Hrvatski   English


Pretra緄vanje

Napredno pretra緄vanje


  Po鑕tna stranica » Katalog » Ekonomija » Upravljanje » MSFI za kontrolere i menad緀re Moj ra鑥n  |  Ko筧rica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (38)
Dje鑚a knji緀vnost (1)
Dru箃vene znanosti-> (7)
e-knjige (8)
Ekologija (3)
Ekonomija-> (454)
  Ostala izdanja (61)
  Porezi (28)
  Prodaja i marketing (58)
  Ra鑥novodstvo (83)
  Upravljanje (169)
  Financije (55)
EU (11)
Informatika-> (11)
Medicina-> (62)
Politika (4)
Pravo-> (440)
Prirodne znanosti (6)
Rje鑞ici, gramatike, priru鑞ici-> (206)
Software (7)
Sport (2)
Tehnika-> (39)
Ostala izdanja (14)
Instalacija 鑙ta鑑 e-knjige
﹖o je novo? vi筫 o ...
Ustav Republike Hrvatske: pro鑙规eni tekst
Ustav Republike Hrvatske: pro鑙规eni tekst
95,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti kori箃enja
Kontaktirajte nas
Valute
Na鑙ni pla鎍nja
Gotovina i virmansko pla鎍nje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
MSFI za kontrolere i menad緀re 390,00kn



Autor: Vater, Hendrik

Nakladnik: Kontroling Kognosko d.o.o.
ISBN: 9789535800613

Godina izdanja: 2014.
Broj stranica: 347
Uvez: TVRDI
Rok dostave: 2 dana

O knjizi:

Novo izdana knjga posve鎢je se Me饀narodnim standardima financijskog izvje箃avanja sa stajali箃a kruga korisnika kojem se do sada gotovo i nije obra鎍lo, a to su kontroleri i menad緀ri.“

„Ova bi nova knjiga stoga zainteresiranome 鑙tatelju trebala pru緄ti mogu鎛ost stjecanja pregleda nad bitnim prakti鑞im temama ra鑥novodstva u skladu s MRS-evima i MSFI-jevima. U tu se svrhu ciljano obra饀ju MRS-evi i MSFI-jevi koji su zna鑑jni za praksu te ih se i prikazuje na prakti鑑n na鑙n.

Kod pojedinih se tema dodatno obja筺java njihovo zna鑕nje za kontroling. Osim toga, sva se obja筺jenja uvijek povezuju s odgovaraju鎖m primjerima iz poslovnih financijskih izvje箃aja, tako da se prikazi pojedinih pravila bilanciranja ilustriraju u skladu s praksom.“

Na筧 preporuka:
Me饀narodni 
standardi financijskog izvje规ivanja 2006/2007
Me饀narodni standardi financijskog izvje规ivanja 2006/2007
Profesionalno 
ra鑥novodstvo prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima (e-knjiga)
Profesionalno ra鑥novodstvo prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima (e-knjiga)
Ra鑥novodstvo trgova鑛ih dru箃ava - prema HSFI i MSFI
Ra鑥novodstvo trgova鑛ih dru箃ava - prema HSFI i MSFI
Ra鑥novodstvo poslovnih spajanja - prema MSFI i HSFI
Ra鑥novodstvo poslovnih spajanja - prema MSFI i HSFI
Primjena MSFI - 
studije slu鑑ja
Primjena MSFI - studije slu鑑ja
Ra鑥novodstvo poduzetnika s primjerima knji緀nja, X. naklada - knjiga I.
Ra鑥novodstvo poduzetnika s primjerima knji緀nja, X. naklada - knjiga I.
Ra鑥novodstvo trgova鑛ih dru箃ava - prema HSFI i MSFI, 2014.
Ra鑥novodstvo trgova鑛ih dru箃ava - prema HSFI i MSFI, 2014.


Ovaj proizvod je uvr箃en u na katalog dana Utorak 08 Srpanj, 2014.

Recenzije

Ko筧rica vi筫 o ...
Ko筧rica je prazna
Nakladnik
Ostali proizvodi
Obavijesti vi筫 o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na MSFI za kontrolere i menad緀re
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite va prostor

Zgombi & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440; +385 1 7980 441; fax +385 1 7980 443