Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Pretraživanje

Napredno pretraživanje


  Početna stranica » Katalog » Računovodstvo I, računovodstvo za neračunovođe Moj račun  |  Košarica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Dječja književnost
Društvene znanosti->
e-knjige
Ekologija
Ekonomija-> (14)
EU
Informatika->
Medicina->
Politika
Pravo-> (6)
Prirodne znanosti
Rječnici, gramatike, priručnici-> (7)
Software (3)
Sport
Tehnika->
Ostala izdanja
Instalacija čitača e-knjige
Što je novo? više o ...
Business Dictionary 3
Business Dictionary 3
250,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Valute
Načini plaćanja
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Računovodstvo I, računovodstvo za neračunovođe 250,01knAutor: grupa autora

Nakladnik: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
ISBN: 9789532771077

Godina izdanja: 2016.
Broj stranica: 350
Rok dostave: 2 dana

O knjizi:

Knjiga je podijeljena u šest poglavlja i, pored uobičajenog predgovora i popisa literature, obuhvaća popis tablica, popis slika, kazalo pojmova i bilješku o autorima.

U prvom poglavlju razmatra se kontekst u okviru kojeg je neophodno promatrati računovodstvo i računovodstvene informacije. Računovodstvo nije samo sebi svrha. Govoriti o računovodstvu i računovodstvenim informacijama, a pri tome zanemariti upravljački kontekst nije prihvatljiv pristup. Drugim riječima, svrha je pojmovnog određenja međusobno povezanih i uvjetovanih, a ipak različitih pojmova upravljanje, odlučivanje i informacije ponajprije stvaranje pretpostavki za razumijevanje konteksta u kojemu se računovodstvo u suvremenim uvjetima mora promatrati. Uz to, u prvom poglavlju knjige značajna pozornost posvećena je upravljačkom i računovodstvenom informacijskom sustavu te posebice pojmovnom određenju računovodstva i vrstama računovodstva sa stajališta korisnika. Ovo poglavlje završava definiranjem revizije i analize financijskih izvještaja kao pretpostavki kvalitete računovodstvenih informacija.

U drugom poglavlju detaljno se obrađuju financijski izvještaji poduzeća kao glavni nositelji računovodstvenih informacija neophodni za racionalno poslovno odlučivanje. Posebna pozornost posvećena je temeljnim računovodstvenim kategorijama odnosno komponentama (elementima) financijskih izvještaja poduzeća (imovina, obveze, kapital, prihodi, rashodi, rezultat poslovanja, novčani primici, novčani izdaci, novčani tok). Pri tome se vrlo značajna pažnja posvećuje problematici financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

U trećem poglavlju razmatra se računovodstveni proces. Naime, nakon eksplikacije sadržaja koji se odnose na financijske izvještaje poduzeća kao rezultata računovodstvenog procesa u drugom poglavlju knjige, u trećem se poglavlju detaljnije pojašnjavaju faze računovodstvenog procesa. Pokazuje se da je za razumijevanje samih financijskih izvještaja od strane korisnika, neophodno razumijevanje ključnih aktivnosti u procesu njihova nastajanja. U tom kontekstu objašnjava se knjigovodstveni konto, pravila evidentiranja na kontu, knjigovodstvene isprave, poslovne knjige itd. Pri razmatranju računovodstvenog procesa na praktičnom primjeru prikazana je problematika evidentiranja (knjiženja) poslovnih promjena, zaključivanja konta i sastavljanja financijskih izvještaja.

U četvrtom poglavlju obrađuje se problematika računovodstvenih politika i procjena. Računovodstvene politike i procjene čine bitnu pretpostavku kvalitete financijskih izvještaja i računovodstvenih informacija te ih uobičajeno razmatramo u kontekstu sadržajnih, a ne tehničkih pravila računovodstvene obrade podataka. Razmatranju računovodstvenih politika prethodi upoznavanje s računovodstvenim načelima i standardima kao ishodištu računovodstvenih politika i procjena. Uz tihe pričuve i skrivene gubitke u ovom je poglavlju značajna pažnja posvećena pregledu najznačajnijih računovodstvenih politika i procjena te računovodstvenom tretmanu promjena računovodstvenih politika i procjena kao i obvezi objave promjena.

U kontekstu poboljšanja financijskog izvještavanja razmotrena je i revizija kao pretpostavka realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja te postupci analize financijskih izvještaja. Povezano s tim, u petom poglavlju knjige sistematizirani su temeljni koncepti revizije financijskih izvještaja, od pojmovnog određenja revizije, pojašnjenja objekta i predmeta revizije, zatim sažetog pregleda najznačajnijih aktivnosti provedbe revizije financijskih izvještaja prema Međunarodnim revizijskim standardima, do samog izvješća neovisnog revizora. Kao što je već istaknuto, u petom poglavlju knjige obrađuju se pojam i značenje analize financijskih izvještaja kao i temeljni instrumenti i postupci analize.

U šestom poglavlju knjige pripremljeni su primjeri sastavljanja financijskih izvještaja u djelatnosti trgovine i djelatnosti proizvodnje kako bi se naglasile i neke specifičnosti računovodstva u tim djelatnostima. Primjeri predočeni u šestom poglavlju usmjereni na problematiku savladavanja sustava dvojnog knjigovodstva, na evidentiranje tipičnih poslovnih događaja te na sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja.

Knjiga je rezultat rada petero ravnopravnih autora. Otud stanovite razlike u stilu pisanja, terminologiji pa i neka mala ponavljanja koja je bilo vrlo teško izbjeći.

Knjiga je, ponajprije, namijenjena studentima ekonomskih fakulteta, a zatim i drugih fakulteta. Sasvim sigurno, knjiga je namijenjena i onima koji se bave teorijskim i praktičnim problemima računovodstva, financijskog izvještavanja, revizije i analize financijskih izvještaja, računovođama, internim, eksternim i državnim revizorima, analitičarima, financijskim djelatnicima, ali može biti korisna i znatno širem krugu korisnika - menadžerima na svim razinama, članovima nadzornih i revizijskih odbora te drugim donositeljima poslovnih odluka izvan poduzeća (vlasnicima, investitorima, kreditorima i dr.).


Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Četvrtak 17 Studeni, 2016.

Recenzije

Košarica više o ...
Košarica je prazna
Nakladnik
Ostali proizvodi
Obavijesti više o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Računovodstvo I, računovodstvo za neračunovođe
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705