Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Labor & Social » Pravo radnika » Zakon o radu + CD My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (50)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (434)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (415)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (391)
    Administrative-law-> (126)
    Civil-> (103)
    Commercial-> (35)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (56)
      Autorska prava (2)
      Nadzor
      Pravo radnika (47)
      Zaštita radnika (1)
      Žig (2)
    Ostalo (12)
  International law (15)
  Ostala izdanja (7)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Prava djece - multidisciplinarni pristup
Prava djece - multidisciplinarni pristup
239,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Zakon o radu + CD 0,00knAuthor: Jurić, Ivan

Publisher: Vizura d.o.o.
ISBN: 9536957159

Godina izdanja: 2003.
Broj stranica: 660
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: TVRDI

RASPRODANO

U prodaji je nova knjiga izdavača Vizura d.o.o.
Zakon o radu s primjerima podnesaka za praktičnu primjenu + CD (izdanje 2010.)


O knjizi:

SADRŽAJ
ZAKON O RADU
Opće odredbe
Sklapanje ugovora o radu
Zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika
Probni rad
Obrazovanje i osposobljavanje za rad
Radno vrijeme
Odmori i dopusti
Noćni rad
Zaštita majčinstva
Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad
Plaće
Izumi i tehnička unapređenja radnika
Zabrana takmičenja radnika s poslodavcem
Naknada štete
Prestanak ugovora o radu
Pravilnici o radu
Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa
Sudjelovanje radnika u odlučivanju
Sindikati i udruge poslodavaca
- Opće odredbe o udrugama
- Utemeljenje i registracija udruga
- Imovina udruga
- Djelovanje udruga
- Prestanak djelovanja udruge
Kolektivni ugovori
Štrajk i rješavanje kolektivnih radnih sporova
Gospodarsko-socijalno vijeće
Agencija za privremeno zapošljavanje
Nadzor nad prijemnom propisa o radu
Posebne odredbe
- Radna knjižica
- Posebne odredbe u svezi s vojnom službom
- Posebne odredbe o zastupnicima i dužnosnicima
Kaznene odredbe
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
ZAKON O RADU PRIMJERI IZ PRAKSE
Ugovor o radu - komentar
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Aneks ugovora o radu (sklopljen sa zaposlenikom ograničeno radno sposobnim)
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (Primjer II)
Ugovor o radu pripravnika
Ugovor o radu uprave - direktora Društva
Ugovor o plaći predsjednika Nadzornog odbora Društva
Ugovor o plaći glavnog direktora Društva
Ugovor o radu člana managementa Društva
Ugovor o radu člana rukovodnog tima Društva
ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU, ZAHTJEVI ZA ZAŠTITU PRAVA, PROGRAMI, TUŽBE IZ PODRUČJA RADNOPRAVNIH ODNOSA
Obavijest o prestanku rada
Obavijest o prestanku rada (primjer II)
Potvrda o prestanku radnog odnosa
Upozorenje pred otkaz
Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora
Odluka o otkazu ugovora o radu
Odluka o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz)
Odluka o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu)
Odluka o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu primjer II)
Odluka o otkazu ugovora o radu zbog nepovoljne ocijene rada
Zahtjev za zaštitu prava (sa zahtjevom za vraćanje na radno mjesto)
Zahtjev za zaštitu prava
Odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava zaposlenika
Otkaz ugovora o radu (komentar)
Program rješavanja viška djelatnika za čijim je radom trajno prestala potreba
Tužba radi povišenja rente, izgubljene zarade
Tužba radi poništenja odluke o otkazu ugovora o radu sa zahtjevom za izdavanje privremene mjere
Pravilnik o radu
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU
Opće odredbe
Obveze poslodavca i njegovih ovlaštenika u provedbi mjera zaštite na radu
-Opća načela zaštite na radu kod poslodavca
-Uređivanje i provedba zaštite na radu
-Osposobljavanje za rad na siguran način
-Obavještavanje iz zaštite na radu
-Poslovi s posebnim uvjetima rada
-Zaštita mladeži, žena i zaposlenika umanjenih radnih sposobnosti
-Korištenje objekata namijenjenih za rad, strojeva i uređaja i osobnih zaštitinih sredstava te radni postupci
-Opasne radne tvari
-Ispitivanje radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
-Privremena i zajednička privremena radilišta
-Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje
-Pružanje prve pomoći i medicinska pomoć
-Zaštita nepušača, zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
-Odbor za zaštitu na radu
-Povjerenik zaposlenika za zaštitu na radu
-Dužnosti prema tijelima nadzora
-Obveze poslodavaca i njegovih ovlaštenika u provedbi mjera zaštite na radu
-Isprava i evidencije
Obveze i prava zaposlenika
Djelatnosti u svezi sa zaštitom na radu
-Obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu
-Služba medicine rada
-Ustanove i trgovačka društva za zaštitu na radu
Građenje objekata namijenjenih za rad, proizvodnja strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava
-Projektiranje i izgradnja objekata namijenjenih za rad
-Projektiranje, proizvodnja i uvoz strojeva, uređaja te osobnih zaštitnih sredstava i opreme
Nadzor
Kaznene odredbe
Prijelazne i završne odredbe
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu
ZAKON O INSPEKCIJI RADA
Opće odredbe
Inspektor rada
Ovlasti i dužnosti inspektora rada
Kaznene odredbe
Prijelazne i završne odredbe
ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU
Opće odredbe
Vrste osiguranja i osigurane osobe
A. Osiguranici
B. Osobe osigurane u određenim okolnostima
C. Članov obitelji osiguranika
Mirovinski staž
Prava iz mirovinskog osiguranja
Matična evidencija
Postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Ustrojstvo Zavoda
Financiranje
Imovina Zavoda
Naknada štete
Kazne
Prijelazne i završne odredbe
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
I Opće odredbe
II Osnovno zdravstveno osiguranje
Osigurane osobe
Prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
- Prava na zdrastvenu zaštitu
- Novčana naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja .
- Naknada troškova prijevoza u svezi s korištenjem prava iz osnovnog zdrastvenog osiguranja
- Financiranje osnovnog zdravstvenog osiguranja
- Izvori sredstava
- Doprinosi
- Obveznici plaćanja doprinosa
- Posebni doprinos za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
- Financijsko poslovanje Zavoda
III Dopunsko zdravstveno osiguranje
IV Privatno zdrastveno osiguranje
V Odnos Zavoda i zdrasvstvenih ustanova odnosno zdrastvenih radnika u privatnoj praksi
VI Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje
-Ustrojstvo Zavoda
-Nadzor nad radom Zavoda
VII Ostvarivanje prava i obveza iz obveznoga zdravstvenog osiguranja
VIII Naknada štete
IX Kaznene odredbe
X Prijelazne i završne odredbe
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
ZAKON O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
I Opće odredbe
II Evidencija nezaposlenih osoba i ostali tražitelja zaposlenja
III Priprema za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju
- Priprema za zapošljavanje
- Posredovanje pri zapošljavanju
IV Aktivna politika u zapošljavanju
V Prava za vrijeme nezaposlenosti
- Novčana naknada
- Mirovinsko osiguranje
- Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova.
- Pravo na novčanu naknadu osoba koje su bile zaposlene u inozemstvu.
VI Postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti
VII Hrvatski Zavod za zapošljavanje
VIII Izvori sredstava za djelatnost zapošljavanja
IX Kaznene odredbe
X Prijelazne i završne odredbe
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA
Opće odredbe
Radna dozvola
Prestanak radne dozvole
Sezonsko zapošljavanje
Žalbeni postupak
Prijelazne odredbe
Kaznene odredbe
Završne odredbe
ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
Opće odredbe
Profesionalna rehabilitacija
Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom
Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, zaštitna radionica i radni centar
Zajedničke odredbe
Olakšice pri zapošljavanju osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kaznene odredbe
Nadzor
Prijelazne i završne odredbe
ZAKON O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
GLAVA I. TEMELJNE ODREDBE
GLAVA II. PRAVA ČLANOVA OBITELJI POGINULOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
1. Obiteljska invalidnina
2. Povećana obiteljska invalidnina
GLAVA III. PRAVA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA
1. Osobna invalidnina
2. Doplatak za njegu i pomoć druge osobe
3. Ortopedski doplatak
4. Posebni doplatak
5. Usluge osobe za pružanje njege i pomoći
6. Medicinska, odnosno fizikalna rehabilitacija
7. Profesionalna rehabilitacija
8. Prilagodba prilaza do zgrade
9. Pravo na troškove pogreba uz odavanje vojne počasti
GLAVA IV. PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
GLAVA V. OSTALA PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
1. Ocjene radne sposobnosti
2. Staž u dvostrukom trajanju
3. Prav iz zdrastvene zaštite
4. Prednost pri zapošljavanju
5. Prvenstveno pravo na zakup poslovnog prostora
6. Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti
7. Oslobađanje od plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta
8. Prednost pri upisu u obrazovne ustanove
9. Stipendije
10. Prednost pri smještaju u studentske domove
11. Besplatni udžbenici
12. Carinske i porezne olakšice
13. Dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate
14. Opskrbnina
15. Doplatak za pripomoć u kući
16. Obnova
I7. Stambeno zbrinjavanje
18. Oslobađanje od plaćanja sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi
19. Prednosti pri smještaju u umirovljeničke domove
20. Mirovine
- Obiteljska mirovina
- Invalidska mirovina
GLAVA VI. PRAVA ČLANOVA OBITELJI ZATOČENOG ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA NOVČANA NAKNADA
GLAVA VII. PRAVO NA OBITELJSKU INVALIDNINU IZA SMRTI HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA
GLAVA VIII. POSEBNA SKRB ZA HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA KOJI SU OBOLJELI OD BOLESTI PTSP
GLAVA IX. POSEBNE ODREDBE
GLAVA X. POČETAK, TRAJANJE I PRESTANAK PRAVA
GLAVA XI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA
GLAVA XII. NAKNADA ŠTETE
GLAVA XIII. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA
GLAVA XIV NADZOR
GLAVA XV. KAZNENE ODREDBE
GLAVA XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
PRAVILNIK O RADU LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
ZAKON O PORODNOM DOPUSTU MAJKI KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST I NEZAPOSLENIH MAJKI
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju
samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki
ZAKON O BLAGDANIMA, SPOMENDANU I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ


This product was added to our catalog on Tuesday 14 October, 2003.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Zakon o radu + CD
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443