Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Civil » Obvezno pravo » Naknada štete u primjeni novog zakona o obveznim odnosima My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (40)
Knjige po 10 kn (7)
Knjige po 20 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (428)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (386)
    Administrative-law-> (125)
    Civil-> (102)
      Family (14)
      Građansko ovršno pravo
      Građansko parnično pravo (2)
      Gradnja (19)
      Koncesije (2)
      Obvezno pravo (7)
      Ostalo (5)
      Statusna prava građana
      Vlasništvo (44)
      Šteta (8)
    Commercial-> (35)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (54)
    Ostalo (11)
  International law (16)
  Ostala izdanja (6)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (3)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Zakon o obveznim odnosima, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Zakon o obveznim odnosima, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
990,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Naknada štete u primjeni novog zakona o obveznim odnosima 0,00knAuthor: Barbić, J.; Crnić, I.; Dika, M.; Klarić, P.; Radolović, A.

Publisher: Narodne novine d.d.
ISBN: 9532340548

Godina izdanja: 2005.
Broj stranica: 174
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI

RASPRODANO

O knjizi:

Neimovinska šteta:


 • fizičke osobe

 • pravne osobe

 • i zbog povrede ugovora

 • Odmjeravanje naknade štete po slobodnoj ocjeni

 • Odgovornost članova uprave društva kapitala.


 • Opća redakcija Petar Klarić

  SADRŽAJ

  Predgovor

  Ivica Crnić PRAVO FIZIČKE OSOBE NA POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE

  1. UVODNE NAPOMENE
  O objektivnoj koncepciji neimovinske štete
  Određenje pojma nematerijalne štete po ZOO/91
  Određenje poj ma neimovinske štete po ZOO
  Tko ima pravo na naknadu neimovinske štete

  2. VRSTE ŠTETA I NAČINI POPRAVLJANJA
  Opće napomene
  Popravljanje neimovinske štete
  Oblici popravljanja neimovinske štete prema posebnim propisima
  Naknada neimovinske štete u obliku rente

  3. NENOVČANA NAKNADA
  Objavljivanje presude ili ispravka

  4. PRAVIČNA NOVČANA NAKNADA
  Opće napomene
  Zapreka prodoru lukrativnosti i komercijalizacije
  O pravnom nazivlju
  Objektivnost medicinskih i pravnih kriterija?
  Primarna ili sekundarna šteta
  Posredna ili neposredna šteta
  Kada ne postoji pravo na pravičnu novčanu naknadu

  5. O POVREDAMA PRAVA OSOBNOSTI
  Uvodne napomene
  Pravo na tjelesno zdravlje
  O fizičkim bolima
  Smanjenje životne aktivnosti
  Gubitak školske godine ili uništena ili umanjena mogućnost daljnjeg razvoja i napredovanja
  Naruženost
  Strah
  Pravo na duševno zdravlje
  Općenito
  Pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta bliske osobe
  Za slučaj smrti
  U slučaju trajnog invaliditeta
  Pravo na ugled, čast, dostojanstvo i ime
  Općenito
  Kad povreda nije učinjena u medijima
  Odgovornost za štetu zbog informacije objavljene u mediju
  Koja riječ o načinu objave ispravka informacije i isprike
  Informiranje o kaznenom postupku okončanom u korist okrivljenika
  Pravo na privatnost osobnog i obiteljskog života
  Posebno o zaštiti privatnosti i dostojanstva radnika
  Stegovni ili kazneni postupci kao oblik šikane
  Pravo na slobodu
  Posebno o odgovornosti u slučaju neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja
  Druga prava osobnosti

  6. OSTALI INSTITUTI
  Zadovoljština u posebnim slučajevima
  Kad dospijeva obveza pravične novčane naknade
  Pravična novčana naknada buduće neimovinske štete
  Nasljeđivanje i ustup tražbine naknade neimo vinske štete
  Kratice
  Literatura

  Petar Klarić NEIMOVINSKA ŠTETA PRAVNE OSOBE

  1. NEIMOVINSKA ŠTETA PRAVNE OSOBE PREMA ZOO IZ 1978

  2. NEIMOVINSKA ŠTETA PRAVNE OSOBE U USPOREDNOM PRAVU

  3. NEIMOVINSKA ŠTETA PRAVNE OSOBE PREMA ZOO IZ 2005
  Pojam neimo vinske štete i prava osobnosti pravne osobe
  Pretpostavke odštetne odgovornosti
  Popravljanje neimovinske štete
  Zahtjev da se prestane s povredom prava osobnosti
  Objavljivanje presude, ispravka i odgovora, isprika nakladnika, povlačenje izjave i dr
  Pravična novčana naknada
  Naturalna restitucija

  4. ZAKLJUČAK

  Aldo Radolović NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA

  L.UVOD

  2. NAPREDAK U UČENJIMA O CAUSA-I PRAVNIH POSLOVA, INTERESIMA U SUBJEKTIVNIM PRAVIMA, PRAVU OSOBNOSTI (LIČNOSTI) I PRAGMATIČNA KOMERCIJALIZACIJA GRAĐANSKOG PRAVA KAO PRETPOSTAVKE IMPOSTACIJE NEMATERIJALNE ŠTETE KAO RELEVANTNE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA I ODGOVORNOSTI ZA NJEZINU NAKNADU
  Napredak u učenju o causa-i pravnih poslova
  Napredak u učenju o interesima u subjektivnim građanskim pravima
  Napredak učinjen u učenju o pravu osobnosti (ličnosti)
  Pragmatična komercijalizacija građanskog prava

  3. REGULACIJA ODGOVORNOSTI ZA NEMATERIJALNU ŠTETU ZBOG POVREDE UGOVORA U INOZEMNIM PRAVNIM SUSTAVIMA
  Austrija
  Njemačka
  Italija
  Pregled stanja u nekim drugim državama europskog kontinentalnog pravnog kruga
  Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države
  Sinteza poredbenopravne analize instituta naknade nematerijalne štete zbog povrede ugovora

  4. GRAĐANSKO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE I PROBLEM NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA
  Stanje prije ZOO iz '78. ('91)
  Stanje prema ZOO iz '78. ('91)
  Stanje prema ZOO iz '05

  5. ZAKLJUČAK

  Mihajlo Dika ODMJERAVANJE NAKNADE ŠTETE PREMA SLOBODNOJ OCJENI

  L.UVOD

  2. PRAVNO ZNAČENJE ODREDBE ČLANKA 223. ZPP
  Postavljanje problema
  Stavovi izraženi u domaćoj judikaturi i doktrini
  Premise za rješenje problema
  Općenito
  Naknada materijalne (imovinske) štete
  Naknada nematerijalne (neimovinske) štete
  Regres isplatitelja

  3. SLOBODNA OCJENA IZ ČLANKA 8. I SLOBODNA OCJENA IZ ČLANKA 223. ZPP

  4. PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA I SLOBODNA OCJENA IZ ČLANKA 223. ZPP

  5. PRETPOSTAVKE ZA PRIMJENU SLOBODNE OCJENE IZ ČLANKA 223. ZPP . .
  Općenito
  Postojanje prava na naknadu štete.
  Nemogućnost utvrđenja ili nerazmjerne teškoće u utvrđivanju visine svote ili količine stvari

  6. RATIO I PRIMJENA INSTITUTA SLOBODNE OCJENE

  7. PROCESNOPRAVNI UČINCI SLOBODNE OCJENE IZ ČLANKA 223. ZPP

  8. SLOBODNA OCJENA I PRAVNI LIJEKOVI

  9. ZAKLJUČNE NAPOMENE

  Jakša Barbić ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTAVA KAPITALA ZA ŠTETU POČINJENU DRUŠTVU l VJEROVNICIMA DRUŠTVA

  1. POZORNOST KOJU SU DUŽNI POKAZATI ČLANOVI UPRAVE

  2. OPĆENITO O ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU

  3. ODGOVORNOST ZA ŠTETU PREMA DRUŠTVU I DIONIČARIMA ODNOSNO ČLANOVIMA DRUŠTVA

  4. ODGOVORNOST ZA ŠTETU PREMA VJEROVNICIMA DRUŠTVA
  Pravna narav zahtjeva prema članu uprave
  Zahtjev prema članovima uprave
  Zahtjev prema članovima uprave koji nisu podnijeli prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad društvom

  5.ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVU U VEZI S OSNIVANJEM DRUŠTVA


This product was added to our catalog on Thursday 01 December, 2005.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Odštetno pravo, II. izdanje
Odštetno pravo, II. izdanje
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Naknada štete u primjeni novog zakona o obveznim odnosima
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443