Hrvatski   English


Pretraživanje

Napredno pretraživanje


  Početna stranica » Katalog » Pravo » Hrvatsko » Trgovačko pravo » Društva » Postupak pred Trgovačkim sudovima, Trgovački statusni parnični postupci Moj račun  |  Košarica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (38)
Knjige od 10,00 kn (6)
Knjige od 20,00 kn (7)
Dječja književnost (1)
Društvene znanosti-> (7)
e-knjige (8)
Ekologija (3)
Ekonomija-> (454)
EU (11)
Informatika-> (11)
Medicina-> (62)
Politika (4)
Pravo-> (439)
  Praktični primjeri (1)
  Hrvatsko-> (413)
    Društvene djelatnosti-> (6)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Građansko-> (108)
    Javne financije-> (41)
    Ostalo (12)
    Radno i socijalno-> (62)
    Trgovačko pravo-> (33)
      Društva-> (33)
        Pravo društava (15)
        Stečaj (9)
    Ustav, vlast, sud-> (133)
  Međunarodno (15)
  Ostala izdanja (8)
Prirodne znanosti (6)
Rječnici, gramatike, priručnici-> (206)
Software (7)
Sport (2)
Tehnika-> (39)
Ostala izdanja (14)
Instalacija čitača e-knjige
Što je novo? više o ...
Vodič kroz razvod braka : psihološko-pravni priručnik
Vodič kroz razvod braka : psihološko-pravni priručnik
109,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Valute
Načini plaćanja
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Postupak pred Trgovačkim sudovima, Trgovački statusni parnični postupci 155,00knAutor: Aras Kramar, Slađana

Nakladnik: Narodne novine d.d.

Godina izdanja: 2014.
Broj stranica: 248
Uvez: MEKI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

U ovoj se knjizi daje sustavna analiza organizacijsko-kompetencijsko-funkcionalnog aspekta postupka u sporovima unutar trgovačkog društva, uzimajući u obzir uređenje određenih postupovnih instituta u ostalim postjugoslavenskim zemljama te Austriji i Njemačkoj.

PRVI DIO
UVOD
1. Uvodne napomene
2. Određenje sporova unutar trgovačkih društava i u vezi s trgovačkim društvima te među društvima
3. Izvori postupka u sporovima unutar trgovačkog društva

DRUGI DIO
OPĆA PRAVILA POSTUPKA U SPOROVIMA UNUTAR TRGOVAČKOG DRUŠTVA
1. Subjekti postupka
1.1. Sud
1.1.1. Nadležnost suda
1.1.1.1. Interna jurisdikcija
1.1.1.2. Stvarna i mjesna nadležnost
1.1.1.3. Određivanje nadležnosti suda za sporove unutar preddruštva
1.1.2 Sastav suda
1.2. Stranke
1.2.1. Stranačka sposobnost
1.2.1.1. Stranačka sposobnost domaćih fizičkih i pravnih osoba
1.2.1.2. Stranačka sposobnost stranih fizičkih i pravnih osoba te drugih tvorevina
1.2.2. Parnična sposobnost
1.2.2.1. Parnična sposobnost fizičkih osoba
1.2.2.2. Parnična sposobnost pravnih osoba, državnih tijela, organa društva te drugih tvorevina
1.2.3. Procesna i stvarna legitimacija te pravni interes
1.2.3.1. Općenito
1.2.3.2. Kondemnatorna pravna zaštita u sporovima unutar trgovačkog društva
1.2.3.3. Konstitutivna pravna zaštita u sporovima unutar trgovačkog društva
1.2.3.4. Deklaratorna pravna zaštita u sporovima unutar trgovačkog društva
1.2.3.5. Moguće procesnopravne posljedice u slučaju nepostojanja procesne i/ili stvarne legitimacije u sporovima unutar trgovačkog društva: sudska praksa
1.2.4. Određena pitanja uz institut suparničarstva
1.2.4.1. Općenito
1.2.4.2. Suparničarstvo u sporovima unutar društva osoba
1.2.4.3. Suparničarstvo u sporovima unutar društva kapitala
1.2.4.4. Položaj i ovlasti običnih te jedinstvenih suparničara u sporovima unutar trgovačkog društva
1.2.4.5. Moguće procesnopravne posljedice u slučaju da tužbom nisu obuhvaćeni svi subjekti nužnog suparničarstva u sporovima unutar trgovačkog društva
1.2.5. Zastupanje stranaka
1.2.5.1. Općenito
1.2.5.2. Zastupanje fizičkih osoba u postupku
1.2.5.3. Zastupanje pravnih osoba, državnih tijela, organa društva te drugih tvorevina u postupku
1.2.5.3.1. Općenito
1.2.5.3.2. Zastupnici po statutu, društvenom ugovoru (ugovoru o osnivanju) ili zakonu (organi zastupnici) trgovačkih društava
1.2.5.3.3. Posebni zastupnici kao specifični (izvanredni) organi zastupnici trgovačkih društava
1.2.5.3.4. (Posebni, privremeni) zastupnici kao specifični zakonski zastupnici trgovačkih društava
1.2.5.3.5. Zastupnici na temelju punomoći trgovačkih društava
1.2.5.4. Otvorena pitanja uz zastupanje preddruštva t rgovačkog društva
1.2.5.5. Zastupanje Vlade Republike Hrvatske u postupku
1.2.5.6. Zastupanje uprave i upravnog odbora u postupku
1.3. Sudjelovanje te obavještavanje trećih osoba, državnih tijela te drugih entiteta bez pravne osobnosti u postupku
1.3.1. Općenito
1.3.2. Sudjelovanje umješača i obavještavanje trećih u određenim sporovima unutar trgovačkog društva prema ZTD-u
1.3.3. Sudjelovanje umješača i obavještavanje trećih u ostalim konstitutivnim sporovima unutar trgovačkog društva
1.3.4. Sudjelovanje umješača i obavještavanje trećih u kondemnatornim sporovima unutar trgovačkog društva
1.3.5. Pravna priroda suparničarske intervencije
1.3.6. Položaj i ovlasti suparničarskog intervenijenta u sporovima unutar trgovačkog društva
1.3.7. O »nadležnoj vlasti« kao specifičnom umješaču
2. Načela postupka
2.1. Općenito
2.2. Načelo dispozicije i oficijelnosti
2.3. Raspravno i istražno načelo
2.4. Načelo pismenosti i elektronifikacije
2.5. Načelo javnosti
2.6. Načelo pružanja pomoći neukim strankama
2.7. Načelo hitnosti
3. Određena pitanja prvostupanjskog postupka
3.1. Pokretanje postupka
3.2. Pripremanje glavne rasprave
3.3. Dostava
3.4. Rokovi u postupku pred trgovačkim sudom
3.5. Odgoda ročišta i presumirano povlačenje tužbe
3.6. Određivanje vrijednosti predmeta spora te troškovi postupka
3.7. Određena pitanja uz postupak za izdavanje platnog naloga u sporovima unutar trgovačkog društva
3.8. Određena pitanja uz postupak u sporovima male vrijednosti unutar trgovačkog društva
4. Presude i sudske nagodbe
4.1. Općenito
4.2. Dispozitivne presude te sudska nagodba
4.2.1. Mogućnost donošenja dispozitivnih presuda te zaključenja sudske nagodbe u sporovima unutar trgovačkog društva
4.2.2. Pretpostavke za donošenje dispozitivnih presuda te zaključenje sudske nagodbe: dopuštenost raspolaganja stranaka
5. Pravomoćnost presude
5.1. Određena pitanja uz subjektivne granice pravomoćnosti presuda u sporovima unutar trgovačkog društva
5.2. Određena pitanja uz vremenske granice pravomoćnosti presuda u sporovima unutar trgovačkog društva
6. Pravni lijekovi
6.1. Općenito
6.2. Žalba
6.2.1. Općenito
6.2.2. Forma i sadržaj žalbe
6.2.3. Beneficium novorum i pravo na iznošenje novih prigovora
6.2.4. Razlozi za žalbu protiv presude
6.2.4.1. Nedopuštena raspolaganja stranaka (čl. 354. st. 2. t. 4. ZPP)
6.2.4.2. Donošenje dispozitivnih presuda protivno zakonu (čl. 354. st. 2. t. 5. ZPP)
6.2.4.3. Povreda načela saslušanja stranaka (čl. 354. st. 2. t. 6. ZPP)
6.2.4.4. Nedostaci u zastupanju (čl. 354. st. 2. t. 8. ZPP)
6.2.4.5. Povreda pravila o roku za podnošenje tužbe (čl. 354. st. 2. t. 13. ZPP)
6.2.5. Postupak u povodu žalbe protiv presude
6.2.5.1. Postupak pred prvostupanjski sudom
6.2.5.2. Postupak pred drugostupanjskim sudom
6.2.6. Granice ispitivanja prvostupanjske presude
6.2.7. Odluke drugostupanjskog suda o žalbi
6.3. Revizija
6.3.1. Općenito
6.3.2. Redovna revizija
6.3.2.1. Razlozi za reviziju
6.3.2.2. Postupak u povodu revizije
6.3.2.3. Granice ispitivanja drugostupanjske presude
6.3.2.4. Odluke revizijskog suda
6.3.3. Izvanredna revizija
6.3.3.1. Razlozi za reviziju
6.3.3.2. Postupak u povodu revizije
6.3.3.3. Granice ispitivanja drugostupanjske presude
6.3.3.4. Odluke revizijskog suda
6.4. Prijedlog za ponavljanje postupka
6.4.1. Općenito
6.4.2. Razlozi za ponavljanje postupka
6.4.3. Postupak u povodu prijedloga za ponavljanje postupka

TREĆI DIO
POSEBNI POSTUPCI U SPOROVIMA UNUTAR TRGOVAČKOG DRUŠTVA
1. Naknada štete u javnom trgovačkom društvu: povreda pravila o nedopuštenoj konkurenciji
1.1. Subjekti postupka
1.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
2. Oduzimanje ovlasti za vođenje poslova odnosno zastupanje članu javnoga trgovačkog društva
2.1. Subjekti postupka
2.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
3. Prestanak javnoga trgovačkog društva na temelju odluke suda
3.1. Subjekti postupka
3.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
4. Isključenje člana iz javnoga trgovačkog društva
4.1. Subjekti postupka
4.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
5. Preuzimanje poslova javnoga trgovačkog društva bez provođenja likvidacije
5.1. Subjekti postupka
5.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
6. Naknada štete u društvu kapitala
6.1. Odgovornost za štetu u vezi s osnivanjem dioničkog društva
6.1.1. Subjekti postupka
6.1.1.1. Procesna legitimacija i procesno namjesništvo (Prozessstandschaft)
6.1.1.2. Suparničarstvo
6.1.1.3. Zastupanje društva
6.1.1.4. Sudjelovanje trećih u postupku
6.1.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
6.1.2.1. Pokretanje postupka
6.1.2.2. Presuda na temelju odricanja te sudska nagodba
6.2. Odgovornost za štetu u vezi s osnivanjem društva s ograničenom odgovornošću
6.2.1. Subjekti postupka
6.2.1.1. Procesna legitimacija i procesno namjesništvo (Prozessstandschaft)
6.2.1.2. Suparničarstvo
6.2.1.3. Zastupanje društva
6.2.1.4. Sudjelovanje trećih u postupku
6.2.1. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
6.2.1.1. Presuda na temelju odricanja te sudska nagodba
6.3. Odgovornost za štetu zbog povrede pravila o nedopuštenoj konkurenciji
6.3.1. Subjekti postupka
6.3.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
6.4. Odgovornost za štetu članova organa društva i trećih osoba zbog iskorištavanja utjecaja u društvu
6.4.1. Subjekti postupka
6.4.1.1. Procesna legitimacija i procesno namjesništvo (Prozessstandschaft)
6.4.1.2. Suparničarstvo
6.4.1.3. Zastupanje društva
6.4.1.4. Sudjelovanje trećih u postupku
6.4.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
6.4.2.1. Pokretanje postupka
6.4.2.2. Presuda na temelju odricanja te sudska nagodba
6.5. Odgovornost likvidatora dioničkog društva za štetu
6.5.1. Subjekti postupka
6.5.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
6.6. Odgovornost za štetu kod povezanih društava
6.6.1. Subjekti postupka
6.6.1.1. Procesna legitimacija i procesno namjesništvo (Prozessstandschaft)
6.6.1.2. Suparničarstvo
6.6.1.3. Zastupanje društva
6.6.1.4. Sudjelovanje trećih u postupku
6.6.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
6.6.2.1. Presuda na temelju odricanja te sudska nagodba
7. Ništetnost i pobojnost odluka (glavne) skupštine društva kapitala
7.1. Subjekti postupka
7.1.1. Općenito
7.1.2. Suparničarstvo
7.1.3. Sudjelovanje trećih u postupku
7.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
7.2.1. Pokretanje postupka
7.2.2. Određivanje vrijednosti predmeta spora te troškovi postupka
7.2.3. Dispozitivne presude i sudska nagodba
7.2.4. Pravomoćnost presude
7.2.5. Privremene mjere
8. Ništetnost društva kapitala
8.1. Subjekti postupka
8.1.1. Općenito
8.1.2. Suparničarstvo
8.1.3. Sudjelovanje trećih u postupku
8.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
8.2.1. Pokretanje postupka
8.2.2. Određivanje vrijednosti predmeta spora te troškovi postupka
8.2.3. Dispozitivne presude i sudska nagodba
8.2.4. Pravomoćnost presude
9. Uplata uloga društvu s ograničenom odgovornošću
9.1. Subjekti postupka
9.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
10. Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću
10.1. Subjekti postupka
10.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
10.2.1. Pokretanje postupka
10.2.2. Dispozitivne presude i sudska nagodba
10.2.3. Pravomoćnost presude
11. Isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću
11.1. Subjekti postupka
11.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
11.2.1. Pokretanje postupka
11.2.2. Dispozitivne presude i sudska nagodba
11.2.3. Pravomoćnost presude
12. Suglasnost za opoziv imenovanja člana uprave društva s ograničenom odgovornošću
12.1. Subjekti postupka
12.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
13. Prestanak društva s ograničenom odgovornošću na temelju presude suda
13.1. Subjekti postupka
13.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
14. Isključenje člana iz gospodarsko interesnog udruženja
14.1. Subjekti postupka
14.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
15. Opoziv imenovanja člana uprave gospodarsko interesnog udruženja
15.1. Subjekti postupka
15.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
16. Prestanak gospodarsko interesnog udruženja
16.1. Subjekti postupka
16.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak
17. Ukidanje trgovačkog društva
17.1. Subjekti postupka
17.2. Određena pitanja uz prvostupanjski postupak

Popis literature

Popis kratica

Stvarno kazalo

Naša preporuka:
Trgovačka društva prema ZTD-u i domaćoj i inozemnoj praksi + ZTD + CD
Trgovačka društva prema ZTD-u i domaćoj i inozemnoj praksi + ZTD + CD
Trgovačko pravo - 
društva
Trgovačko pravo - društva
Zakon o 
trgovačkim društvima, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Zakon o trgovačkim društvima, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Zakon o 
trgovačkim društvima
Zakon o trgovačkim društvima
Upravljanje 
trgovačkim društvima
Upravljanje trgovačkim društvima


Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Četvrtak 30 Listopad, 2014.

Recenzije

Kupci koji su kupili ovaj proizvod također su kupili
Automobili i službena putovanja, 2016.
Automobili i službena putovanja, 2016.
Novo hrvatsko radno pravo - Drugo izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje - Novi ogledi iz radnog prava i pravne prakse
Novo hrvatsko radno pravo - Drugo izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje - Novi ogledi iz radnog prava i pravne prakse
EU projekti: od ideje do realizacije
EU projekti: od ideje do realizacije
Parnični postupak: praktični primjeri: (primjeri tužbi i drugih podnesaka u parničnom postupku, s komentarom, napomenama uz praktične primjere, sudskom praksom i bilješkama) + CD
Parnični postupak: praktični primjeri: (primjeri tužbi i drugih podnesaka u parničnom postupku, s komentarom, napomenama uz praktične primjere, sudskom praksom i bilješkama) + CD
Primjena Zakona o radu iz 2014. i novih podzakonskih propisa
Primjena Zakona o radu iz 2014. i novih podzakonskih propisa
Arhiviranje, evidencije i rokovi čuvanja dokumentacije
Arhiviranje, evidencije i rokovi čuvanja dokumentacije
Košarica više o ...
Košarica je prazna
Nakladnik
Ostali proizvodi
Obavijesti više o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Postupak pred Trgovačkim sudovima, Trgovački statusni parnični postupci
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443