Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » e-books » Financijsko računovodstvo I (e-knjiga) My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (70)
Izdanja 2017. (49)
Knjige od 10,00 kn (6)
Knjige od 20,00 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (213)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (462)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (463)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (7)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (14)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Pravo javne nabave
Pravo javne nabave
185,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Financijsko računovodstvo I (e-knjiga) 62,50knAuthor: Cashin, James

Publisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
ISBN: 9789536348886

Available Options:
Available options:

Veličina datoteke:
6,5 MB
Ažurirano:
Broj stranica:
388 str.
Ispis:
NE
Kopiranje teksta:
NE
Vremensko korištenje:
neograničeno
Rok dostave:
1 dan

Cijela se knjiga može besplatno pogledati u "pdf" obliku samo pomoću našeg programa za čitanje elektroničkih knjiga (čitača).

Program za čitanje elektroničkih knjiga možete preuzeti ovdje (besplatno).


(Financijsko računovodstvo I, 6,5 MB)

E-knjiga:

(Financijsko računovodstvo I, 6,5 MB)

Knjiga sadrži:

RAČUNOVODSTVENA NAČELA


 • Uvod
 • Financijsko izvješćivanje
 • Općeprihvaćena računovodstvena načela
 • Temeljne pretpostavke

RAČUNOVODSTVENI POSTUPCI


 • Dnevnik
 • Glavna knjiga
 • Radna tablica
 • Financijska izvješća
 • Uskladujuća i zaključna knjiženja
 • Obrnuta knjiženja

BILANCA


 • Klasifikacija bilance
 • Aktiva
 • Obveze i vlastiti kapital
 • Oblici bilance
 • Analiza izvješća
 • Potencijalna dobit i gubitak

RAČUN DOBITI I GUBITKA


 • Uvod
 • Računovodstvena načela i politike
 • Oblik računa dobiti i gubitka
 • Složeni oblik računa dobiti i gubitka
 • Jednostavni račun dobiti i gubitka
 • Izvanredne stavke
 • Usklađenja prijašnjih razdoblja
 • Promjena računovodstvenog načela
 • Zarada po dionici
 • Izvješće koje prikazuje i račun dobiti i gubitka i zadržanu dobit

ISPITNI PROBLEMI I


VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA


 • Uvod
 • Buduća vrijednost jedne novčane jedinice
 • Sadašnja vrijednost jedne novčane jedinice
 • Buduća vrijednost anuiteta jedne novčane jedinice
 • Sadašnja vrijednost anuiteta jedne novčane jedinice
 • Način utvrđivanja međuvrijednosti u kamatnim tablicama (interpolacija)

NOVČANA SREDSTVA I PRIVREMENA FINANCIJSKA ULAGANJA


 • Priroda novčanih sredstava
 • Plan tijeka novčanih sredstava
 • Predviđanje novčanih primitaka, isplata i salda
 • Ulaganje viška novčanih sredstava
 • Transakcije s utrživim vrijednosnim papirima
 • Utrživi vrijednosni papiri i financijska izvješća
 • Novčana sredstva u blagajni
 • Usklađenje s bankovnim izvodima
 • Oblici uskladenja s bankovnim izvodima
 • Usklađenje novčanih primitaka i isplata

POTRAŽIVANJA


 • Definicija potraživanja
 • Trgovačka potraživanja
 • Ostala potraživanja
 • Procjena trgovačkih potraživanja
 • Obročna prodaja
 • Generiranje novca iz računa potraživanja od kupaca
 • Primljene mjenice

ZALIHE: OPĆENITO


 • Priroda zaliha
 • Vrste zaliha
 • Sustav obračuna zaliha
 • Procjena zaliha
 • Posebni slučajevi u svezi sa zalihama
 • Metode tijeka troškova
 • Ostali postupci procjene zaliha
 • Učinci pogrešnog obračuna zaliha

ZALIHE: POSEBNI ASPEKTI OBRAČUNA


 • Uvod
 • Oštećena i nekurentna roba
 • Razmjena robe i ponovni dolazak u posjed
 • Pravilo niža nabavna ili tržišna vrijednost
 • Smanjenje vrijednosti zaliha (djelomičan otpis)
 • Gubici na osnovi kupoprodajnih ugovora
 • Procjena zaliha po prodajnoj cijeni
 • Dugoročna izgradnja

ZALIHE: PROCJENA


 • Uvod
 • Metoda bruto dobiti
 • Maloprodajna metoda
 • Terminologija obračuna zaliha maloprodajnom metodom
 • Primjena maloprodajne metode
 • Procjena proizvodnih zaliha

ISPITNI PROBLEMI II


POSTROJENJE I OPREMA: NABAVA I RASHOD


 • Priroda postrojenja i opreme
 • Klasifikacija postrojenja i opreme
 • Kapitalni i tekući izdaci
 • Stjecanje strojeva i opreme
 • Izdaci za sredstva tijekom korisnog vijeka trajanja
 • Povlačenje postrojenja i opreme

POSTROJENJA I OPREMA: AMORTIZACIJA I ISCRPLJIVANJE


 • Definicija amortizacije
 • Računovodstvo amortizacije
 • Procjena amortizacije
 • Amortizacijske metode
 • Usporedba različitih metoda obračuna amortizacije
 • Posebne metode obračuna amortizacije
 • Skupna i složena amortizacija
 • Evidencija amortizacije
 • Definicija iscrpljivanja
 • Obračun iscrpljivanja
 • Stalna smanjenja vrijednosti sredstava

NEMATERIJALNA IMOVINA


 • Općenito
 • Procjena nematerijalne imovine
 • Amortizacija nematerijalne imovine
 • Utvrdiva nematerijalna imovina
 • Goodwill

KRATKOROČNE OBVEZE


 • Uvod
 • Priroda kratkoročnih obveza
 • Procjena kratkoročnih obveza
 • Točno utvrdive obveze
 • Obveze koje proizlaze iz poslovnih rezultata
 • Procijenjene obveze
 • Potencijalne obveze
 • Kratkoročne obveze
 • Refinanciranje kratkoročnih obveza

ISPITNI PROBLEMI III


DODATAK


POPIS KRATICA


POJMOVNO KAZALO
Cijene i popusti za jednog i više korisnika:

Broj licenci*
Cijena po licenci
Popust
1
50,00 kuna
2
45,00 kuna
10%
3-5
40,00 kuna
20%
6-10
30,00 kuna
40%
11 i više
25,00 kuna
50%

*Jedna licenca je jedan kompjuter.TAGOVI:

Naša preporuka:
Financijsko 
računovodstvo II
Financijsko računovodstvo II
Financijsko 
računovodstvo II (e-knjiga)
Financijsko računovodstvo II (e-knjiga)
Financijsko 
računovodstvo III (e-knjiga)
Financijsko računovodstvo III (e-knjiga)
Financijsko 
računovodstvo
Financijsko računovodstvo
Financijsko 
računovodstvo
Financijsko računovodstvo


This product was added to our catalog on Wednesday 28 April, 2010.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Financijsko računovodstvo II
Financijsko računovodstvo II
Poslovanje obrtnika 2010., porezni, pravni i računovodstveni aspekti
Poslovanje obrtnika 2010., porezni, pravni i računovodstveni aspekti
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Financijsko računovodstvo III (e-knjiga)
Financijsko računovodstvo III (e-knjiga)
Procjena vrijednosti poduzeća (e-knjiga)
Procjena vrijednosti poduzeća (e-knjiga)
Profesionalno računovodstvo (e-knjiga)
Profesionalno računovodstvo (e-knjiga)
Shopping Cart more
1 x Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik
1 x Novi Zakon o javnoj nabavi
1 x Grčko-hrvatski rječnik, 9. izd.
1 x Mein erstes Wörterbuch : priručni rječnik njemačkoga jezika
1 x Telekomunikacijska legislativa i standardizacija
1 x Leksikon građevinarstva
1 x Razdjelne mreže na visokim frekvencijama
1 x Sustavi istosmjernih razvoda u elektroenergetskim postrojenjima
1 x Osnove termografije s primjenom
1 x Modeliranje žičanih antena primjenom računala
1 x Projektiranje sustava za zaštitu od munje
1 x Tehnička dijagnostika i monitoring u industriji
1 x Uvod u analizu tankostjenih štapova
1 x Besprekidni izvori napajanja
1 x Projektiranje automatskih montaža sustava
1 x Radiokomunikacije
1 x Tehnika i civilizacija
1 x Elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina
1 x Pisanje u znanosti i struci
1 x Priprema, pozor, ERASMUS+
1 x Doba nezamislivoga
1 x Strategija sukoba
1 x Komparativne javne politike
1 x Sve o zdravoj prehrani
1 x Računovodstveni informacijski sustavi
1 x 1 knjiga + poštarina
1 x Etika u politici i javnoj upravi
2 x Europska Unija
1 x Hrvatska-identitet, image i promocija
1 x Planiranje financijske sigurnosti za starost
1 x Kako steći komunikacijske vještine
1 x Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
1 x Pravo javne nabave
1 x Lažiranje financijskih izvještaja, prijevare i računovodstvena forenzika
1 x Francusko-hrvatski rječnik
1 x Španjolsko-hrvatski rječnik
1 x Bankovni i financijski ugovori
1 x Komentar Zakona o javnoj nabavi
1 x CBA - analiza troškova i koristi (+USB)
1 x Zakon o kaznenom postupku
1 x Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi
1 x Europsko pravo tržišnog natjecanja i interesi potrošača
1 x Hotel Europa
1 x EU projekti: od ideje do realizacije
1 x Uvod u europsko pravo društava (tvrdi uvez)
1 x EURO (Europska monetarna unija i Hrvatska)
1 x Uvod u europsko pravo društava (meki uvez)
1 x Zakonodavna delegacija i parlamentarizam u suvremenim europskim državama
1 x Vrijeme Europe
1 x Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji
1 x Upravljanje EU projektima
15.502,31kn
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Financijsko računovodstvo I (e-knjiga)
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443