Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Tržište kapitala My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Children's literature
Dictionaries, grammars, handb-> (7)
e-books
Ecology
Economy-> (14)
EU
IT->
Law-> (6)
Medicine->
Natural science
Politics
Social sciences->
Software (4)
Sports
Technology->
Other books
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Komentar Zakona o javnoj nabavi
Komentar Zakona o javnoj nabavi
735,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Tržište kapitala 378,00kn 20,00knAuthor: Tomislav Gračan

Publisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
ISBN: 9789536348985

Godina izdanja:
2011.
Broj stranica:
511 str.
Dimenzije:
148 × 210 mm
Uvez:
meki
Rok dostave:
2 danaCijela se knjiga može besplatno pogledati u "pdf" obliku samo pomoću našeg programa za čitanje elektroničkih knjiga (čitača).

Program za čitanje elektroničkih knjiga možete preuzeti ovdje (besplatno).


(preuzmite knjigu Tržište kapitala, 11,8 MB. Zaštićeni pdf. Ograničeni broj otvaranja.)

Knjiga sadrži:

Prvi dio knjige sadrži priručnik u kojem obrađujem Zakon o tržištu kapitala. Tekst priručnika po svojoj strukturi uglavnom prati strukturu samog Zakona, no u pojedinim dijelovima malo se razilazi kako bi omogućio čitatelju jednostavnije i logičnije razumijevanje tih cjelina. U priručniku je zakonski tekst obrađen zajedno s pravilnicima i mišljenjima regulatora, kako bi se dobila šira slika i razumjelo značenje pojedine odredbe. Nadalje, daje se i usporedba najznačajnijih razlika između Zakon o tržištu kapitala i ranije važećeg Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Također, budući da se Zakon o tržištu kapitala nadopunjuje s odredbama drugih propisa, poput Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o trgovačkim društvima, Prekršajnog zakona i dr., i odredbe tih propisa obrađene su u kontekstu sadržaja Zakona.

U pisanju priručnika, kao što je već uobičajeno za ovu vrstu publikacija, korišteni su i stručni radovi malobrojnih autora koji su se bavili ovim područjem, rekao bih gotovo svi koji su objavljeni. Drugi dio knjige sadrži autorski pročišćeni tekst Zakona o tržištu kapitala, čime se sadržaj priručnika upotpunjuje i daje čitatelju mogućnost provjere navoda iznesenih u priručniku kroz tekst samog Zakona.

Sastavni je dio ove knjige i CD na kojem se, osim priručnika i samog Zakona, nalaze i svi pravilnici koje je donijela HANFA vezano za tržište kapitala te sve direktive i uredbe uključene u Zakon, i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Dakle, ova knjiga - osim autorskog teksta priručnika - sadrži i sve propise koji se odnose na tržište kapitala, a uređena je na pristupačan i pregledan način koji omogućava jednostavan pristup upoznavanju sa sadržajem Zakona te ostalim propisima značajnim za primjenu Zakona.

Knjiga je namijenjena svim sudionicima domaćeg tržišta kapitala, profesionalnim i malim ulagateljima, izdavateljima, investicijskim društvima i kreditnim institucijama, tržišnim operaterima i nadzornicima, a dobro će poslužiti i studentima te pojedincima koje, zbog stručnih ili drugih razloga, zanima djelovanje tržišta kapitala.Iz sadržaja (tiskana knjiga sadrži samo Priričnik i Zakon o tržištu kapitala):

1. Priručnik - Zakon o tržištu kapitala.

2. Zakon o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09. Na snazi od 01.01.2009.)

2/1 Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija. (NN br. 12/09. Na snazi od 05.02.2009.)

2/2 Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. (NN br. 48/09. Na snazi od 17.04.2009. Primjena od 01.07.2009.)

2/3 Pravilnik o kapitalu investicijskih društava. (NN br. 48/09. Na snazi od 17.04.2009. Primjena od 01.07.2009.)

2/4 Pravilnik o karakteristikama izvedenica. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/5 Pravilnik o likvidnosti investicijskih društava. (NN br. 5/09. Na snazi od 12.01.2009. Primjena od 01.01.2009.)

2/6 Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/7 Pravilnik o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnji na zlouporabu tržišta. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/8 Pravilnik o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/9 Pravilnik o načinu vođenja registra kvalificiranih ulagatelja. (NN br. 30/09. Na snazi od 17.03.2009.)

2/10 Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti. (NN br. 30/11. Na snazi od 11.03.2011.)

2/11 Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva. (NN br. 48/09. Na snazi od 17.04.2009. Primjena od 31.12.2009.)

2/12 Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/13 Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa Članova Fonda za zaštitu ulagatelja. (NN br. 81/09. Na snazi od 18.07.2009.)

2/14 Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga klijenata. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/15 Pravilnik o obvezama izvještavanja o izvršenim transakcijama. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/16 Pravilnik o obvezama objave podataka o trgovanju. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/17 Pravilnik o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluga klijentima. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/18 Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/19 Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/20 Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/21 Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/22 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/23 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava. (NN br. 20/10. Na snazi od 12.02.2010. Primjena od 01.01.2010.)

2/24 Pravilnik o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva. (NN br. 9/09. Na snazi od 29.01.2009.)

2/25 Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište. (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/26 Pravilnik o uvjetima za člana uprave burze, o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave. (NN br. 9/09. Na snazi od 29.01.2009.)

2/27 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika. (NN br. 80/10. Na snazi od 06.07.2010.)

2/28 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/29 Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/30 Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/31 Pravilnik o uvjetima provođenja programa otkupa vlastitih dionica i mjera stabilizacije financijskih instrumenata pod kojima se ostvaruje izuzeće od zabrana zlouporaba tržišta (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/32 Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja (NN br. 5/09. Na snazi od 20.01.2009.)

2/33 Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (NN br. 48/09. Na snazi od 17.04.2009. Primjena od 01.07.2009.)

3-17 Direktive EZ

18-20 Uredbe EZ


This product was added to our catalog on Thursday 16 June, 2011.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Upravljanje kriznim situacijama
Upravljanje kriznim situacijama
Upravljanje promjenama i tranzicijom
Upravljanje promjenama i tranzicijom
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Pravna država
Pravna država
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Tržište kapitala
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705