Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Accounting » Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja IV. izdanje My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (50)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (434)
  Accounting (74)
  Management (166)
  Ostala izdanja (60)
  Sales & Marketing (58)
  Taxes (23)
  Finance (53)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (415)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Priručnik za planiranje 2017. - 2019.
Priručnik za planiranje 2017. - 2019.
150,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja IV. izdanje 0,00knAuthor: Jurić, Đurđica (urednik)

Publisher: RRIF Plus d.o.o.
ISBN: 9536121905

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 1012
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI

RASPRODANO

O knjizi:

Ovaj priručnik namjenjen je:
Trgovcima
Ugostiteljima
Pekarima
Građevinarima
Ovlaštenim mjenjačima
Stomatolozima
Odvjetnicima

SADRŽAJ
1. KOME JE NAMIJENJEN OVAJ PRIRUČNIK

2. OSNIVANJE I PRESTANAK OBRTA - STATUSNO-PRAVNI ASPEKTI
OBRT - OBRTNIK - OBRTNIK KAO TRGOVAC POJEDINAC
TKO MOŽE REGISTRIRATI OBRT - UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA
VRSTE OBRTA
SLOBODNI OBRTI
VEZANI OBRTI
POVLAŠTENI OBRTI
POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA
TRGOVINA
Obavljanje trgovine na malo u obrtu
UGOSTITELJSTVO U OBRTU
OBRTI KOJI SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA
OTVARANJE OBRTA - IZDAVANJE OBRTNICE
POSLOVANJE OBRTA
OBAVIJANJE OBRTA U IZDVOJENOM POGONU
OBAVLJANJE OBRTA PREKO POSLOVOĐE
PRIVREMENA OBUSTAVA OBAVLJANJA OBRTA - DJELATNOSTI
OBAVIJANJE OBRTA OD STRANE UMIROVLJENIKA I ISPLATA MIROVINE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM OSIGURANJU
ZAJEDNIČKO OBAVIJANJE OBRTA
UGOVOR O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU OBRTA - OGLEDNI PRIMJERAK
UPIS U OBRTNI REGISTAR - NAČIN UPISA I VOĐENJA REGISTRA
UPIS U OBRTNI REGISTAR - TROŠKOVI
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA
PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA
POMOĆNIČKI ISPIT
ISPIT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
MAJSTORSKI ISPIT

3. SLOBODNA ZANIMANJA - ZAKONSKA I PODZAKONSKA REGULATIVA
SAMOSTALNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA
PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA VSS
PRIVATNA PRAKSA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SA VŠS I SSS
ZDRAVSTVENI DJELATNICI - LEX SPECIALIS
SAMOSTALNO OBAVLJANJE SOCIJALNE SKRBI KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI
KOME SE PODNOSI ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE POSLOVA SOCIJALNE SKRBI
TKO MOŽE OBAVLJATI STRUČNE POSLOVE U SAVJETOVALIŠTU
OSTVARIVANJE PRIHODA SAMOSTALNIM OBAVIJANJEM SOCIJALNE SKRBI
SAMOSTALNA DJELATNOST VETERINARA - PRIVATNA PRAKSA
OPĆI UVJETI I ODOBRENJE ZA RAD
KOJI SE POSLOVI IZ VETERINARSKE DJELATNOSTI MOGU, A KOJI NE MOGU OBAVLJATI U PRIVATNOJ PRAKSI
DUŽNOSTI DIPLOMIRANOG VETERINARA U OBAVLJANJA PRIVATNE PRAKSE
ODVJETNIČKA DJELATNOST
STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE ODVJETNIŠTVA
UVJETI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIKA
ODVJETNIČKI UREDI I PISARNICE
NAGRADA I NAKNADA TROŠKOVA
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
JAVNOBILJEŽNIČKA DJELATNOST
POSTUPAK IMENOVANJA JAVNIH BILJEŽNIKA
TKO MOŽE BITI IMENOVAN ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
ODREĐENOST BROJA JAVNOBILJEŽNIČKIH MJESTA
POREZNI SAVJETNICI
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANE POREZNOG SAVJETNIŠTVA
PRAVA I OBVEZE POREZNIH SAVJETNIKA
USTROJSTVO POREZNIH SAVJETNIKA
SAMOSTALNI UMJETNICI
PODRUČJA UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA
PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA
SAMOSTALNI TURISTIČKI DJELATNICI - GRAĐANI
ŠTO SE SMATRA TURISTIČKOM DJELATNOŠĆU I TKO JE MOŽE OBAVLJATI
Turistički vodič
Turistički pratitelj
Turistički animator
Turistički zastupnik
Turističke usluge u nautičkom turizmu
Turističke usluge u seljačkom turizmu
Ostale turističke usluge
UGOSTITELJSKE USLUGE KOJE MOGU PRUŽATI GRAĐANI
UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU (čl. 36. do 44. Zakona)
UGOSTITELJSKE USLUGE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU (čl. 46. Zakona)
UGOSTITELJSKE USLUGE NA PLOVNOM OBJEKTU (čl. 47. Zakona)

4. RADNI ODNOSI KOD OBRTNIKA S OGLEDNIM PRIMJERIMA NAJČEŠĆIH AKATA
RADNOPRAVNI POLOŽAJ OBRTNIKA
RAD ČLANOVA UŽE OBITELJI OBRTNIKA U OBRTU
RADNICI U OBRTU
MATIČNA EVIDENCIJA RADNIKA U OBRTU
PRAVA OBRTNIKA - ŽENA PO OSNOVI MAJČINSTVA
RAD NAUČNIKA U OBRTU
NOVI OBLICI RADA U OBRTU
RAD KOD KUĆE ILI NA DRUGOM IZDVOJENOM MJESTU RADA
RAD RADNIKA IZ AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
DOPUŠTENI NESAMOSTALNI RAD U OBRTU BEZ SKLAPANJA UGOVORA O RADU
OGLEDNI PRIMJERI NAJČEŠĆIH AKATA OBRTNIKA IZ RADNIH ODNOSA
OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O RADU SKLOPLJENOG NA NEODREĐENO VRIJEME
OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O RADU SKLOPLJENOG NA ODREĐENO VRIJEME
OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O RADU POSLOVOĐE/POSLOVOĐE IZDVOJENOG POGONA/STRUČNOG POSLOVOĐE
OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O NAUKOVANJU
OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O TRAJANJU I RASPOREDU GODIŠNJEG ODMORA
OGLEDNI PRIMJER POTVRDE O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA
OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O PREKOVREMENOM RADU
OGLEDNI PRIMJER OBAVIJESTI O PRERASPODJELI RADNOGA VREMENA
OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O POSLOVNO UVJETOVANOM OTKAZU OBRTNIKA KOJI ZAPOŠLJAVA 20 ILI MANJE OD 20 RADNIKA
OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O OSOBNO UVJETOVANOM OTKAZU OBRTNIKA KOJI ZAPOŠLJAVA 20 ILI MANJE OD 20 RADNIKA
OGLEDNI PRIMJER UPOZORENJA NA OBVEZE IZ RADNOG
ODNOSA U SVEZI S MOGUĆNOŠĆU OTKAZA UGOVORA O RADU
OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU UVJETOVANOM SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA
OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O IZVANREDNOM OTKAZU UGOVORA O RADU
OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU S PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA
OGLEDNI PRIMJER ODLUKE O PRESTANKU UGOVORA O RADU
OGLEDNI PRIMJER SPORAZUMA O PRESTANKU UGOVORA O RADU

5. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA U SUSTAVU PDV-a
FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA - OBVEZNICI PDV-a
KRITERIJ ULASKA U SUSTAV PDV-a
Mogu li se poduzetnici prijavljivati u sustav PDV-a tijekom poslovne godine?
Kriterij ulaska u sustav PDV-a za "dohodaše" koji su poslovali dio godine
Tko se ne smatra poduzetnikom te se ne treba prijaviti u sustav PDV-a?
OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KAO KRITERIJ UTVRĐIVANJA "MJESEČNIH" ILI "TROMJESEČNIH" OBVEZNIKA PDV-a
MOGUĆNOST IZLASKA FIZIČKIH OSOBA IZ REGISTRA OBVEZNIKA PDV-a
Obvezne radnje koje treba provesti pri izlasku iz sustava PDV-a
Za koja dobra treba provesti ispravak pretporeza?
PREDMET OPOREZIVANJA I NASTANAK POREZNE OBVEZE
OPOREZIVANJE DOBARA I USLUGA U TUZEMSTVU
Isporuke svih vrsta dobara i usluga
Vlastita potrošnja
Isporuke dobara i usluga članovima uže obitelji obrtnika, zaposlenicima i drugima bez naknade ili uz osobni popust
Uvoz dobara u tuzemstvo
OPOREZIVANJE "INOZEMNIH USLUGA"
Opće - temeljno načelo određivanja mjesta oporezivanja usluga
Iznimke od općeg načela određivanja mjesta oporezivanja usluga
Usluge u svezi s nekretninama
Usluge prijevoza
Usluge oporezive prema mjestu njihova stvarnog obavljanja
Usluge posredovanja
Usluge oporezive prema mjestu primatelja
Porezno i knjigovodstveno evidentiranje "inozemnih usluga"
Postupanje kod "izvoznih" usluga
Postupanje kod "uvoznih" usluga
Primjena kriterija - načela mjesta oporezivanja u prometu između dva domaća poduzetnika
POREZNA OSNOVICA
STAVKE KOJE UVEĆAVAJU POREZNU OSNOVICU IAKO SE ISKAZUJU ZASEBNO NA RAČUNU
STAVKE KOJE SE NE URAČUNAVAJU U POREZNU OSNOVICU - PROLAZNE STAVKE
UTJECAJ POPUSTA NA POREZNU OSNOVICU
Redoviti popusti
Naknadni popusti
POREZNA OSNOVICA PRI UVOZU DOBARA I OPLEMENJENIH I DORAĐENIH DOBARA U INOZEMSTVU
POREZNA OSNOVICA U PROMETU NEKRETNINA
POREZNA OSNOVICA U PROMETU RABLJENIH AUTOMOBILA
STOPE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
OPOREZIVANJE DOBARA I USLUGA PO STOPI OD 0%
OPOREZIVANJE DOBARA I USLUGA PO STOPI OD 10%
OPOREZIVANJE DOBARA I USLUGA PO STOPI OD 22%
POREZNA OSLOBOĐENJA
POREZNA OSLOBOĐENJA U TUZEMSTVU
POREZNA OSLOBOĐENJA PRI UVOZU
POREZNA OSLOBOĐENJA PRI IZVOZU
Uvjeti za ostvarivanje poreznog oslobođenja isporuka obavljenih diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju
Prodaja dobara, i usluga međunarodnim organizacijama u Hrvatskoj
Oporezivanje dobara i usluga koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije i uvoz doniranih dobara
Nabava dobara i usluga u tuzemstvu koja se plaćaju iz inozemne novčane donacije
Uvoz doniranih dobara i uvoz dobara koja se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije
RAČUNI FIZIČKIH OSOBA KOJE SU U SUSTAVU PDV-a
R-2 RAČUNI
RAČUNI ZA GOTOVINSKI PROMET
RAČUNI ZA PREDUJMOVE
RAČUNI ZA VLASTITU POTROŠNJU
RAČUNI ZA ISPORUKE OSLOBOĐENE POREZA
RAČUNI FIZIČKIH OSOBA KOJI NISU OBVEZNICI PDV-a
UVJETI ZA PRIZNAVANJE PRETPOREZA KOD OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA
USTROJ POREZNIH EVIDENCIJA ZA UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE FIZIČKIH OSOBA
UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE NA OBRASCU PDV TEMELJEM PODATAKA IZ POREZNIH EVIDENCIJA
PRIMJER EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA U KNJIGAMA I-RA i U-RA
UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE / VIŠE PLAĆENOG PDV-a NA OBRASCU PDV
IZRADA KONAČNOG OBRAČUNA PDV-a NA OBRASCU PDV-K
TKO SVE MOŽE BITI OBVEZNIK SASTAVLJANJA KONAČNOG OBRAČUNA
KOJI RAČUNI ULAZE U KONAČNI OBRAČUN
ROK, MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA KONAČNOG OBRAČUNA
IZRADA KONAČNOG OBRAČUNA PDV-a ZA FIZIČKE OSOBE - "DOHODAŠE"
Sadržaj obrasca PDV-K i način evidentiranja ostvarenog prometa koji ulazi u konačni obračun
Shema povezanosti Obrasca PDV-K s knjigama I-RA i U-RA i zaključivanje poreznih evidencija
Utvrđivanje konačne obveze na Obrascu PDV-K
POVRAT PDV-a INOZEMNIM GRAĐANIMA
UVJETI I NAČIN OSTVARENJA PRAVA NA POVRAT PDV-a STRANIM DRŽAVLJANIMA U OKVIRU OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA
Tko se smatra stranim državljanom
Uvjeti kojima se stječe pravo na povrat PDV-a
OBVEZE PRODAVATELJA U REALIZACIJI POVRATA PDV-a INOZEMNIM GRAĐANIMA
Koje obrasce treba koristiti u postupku povrata PDV-a strancu
Evidentiranje povrata PDV-a u poslovnim knjigama i poreznim evidencijama prodavatelja
MOŽE LI SE VRATITI ZARAČUNANI PDV NA UGRAĐENE REZERVNE DIJELOVE PRI SERVISIRANJU
POVRAT PDV-a STRANOM DRŽAVLJANINU PREKO POSREDNIKA

6. OBRTNICI - OBVEZNICI PLAĆANJA POSEBNIH POREZA
ZAKONSKI OKVIR KOJIM SE UREĐUJE OPOREZIVANJE POSEBNIM POREZIMA
TKO SU OBVEZNICI OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POSEBNOG POREZA
OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA KOD UVOZNIKA
OBRAČUN POSEBNOG POREZA I PDV-a PRI UVOZU DOBARA -VELEPRODAJNA KALKULACIJA
POSEBNOSTI PRODAJE PROIZVODA KOJI SE OPOREZUJU POSEBNIM POREZIMA U DALJNJEM PROMETU U TUZEMSTVU
Daljnja prodaja uvezenih naftnih derivata u tuzemstvu
Daljnja prodaja uvezenih osobnih automobila, motocikala u tuzemstvu
Daljnja prodaja uvezenih "luksuznih" proizvoda u tuzemstvu
TKO JE OBVEZNIK PLAĆANJA POSEBNOG POREZA I PDV-a PRI UVOZU OBAVLJENOM U SVOJE IME, A ZA RAČUN DRUGE PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE?
POSEBNOSTI OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POSEBNOG POREZA KOD PROIZVOĐAČA
NASTANAK POREZNE OBVEZE TE OBRAČUN I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA
KALKULACIJA I OBRAČUN POSEBNOG POREZA I PDV-a KOD PROIZVOĐAČA
POREZNI POLOŽAJ PRI IZVOZU PROIZVODA NA KOJE JE PLAĆEN POSEBNI POREZ
VISINA POSEBNIH POREZA I NAČIN OBRAČUNAVANJA PREMA VRSTAMA OPOREZIVIH DOBARA
NAFTNI DERIVATI
DUHANSKI PROIZVODI
PIVO
BEZALKOHOLNA PIĆA
ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA
OSOBNI AUTOMOBILI, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVI
KAVA
LUKSUZNI PROIZVODI
IZVJEŠĆIVANJE O PLAĆENOM POSEBNOM POREZU I UPLATNI RAČUNI

7. POSLOVNE KNJIGE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA
KOJE POSLOVNE KNJIGE TREBAJU VODITI OBRTNICI, SLOBODNA ZANIMANJA I OSTALE SAMOSTALNE DJELATNOSTI S MOTRIŠTA PROPISA O DOHOTKU
OBVEZNICI VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA PREMA ZAKONU O POREZU NA DOHODAK
POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE PREMA PROPISIMA O POREZU NA DOHODAK
Knjiga primitaka i izdataka - Obrazac KPI
Popis dugotrajne imovine - Obrazac Dl
Evidencija o tražbinama i obvezama - Obrazac TO
Knjiga prometa - Obrazac KPR
Iz čega proizlazi obveza vođenja evidencija o nabavi i utrošku materijala.
POSLOVNE KNJIGE SAMOSTALNIH DJELATNOSTI PREMA PROPISIMA O PDV-u
POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE PREMA PROPISIMA O TRGOVINI
KOJE EVIDENCIJE ČINE POPIS ROBE I KAKO GA TREBA VODITI
POSLOVNE KNJIGE OBRTNIKA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBITAK
ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I EVIDENCIJA KOJE VODE SAMOSTALNE DJELATNOSTI
KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

8. PLATNI PROMET U ZEMLJI
RAČUNI ZA OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA
OTVARANJE RAČUNA
Dokumentacija
Vrsta računa
Status računa
Registar računa
Zaključivanje ugovora s bankom o otvaranju i vođenju računa
BLOKADA RAČUNA
ZATVARANJE RAČUNA
NAČINI I OBLICI PLAĆANJA
BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE
GOTOVINSKO PLAĆANJE
Što se može plaćati u gotovini
OBRAČUNSKO PLAĆANJE
Prijeboj (kompenzacija) međusobnih potraživanja
Cesija
Asignacija

9. POSLOVNI PRIMITCI I IZDATCI
POSLOVNI PRIMITCI
PRIMITCI OD KAMATA
IZUZIMANJE DOBARA
PRIMJENA NAČELA BLAGAJNE KOD PRIMITAKA
ŠTO SE NE SMATRA POSLOVNIM PRIMITCIMA
PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA U KNJIZI PRIMITAKA I IZDATAKA
POSLOVNI IZDATCI
PRIMJENA NAČELA BLAGAJNE KOD IZDATAKA
IZDATCI ZA NABAVU KRATKOTRAJNE IMOVINE I USLUGA
IZDATCI U SVEZI SA ZAPOSLENICIMA I VLASNIKOM OBRTA
IZDATCI U SVEZI S DUGOTRAJNOM IMOVINOM
IZDATCI U SVEZI S OSOBNIM I TERETNIM VOZILIMA
Izdatci u svezi s osobnim automobilima za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenika
Osobni automobili koji se nalaze u Popisu dugotrajne imovine
Osobni automobili u operativnom lizingu ili najmu
Rent a car
Uporaba privatnog automobila u poslovne svrhe
Izdatci u svezi s vozilima za obavljanje djelatnosti
KAMATE KAO POSLOVNI IZDATAK
ULAGANJA KRATKOTRAJNE IMOVINE
IZDATCI ZA REPREZENTACIJU
ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
Zakonska obveza
Za koje djelatnosti treba plaćati turističku članarinu
Osnovica na koju se obračunava i plaća turistička članarina
Turistički razredi i stopa po kojoj se plaća turistička članarina
Razvrstavanje mjesta u turističke razrede
Stope po kojima se obračunava članarina turističkim zajednicama
Način plaćanja članarine turističkim zajednicama
Primjeri obračuna turističke članarine i iskazivanja podataka na Obrascu TZ
SPOMENIČKA RENTA
OSTALI POSLOVNI IZDATCI
ŠTO SE NE SMATRA POSLOVNIM IZDATCIMA
POREZNO NEPRIZNATI IZDATCI .
PREGLED POSLOVNIH IZDATAKA U KNJIZI PRIMITAKA I IZDATAKA

10. OBRTNICI I SAMOSTALNA ZANIMANJA TE DRUGE OBRTU SLIČNE DJELATNOSTI U SUSTAVU MIROVINSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
SOCIJALNO OSIGURANJE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA
USPOSTAVLJANJE STATUSA OSIGURANIKA
Prijava na mirovinsko osiguranje
Prijava na zdravstveno osiguranje
DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA
MOGUĆNOST IZBORA VIŠE OSNOVICE ZA DOPRINOSE
NADOKNADE ZA BOLOVANJE U OBRTNIČKIM DJELATNOSTIMA
NADOKNADE ZA VRIJEME PORODNOG DOPUSTA
MIROVANJE OBVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA VRIJEME TRAJANJA BOLOVANJA ILI PORODNOG DOPUSTA
PLAĆE U OBRTNIČKIM DJELATNOSTIMA
ODREĐIVANJE VISINE PLAĆE
DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE
POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODAK
OBRAČUN PLAĆE
PLAĆANJE PRIREZA
PRIMJERI OBRAČUNA PLAĆA
EVIDENCIJE O PLAĆAMA
IZVIJEŠĆA O PLAĆAMA, PLAĆENOM POREZU NA DOHODAK I PRIREZU KOJA SE DOSTAVLJAJU POREZNOJ UPRAVI I REGOSU
PREMIJE OSIGURANJA KAO PLAĆE
PRIMITCI U NARAVI
Obračunavanje poreza na dohodak na primitak u naravi ostvaren po osnovi uporabe prijevoznih sredstava za privatne potrebe radnicima
Utvrđivanje primitka u naravi prilikom korištenja službenog automobila za privatne potrebe u visini 1% od nabavne vrijednosti
Utvrđivanje primitaka u naravi po osnovi stvarnog korištenja vozila za privatne potrebe
Utvrđivanje primitaka u naravi po osnovi nezaračunatih kamata na pozajmice radnicima
VOLONTERSKI RAD
Prijava volontera na obvezna osiguranja
Plaćanje doprinosa za volontere
NAKNADE ZA BOLOVANJE RADNIKA ZAPOSLENIH KOD OBRTNIKA I OBRTU SLIČNIM DJELATNOSTIMA
U KOJIM SLUČAJEVIMA OSIGURANICI OSTVARUJU PRAVO NA NADOKNADU PLAĆE I KOJA SU PRAVA U POJEDINIM SLUČAJEVIMA
Prava osiguranika u vezi s nadoknadom kad je spriječen za rad zbog bolesti, te ako je smješten u bolnici zbog bolesti ili pretraga što ih se ne može baviti za radnog vremena
Nadoknada u prvih 42 dana bolovanja odnosno prvih 7 dana za invalida rada
Nadoknada za bolovanje od četrdesettrećeg dana ili za invalida rada od osmog da na bolovanja
Naknade za bolovanje zbog ozljeda na radu i profesionalne bolesti
Nadoknada za bolovanje kad je osiguranik na bolovanju jer je izoliran kao kliconoša
Nadoknada za bolovanje radi njege supružnika ili djeteta te kad je osiguranik određen za pratitelja bolesnika
Nadoknada za bolovanje zbog bolesti i komplikacija u trudnoći
Pravo na porodni dopust i utvrđivanje nadoknade
PRAVO RADNIKA NA BENEFICIRANI STAŽ
Temeljne odredbe
Obračunavanje i plaćanje doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem
NAKNADE, POTPORE, NAGRADE, TERENSKI DODATAK, NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT I OSTALI PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK
OBRAČUN DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Troškovi smještaja odnosno noćenja na službenom putu
Troškovi prijevoza na službenom putu
Primjeri obračunavanja dnevnica i ostalih troškova službenog putovanja
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo
Izdatci za prijevoz
Ostali izdatci
Obračunavanje troškova nastalih na službenom putovanju
Primjer obračunavanja službenog puta u inozemstvo
Doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
Terenski dodatak
Naknade za odvojeni život
Otpremnine

11. OPOREZIVANJE VLASTITE POTROŠNJE KOD OBRTNIKA I OSTALIH OSOBA KOJE OSTVARUJU DOHODAK
SAMOSTALNOM DJELATNOŠĆU
ŠTO SE SMATRA VLASTITOM POTROŠNJOM
KAKO SE UTVRĐUJE VRIJEDNOST VLASTITE POTROŠNJE KAO NEPRIZNATOG IZDATKA ODNOSNO OSNOVICA NA KOJU SE OBRAČUNAVA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
PRIMJERI OBRAČUNAVANJA POREZA NA DOHODAK I POREZA NA DODANU VRIJEDNOST KOD VLASTITE POTROŠNJE
UTVRĐIVANJE VLASTITE POTROŠNJE PO OSNOVI REPREZENTACIJE
UTVRĐIVANJE VLASTITE POTROŠNJE PO OSNOVI UPORABE OSOBNOG AUTOMOBILA KOJI SE NALAZI U POPISU DUGOTRAJNE IMOVINE
DAVANJE DOBARA I USLUGA ZAPOSLENICIMA BEZ NAKNADE
DAVANJE ZAPOSLENICIMA POKLONA ČIJA VRIJEDNOST NE PRELAZI SVOTU DO KOJE SE NE OPOREZUJE POREZOM NA DOHODAK
Izuzimanje dara iz vlastite prodavaonice
Izuzimanja gotovih proizvoda vlastite proizvodnje sa zaliha gotovih proizvoda
IZUZIMANJE DOBARA ZA OSOBNU POTROŠNJU SAMOG OBRTNIKA

12. DUGOTRAJNA IMOVINA
NAČINI PRIBAVLJANJA DUGOTRAJNE IMOVINE
KUPNJA OPREME
KUPNJA DUGOTRAJNE IMOVINE NA KREDIT
FINANCIJSKI LIZING
Primjer knjiženja financijskog lizinga opreme
Nabava osobnog automobila na financijski lizing
KUPNJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA ZA POSLOVNE SVRHE
KUPNJA ZEMLJIŠTA
IZGRADNJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA
Izgradnja građevinskog objekta u vlastitoj režiji
Izgradnja građevinskog objekta povjerena "izvođaču"
ULAGANJE DUGOTRAJNE IMOVINE
AMORTIZACIJA
OTUĐENJE DUGOTRAJNE IMOVINE
DUGOTRAJNA IMOVINA U NAJMU
POSLOVNI (OPERATIVNI) LIZING
Primjeri knjiženja opreme uzete u operativni lizing
Osobni automobili u operativnom lizingu
NAJAM POSLOVNOG PROSTORA

13. VANJSKOTRGOVAČKO POSLOVANJE
VANJSKA TRGOVINA
OPĆE ODREDBE
TRGOVINA S INOZEMSTVOM
IZVOZ I UVOZ
IZVOZNO - UVOZNO CARINJENJE
UVJETI KOJE MORA ROBA ISPUNJAVATI PRI UVOZU/IZVOZU
Jamstva, servisi i tehničke upute
Zdravstvena, veterinarska, fitopatološka ispravnost
Zdravstvena ispravnost
Veterinarska ispravnost
Fitopatološka ispravnost
ISPRAVE KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU I UVOZU
IZVOZ I UVOZ BEZ NAPLATE I PLAĆANJA PROTUVRIJEDNOSTI
PRIVREMENI UVOZ I IZVOZ
POSEBNI OBLICI TRGOVINE S INOZEMSTVOM
POSLOVI POSREDOVANJA
MALOGRANIČNI IZVOZ I UVOZ I SUSJEDNI PREKOMORSKI PROMET
PRODAJA ROBE S KONSIGNACIJSKIH SKLADIŠTA
ZAŠTITNE MJERE PRI UVOZU I IZVOZU
KONTINGENTI
ANTIDAMPING MJERE
MJERE PROTIV SUBVENCIONIRANOGA UVOZA
OBAVLJANJE GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U INOZEMSTVU
CARINA KAO DIO CARINSKOG SUSTAVA
UVOD
CARINA
OBAVIJEST O PRIMJENI CARINSKIH PROPISA
NADZOR I PROVJERA
OBRAČUN UVOZNIH I IZVOZNIH DAVANJA
CARINSKA TARIFA I RAZVRSTAVANJE ROBE U CARINSKU TARIFU
PODRIJETLO ROBE
CARINSKA VRIJEDNOST ROBE
Stavke što uvećavaju transakcijsku vrijednost robe
Stavke umanjenja transakcijske vrijednosti robe
POSTUPAK S ROBOM PRI ULASKU U CARINSKO PODRUČJE RH
ULAZAK ROBE U CARINSKO PODRUČJE RH
PODNOŠENJE ROBE I SKRAĆENA DEKLARACIJA
ODREĐIVANJE CARINSKI DOPUŠTENOG POSTUPANJA ILI UPORABE
STAVLJANJE ROBE U CARINSKI POSTUPAK
PUŠTANJE ROBE U SLOBODAN PROMET
POSTUPCI S ODGODOM I CARINSKI POSTUPCI S GOSPODARSKIM UČINKOM
POSTUPAK PROVOZA
POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENJA
VANJSKA PROIZVODNJA
POSTUPAK IZVOZA
OVLAŠTENI PRIMATELJ I POŠILJATELJ
POVLAŠTENI POSTUPCI
POVRAT ROBE
CARINSKI DUG I OBRAČUN CARINE
NASTANAK CARINSKOG DUGA
NAPLATA CARINSKOG DUGA
OTPIS CARINSKOG DUGA
POVRATI I OTPUST DUGA
UTJECAJ CARINSKOG DUGA NA POSLOVANJE
IZVOZ/UVOZ ROBE S DVOJNOM NAMJENOM
KREDITNI POSLOVI S INOZEMSTVOM
IZVJEŠĆIVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA S INOZEMSTVOM - PRIJAVA, PROMJENE, OTPLATE/NAPLATE
O KOJIM KREDITNIM POSLOVIMA SE IZVIJEŠTA HNB?
KAKO SE IZVIJEŠTA HNB?
VOĐENJE NADZORNE KNJIGE O KREDITNIM POSLOVIMA S INOZEMSTVOM
DEVIZNO POSLOVANJE OBRTNIKA I DRUGIH FIZIČKIH OSOBA KOJE SAMOSTALNIM RADOM OBAVLJAJU DJELATNOST ZA KOJU SU REGISTRIRANE (poduzetnika pojedinaca)
ŠTO JE DEVIZNO POSLOVANJE?
KAPITALNI POSLOVI I TEKUĆE POSLOVANJE
VALUTE U KOJIMA SE MOŽE OBAVLJATI POSLOVANJE
TKO SU REZIDENTI?
JESU LI OBRTNICI KOJI IMAJU SJEDIŠTE U RH REZIDENTI?
ŠTO SU STRANA SREDSTVA PLAĆANJA?
KAPITALNI POSLOVI
DEPOZITNI POSLOVI - DEVIZNI RAČUN U INOZEMSTVU
Devizni računi u bankama u RH - nisu računi iz kapitalnih poslova
IZRAVNA ULAGANJA
ULAGANJA U NEKRETNINE
JEDNOSTRANI PRIJENOSI IMOVINE
Osobni prijenosi
Fizički prijenosi
PLAĆANJE I NAPLATA IZMEĐU REZIDENATA TE IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENATA U RH
PLAĆANJE I NAPLATA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA
PLAĆANJE I NAPLATA U DEVIZAMA
CESIJE, ASIGNACIJE I PREUZIMANJE DUGA TE OSTALI NAČINI MEĐUSOBNIH NAMIRA OBVEZA/POTRAŽIVANJA
PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
PLAĆANJA, NAPLATE I PRIJENOSI
PLATNI PROMET S INOZEMSTVOM
Obrasci platnog prometa s inozemstvom
Naplate iz inozemstva
Nalog 10
Plaćanje u inozemstvo
Nalog 14
Kako su se primijenili nalozi 10 i 14, prema novoj uputi za platni promet
Promjene na zajedničkim poljima
Promjena na obrascima
SLOVNE KRATICE I BROJČANE OZNAKE ZA DRŽAVE I ZEMLJE I NOVČANE JEDINICE U PLATNOM PROMETU S INOZEMSTVOM
ŠIFRE OSNOVA NAPLATE I PLAĆANJA U PLATNOM PROMETU S INOZEMSTVOM
PLAĆANJE I NAPLATA U STRANOJ GOTOVINI I KUNAMA
TKO JE REZIDENT, A TKO SU NEREZIDENTI, za potrebe plaćanja/naplate stranom gotovinom i gotovinom u kunama
Strana gotovina
Promet strane gotovine bez odobrenja HNB
Promet strane gotovine uz odobrenje HNB
Polaganje gotovine
Podizanje gotovine
Devizna blagajna
Za službena putovanja
Za vraćanje ostatka novca kupcu
Gotovina u kunama
OPREZ - SIMULIRANI UGOVORI
TEČAJ STRANE VALUTE - TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE TEČAJA
SREDNJI TEČAJ HNB
TEČAJNA RAZLIKA I RAZLIKA TEČAJEVA
VALUTNA KLAUZULA
PDV I TEČAJNA RAZLIKA TE PDV I VALUTNA KLAUZULA
POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠĆIVANJE
NADZORNA KNJIGA
Obveznici vođenja nadzorne knjige
Što se iskazuje u nadzornim knjigama
Obvezni sadržaj
Kako treba izgledati nadzorna knjiga
Vrste tekućih/kapitalnih poslova što imaju dodatne obveze sadržaje svojih nadzornih knjiga
Neobvezni sadržaj nadzorne knjige
Vrste nadzornih knjiga
O nekim vrstama vanjskotrgovačkog poslovanja
Nadzorna knjiga izvozno - uvoznih poslova i izvozno-uvozni poslovi bez prelaska carinske crte
Nadzorna knjiga izvoza i uvoza bez naplate i plaćanja protuvrijednost
Nadzorne knjige poslova posredovanja u trgovini s inozemstvom
Nadzorne knjige prodaja strane robe s posebnih skladišta
Nadzorne knjige - slobodne zone
Vođenje nadzorne knjige
Oblik
Rok za unos podataka
Ovjera
Rok prezentiranja deviznoj kontroli
Rok čuvanja
Dodatni obvezni sadržaj posebnih tekućih/kapitalnih poslova
Tekuće poslovanje
Kapitalni poslovi
IZVJEŠĆIVANJE
Prijava inicijalnog inozemnog ulaganja i godišnja prijava inozemnih ulaganja
Mjesečno izvješće o ulaganjima rezidenta u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti
Mjesečno izvješće o stanju i promjenama računa u inozemstvu
Izvješćivanje o kreditnim poslovima s inozemstvom
PROVEDBENI PROPISI ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU
ISKAZIVANJE VANJSKOTRGOVAČKIH POSLOVA U POSLOVNIM KNJIGAMA OBRTNIKA
EVIDENCIJA OBVEZA I POTRAŽIVANJA
OBRAZAC KPI
PRIMJERI IZ PRAKSE
POTRAŽIVANJE ZA IZVOZ
OBVEZA ZA UVOZ
KRATICE I PROPISI
KRATICE
PROPISI

14. POSEBNOSTI POSLOVANJA I PRAKTIČNI PRIMJERI KNJIŽENJA
TRGOVINA NA VELIKO I MALO
TRGOVINA NA VELIKO
NABAVA TRGOVAČKE ROBE
PRODAJA ROBE NAVELIKO
POSTUPANJE TRGOVACA - UVOZNIKA S AMBALAŽOM
PREDUJMOVI ZA ROBU
POPUSTI U TRGOVINI NAVELIKO
IZUZIMANJA ROBE IZ VELEPRODAJNOG SKLADIŠTA
PRIMJER BILJEŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA U TRGOVINI NAVELIKO
TRGOVINA NA MALO
KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE
PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA
KALKULACIJA MALOPRODAJNE CIJENE
PRIMJER NABAVE I PRODAJE PIĆA I NAPITAKA S UKLJUČENOM POVRATNOM NAKNADOM ZA AMBALAŽU
PRODAJA ROBE IZ PRODAVAONICE I OBRAČUN PDV-a
Popust za gotovinsko plaćanje
Obavijest o maržama
Prodaja robe na potrošački kredit
MANJAK TRGOVAČKE ROBE
PRIMJER KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA U SVEZI S MALOPRODAJOM
UGOSTITELJI I HOTELIJERI
PRISTUPNA RAZMATRANJA
ZAKONSKI OKVIR - PRIJAVA OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE I HOTELUERSKE DJELATNOSTI
TKO MOŽE REGISTRIRATI UGOSTITELJSKI OBRT
NEKI UVJETI ODREĐENI SPECIFIČNIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI
POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE UGOSTITELJA OBRTNIKA
IZ ČEGA PROIZLAZI OBVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA O NABAVI I UPORABI DOBARA
U KOJEM ROKU TREBA BILJEŽITI POSLOVNE PROMJENE U POSLOVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA UGOSTITELJSKOG OBRTA
EVIDENTIRANJE NABAVE DOBARA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI
RAZLIKE U EVIDENTIRANJU NABAVE DOBARA OD OBVEZNIKA PDV-a I PODUZETNIKA KOJI NISU U SUSTAVU PDV-a
KAKVE SU POSEBNOSTI PRI NABAVI POLJOPRIVREDNIH DOBARA OD GRAĐANA
KAKO UGOSTITELJSKI OBRTI TREBAJU EVIDENTIRATI I PRATITI AMBALAŽU
OPOREZIVANJE PROMETA - OBAVLJENIH USLUGA UGOSTITELJA I HOTELIJERA
OBRAČUN I EVIDENTIRANJE OBAVLJENE UGOSTITELJSKE USLUGE
Tko treba i na koja dobra obračunati porez na potrošnju
Izračun prodajnih cijena dobara koja se poslužuju u ugostiteljskom objektu
Kako treba izračunati PDV i porez na potrošnju iz ostvarenog prometa
Koje poreze treba obračunati na "proizvedena" bezalkoholna pića u šankomatima
Posebnosti obavljanja ugostiteljske usluge ponudom na "švedskom stolu"
Porezni položaj "napojnica"
Kako treba primijeniti novu Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljskom obrtu
OPOREZIVANJE OBAVLJENIH USLUGA SMJEŠTAJA
POSEBAN POLOŽAJ UGOSTITELJA KOJI NISU U SUSTAVU PDV-a
PRIMJER KNJIŽENJA NABAVE DOBARA I OSTVARENOG PROMETA U POSLOVNIM KNJIGAMA UGOSTITELJSKOG OBRTA
OVLAŠTENI MJENJAČI
UVOD
UVJETI ZA OBAVLJANJE MJENJAČKIH POSLOVA
LICENCA ZA RAD
BEZGOTOVINSKA NAPLATA
TEČAJNA LISTA
CERTIFICIRANI ZAŠTIĆENI RAČUNALNI PROGRAM
DOPUŠTENE POSLOVNE TRANSAKCIJE OVLAŠTENIH MJENJAČA
JEDINSTVENI OBRASCI
BLAGAJNIČKI DNEVNIK ZA EVIDENTIRANJE TRANSAKCIJA (prilog br. 1) I OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE - STANJE BLAGAJNIČKOG DNEVNIKA (prilog br. 2)
OSTALI OBRASCI
RAČUNALNI PROGRAM I ISKAZ PROMJENA U OBRASCU KPI
OBRASCI CERTIFICIRANOG RAČUNALNOG PROGRAMA
PRIMJER
ŠTO OVLAŠTENI MJENJAČ TREBA IMATI U MJENJAČNICI?
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
ZAŠTITA
KAKO ISKAZATI POSLOVANJE OBRTNIKA - OVLAŠTENOG MJENJAČA U OBRASCU KPI (KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA)?
ZAKONI, PROVEDBENI PROPISI I LITERATURA
PEKARI
PROIZVODNJA PEKARSKIH PROIZVODA
GUBITCI U PROIZVODNJI I PRODAJI
DEKLARIRANJE I STAVLJANJE U PROMET PEKARSKIH PROIZVODA
PRODAJA PEKARSKIH PROIZVODA
PRODAJA PROIZVODA NA VELIKO
PRODAJA PEKARSKIH PROIZVODA NA MALO
ŠTO UČINITI S VRAĆENIM (NEPRODANIM) PEKARSKIM PROIZVODIMA
PRIMJER KNJIŽENJA PROIZVODNJE I PRODAJE PEKARSKIH PROIZVODA
MESARI
POSLOVANJE MESARA TRGOVACA
POSEBNOSTI UVOĐENJU EVIDENCIJE O POPISU ROBE U TRGOVINI MESOM
PRIMJER NABAVE I PRODAJE MESA
PITANJE DOPUŠTENIH I PREKOMJERNIH GUBITAKA
OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA O CIJENAMA
POSLOVANJE MESARA PROIZVOĐAČA MESNIH PROIZVODA
POSEBNOSTI PROIZVODNJE MESA I MESNIH PROIZVODA
RAČUNOVODSTVENO I POREZNO PRAĆENJE POSLOVNOG PROCESA
NABAVA SIROVINA ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA
Nabava žive stoke
Nabava žive stoke od individualnih poljoprivrednika koji nisu porezni obveznici
Nabava stoke odnosno mesa od poljoprivrednih proizvođača poreznih obveznika
PROIZVODNJA I PRERADA MESA
Proizvodnja mesa
Prerada mesa
Sušenje
PRODAJA PROIZVODA OD MESA
OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA O CIJENAMA
PRIJEVOZNICI
POSLOVNE KNJIGE I POREZNE EVIDENCIJE
OSTALE EVIDENCIJE, UVJETI I OBVEZE KOJI PROIZLAZE IZ PROMETNIH PROPISA
POREZNI POLOŽAJ PRIJEVOZNIH USLUGA
OPOREZIVANJE PRIJEVOZNIH USLUGA U PUTNIČKOM PRIJEVOZU OSOBA
Kako treba izračunati oporezivu osnovicu u međunarodnom putničkom prometu?
Međunarodni putnički promet - prijevoznik je ujedno i organizator prijevoza
POREZNI POLOŽAJ USLUGA PRIJEVOZA ROBE
Usluge prijevoza robe u zemlji
Usluge prijevoza robe u međunarodnom prometu
OPOREZIVANJE PRIJEVOZNIH USLUGA ŠTO IH OBAVLJA VIŠE PRIJEVOZNIKA
OPOREZIVANJE USLUGA POSREDOVANJA PRI PRIJEVOZU
Posredovanje za usluge prijevoza u tuzemstvu
Posredovanje za usluge prijevoza u međunarodnom putničkom prometu
Usluge posredovanja u međunarodnom prijevozu dobara
PRIMJER KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA KOD OBRTNIKA PRIJEVOZNIKA
GRAĐEVINARI
OPOREZIVANJE IZVEDENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA - USLUGA
POREZNI POLOŽAJ NEKRETNINA KAO FINALNOG PROIZVODA GRAĐEVINSKE DJELATNOSTI
ŠTO SE OPOREZUJE POREZOM NA PROMET NEKRETNINA
KOJI SU PROMETI NEKRETNINA OPOREZIVI PDV-om
Oporezivanje prvog prometa novoizgrađene nekretnine
Oporezivanje novoizgrađenih nekretnina u daljnjim prometima
Porezni položaj "adaptiranih i dograđenih nekretnina"
Porezni položaj prometa nekretnina temeljem sklopljenog ugovora o ortaštvu
OBVEZE GRAĐEVINARA KOJE PROIZLAZE IZ SPECIFIČNIH PROPISA STRUKE
PRIMJER EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA GRAĐEVINSKOG OBRTNIKA
ZLATARI
UVJETI ZA OBAVLJANJE ZLATARSKE DJELATNOSTI KAO VEZANOG OBRTA
POREZNI POLOŽAJ ZLATARA
NAČIN I UVJETI NABAVE PLEMENITIH METALA I OSTALIH DOBARA ZA OBAVLJANJE ZLATARSKE DJELATNOSTI
Otkup lom-zlata od građana
Unos predmeta od plemenitih metala u obrt temeljem zapisnika o ulaganju
Uvoz zlata i predmeta od zlata
OPOREZIVANJE PRI PRODAJI PREDMETA OD PLEMENITIH METALA I USLUGA POPRAVKA
NADZOR PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA
PRIMJER KNJIŽENJA U POSLOVNIM KNJIGAMA ZLATARA
FRIZERI, KOZMETIČARI I DRUGE SLIČNE DJELATNOSTI
ODVJETNICI I JAVNI BILJEŽNICI
POREZNI POLOŽAJ OBAVLJANJA ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE DJELATNOSTI
KAKVO JE ZNAČENJE OSTVARENOG PROMETA NA ŽIRO RAČUNU ODVJETNIKA I JAVNIH BILJEŽNIKA PRI UTVRĐIVANJU POREZNE OSNOVICE
IZDAVANJE RAČUNA
PRIMJER EVIDENTIRANJA NEKIH POSLOVNIH DOGAĐAJA U POSLOVNIM KNJIGAMA JAVNIH BILJEŽNIKA
LIJEČNICI I VETERINARI U PRIVATNOJ PRAKSI
LIJEČNICI U PRIVATNOJ PRAKSI
POSEBNOSTI KOJE SE ODNOSE NA LIJEČNIKE U PRIVATNOJ PRAKSI
POSEBNOST KOD UTVRĐIVANJA PRIMITAKA LIJEČNIKA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST NA TEMELJU UGOVORA S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
SAMOSTALNA DJELATNOST VETERINARA
STOMATOLOZI I ZUBNI TEHNIČARA U PRIVATNOJ PRAKSI
POREZNI PROPISI KOJI UREĐUJU POSLOVANJE I OPOREZIVANJE STOMATOLOŠKE DJELATNOSTI
OPOREZIVANJE USLUGA DOKTORA STOMATOLOGIJE
POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE
KAKVE RAČUNE MORAJU IZDATI STOMATOLOZI?
PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA KOD STOMATOLOGA
Kako treba evidentirati nabavu dugotrajne imovine, sitnog inventara i ostalog materijala
Evidentiranje ostvarenog prometa
Rasknjižavanje utrošenog materijala
Izuzimanje usluga
Troškovi najma poslovnog prostora
Nabava raznog potrošnog materijala
Članarina Hrvatskoj stomatološkoj komori
POSEBNOSTI U POSLOVANJU ZUBOTEHNIČKJH LABORATORIJA
ŠPORTAŠI U POREZNOM SUSTAVU
ŠPORTAŠI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE
PRIMJER KNJIŽENJA U POSLOVNIM KNJIGAMA
POLJOPRIVREDNICI
PRISTUPNE NAPOMENE
OBLICI POSLOVANJA I POREZNI STATUS POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA - OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK S MOTRIŠTA AKTUALNIH PROPISA
DJELATNOST POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA PREMA PROPISIMA O DOHOTKU
UVJETI ODREĐENI PROPISIMA O DRŽAVNIM POTPORAMA
UVJETI KOJE ODREĐUJU PROPISI O PDV-u
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE POREZNOG POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA - FIZIČKIH OSOBA
EVIDENTIRANJE PRIMITAKA I IZDATAKA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
PRIMJER EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA U POSLOVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA POLJOPRIVREDNIKA

15. GODIŠNJI POPIS - INVENTURA
POSEBNOSTI PRI PROVEDBI GODIŠNJEG POPISA KOD OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA
VRIJEME I NAČIN POPISA
ŠTO JE PREDMET POPISA KOD FIZIČKIH OSOBA - "DOHODAŠA"
TREBA LI U GODIŠNJEM POPISU KONTROLIRATI I POSLOVNE DOGAĐAJE EVIDENTIRANE U POSLOVNIM KNJIGAMA FIZIČKIH OSOBA
UTVRĐIVANJE I EVIDENTIRANJE VIŠKOVA I MANJKOVA U POSLOVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA FIZIČKIH OSOBA
ZA KOJE DJELATNOSTI JE HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA DONIJELA ODLUKE O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA
KAKO I U KOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA TREBA EVIDENTIRATI UTVRĐENE RAZLIKE PO GODIŠNJEM POPISU
IZRAČUN I EVIDENTIRANJE VIŠKOVA I MANJKOVA U POPISNIM EVIDENCIJAMA I KNJIŽENJE U POSLOVNIM KNJIGAMA FIZIČKIH OSOBA-DOHODAŠA
KAKO I TEMELJEM KOJIH EVIDENCIJA SE MOŽE UTVRDITI DOPUŠTENI - PREKOMJERNI KALO, RASTEP, KVAR I LOM?
PRIMJER IZRAČUNA I EVIDENTIRANJA VIŠKOVA I MANJKOVA U POSLOVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA OBRTNIKA

16. UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD OBRTNIČKIH, SLOBODNIH I DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
KOJA SU TEMELJNA OBILJEŽJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI
KOJE SAMOSTALNE DJELATNOSTI SU OBVEZNE PREDATI GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU, KOME I KADA
TKO SU OBVEZNICI SASTAVLJANJA GODIŠNJEG OBRAČUNA - PRIJAVE POREZA NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI
KOJI POREZNI OBVEZNICI NE MOGU PREDATI GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU, A OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST?
ROK, MJESTO, NAČIN I RAZDOBLJE ZA KOJE SE PODNOSI GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA
KAKO TREBA UTVRDITI DOHODAK - POREZNU OSNOVICU
KOJE POSEBNE OLAKŠICE SMANJUJU OSTVARENI DOHODAK
Smanjenje dohotka od samostalne djelatnosti fizičkih osoba koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost
Poticaj zapošljavanja - za plaće novozaposlenih osoba
Nagrade učenicima na praktičnom radu
Izdatci za školovanja i stručna usavršavanja
Izdatci istraživanja i razvoja
UTJECAJ POREZNOG GUBITKA
UTJECAJ OSOBNIH ODBITAKA
Osobni odbitci poreznog obveznika
Osobni odbitci na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima
Ostali osobni odbitci
UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD OBAVLJANJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI NA OBRASCU DOH-Z
KADA I KAKO TREBA PRIJAVITI DOHODAK OD OBAVLJANJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI?
ŠTO SVE TREBA PRILOŽITI UZ DOH-Z I KOJE PODATKE TREBA SADRŽAVATI OBRAZAC?
KADA I KAKO TREBA SUPODUZETNIK PREMA RJEŠENJU PRIJAVITI VLASTITI UDIO U ZAJEDNIČKOM DOHOTKU?
UTVRĐIVANJE GODIŠNJE POREZNE OSNOVICE POREZA I PRIREZA A OBRASCU DOH
ISKAZIVANJE PODATAKA NA OBRASCU DOH
OBVEZNI PRILOZI UZ GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU
PLAĆANJE UTVRĐENOG POREZA PO GODIŠNJOJ POREZNOJ PRIJAVI -POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA
OSTALE OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA
POSEBNOSTI PRI UTVRĐIVANJU DOHOTKA OD OBRTNIČKIH, SLOBODNIH I DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI KOJI NISU OBVEZNICI PDV-a

17. PRIVREMENA OBUSTAVA OBRTA
VRIJEME TRAJANJA I MOGUĆI RAZLOZI PRIVREMENE OBUSTAVE OBRTA
KOGA TREBA IZVIJESTITI O STATUSU PRIVREMENE OBUSTAVE
O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA PRI NASTAVKU OBAVLJANJA OBRTNIČKE DJELATNOSTI
OBVEZE OBRTNIKA U RAZDOBLJU PRIVREMENE OBUSTAVE
ODREĐENJE PRIVREMENE OBUSTAVE SA STAJALIŠTA PROPISA O PDV-u
Koje račune treba evidentirati Knjigama I-RA i U-RA
Treba li utvrđivati obvezu PDV-a za vrijeme privremene obustave te dostavljati Obrazac PDV?
Može li obrtnik izaći iz sustava PDV-a za vrijeme privremene obustave djelatnosti?
PRIVREMENA OBUSTAVA OBRTA SA STAJALIŠTA PROPISA O DOHOTKU
Koje poslovne promjene treba knjižiti u Obrascu KPI za vrijeme privremene obustave obrta
Treba li obrtnik za vrijeme privremene obustave obrta plaćati predujmove poreza na dohodak?
O KOJIM OBVEZAMA TREBA JOŠ VODITI RAČUNA U RAZDOBLJU PRIVREMENE OBUSTAVE
PRIVREMENA OBUSTAVA OBRTNIČKE DJELATNOSTI ZA OBRTE KOJI NISU OBVEZNICI PDV-a
STATUS RADNIKA U OBRTU I NOSITELJA OBRTA ZA VRIJEME PRIVREMENE OBUSTAVE
PRIMJERI POSLOVNIH DOGAĐAJA KOJI SE MOGU EVIDENTIRATI U RAZDOBLJU PRIVREMENE OBUSTAVE OBRTA

18. PRESTANAK OBAVLJANJA OBRTNIČKE DJELATNOSTI
PRESTANAK OBAVLJANJA OBRTNIČKE DJELATNOSTI
PRESTANAK OBRTA SMRĆU OBRTNIKA
PRESTANAK OBRTA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA STRUČNOG RADNIKA
PRESTANAK OBRTA ZBOG NEZAPOČINJANJA OBAVLJANJA OBRTA U ROKU OD GODINE DANA OD DANA IZDAVANJA OBRTNICE
PRESTANAK OBRTA ZBOG OBUSTAVE OBAVLJANJA OBRTA DULJE OD MJESEC DANA PROTIVNO ODREDBI ČL. 34. ZAKONA O OBRTU
PRESTANAK OBRTA ZBOG NEZAPOČINJANJA S OBAVLJANJEM OBRTA U ROKU OD 30 DANA NAKON ISTEKA ROKA PRIVREMENE OBUSTAVE
PRESTANAK OBRTA TEMELJEM ODREDABA STEČAJNOG ZAKONA
PRIJENOS OBRTNICE
KAKO PROPISI O DOHOTKU ODREĐUJU PRESTANAK OBAVLJANJA OBRTNIČKE DJELATNOSTI
NASTAVAK OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI
PRESTANAK POSLOVANJA OBRTNIČKE DJELATNOSTI
Prodaja - otuđenje samostalne djelatnosti
Likvidacija obrta, slobodnog zanimanja i drugog oblika samostalne obrtničke djelatnosti
OBVEZE KOJE PROIZLAZE IZ PROPISA O PDV-u PRI LIKVIDACIJI OBRTA
KAKO TREBA POSTUPITI S PREOSTALOM IMOVINOM
OBVEZA IZRADE KONAČNOG OBRAČUNA NA OBRASCU PDV-K
PRIMJER UTVRĐIVANJA DOHOTKA TE OBVEZE PDV-a KOD LIKVIDACIJE OBRTA

19. PROMJENA NAČINA OPOREZIVANJA - PRELAZAK S OPOREZIVANJA POREZOM NA DOHODAK
NA POREZ NA DOBIT I OBRATNO
PRISTUP
NA KOJE SE POREZNE OBVEZNIKE ODNOSI OBVEZA PRELASKA NA OPOREZIVANJE DOBITKA
KAKO TREBA UTVRDITI JESU LI OSTVARENI ZADANI UVJETI
UTVRĐIVANJE UKUPNOG PRIMITKA I DOHOTKA
UTVRĐIVANJE KNJIGOVODSTVENE VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31. 12. 2005
UTVRĐIVANJE PROSJEČNOG BROJA ZAPOSLENIH
U ČEMU SE RAZLIKUJE OBRTNIKA KOJI PLAĆA POREZ NA DOHODAK I OBRTNIKA KOJI PLAĆA POREZ NA DOBITAK
ŠTO TREBA (ILI MOŽE) UČINITI OBRTNIK POTKRAJ GODINE KOJA PRETHODI GODINI U KOJOJ PRELAZI NA OPOREZIVANJE DOBITI
UTJECAJ ZATEČENIH ZALIHA NA POREZNU OSNOVICU
UTJECAJ NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA POREZNU OSNOVICU
UTJECAJ DANIH I PRIMLJENIH PREDUJMOVA ZA ROBU I USLUGE
UTJECAJ OSTALIH OBVEZA STVORENIH A NEPODMIRENIH U PRETHODNOJ GODINI NA POREZNU OSNOVICU
MOGUĆNOST ISPLATE PODUZETNIČKE PLAĆE
ZAKONSKE ODREDBE KOJE ODREĐUJU PODUZETNIČKU PLAĆU
OBVEZNI DOPRINOSI OSIGURANIKA KOJI PLAĆAJU POREZ NA DOBITAK
PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK NA PODUZETNIČKU PLAĆU
PLAĆANJE DOPRINOSA I POREZA
ISPLATA PODUZETNIČKE PLAĆE U SLUČAJU MIROVANJA OBVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA
PRELAZAK S OPOREZIVANJA POREZOM NA DOBITAK NA POREZ NA DOHODAK

20. PAUŠALNO OPOREZIVANJE DJELATNOSTI
GRAĐANI PRUŽATELJI UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
PODNOŠENJE PRIJAVE - OBRAZAC RPO-1
UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK
PLAĆANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK
POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE
PROMJENE U TIJEKU POREZNOG RAZDOBLJA

21. GRAĐANI U SUSTAVU POREZA NA DOHODAK I POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
DRUGI DOHODAK
OBRAČUN POREZA NA DOHODAK NA PRIMITKE NA KOJE SE PLAĆAJU DOPRINOSI
Rad po ugovoru o djelu
Obračunavanje doprinosa i poreza na dohodak kada osoba nije u sustavu PDV-a
Obračunavanje doprinosa i poreza kada je osoba u sustavu PDV-a
Izvješćivanje Porezne uprave i Regosa o isplaćenim primitcima te plaćenom porezu i doprinosima
Obračunavanje doprinosa i poreza na ostale primitke koje pravne i fizičke osobe daju ili isplaćuju osobama koje nisu kod njih zaposlene
OPOREZIVANJE DRUGOG DOHOTKA NA KOJE SE NE PLAĆAJU DOPRINOSI
Oporezivanje naknada za iskorištavanje autorskog prava- autorskih honorara
Što se smatra autorskim djelom
Obračunavanje poreza na primitak stečen po osnovi autorskog djela
Oporezivanje primitaka stečenih prema osnovi autorskog djela umjetnika
Stipendije u poreznom sustavu
Nagrade učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada
Plaćanje doprinosa i možebitnog poreza na dohodak na primitke učenika i studenata ostvarenih preko studentske ili učeničke udruge
Oporezivanje primitaka športaša i novinara

22. UPLATNI RAČUNI
RAČUNI ZA UPLATU VLASTTIH PRIHODA PRORAČUNA
VLASTITI PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA
VLASTITI PRIHODI ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA
RAČUNI ZA UPLATU ZAJEDNIČKIH PRIHODA PRORAČUNA
RAČUN ZA UPLATU SREDSTAVA DOPRINOSA ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE
RAČUNI ZA UPLATU PRIHODA USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U IMOVINI REPUBLIKE HRVATSKE
RAČUNI ZA UPLATU OSTALIH PRIHODA ZA JAVNE POTREBE

23. PROPISI
ZAKON O OBRTU
PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA IZNAJMLJIVANJA STANOVA, SOBA I POSTELJA PUTNICIMA I TURISTIMA TE ORGANIZIRANJA KAMPOVA KOJE ĆE SE PAUŠALNO OPOREZIVATI, O VISINI PAUŠALNOG POREZA I NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA
PRAVILNIK O VEZANIM I POVLAŠTENIM OBRTIMA I NAČINU IZDAVANJA POVLASTICA
PRAVILNIK O OBRTIMA KOJI SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA
PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA TE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
KOLEKTIVNI UGOVOR
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA POSLODAVACA I RADNIKA U OBRTU
UREDBA O IZDACIMA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVO KOJI SE KORISNICIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIZNAJU U MATERIJALNE TROŠKOVE
ODLUKA O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOZEMSTVO ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA PROIZVODIMA U TRGOVINI
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA U UGOSTITELJSTVU
ODLUKA O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA ŽITARICAMA I PROIZVODIMA OD ŽITARICA I BRAŠNA
PRAVILNIK O OBRASCU R-Sm


This product was added to our catalog on Thursday 06 April, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Procjena vrijednosti poduzeća (e-knjiga)
Procjena vrijednosti poduzeća (e-knjiga)
Revizija
Revizija
Kako kupovati i prodavati nekretnine
Kako kupovati i prodavati nekretnine
Upravljačke financije
Upravljačke financije
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja 2006/2007
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja 2006/2007
Menadžersko računovodstvo hotela
Menadžersko računovodstvo hotela
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja IV. izdanje
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443