Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Administrative-law » Kazneno pravo » Komentar kaznenog zakona My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2014. (60)
Izdanja 2015. (5)
Sale (16)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (193)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (390)
EU (9)
IT-> (15)
Law-> (339)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (317)
    Administrative-law-> (101)
      Država (27)
      Kazneno pravo (42)
      Lokalna samouprava (5)
      Odvjetništvo
      Parnica i ovrha (25)
      Sudovi (2)
    Civil-> (85)
    Commercial-> (26)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (5)
    Gospodarstvo-> (10)
    Javne financije-> (31)
    Labor & Social-> (46)
    Ostalo (6)
  International law (16)
  Ostala izdanja (4)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (9)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Gradnja i prostorno uređenje 2014.
Gradnja i prostorno uređenje 2014.
270,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

Pencepay Payment Gateway

Komentar kaznenog zakona 84,00knAuthor: Bačić, Franjo; Pavlović, Šime

Publisher: Organizator d.o.o.
ISBN: 9536007797

Godina izdanja: 2004.
Broj stranica: 1572
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: TVRDI

RASPRODANO

O knjizi:

SKRAĆENI SADRŽAJ

SADRŽAJ
PREDGOVOR.,
KAZNENI ZAKON (NN 110/97., 27/98., 50/00., 51/01. i 105/04.) - autorski pročišćeni tekst
PRIKAZ IZMJENA I DOPUNA KAZNENOG ZAKONA (NN 110/97.)-tablica
VAŽNIJE KRATICE
KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA
ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA (NN 151/03.) S UVODNIM OBJAŠNJENJIMA
POSEBNO DOPUNSKO KAZNENO ZAKONODAVSTVO
PRILOZI
1. ISPRAVAK KAZNENOG ZAKONA (NN 27/98.)
2. ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (NN 50/00.)
3. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA (NN 129/00.)
4. ZAKON O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA (NN 51/01.)
5. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA (NN 105/04.)
LITERATURA
KAZALO POJMOVA

SADRŽAJ

SKRAĆENI SADRŽAJ
PREDGOVOR
KAZNENI ZAKON
PRIKAZ IZMJENA KAZNENOG ZAKONA (NN 110/97.)
VAŽNIJE KRATICE
KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA OPĆI DIO
UVOD
1. Legislativna kronologija
2. Temeljna polazišta Zakona
3. Podjela na Opći i Posebni dio
4. Sadržaj i struktura Općeg dijela
5. Dogmatika
6. Nekoliko kritičkih napomena
7. Naziv Zakona
OPĆI DIO
GLAVA PRVA (I.)-TEMELJNE ODREDBE (čl. 1.-9.)
Temelj i ograničenja kaznenopravne prisile (čl. 1.)
Načelo zakonitosti (čl. 2.)
Obvezna primjena blažeg zakona (čl. 3.)
Načelo krivnje (čl. 4.)
Vrste kaznenopravnih sankcija (čl. 5.)
Opća svrha kaznenopravnih sankcija (čl. 6.)
Ograničenja u propisivanju sadržaja kaznenopravnih sankcija i njihovoj primjeni (čl. 7.)
Pokretanje kaznenog postupka (čl. 8.)
Pravo na rehabilitaciju (čl. 9.).*
GLAVA DRUGA (II.) - PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE (čl. 10.-24.)
Isključivanje primjene kaznenog zakonodavstva prema djeci (čl. 10.)
Primjena Kaznenog zakona prema mladim počiniteljima (čl. 11.)
Primjena Općeg dijela Kaznenog zakona (čl. 12.)
Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela počinjena na području Republike Hrvatske, njezinom brodu ili zrakoplovu (čl. 13.)
Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela počinjena izvan područja Republike Hrvatske (čl. 14.)
Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela počinjena na području Republike Hrvatske (čl. 15.)
Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela počinjena izvan područja Republike Hrvatske (čl. 16.)
Uračunavanje pritvora i kazne izdržane u stranoj državi (čl. 17.)
Nemogućnost primjene kaznenog zakonodavstva zbog proteka vremena (čl. 18.)
Zastara kaznenog progona (čl. 19.)
Tijek i prekid zastare kaznenog progona (čl. 20.)
Zastara izvršenja kazne (čl. 21.)
Zastara izvršenja sigurnosnih mjera (čl. 22.)
Tijek i prekid zastare izvršenja kazni i sigurnosnih mjera (čl. 23.)
Nezastarivost izvršenja kazne (čl. 24.)
GLAVA TREĆA (III.) - KAZNENO DJELO (čl. 25.-38.)
Način počinjenja kaznenog djela (čl. 25.)
1. Nečinjenje i kaznena djela nečinjenja
2. Radnja, činjenje, aktivni čin čovjeka
Vrijeme počinjenja kaznenog djela (čl. 26.)
Mjesto počinjenja kaznenog djela (čl. 27.)
Beznačajno djelo (čl. 28.)
Nužna obrana (čl. 29.)
Krajnja nužda (čl. 30.)
Sila ili prijetnja (čl. 31.)
Zakonita uporaba sredstava prisile (čl. 32.)
Pokušaj (čl. 33.)
Dragovoljni odustanak (čl. 34.)
Pojedinačni počinitelj kaznenog djela i sudionici (čl. 35.)
Kažnjavanje sudionika (čl. 36.)
Poticanje (čl. 37.)
Pomaganje (čl. 38.)
GLAVA ČETVRTA (IV.)-KRIVNJA (čl. 39.-48.)
Sadržaj krivnje (čl. 39.)
Neubrojivost (čl. 40.)
Samoskrivljena neubrojivost (čl. 41.)
Smanjena ubrojivost (čl. 42.)
Kažnjivost za postupanje s namjerom i s nehajem (čl. 43.)
Namjera (čl. 44.)
Nehaj (čl. 45.)
Zabluda o protupravnosti djela (čl. 46.)
Zabluda o biću kaznenog djela i zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost (čl. 47.)
Zabluda o biću djela
Krivnja u posebnim slučajevima kada se radi o kaznenim djelima počinjenim u sredstvima javnog priopćavanja (čl. 48. - brisan)
GLAVA PETA (V.) - KAZNE I KAŽNJAVANJE (čl. 49.-63.)
Vrste kazne (čl. 49.)
S vrha kažnjavanja (čl. 50.)
Novčana kazna (čl. 51.)
Zamjena novčane kazne (čl. 52.)
Kazna zatvora (čl. 53.)
Zamjena kazne zatvora (čl. 54.)
Uvjetni otpust (čl. 55.)
Opće pravilo o izboru vrste i mjere kazne (čl. 56.)
Ublažavanje kazne (čl. 57.)
Oslobađanje od kazne (čl. 58.)
Posebni slučajevi oslobođenja od kazne za kaznena djela
počinjena iz nehaja (čl. 59.)
Stjecaj kaznenih djela (čl. 60.)
Produljeno kazneno djelo (čl. 61.)
Izbor vrste i mjere kazne osuđenoj osobi (čl. 62.)
Uračunavanje pritvora i ranije kazne (čl. 63.)
GLAVA ŠESTA (VI.) - MJERE UPOZORENJA (čl. 64.-72.)
Vrste mjera upozorenja (čl. 64.)
Svrha mjera upozorenja (čl. 65.)
Sudska opomena (čl. 66.)
Uvjetna osuda (čl. 67.)
Obveze uvjetno osuđene osobe (čl. 68.)
Opoziv uvjetne osude (čl. 69.)
Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom (čl. 70.)
Posebne obveze tijekom zaštitnog nadzora (čl. 71.).
Opoziv uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom (čl. 72.)
GLAVA SEDMA (VII.)-SIGURNOSNE MJERE (čl. 73 .-81.)
Vrste sigurnosnih mjera (čl. 73.).
Svrha sigurnosnih mjera (čl. 74.)
Obvezno psihijatrijsko liječenja (čl. 75.).f
Obvezno liječenje od ovisnosti (čl. 76.)
Zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti (čl. 77.)
Zabrana upravljanja motornim vozilom (čl. 78.)
Protjerivanje stranaca iz zemlje (čl. 79.)
Oduzimanje predmeta (čl. 80.)
Uračunavanje zaštitnih mjera izrečenih za prekršaje (čl. 81.)
GLAVA OSMA (VIII.) - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE, PRAVNE POSLJEDICE OSUDE,
REHABILITACIJA, AMNESTIJA I POMILOVANJE (čl. 82.-8S.)
Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom (čl. 82.)
Javno objavljivanje presude (čl. 83.)
Pravne posljedice osude (čl. 84.)
Rehabilitacija (čl. 85.)
Podaci iz kaznene evidencije (čl. 86.)
Amnestija (čl. 87.)
Pomilovanje (čl. 88.)
GLAVA DEVETA (IX.)-(čl. 89.)
Značenje izraza u ovom Zakonu (čl. 89.)
POSEBNI DIO
UVOD
Posebni dio kaznenog zakonodavstva: pojam, funkcija i neka načela izgradnje
Sistematika posebnog dijela
Posebni kazneni zakoni (posebno kazneno zakonodavstvo)
Vrijeme stupanja na snagu Kaznenog zakona sa svim izmjenama i dopunama (potreba kontrole primjene odredbe o blažem/najblažem kaznenom zakonu iz čl. 3. st. 2. KZ)
GLAVA DESETA (X.) - KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA (čl.90.-105.)
UVOD
Najhitnije novosti u dogmatici glave kaznenih djela protiv života i tijela
Ubojstvo (čl. 90.)
Teško ubojstvo (čl. 91.)
UVOD
Pojedini oblici kaznenog djela
Usmrćenje djeteta ili maloljetne osobe (čl. 91.1.1.)
Usmrćenje trudnice (čl. 91. t. 2.)
Usmrćenje na osobito okrutan ili krajnje podmukao način (čl. 91. t. 3.) . Nešto više o supstantivima "osobito okrutan" i "krajnje podmukao način"
Usmrćenje iz koristoljublja (čl. 91. t. 4)
Usmrćenje radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela (čl. 91. t. 5.)
Usmrćenje iz bezobzirne osvete i drugih osobito niskih pobuda (čl. 91. t. 6.)
Usmrćenje službene osobe u vrijeme kad obavlja poslove zaštite ustavnog ustrojstva, osiguranja osoba ili imovine, otkrivanja kaznenih djela, privođenja, uhićenja ili sprječavanja bijega počinitelja kaznenog djela, čuvanje osoba kojima je oduzeta sloboda i održavanje javnog reda i mira (čl. 91. t. 7.)
Ubojstvo na mah (čl. 92.)
Elementi i značajke ubojstva na mah: napad, zlostavljanje, teško vrijeđanje, jaka razdraženost i prepast
Razlika između odredaba čl. 29. st. 3. KZ i čl. 92. KZ ogledaju se:
Iscrpnija razradba
Više o afektu počinitelja
Strana zakonodavna rješenja o ubojstvu na mah i kratki goredbeni prikaz
Čedomorstvo (čl. 93.)
Analiza inkriminacije
Razgraničenje od ostalih kaznenih djela
Usmrćenje na zahtjev (čl. 94.)
UVOD
Analiza kaznenog djela (čl. 94.)
Prouzročenje smrti iz nehaja (čl. 95.)
Sudjelovanje u samoubojstvu (čl. 96.)
Razgraničenje ovoga kaznenog djela i kaznenog djela usmrćenja na zahtjev iz čl. 94
Protupravni prekid trudnoće (čl. 97.)
UVOD
Stanje u Hrvatskoj
Analiza kaznenog djela (čl. 97.)
Zabrana kloniranja ljudskog bića (čl. 97 .a)
UVOD
Analiza kaznenog djela (čl. 97.a)
Tjelesna ozljeda (čl. 98.)
UVOD
Teška tjelesna ozljeda (čl. 99.)
Alternativni kvalificirani oblici iz st. 2. čl. 99
O odnosu teške tjelesne ozljede i pokušaja ubojstva
Tjelesna ozljeda na mah (čl. 100.)
Tjelesna ozljeda iz nehaja (čl. 101.)
Kvalifikacija tjelesnih ozljeda
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela r tjelesne ozljede (čl. 102.)
Sudjelovanje u tučnjavi (čl. 103.)
Nepružanje pomoći (čl. 104.)
Razgraničenje kaznenog djela iz čl. 104. st. 2. i kaznenog djela nepružanja pomoći osobi koja je teško tjelesno ozlijeđena u prometnoj nesreći (čl. 273.)
Napuštanje nemoćne osobe (čl. 105.)
Odnos kaznenog djela iz čl. 104. prema kaznenom djelu iz čl. 105
Odnos kaznenog djela iz čl. 105. prema kaznenom djelu iz čl. 208
Mogućnost počinjenja kaznenih djela protiv života i tijela u znanstvenim medicinskim istraživanjima.,,
GLAVA JEDANAESTA (XI.) - KAZNENA DJELA PROTIV SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA (čl. 106.-l34.)
UVOD
Povreda ravnopravnosti građana (čl. 106.)
Razgraničenje kaznenog djela iz čl. 106. od kaznenog djela iz čl. 174. i iz čl. 337. st. Li 2
Povreda slobode izražavanja misli (čl. 107.)
Povreda prava na okupljanje i javni prosvjed (čl. 108.)
Povreda prava na udruživanje (čl. 109.)
Povreda slobode vjere (čl. 110.)
Povreda prava na štrajk (čl. 111.)
Povreda prava na podnošenje pravnih lijekova i pretpostavki (čl. 112.)
Sprječavanje tiskanja, raspačavanja tiskanih stvari i emitiranja (čl. 113.)
Odnos kaznenog djela iz čl. 113. prema kaznenom djelu iz čl. 107
Povreda prava na rad i drugih prava iz rada (čl. 114.)
Razgraničenje kaznenog djela iz čl. 114. od nekoliko drugih kaznenih djela
Povreda prava na zdravstvenu u invalidsku zaštitu (čl. 115.)
Povreda slobode odlučivanja birača (čl. 116.)
Uskrata biračkog prava (čl. 117.)
Odnos ovoga kaznenog djela prema kaznenom djelu krivotvorenja službene isprave iz čl. 312
Zlouporaba izbornog prava (čl. 118.)
Povreda tajnosti glasovanja (čl. 119.)
Uništenje izbornih isprava (čl. 120.)
Izborna prijevara (čl. 121.)
Narušavanje nepovredivosti doma (čl. 122.)
Odnos kaznenog djela iz čl. 122. prema drugim kaznenim djelima
Protuzakonita pretraga (čl. 123.)
Protupravno oduzimanje slobode (čl. 124.)
Otmica (čl. 125.)
Razgraničenje otmice i protupravnog oduzimanja slobode (čl. 124.)
Iznuđivanje iskaza (čl. 126.)
Razgraničenje prijetnje kod ovoga kaznenog djela i kod kaznenih djela iz čl. 128. i 129
Zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti (čl. 127.)
Prisila (čl. 128.)
Prijetnja (čl. 129.)
Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljaka (čl. 130.)
Neovlašteno snimanje i prisluškivanje (čl. 131.)
Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne (čl. 132.)
O kaznenom djelu (čl. 132.)
Nedozvoljena uporaba osobnih podataka (čl. 133.)
Povreda mira pokojnika (čl. 134.)
GLAVA DVANAESTA (XII.) - KAZNENA DJELA PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE (čl. 135.-l55.)
I. OPĆE ZNAČAJKE
1. Potreba zaštite države
2. Unutarnja struktura ove skupine kaznenih djela
3. Trenutak ulaska u kažnjivu zonu
4. Počinitelji ovih kaznenih djela
5. Primjena realnog načela
6. Odnos prema prethodnim zakonima (KZ RH i OKZ RH)
II. POJEDINA KAZNENA DJELA (čl. 135.-155.)
Veleizdaja (čl. 135.)
Priznavanje okupacije i kapitulacija (čl. 136.)
Ugrožavanje državne neovisnosti (čl. 137.)
Ubojstvo najviših državnih dužnosnika (čl. 138.)
Otmica najviših dužnosnika (čl. 139.)
Nasilje prema najvišim državnim dužnosnicima (čl. 140.)
Protudržavni terorizam (čl. 141.)
Oružana pobuna (čl. 142.)
Diverzija (čl. 143.)
Odavanje državne tajne (čl. 144.)
Objavljivanje sadržaja državne ili vojne tajne (čl. 145.)
Špijunaža (čl. 146.)
1. Općenito
2. Značaj i sadržaj čl. 146
3. Djelo iz st. 1. i kvalificirani slučaj ust. 4. čl. 146
Sprječavanje borbe protiv neprijatelja (čl. 147.)
Služba u neprijateljskoj vojsci (čl. 148.)
Pomaganje neprijatelju (čl. 149.)
Podrivanje vojne i obrambene moći države (čl. 150.)
Povreda ugleda Republike Hrvatske (čl. 151.)
Udruživanje radi činjenja kaznenih djela protiv
Republike Hrvatske (čl. 152.)
Pripremanje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (čl. 153.)
Naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv
Republike Hrvatske (čl. 154.)
Kažnjavanje za najteže oblike kaznenih djela protiv * Republike Hrvatske (čl. 155.)
GLAVA TRINAESTA (XIII.) - KAZNENA DJELA PROTIV VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM (čl. 156.-187.b)
I. OPĆE ZNAČAJKE
II. POJEDINA KAZNENA DJELA (čl. 156.-187.b)
Genocid (čl. 156.)
Agresivni rat (čl. 157.)
Zločin protiv čovječnosti (čl. 157.a)
Ratni zločin protiv civilnog pučanstva (čl. 158.)
Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika (čl. 159.)
Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika (čl. 160.)
Protupravno ubijanje ili ranjavanje neprijatelja (čl. 161.)
Protupravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu (čl. 162.)
Nedozvoljena sredstva borbe (čl. 163.)
Povreda pregovarača (čl. 164.)
Grubo postupanje s ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima (čl. 165.)
Neopravdana odgoda povratka ratnih zarobljenika (čl. 166.)
Uništavanje kulturnih dobara i objekata u kojima se nalaze kulturna dobra (čl. 167.)
Zapovjedna odgovornost (čl. 167.a)
Novačenje plaćenika (čl. 167.b)
Zlouporaba međunarodnih znakova (čl. 168.)
Međunarodni terorizam (čl. 169.)
Ugrožavanje sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom (čl. 170.)
Uzimanje talaca (čl. 171.)
Zlouporaba nuklearnih tvari (čl. 172.)
Zlouporaba opojnih droga (čl. 173.)
1. Općenita izlaganja
2. Kriminalitet u vezi s drogom
3. Međunarodne konvencije
4. Temeljni opći zakon je Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN, 107/2001.)
5. Sadržaj čl. 173:. pojedine inkriminacije
Rasna i druga diskriminacija (čl. 174.)
Trgovanje ljudima i ropstvo (čl. 175.)
Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje (čl. 176.)
Protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice (čl. 177.)
Međunarodna prostitucija (čl. 178.)
Otmica zrakoplova ili broda (čl. 179.)
Morsko i zračno razbojništvo (čl. 180.)
Ugrožavanje sigurnosti međunarodnog zračnog prometa i međunarodne plovidbe (čl. 181.)
Nepružanje pomoći na moru i unutarnjim vodama (čl. 182.)
Neovlašteno odašiljanje (čl. 183.)
Zlouporaba međunarodnih telekomunikacijskih znakova (čl. 184.)
Prekid ili oštećenje podmorskih kabela i cjevovoda (čl. 185.)
Povreda ugleda strane države i međunarodne organizacije (čl. 186.)
Udruživanje radi činjenja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 187.)
Pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 187.a)
Naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 187.b)
GLAVA ČETRNAESTA (XIV.) - KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE
SLOBODE I SPOLNOG ĆUDOREĐA (čl. 188.-198.)
UVOD
Silovanje (čl. 188.)
Razgraničenje između prisilnog spolnog odnošaja i s njime
izjednačene spolne radnje
Supočiniteljstvo pri kaznenom djelu silovanja
Dolus i vis haud ingrata kod kaznenog djela silovanja
Kazneno djelo silovanja kao produljeno kazneno djelo (čl. 61.)
Kazneno djelo silovanja i dragovoljni odustanak (čl. 34.)
Stjecatelj kaznenog djela silovanja iz čl. 188. st. J i drugih kaznenih djela
Spolni odnošaj s nemoćnom osobom (čl. 189.)
Prisila na spolni odnošaj (čl. 190.)
Spolni odnošaj zlouporabom položaja (čl. 191.)
Odnos kaznenog djela iz čl. 191. st.2. kaznenog djela rodoskvrnuća iz čl. 198
Spolni odnošaj s djetetom (čl. 192.)
Bludne radnje (čl. 193.)
Razgraničenje bludnih radnji od kaznenog djela čl. 188. do 797 i nekažnjivih spolnih ponašanja
Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnom osobom (čl. 194.)
Podvođenje (čl. 195.)
Odnos ovoga kaznenog djela prema drugim kaznenim djelima
Iskorištavanje djece ili maloljetnih osoba za pornografiju (čl. 196.)
Ratio inkriminacije
Upoznavanje djece s pornografijom (čl. 197.)
Dječja pornografija na računalnom sustavu ili mreži (čl. 197.a)
UVOD
Analiza kaznenog djela
Još nekoliko napomena o dječjoj pornografiji
Rodoskvrnuće (čl. 198.)
Odnos kaznenog djela rodoskvrnuća prema drugim kaznenim djelima
GLAVA PETNAESTA (XV.) - KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI
I UGLEDA (čl. 199.-205.)
UVOD
Uvreda (čl. 199.)
Odnos uvrede prema nužnoj obrani (čl. 29. st. 2.)
Odnos kaznenog djela uvrede prema drugim kaznenim
djelom. Uvreda i kleveta (čl. 200.).,
Uvreda i iznošenje osobnih ili obitelj skih prilika (čl. 201.)
Uvreda i prijetnja (čl. 729.)
Kleveta (čl. 200.)
Razlike i sličnosti kaznenog djela klevete (čl. 200.) i iznošenje
osobnih ili obiteljskih prilika (čl. 207.)
Iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika (čl. 201.)
Predbacivanje kaznenog djela (51. 202.)
Razlozi za isključenje protupravnosti kaznenih djela protiv
časti i ugleda (51. 203.)
Kratki diskurs o novinarskoj slobodi izražavanja mišljenja
i kaznenopravnoj reakciji zbog prekoračenja granica te slobode
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela
protiv časti i ugleda (čl. 204.)
Javno objavljivanje presude za kaznena djela
protiv časti i ugleda (čl. 205.)
GLAVA ŠESNAESTA (XVI.) - KAZNENA DJELA PROTIV BRAKA, OBITELJI I MLADEŽI (čl. 206.-215.a)
UVOD
Dvobračnost (51. 206.)
Omogućavanje sklapanja nedozvoljenog braka (čl. 207.)
Kršenje obiteljskih obveza (51. 208.)
Povreda dužnosti uzdržavanja (51. 209.)
Oduzimanje djeteta ili maloljetne osobe (51. 210.)
Odnos prema drugim kaznenim djelima
Promjena obiteljskog stanja (51. 211.)
Napuštanje djeteta (51. 212.)
Zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe (51. 213.)
Odnos ovog kaznenog djela prema drugim kaznenim djelima
Izvanbračni život s maloljetnom osobom (51. 214.)
Sprječavanje i neizvršenje mjera za zaštitu djeteta i maloljetne osobe (51. 215.)
Nasilničko ponašanje u obitelji (51. 215.a)
UVOD
Kazneno djelo
GLAVA SEDAMNAESTA (XVII.) - KAZNENA DJELA PROTIV
IMOVINE (čl. 216.-237.)
UVOD
Krađa (51. 216.)
Razgraničenje krađe i drugih kaznenih djela
Krađa i utaja (čl. 220. st. 5.)
Krađa i oduzimanje tuđe pokretne stvari (čl. 221)
Stjecaj krađe i drugih kaznenih djela (čl. 60.) te kasnije raspolaganje ukradenom stvari.,
Nekoliko kritičkih napomena
Odnos kaznenog djela krađe prema drugim kaznenim djelima
Krađa i utaja (čl. 220.)
Krađa i prijevara (čl. 224.)
Krađa i protuzakoniti ribolov (čl. 259.)
Krađa i zloporaba položaja i vlasti (čl. 337.)
Teška krađa (čl. 217.)
Obična teška krađa (čl. 217. st. l. i 2.)
Osobito teška (kvalificirana) krađa iz čl. 217. st. 4
Stjecaj kvalifikatornih okolnosti kaznenih djela teške krađe
Odnos kaznenog djela teške krađe i drugih kaznenih djela
Teškakrađai razbojništvo (čl. 218.)
Teška krađa i utaja (č/. 220.)
Razbojništvo (čl. 218.)
Odnos razbojništva i drugih kaznenih djela
Razbojništvo i iznuda (čl. 234.)
Razbojništvo i teška krađa (čl. 217. st. 1.)
Razbojništvo i razbojnička krađa (čl. 213)
O produljenom kaznenom djelu razbojništva
Razbojnička krađa (čl. 219.)
Utaja (čl. 220.)
Razgraničenje utaje i pronevjere (čl. 345.)
Nekoliko kritičkih napomena
O razlici kaznenog djela utaje i prijevare (čl. 224)
Odnos utaje i krađe (čl. 216. st. 1.).,
Oduzimanje tuđe pokretne stvari (51. 221)
Uništenje i oštećenje tuđe stvari (51. 222.)
Povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava (51. 223.)
UVOD
Analiza kaznenog djela
Nekoliko napomena o krađi identiteta putem Interneta
Računalno krivotvorenje (51. 223 .a)
UVOD
Analiza kaznenog djela
Prije vara (čl. 224.)
Stjecaj i odnos prijevare i drugih kaznenih djela.*
Računalna prijevara (čl. 224.a)
Zlouporaba osiguranja (51. 225.)
Zlouporaba čeka i kreditne kartice (51. 226.)
Zlouporaba povjerenja (51. 227.)
Povreda tuđih prava (51. 228.)
Povreda prava autora ili umjetnika izvođača (čl. 229.)
Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (čl. 230.)
Povreda prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (čl. 231.)
Povreda prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (čl. 232.)
Nekoliko napomena o zaštiti autorskog djela u Internet poslovanju
Lihvarski ugovor (čl. 233.)
Građansko pravo.
Određenje pojma i sadržaja lihvarskog (zelenaškog) ugovora
Elementi zelenaškog ugovora
Crtice iz stanja hrvatske pravne povijesti
Iznuda (čl. 234.)
Nekoliko napomena o on-line casinima i e-reketu
Ucjena (čl. 235)
Prikrivanje (čl. 236.)
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela protiv imovine (čl. 237.)
GLAVA OSAMNAESTA (XVIII.) - KAZNENA DJELA PROTIV
ZDRAVLJA LJUDI (čl. 23S.-249.)
UVOD
Prenošenje zarazne bolesti (čl. 238.)
Prenošenje spolne bolesti (čl. 239.)
Nesavjesno liječenje (čl. 240.)
Samovoljno liječenje (čl. 241.)
Nedozvoljeno presađivanje dijelova ljudskog tijela (čl. 242.)
UVOD
Analiza kaznenog djela iz čl. 242
Nepružanje medicinske pomoći (čl. 243.)
Nadriliječništvo (čl. 244.)
Pripravljanje i proizvodnja štetnih sredstava za liječenje (čl. 245.)
Nesavjesno poslovanje pri pripravljanju i izdavanju lijekova (čl. 246.). Nekoliko napomena o novim pravilima o lijekovima u Europskoj uniji
Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih živežnih namirnica (čl. 247.)
Nesavjesni pregled mesa za prehranu (čl. 248.)
Teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi (čl. 249.)
GLAVA DEVETNAESTA (XIX.) - KAZNENA DJELA PROTIV
OKOLIŠA (čl. 250.-262.)
UVOD
Upravnopravna akcesornost ekološkoga kaznenog prava i ekoloških kaznenih djela
Blanketnost zakonskih opisa ekoloških kaznenih djela
Tipovi delikata kod ekoloških kaznenih djela
Temeljno svojstvo kaznenih djela
Onečišćenje okoliša (čl. 250.)
Ugrožavanje okoliša bukom (čl. 251.)
Ugrožavanje okoliša otpadom (čl. 252.)
Protupravna gradnja (čl. 252,a)
Unošenje radioaktivnog ili drugog opasnog otpada u Republiku Hrvatsku (čl. 253.)
Ugrožavanje okoliša napravama (čl. 254.)
Prenošenje zaraznih bolesti životinja i bilja (čl. 255.)
Proizvodnja štetnih sredstava za liječenje životinja (čl. 256.)
Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći (čl. 257.)
Protuzakoniti lov (čl. 258.)
Protuzakoniti ribolov (čl. 259.)
Mučenje životinje (čl. 260.)
Pustošenje šuma (čl. 261.)
Protupravna eksploatacija rudnog blaga (čl. 261.a)
Teška kaznena djela protiv okoliša (čl. 262.)
GLAVA DVADESETA (XX.) - KAZNENA DJELA PROTIV OPĆE SIGURNOSTI LJUDI I IMOVINE I SIGURNOSTI PROMETA (čl. 263.-273.)
UVOD
Sastav glave XX
Prva skupina kaznenih djela
Druga skupina kaznenih djela
Opći kaznenopravni i kriminalnopolitički pristup
Objekt zaštite
Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom (čl. 263.)
Uništenje ili oštećenje javnih naprava (čl. 264.)
Oštećenje zaštitnih naprava na radu (čl. 265.)
Opasno izvođenje građevinskih radova (čl. 266.)
Rukovanje općeopasnim tvarima (čl. 267.)
Uništenje ili oštećenje znakova za opasnost (čl. 268.)
Neotkrivanje opasnosti (čl. 269.)
Nesudjelovanje u otklanjanju opće opasnosti (čl. 270.)
Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti (čl. 271.)
Izazivanje prometne nesreće (čl. 272.)
Elementi zakonskog opisa djela iz stavka/, čl. 272.
Članak 272. kao dopuna čl. 181
Umor, alkohol, lijekovi i opojne droge
Neprilagođena brzina
Prometni znak "stop" i svjetlosni prometni znakovi
Postojanje uzročne veze između radnje počinjenja i nastale posljedice
Kazneno djelo povređivanja uporabom motornog vozila
Kaznena odgovornost vlasnika vozila i instruktora vožnje
Prometni delikt i krajnja nužda (čl. 30.)
Načelo pouzdanja u prometu
Kaznena odgovornost vozača vozila na motorni pogon zbog izbora načina izbjegavanja opasnosti
Nepružanje pomoći osobi koja je teško tjelesno ozlijeđena u prometnoj nesreći (51. 273.)
Smisao inkriminacije
GLAVA DVADESET PRVA (XXI.) - KAZNENA DJELA PROTIV SIGURNOSTI PLATNOG PROMETA I POSLOVANJA (čl.274.-298.)
UVOD
Platni promet i poslovanje područja u kojima se čine kaznena djela izgl.XXI
Krivotvorenje novca (51. 274.)
Krivotvorenje vrijednosnih papira (51. 275.)
O kaznenom djelu.,
Krivotvorenje znakova za vrijednost (51. 276.)
Izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje (51. 277.)
Krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega (51. 278.)
Prikrivanje protuzakonito dobivenog novca (51. 279.)
UVOD
Provedbena odredba
Zakonodavna rješenja u nekoliko država
Analiza kaznenog djela
Nekoliko napomena o mjerama za suzbijanje pranja novca
Povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti (51. 280.)
Pogodovanje vjerovnika (51. 281.)
Zlouporaba stečaja (51. 282.)
UVOD . '
Analiza kaznenog djela. !
Zlouporaba u postupku stečaja (51. 283.). '
Obmanjivanje kupaca (51. 284.). i
Povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke (51. 285.). <
Utaja poreza i drugih davanja (51. 286.). i
Temeljni propisi u vezi s kaznenim djelom iz čl. 286. i
Elektronska trgovina i porezne obveze (najkraće). c
Temeljne naznake o tajnosti bankovnih računa i porezna evazija. 5
Porezna utaja odgovornih osoba u povezanim trgovačkim društvima. $
Odnos s drugim kaznenim djelima
Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga (51. 287.)
Stvaranje monopolističkog položaja na tržištu (51. 288.)
UVOD
Analiza kaznenog djela
Nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju (51. 289.)
Nedozvoljena trgovina zlatom (51. 290.)
Nesavjesno gospodarsko poslovanje (51. 291.)
Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju (51. 292.)
Modaliteti počinjenja
Određenost opisa dispozicije, primjena blažeg zakona, retroaktivnost i postojanje kontinuiteta tipa neprava kod kaznenog djela zlouporabe ovlaštenja u gospodarskom poslovanju
Prijevara u gospodarskom poslovanju (51. 293.)
Radnja počinjenja
Odnos kaznenog djela prijevare (čl. 224. st. l.) i prijevare u gospodarskom poslovanju (čl. 293.)
Prijevara u međunarodnoj trgovini
Tipični slučajevi raskida ugovora zbog prijevarnog postupanja ugovornih stanara
Poslovne i korporacijske prijevare
Marketinške prijevare
Dva kaznena djela u Corpus jurišu
Nekoliko napomena o mjerodavnom pravu (materijalnom i postupovnom) u pravnim poslovima međunarodne trgovine
Sklapanje štetnog ugovora (51. 294.)
Usporedba kaznenog djela sklapanja štetnog ugovora (čl. 294.) s kaznenim djelom zlouporabe položaja i ovlasti (čl. 337.)
Primanje mita u gospodarskom poslovanju (51. 294.a)
UVOD
Analiza kaznenog djela
Stjecaj mita i drugih kaznenih djela
Kritički osvrt
Davanje mita u gospodarskom poslovanju (51. 294 .b)
UVOD
Analiza kaznenog djela
Odnos s drugim kaznenim djelima
Izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne (51. 295.)
O kaznenom djelu
Nedozvoljena proizvodnja (51. 296.)
Nedozvoljena trgovina (51. 297.)
Izbjegavanja carinskog nadzora (51. 298.)
GLAVA DVADESET DRUGA (XXII.) - KAZNENA DJELA
PROTIV PRAVOSUĐA (čl. 299.-311.).*
UVOD
Neprijavljivanje pripremanja kaznenog djela (51. 299.)
Uvodne napomene o dvama kaznenim djelima neprijavljivanja.,
O kaznenom djelu iz čl. 299
Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela (čl. 300.)
Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela (čl. 301.)
Smisao inkriminacije
Kažnjavanje
Odnos prema drugim kaznenim djelima
Lažno prijavljivanje kaznenog djela (čl. 302.)
Smisao djela i objekt zaštite
Zajedničke crte
Davanje lažnog iskaza (čl. 303.)
Smisao inkriminacija
Posebne odredbe o kažnjavanju
Odnos prema drugim kaznenim djelima
Sprječavanje dokazivanja (čl. 304.)
Povreda tajnosti postupka (čl. 305.)
Otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka (čl. 305.a)
Pobuna osoba kojima je oduzeta sloboda (čl. 306.)
Bijeg osobe kojoj je oduzeta sloboda (čl. 307.). :
Izigravanje zabrana iz sigurnosnih mjera i pravnih posljedica osude (čl. 308.)
Prisila prema pravosudnom dužnosniku (čl. 309.)
Nadripisarstvo (čl. 310.)
GLAVA DVADESET TREĆA (XXIII.) - KAZNENA DJELA PROTIV VJERODOSTOJNOSTIISPRAVA(čl.311.-316.)
UVOD
O ispravi kao objektu počinjenja
Krivotvorenje isprave (čl. 311.)
Odnos prema drugim kaznenim djelima
Krivotvorenje službene isprave (čl. 312.)
O pojedinim modalitetima počinjenja
Odnos prema ostalim kaznenim djelima
Posebni slučajevi krivotvorenja isprave (čl. 313.)
Izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava (čl. 314.)
Ovjerovljavanje neistinitog sadržaja (čl. 315.)
Izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe (čl. 316.)
GLAVA DVADESET ČETVRTA (XXIV.) - KAZNENA DJELA
PROTIV JAVNOG REDA (čl. 317.-336.)
UVOD
Sprječavanje službene osobe u obavljanju službene dužnosti (čl. 317.)
Smisao inkriminacije
Napad na službenu osobu (čl. 318.)
Sudjelovanje u grupi koja sprječava ili napada službenu osobu (čl. 319.)
Protupravna promjena ustrojstva lokalne uprave, samouprave ili državne uprave (čl. 320.)
Pozivanje na otpor (čl. 321.)
Širenje lažnih i uznemirujućih glasina (čl. 322.)
Skidanje i povreda službenog pečata i znaka (čl. 323.)
Oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenog spisa (čl. 324.)
Oštećenje, uništenje i nedozvoljeni izvoz kulturnog ili prirodnog dobra (čl. 325.)
Nedozvoljeno obavljanje istraživačkih radova i prisvajanje kulturnog dobra (čl. 326.)
Uništavanje ili prikrivanje arhivske građe (čl. 327.)
Lažno predstavljanje (čl. 328.)
O stjecanju i drugim kaznenim djelima
Samovlast (čl. 329.)
Protupravna naplata (čl. 330.)
Ratio inkriminacije
Nasilničko ponašanje (čl. 331.)
Dogovor za počinjenje kaznenog djela (čl. 332.)
Udruživanje za počinjenje kaznenih djela (čl. 333.)
Položaj i odgovornost vanjskih suradnika (nečlanova) grupe ili zločinačke organizacije
Pitanje stjecaja kaznenog djela iz čl. 333. i kaznenih djela počinjenih u sastavu grupe ili zločinačke organizacije
Dodatak
Minimalni popis kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta prema navedenoj Konvenciji
Prikaz zakonodavnih rješenja u nekoliko država
Njemačka
Švicarska
Francuska
Austrija
Pokušaj utvrđivanja zajedničkih dijelova definicije zločinačkog udruženja korištenjem sadržaja navedene Konvencije 1 kaznenog zakonodavstva spomenutih država
Izradba i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih počinjenju kaznenog djela (čl. 334.)
Nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari (čl. 335.)
Sudjelovanje u grupi koja počini kazneno djelo (čl. 336.)
GLAVA DVADESET PETA (XXV.) - KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI (čl. 337.-351.)
UVOD
SADRŽAJ GLAVE XXV
Počinitelj ovih kaznenih djela
Zlouporaba položaja i ovlasti (čl. 337.)
Kaznena odgovornost za kazneno djelo iz čl. 337. st. 3. i 4. i pojedine odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o bankama
Pojam "druga osoba"
Počinitelj i sudionici kaznenog djela iz čl. 337
Odnos prema drugim djelima
Zlouporaba povjerenja (čl. 227.)
Nesavjesno gospodarsko poslovanje (čl. 297.)
Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju (čl. 292.)
Sklapanje štetnog ugovora (čl. 294.)
Kazneno djelo krivotvorenja službene isprave (čl. 312.)
Pronevjera (čl. 345.)
Protuzakonita naplata i isplata (čl. 350.)
Bitni elementi kaznenog djela
Službena ili odgovorna osoba (i utvrđivanje visine imovinske koristi)
Obilježje djela kao otegotna okolnost (čl. 56. st. 2.)
Prekoračenje optužbe (čl. 350. st. 1. ZKP) i kazneno djelo iz čl. 337
Pokušaj kaznenog djela iz st. 4
Beznačajno djelo (čl. 28.)
Odnos prema drugim kaznenim djelima
Stjecaj s kaznenim djelom krađe (čl. 2J6.)
Stjecaj s kaznenim djelom prijevare (čl. 224., 293., 344.)
Razgraničenje s kaznenim djelom zlouporabe u gospodarskom poslovanju (čl. 292.)
Stjecaj s kaznenim djelom krivotvorenja službene isprave (čl. 3J2.)
Razgraničenje s kaznenim djelom pronevjere (čl. 345.)
Stjecaj s kaznenim djelom primanja mita (čl. 347.)
Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (čl. 338.)
O kaznenom djelu
Kritički osvrt na inkriminaciju i njezin odnos prema kaznenom djelu zlouporabe položaja i vlasti (čl. 337.)
Nesavjesan rad u službi (čl. 339.)
Neizvršavanje zapovijedi (čl. 340.)
Povreda čuvanja državne granice (čl. 341.)
Protuzakonito oslobođenje osobe kojoj je oduzeta sloboda (čl. 342.)
Protuzakonito posredovanje (čl. 343.)
UVOD
Prijevara u službi (čl. 344.)
Pronevjera (čl. 345.)
Prekoračenje optužbe (čl. 350. st. 1. ZKP) i kazneno djelo pronevjere
Pronevjera kao produljeno kazneno djelo (čl. 61.)
Odnos pronevjere i krađe (čl. 216.)
Odnos pronevjere i utaje (čl. 220.)
Odnos pronevjere i krivotvorenja službene isprave (čl. 312.)
Odnos pronevjere i zlouporabe položaja i vlasti (čl. 337.)
0 odnosu pronevjere prema kaznenom djelu neovlaštene uporabe v. izlaganje uz čl. 346
Odnos pronevjere prema kaznenom djelu protuzakonite naplate 1 isplate (čl. 350.)
Manjak u poslovanju i kazneno djelo pronevjere
Višak u poslovanju i kazneno djelo pronevjere
Neovlaštena uporaba (čl. 346.)
Prekoračenje optužbe (čl. 350. st. 1. ZKP) i kazneno djelo neovlaštene uporabe
Svojstvo počinitelja kaznenog djela
Odnos prema kaznenom djelu povrede tajnosti pisma i drugih pošiljaka (čl. 130.)
Odnos s kaznenim djelom pronevjere (čl. 345.)
Primanje mita (čl. 347.)
Ratio inkriminacije i objekt zaštite
Analiza djela iz čl. 347
Struktura radnje počinjenja
Stjecaj mita i drugih kaznenih djela
Odnos kaznenog djela primanja mita prema kaznenom djelu iz čl. 283. st. 2
Odnos s drugim kaznenim djelima
Davanje mita (čl. 348.)
Odnos prema drugim kaznenim djelima
Protupravno prisvajanje stvari prigodom pregleda, pretrage ili izvršenja (čl. 349.)
Protuzakonita naplata i isplata (čl. 350.)
Odavanje službene tajne (čl. 351.)
Objekt zaštite
Objekt radnje
Radnje počinjenja
Počinitelj kaznenog djela
Oblik krivnje
GLAVA DVADESET ŠESTA (XXVI.) - KAZNENA DJELA PROTIV ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE (čl. 352.-38S.)
UVOD
Objekt zaštite grupiranja kaznenih djela
Počinitelji kaznenih djela iz glave XXVI
Neka posebna svojstva kaznenih djela iz glave XXVI
Značenje temeljnih pojmova iz glave XXVI
Neizvršenje i odbijanje izvršenja zapovijedi (čl. 352.)
Odbijanje primanja i uporabe oružja (čl. 353.)
Protivljenje nadređenome (čl. 354.)
Ratio inkriminacije
Protivljenje stražaru, straži, ophodnji, službujućoj ili drugoj vojnoj osobi u sličnoj službi (čl. 355.)
Prisila prema vojnoj osobi u obavljanju službene dužnosti (čl. 356.)
Napad na vojnu osobu u obavljanju službene dužnosti (čl. 357.)
Blaže kažnjavanje za kaznena djela iz članka 352 i članka 354. do 357. (čl. 358.)
Zlostavljanje podređenog ili mlađeg (čl. 359.)
Povreda stražarske, ophodne ili druge slične dužnosti (čl. 360.)
Podnošenje neistinitih prijavaka i izviješća (čl. 361.)
Nepoduzimanje mjera za zaštitu vojne postrojbe (čl. 362.)
Neosiguranje na vojnim vježbama (čl. 363.)
Neodazivanje pozivu i izbjegavanje vojne službe (čl. 364.)
Izbjegavanje vojne službe onesposobljenjem ili prijevarom (čl. 365.)
Protuzakonito oslobođenje od vojne službe (čl. 366.)
Samovoljno udaljenje i bijeg iz vojne postrojbe ili službe (čl. 367.)
Izbjegavanje popisa i pregleda (čl. 368.)
Neizvršenje materijalne obveze (čl. 369.)
Nesavjesna izvedba i preuzimanje vojnog materijala (čl. 370.)
Nepropisan i nesavjesan odnos prema povjerenom oružju (čl. 371.)
Protuzakonito raspolaganje povjerenim oružjem (čl. 372.)
Krađa oružja ili dijela bojnog sredstva (čl. 373.)
Odavanje vojne tajne (čl. 374.)
Neovlašteni ulazak u vojne objekte i izradba skica ili crteža vojnih objekata i bojnih sredstava (čl. 375.)
Kažnjavanje za kaznena djela počinjena za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju izravne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti
Republike Hrvatske (čl. 376.)
Prijelazak i predaja neprijatelju (čl. 377.)
Neispunjenje dužnosti za vrijeme boja ili bojnog djelovanja (čl. 378.)
Samovoljno napuštanje dužnosti za vrijeme boja ili bojnog djelovanja (čl. 379.)
Napuštanje položaja protivno zapovijedi (čl. 380.)
Napuštanje oštećenog broda ili zrakoplova prije vremena (čl. 381.)
Ostavljanje neprijatelju neoštećenih bojnih sredstava (čl. 382.)
Slabljenje bojnog morala i bojne situacije (čl. 383.)
Neosiguranje vojne postrojbe (čl. 384.)
Neizvješćivanje vojnih tijela (čl. 385.)
Neispunjenje dužnosti pri provedbi mobilizacije (čl. 386.)
Uvjeti za isticanje stegovne mjere (čl. 387.).,
Odgovornost za kazneno djelo počinjeno po zapovijedi nadređenog (čl. 388.)
GLAVA DVADESET SEDMA (XXVII.) - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 389.,390. i 391.)
ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA
S UVODNIM OBJAŠNJENJIMA I NAPOMENAMA
1. Kratak povijesni prikaz
2. De lege lata
3. Hrvatski Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
3.1. Kaznena djela protiv osoba
ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA D JELA (NN 151/03.)
I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1.-2.)
Primjena kaznenog zakonodavstva (čl. 2.)
II. PRETPOSTAVKE KAŽNJIVOSTI (čl. 3.-7.)
Temelj odgovornosti pravnih osoba (čl. 3.)
Odgovorna osoba (čl. 4.)
Uračunavanje krivnje odgovorne osobe pravnoj osobi (čl. 5.)
Isključenje i ograničenje odgovornosti pravnih osoba (čl. 6.)
Odgovornost u slučaju promjene statusa pravne osobe (čl. 7.)
III.KAZNE I DRUGE KAZNENOPRAVNE SANKCIJE (čl. 8.-22.)
Vrste kaznenopravnih sankcija (čl. 8.)
Novčana kazna (čl. 9.)
Visina novčane kazne (čl. 10.)
Izricanje novčane kazne za stjecaj kaznenih djela (čl. 11.)
Ukidanje pravne osobe (čl. 12.)
Uvjetna osuda (čl. 13.)
Zastara (čl. 14.)
Vrsta sigurnosnih mjera (čl. 15.)
Zabrana obavljanja određenih djelatnosti ili poslova (čl. 16.)
Zabrana stjecanja dozvola, ovlasti, koncesija ili subvencija (čl. 17.)
Zabrana poslovanja s korisnicima državnog i lokalnih proračuna (čl. 18.)
Oduzimanje predmeta (čl. 19.)
Oduzimanje imovinske koristi (čl. 20.)
Javno objavljivanje presude (čl. 21.)
Obavijest o izrečenoj kaznenopravnoj sankciji (čl. 22.)
IV. KAZNENI POSTUPAK (čl. 2S.-37.)
Jedinstveni postupak (čl. 23.)
Odlučivanje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti (čl. 24.).,
Mjesna nadležnost (čl. 25.).,
Pokretanje kaznenog postupka po prijedlogu (čl. 26.)
Predstavnik okrivljene pravne osobe (čl. 27.)
Postavljanje predstavnika (čl. 28.)
Dostava odluka i dopisa pravnoj osobi (čl. 29.)
Dovođenje (čl. 30.)
Troškovi predstavnika (čl. 31.)
Branitelj (čl. 32.)
Sadržaj optužnice (čl. 33.)
Glavna rasprava (čl. 34.)
Sadržaj presude (čl. 35.)
Mjere opreza prema pravnoj osobi (čl. 36.-37.)
POSEBNO (DOPUNSKO) KAZNENO ZAKONODAVSTVO
UVOD
ZAKONI, INKRIMINACIJE I NJIHOVA POVEZANOST
SA ZAŠTIĆENIM VRIJEDNOSTIMA I GLAVAMA KZ
(A) PRVA SKUPINA
a) ZAKON O ELEKTROPRIVREDI (čl. 35.a)
b) ZAKON O ENERGIJI (čl. 33.)
c) ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA.
Povreda prava distributera enkriptiranog satelitskog signala (čl. 188.)
(B) DRUGA SKUPINA
a) ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Temeljne značajke i nedostaci
Pojedina kaznena djela
Davanje netočnih podataka (čl. 624.)
Netočno prikazivanje imovinskog stanja (čl. 625.)
Povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje (čl. 626.)
Netočno izdavanje ili krivotvorenje potvrda o polaganju dionica (čl. 627.)
Povreda dužnosti da se dade izvješće (čl. 628.)
Povreda dužnosti čuvanja tajne (čl. 629.)
O kaznenom djelu
Korelacija sankcioniranja davanja netočnih podataka (čl. 624. ZTD), netočnog prikazivanja imovinskog stanja (čl. 625. ZTD) i povrede dužnosti davanja izvješća (čl. 628. ZTD) s odgovornošću davanja netočnih ili nepotpunih podataka i obavijesti (čl. 43. st. 5. SZ)
b) ZAKON O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA (čl. 27.)
Nekoliko napomena o sadržaju ugovora o uskladištenju .,
Opis kaznenog djela
c) ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU (čl. 75.-76.)
Analiza kaznenog djela
d) ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Pojedina kaznena djela
Neovlašteno korištenje i odavanje povlaštenih informacija (čl. 149.)
Manipuliranje cijenama i širenje neistinitih informacija (čl. 150.)
Navođenje neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija (čl. 151.)
Nedopušteno uvrštenje vrijednosnih papira (čl. 152.)
Prikrivanje vlasništva (čl. 153.)
Nedopuštena trgovina vrijednosnim papirima (čl. 154.)
e) ZAKON O RAČUNOVODSTVU (čl. 32.)
(C) TREĆA SKUPINA
a) ZAKON O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA (čl. 25.)
b) OVRŠNI ZAKON (čl. 16.)
(D) TRI KAZNENA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI
a) ZAKON O UVJETIMA ZA UZIMANJE I PRESAĐIVANJE DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA (čl. 26.)
b) ZAKON O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ
DJELATNOSTI (čl. 58.)
Analiza kaznenog djela
c) ZAKON O LJEKARNIŠTVU (čl. 55.)
(E) KAZNENO DJELO PROTIV OKOLIŠA
ZAKON O OTROVIMA (čl. 60.)
(F) TRI KAZNENA DJELA PROTIV JAVNOG REDA
a) ZAKON O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA (čl. 65.)
b) ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU (čl. 16.)
c) ZAKON O ZABRANI UPORABE, STVARANJA ZALIHA, PROIZVODNJE I PRIJENOSA PROTUPJEŠAČKIH MINA I O NJIHOVOM UNIŠTENJU (čl. 9.)
PRILOZI
1. ISPRAVAK KAZNENOIG ZAKONA (NN 27/98.)
2. ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (NN 50/00.)
3. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA (NN 129/00.)
4. ZAKON O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA (NN 51/01.)
5. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA (NN 105/04.)
LITERATURA
KAZALO POJMOVA


This product was added to our catalog on Wednesday 26 January, 2005.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Komentar kaznenog zakona
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443