zbog njene umanjene vrijednosti (čl. 210. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da je osnovana služnost na pokretnoj stvari (čl. 222. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da je dosjelošću stečena služnost (čl. 229. ZOV)
Tužba predmnjevanog ovlaštenika služnosti radi utvrđenja postojanja služnosti (čl. 235. ZOV)
Tužba radi utvrđenja oživljavanja služnosti (čl. 238. st. 2. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prestanka prava služnosti uslijed odreknuća (čl. 239. ZOV)
Tužba radi utvrđenja prestanka služnosti zbog zastare (čl. 241. ZOV)
Tužba radi zaštite korisnika stvarnog tereta (čl. 271. st. 1. u vezi čl. 268. ZOV)
Tužba radi ostvarenja stvarnog tereta izvršenjem činidbe (čl. 271. st. 2. u vezi s čl. 269 i čl. 251. do 253. ZOV)
Tužba radi ostvarenja stvarnog tereta izvršenjem činidbe prema plodouživatelju opterećene nekretnine (čl. 271. st. 3. ZOV)
Tužba nositelja prava građenja radi utvrđenja da je on vlasnik zgrade (čl. 281. ZOV)
Tužba radi ukinuća prava građenja (čl. 294. ZOV)
Hipotekarna tužba (čl. 336. ZOV)
Hipotekarna tužba za slučaj da založni dužnik nije osobni dužnik (čl. 336. st. 3. ZOV)
Tužba radi prodaje založene pokretne stvari (čl. 336. ZOV)
Tužba radi utvrđenja ništavosti dijela založnog ugovora (čl. 307. st. 4. ZOV)
Tužba radi utvrđenja ništavosti dijela založnog ugovora u vezi prodaje založene stvari (čl. 307. st. 5. ZOV)
Tužba zbog neovlaštene uporabe založene stvari (čl. 322. ZOV)
Tužba radi utvrđenja da je tužitelj prenamjenom zajedničkih prostorija stekao vlasništvo (čl. 372. ZOV)

3. PRIJEDLOZI U IZVANPARNIČNOM POSTUPKU
Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva (čl. 48. ZOV)
Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva (čl. 50. ZOV)
Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva isplatom (čl. 51. ZOV)
Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva prodajom (civilno razvrgnuće) (čl. 50. st. 4. ZOV)
Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva s prijedlogom da svakom suvlasniku pripadne određena stvar (čl. 52. ZOV)
Prijedlog za postavljanje upravitelja suvlasničkoj stvari (čl. 44. st. 4. ZOV)
Prijedlog za smjenu postavljenog upravitelja suvlasničkoj stvari (čl. 45. st. 1. ZOV)
Prijedlog za utvrđivanje odgovarajućeg suvlasničkog dijela u odnosu na korisnu vrijednost stana (čl. 74. ZOV)
Prijedlog za utvrđenje odgovarajućeg suvlasničkog dijela u odnosu na korisnu vrijednost stana uslijed promjena (čl. 76. i čl. 77. ZOV)
Prijedlog za određivanje osiguranja radi izvršavanja ovlasti suvlasnika (čl. 83. ZOV)
Prijedlog da sud odluči o poslovima redovite uprave suvlasničkom stvari (čl. 88. u vezi čl. 86. ZOV)
Prijedlog za uređenje međe (čl. 103. ZOV)
Prijedlog za ispravak međe (čl. 103. ZOV)
Prijedlog za osnivanje služnosti u postupku razvrgnuća suvlasništva (čl. 226. st. 1. ZOV)
Prijedlog za osnivanje služnosti u ostavinskom postupku (čl. 199. ZOV)
Prijedlog za osnivanje služnosti nužnog voda ili uređaja (čl. 225. ZOV)
Prijedlog za osnivanje nužnog prolaza (čl. 191. ZOV)
Prijedlog za premještaj (prelaganje) neprikladnog nužnog prolaza (čl. 242. ZOV)
Prijedlog za proglašenje nestale osobe za umrlu (čl. 1. st. 1. toč. 1. Zakona o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti)
Prijedlog za proglašenje nestale osobe za umrlu (čl. 1. st. 1. toč. 2. Zakona o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti)
Prijedlog za proglašenje nestale osobe za umrlu (čl. 1. st. 1. toč. 3. Zakona o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti)
Prijedlog za proglašenje nestale osobe za umrlu (čl. 1. st. 1. toč. 4. Zakona o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti)
Prijedlog za dokazivanje smrti (čl. 11. Zakona o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti)
Prijedlog za poništenje isprave (pravno pravilo iz paragrafa 246. i paragrafa 247. Zakona o sudskom vanparničnom postupku)
Prijedlog za amortizaciju čeka (čl. 23. Zakona o čeku)
Prijedlog za amortizaciju mjenice (čl. 90. Zakona o mjenici)
Prijedlog za priznanje strane sudske odluke (čl. 86. do čl. 96. Zakona o rješavanju sukoba Zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima)
Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti (čl. 26. st. 2. Obiteljskog zakona)
Prijedlog za osnivanje sudskog pologa (čl. 327. ZOO)
Prijedlog za osiguranje dokaza prije pokretanja parnice (čl. 272. do čl. 276. ZPP)

4. TUŽBE I PODNESCI U OSTAVINSKOM POSTUPKU
Tužba radi utvrđenja pravne nevaljanosti pismene oporuke (čl. 69. i čl. 73. ZON)
Tužba radi vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela (čl. 39. ZON)
Tužba radi utvrđenja ništavosti oporuke zbog nedostataka u volji oporučitelja (čl. 65. ZON)
Prijedlog za sastav sudske oporuke (čl. 71. ZON)
Prijedlog za čuvanje oporuke u sudu (čl. 72. ZON)
Tužba radi utvrđenja postojanja uništene oporuke (čl. 83. ZON)
Tužba radi utvrđenja da ustupanje izvršeno za života ostavitelja nije valjano (čl. 111. i čl. 112. ZON)
Prijedlog za ovjeru Ugovora o doživotnom uzdržavanju (čl. 122. ZON)
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (čl. 125. ZON)
Tužba radi isplate naknade uslijed raskida Ugovora o doživotnom uzdržavanju (čl. 125. st. 4. ZON)
Tužba radi raskida ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (prema pravnim pravilima bivšeg OGZ)
Tužba radi utvrđenja odgovornosti nasljednika za dugove ostavitelja (čl. 145. ZON)
Prijedlog za popis imovine ostavitelja (čl. 195. do 199. ZON)
Tužba radi utvrđenja da određena imovina ne ulazi u ostavinu

5. TUŽBE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU
Prijedlog za otvaranje poduloška (čl. 20. st. 2. do 5., čl. 21. st. 5. i 6. i čl. 24. ZZK)
Prijedlog za upis prava vlasništva (čl. 32. ZZK)
Prijedlog za upis etažnog vlasništva (čl. 24. i 32. st. 2. ZZK)
Prijedlog za upis prava građenja (čl. 34. ZZK)
Prijedlog za upis predbilježbe (čl. 56. do 59. ZZK)
Tužba radi opravdanja predbilježbe (čl. 62. ZZK)
Prijedlog za brisanje predbilježbe (čl. 63. ZZK)
Prijedlog za upisa založnog prava (hipoteke) (čl. 25. i čl. 35. do 38. ZZK)
Prijedlog za upis založnog prava (hipoteke) na idealnom dijelu jednog od suvlasnika (čl. 35. st. 1. ZZK)
Prijedlog za upis brisanja prava zaloga (hipoteke)
Prijedlog za upis prava vlasništva radi osiguranja tražbine (čl. 297. st. 2., čl. 307. st. 1. ZOV)
Prijedlog za upis prava služnosti (čl. 33. ZZK)
Prijedlog za upis zabilježbe (čl. 39. i čl. 81. do 84. ZZK)
Prijedlog za upis zabilježbe hipotekarne tužbe (čl. 78. st. 2. ZZK)
Prijedlog za upis zabilježbe prvenstvenog reda (čl. 72. ZZK)
Prijedlog za upis brisanja zabilježbe spora (čl. 83. ZZK)
Prijedlog za upis zabilježbe tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (čl. 86. st. 1. ZZK)
Prijedlog za upis brisanja zabilježbe hipotekarne tužbe (čl. 80. ZZK)
Prijedlog za upis zabilježbe imenovanja upravitelja suvlasničke stvari (čl. 87. st. 2. ZZK)
Brisovna tužba (čl. 129. ZZK)
Prijedlog za upis prava vlasništva polaganjem isprava (čl. 120. st. 4. ZOV i čl. 115. do čl. 118. ZK poslovnika)
Prijedlog za upis objekta u zemljišne knjige temeljem prijavnog lista (čl. 11. ZZK)
Prijedlog za upis prava vlasništva posljednjeg stjecatelja od izvanknjižnog vlasnika (čl. 41. ZZK)
Prijedlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka (čl. 200. ZZK te čl. 108. do čl. 114. ZK poslovnika)
Prijedlog za brisanje starih hipotekarnih tražbina (čl. 141. ZZK)
Prijedlog za upis brisanja društvenog vlasništva (čl. 361. i čl. 365. ZOV)

6. TUŽBE I PRIJEDLOZI U OVRŠNOM POSTUPKU
Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (čl. 28. st. 1. i 2., čl. 35., čl. 37., čl. 180. i čl. 208. OZ)
Prijedlog za ovrhu na ovršenikovim pokretninama radi naplate novčane tražbine (čl. 126., 129., i 134. OZ)
Prijedlog za ovrhu na ovršenikovim pokretninama radi naplate novčane tražbine - tzv. leteća ovrha (čl. 127., 129., 134., i 135. OZ)
Prijedlog za ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika pljenidbom i prijenosom te tražbine (čl. 150. st. 1., 152., 160. st. 2., 164. st. 1. i 165. OZ)
Prijedlog za ovrhu na novčanoj tražbini po računu kod banke i druge pravne osobe koja obavlja poslove platnog prometa (čl. 180. OZ)
Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine (čl. 27. st. 3., čl. 74. - 77. i čl. 79. OZ)
Prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika (čl. 149., 172., 173. i 175. OZ)
Prijedlog ovrhovoditelja za ovrhu da sud obveže poslodavca da isplati ovrhovoditelju sve obroke što ih je propustio obustaviti i isplatiti prema rješenju o ovrsi (čl. 177. OZ)
Prijedlog za ovrhu na mirovini ovršenika (čl. 149., 172., 173. i 175. OZ)
Zapljena plaće po pristanku dužnika (čl. 178. OZ)
Zapljena računa po pristanku dužnika (čl. 183. OZ)
Prijedlog za ovrhu na poslovnom udjelu u trgovačkom društvu s ograničenom odgovornošću (čl. 198. OZ)
Prijedlog za ovrhu pljenidbom tražbine zasnovane na vrijednosnom papiru (čl. 153. OZ)
Prijedlog za osiguranje novčane tražbine stjecanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja na temelju sporazuma stranaka (čl. 262. toč. 1., čl. 263. i 264. OZ)
Prijedlog za osiguranje novčane tražbine stjecanjem založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja koja nije upisana u zemljišne knjige, a na temelju sporazuma stranaka (čl. 262. toč. 2., čl. 263., 264. i 266. OZ)
Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretninama koje su upisane u zemljišne knjige (čl. 274. i 275. OZ)
Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere zabilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 283. do čl. 285. OZ)
Prijedlog za osiguranje određivanjem prethodne mjere zabranom isplate s računa protivnika osiguranja (čl. 284. do čl. 291. OZ)
Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere zabranom protivniku osiguranja da otuđi ili optereti pokretnine i povjeravanjem tih stvari na čuvanje (čl. 293., 294., 296. st. 1., 297. st. 1. i 303. OZ)
Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere oduzimanjem i polaganjem gotovog novca, vrijednosnih papira i sl. u sud ili kod javnog bilježnika (čl. 293., 294., 296. i 297. st. t. toč. 2. OZ)
Prijedlog za davanje prokazne izjave (čl. 16a. st. 1. OZ)
Prijedlog radi davanja prokaznog popisa imovine (čl. 16a. st. 2. OZ)
Tužba radi proglašenja nedopuštenosti ovrhe uslijed prava trećeg na predmetu ovrhe - izlučna tužba (čl. 55. i čl. 56. OZ)
Tužba radi proglašenja nedopuštenosti ovrhe zbog neispunjenja uvjeta (čl. 48. st. 1. u vezi čl. 46. st. 2. toč. 7. OZ)
Tužba radi proglašenja nedopuštenosti ovrhe uslijed prestanka tražbine a zbog činjenice koja je nastupila nakon nastanka ovršne isprave (čl. 48. st. 1. u vezi čl. 46. st. 2. toč. 9. OZ)
Tužba radi proglašenja nedopuštenosti ovrhe uslijed nastupa činjenice prema kojoj je odgođeno ispunjenje tražbine (čl. 48. st. 1. u vezi čl. 46. st. 2. toč. 10 OZ)
Tužba radi proglašenja nedopuštenosti ovrhe uslijed nastupa zastare (čl. 48. st. 1. u vezi čl. 46. st. 2. toč. 11. OZ)
Prijedlog za protuovrhu (čl. 58. OZ)
Prijedlog za ovrhu temeljem ovršnog i pravomoćnog rješenja donijetog povodom prijedloga za protuovrhu (čl. 60. OZ)
Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe (čl. 61. st. 1. OZ)
Prijedlog za odgodu ovrhe po prijedlogu ovrhovoditelja (čl. 62. OZ)
Prijedlog treće osobe za odgodu ovrhe (čl. 63. OZ)
Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja radnje koju može obaviti i druga osoba (čl. 231. OZ)
Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze koju može obaviti samo ovršenik (čl. 232. OZ)
Prijedlog za izricanje novčane kazne ovršeniku koji se ne pridržava obveze iz rješenja o ovrsi (čl. 232. st. 3. i 233. st. 4. OZ)
Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze trpljenja (čl. 233. OZ)
Prijedlog za ovrhu radi uspostavljanja prijašnjeg stanja (čl. 234. OZ)
Prijedlog za ovrhu zbog ponovnog smetanja posjeda (čl. 235. OZ)
Prijedlog za ovrhu radi vraćanja radnika na rad s prijedlogom za ovrhu radi naknade plaća (čl. 239. i čl. 240. OZ)
Prijedlog za ovrhu radi diobe nekretnina - geometrijske - (čl. 247. OZ)
Prijedlog za ovrhu radi diobe nekretnina njihovom prodajom (čl. 248. OZ)

7. PRIJEDLOZI, TUŽBE I PRIJAVE U STEČAJNOM POSTUPKU
Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka (čl. 39. SZ)
Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnog postupka (čl. 39. SZ)
Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka sa zahtjevom za određivanje mjera osiguranja (čl. 39. i 44. SZ)
Tužba stečajnog upravitelja radi pobijanja pravne radnje stečajnog dužnika (čl. 129. i 141. SZ)
Prijava tražbine u stečajnom postupku (čl. 173. st. 1. i 2. SZ)
Prijava tražbine (čl. 173 st. 1. i 2. SZ)
Prijava tražbine o kojoj se vodi parnica (čl. 173. st. 3. SZ)
Prijava razlučnog prava (čl. 173. SZ)
Tužba radi utvrđivanja osporene tražbine (čl. 178. SZ)

8. TUŽBE IZ TRGOVAČKOG PRAVA
Tužba radi naplate dividende s prijedlogom za određivanje privremene mjere
Tužba radi utvrđivanja ništavosti odluke glavne skupštine
Tužba radi utvrđivanja ništavosti i brisanja upisa u sudski registar
Tužba za imenovanje člana uprave putem suda u dioničkom društvu (čl. 245. ZTD)
Tužba za opoziv člana nadzornog odbora u dioničkom društvu (čl. 259. ZTD)
Opovrgavajuća tužba u dioničkom društvu
Tužba za utvrđivanje ništavosti zaključka - Odluka skupštine dioničkog društva
Tužba za naknadnu uplatu u društvo s ograničenom odgovornošću
Pobijanje zaključaka partnera društva s ograničenom odgovornošću o diobi dobitka (čl. 406. ZTD)
Tužba za pravo informiranja i uvida u dokumentaciju društva s ograničenom odgovornošću
Tužba za prestanak društva s ograničenom odgovornošću (čl. 466. ZTD)
Tužba za isključenje partnera iz društva s ograničenom odgovornošću (čl. 420. i 421. ZTD)
Tužba partnera protiv ništavosti odluke društva
Tužba partnera na uvid u dokumentaciju društva
Tužba za izradu završnog računa i isplatu dobiti
Tužba protiv poslovođe - direktora zbog prekoračenja ovlasti
Tužba protiv partnera za ispunjenje njegovog dijela
Tužba protiv partnera i poslovođe pri utvrđivanju društva s ograničenom odgovornošću
Tužba radi utvrđivanja ništavosti odluke glavne skupštine

9. PATENTI, ŽIGOVI, INDUSTRIJSKA OBLIČJA, OZNAKE PORIJEKLA ROBE, AUTORSKA PRAVA
Tužba zbog povrede patenta
Tužba zbog povrede žiga
Tužba zbog povrede prava industrijskog obličja
Tužba zbog povrede autorskog prava

10. MJENICA I ČEK - PRISILNA NAPLATA
Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (čl. 28. st.1., 35., 37., 180., 208. OZ)
Tužba za izdavanje platnog naloga

11. TUŽBE I PRIJEDLOZI IZ OSTALIH PRAVNIH PODRUČJA
Prijedlog najmoprimca da sud utvrdi visinu najamnine (čl. 10. i čl. 11. st. 2. Zakona o najmu stanova)
Tužba zaštićenog najmoprimca radi poništenja Ugovora o prodaji stana (čl. 45. Zakona o najmu stanova)
Tužba radi iseljenja najmoprimca (čl. 22. st. 4. Zakona o najmu stanova)
Tužba radi ispražnjenja poslovnog prostora (čl. 33. Zakona o zakupu poslovnog prostora)
Tužba protiv odluke o izvlaštenju (čl. 42a. do čl. 42g. Zakona o izvlaštenju)
Prigovor protiv rješenja o odbačaju tužbe u postupku izvlaštenja (čl. 42c. st. 3. Zakona o izvlaštenju)

Kratice i popis zakona


This product was added to our catalog on Thursday 29 June, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Odštetno pravo, II. izdanje
Odštetno pravo, II. izdanje
Kako kupovati i prodavati nekretnine
Kako kupovati i prodavati nekretnine
Komentar Zakona o žigu
Komentar Zakona o žigu
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Primjeri tužbi i drugih podnesaka (CD)
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443