Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » RRIF Plus d.o.o. » Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (40)
Knjige po 10 kn (7)
Knjige po 20 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (428)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (3)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija
Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija
290,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje 0,00knAuthor: Habek, Mladen

Publisher: RRIF Plus d.o.o.
ISBN: 9536121603

Godina izdanja: 2002.
Broj stranica: 447
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI

RASPRODANO

O knjizi:

SADRŽAJ

1. POJAM I VRSTE SKLADIŠTA
POJAM SKLADIŠTA I ZNAČENJE SKLADIŠNOG POSLOVANJA ZA USPJEŠNO POSLOVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
VAŽNOST SKLADIŠTA U LOGISTIČKOM NAČINU UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA
VRSTE SKLADIŠTA

2. UVJETI ČUVANJA PREDMETA SKLADIŠTENJA
OPĆA NAČELA ČUVANJA PREDMETA SKLADIŠTENJA
POSEBNI UVJETI ČUVANJA ROBE U SKLADIŠTU U RH

3. PROJEKTIRANJE I LOKACIJA SKLADIŠTA
PROJEKTIRANJE SKLADIŠTA
POSTUPAK IZBORA LOKACIJE SKLADIŠTA
METODE ZA OCJENJIVANJE ALTERNATIVNIH LOKACIJA
BODOVNO OCJENJIVANJE
METODE KOJE U OBZIR UZIMAJU TRANSPORTNE TROŠKOVE
VRIJEDNOSNA ANALIZA
METODA IZBORA LOKACIJE S OBZIROM NA TROŠKOVE

4. TRANSPORTNA POVEZANOST SKLADIŠTA
POJAM, ULOGA I DEFINICIJA TRANSPORTA
MEĐUSOBNA POVEZANOST SKLADIŠTA S TRANSPORTOM
SUDIONICI U VANJSKOM TRANSPORTU
DODIRNE TOČKE SUDIONIKA U POVEZIVANJU TRANSPORTA SKLADIŠTEM
ULOGA ŠPEDITERA U VANJSKOM MEĐUNARODNOM TRANSPORTU
POVEZANOST VANJSKOG I UNUTARNJEG TRANSPORTA SA SKLADIŠTEM
DOPREMA I PRIJAM ROBE I MATERIJALA OD PRIJEVOZNIKA U SKLADIŠTE
ZADATAK I OBVEZA POŠILJATELJA ROBE
PRIMJENA USTROJNIH RJEŠENJA U SVEZI PRIJAMA ROBE I MATERIJALA U SKLADIŠTA
TRANSPORT I PRIJAM DIJELOVA IZ KOOPERACIJE
TRANSPORT I PRIJAM ROBE I MATERIJALA U
SKLADIŠTA PODUZETNIKA U MALOJ PRIVREDI

5. SREDSTVA UNUTARNJEG I SKLADIŠNOG TRANSPORTA
VRSTA SREDSTVA PO OBLIKU I NAMJENI
PROCEDURA U RUKOVANJU ROBOM I MATERIJALOM
SREDSTVA UNUTARNJEG I SKLADIŠNOG TRANSPORTA

6. NOMENKLATURA I ŠIFRIRANJE USKLADIŠTENIH PREDMETA
IDENTIFIKACIJSKI KODOVI I SUSTAVI OBROJČAVANJA (NUMERIRANJA)
OPĆENITO
IZGRADNJA SUSTAVA ŠIFRIRANJA
TIPOVI ŠIFARA
GOVOREĆA I NEGOVOREĆA ŠIFRA
PRIMJERI KLASIFIKACIJE I ŠIFRIRANJA
PRIMJER ŠIFRIRANJA KOD MANJEG PODUZETNIKA U PROIZVODNOJ DJELATNOSTI
EAN - SUSTAV ZA OZNAČAVANJE PROIZVODA, USLUGA I LOKACIJA
ADRESE ZA SKLADIŠTENJE
PROBLEMI SUSRETA RAZLIČITIH ŠIFARA
ZAKLJUČNO

7. OPERATIVNA EVIDENCIJA U SKLADIŠTU
OBILJEŽJA SKLADIŠNE EVIDENCIJE
OBLICI OPERATIVNE EVIDENCIJE U SKLADIŠTU
DNEVNIK SKLADIŠTA
KARTICE USKLADIŠTENIH PREDMETA (KARTOTEKA)
VISEĆE KARTICE - AFIŠI
PREGLED NALOGA ZA PRIJAM POŠILJKE U SKLADIŠTE
PREGLED NALOGA ZA OTPREMU POŠILJAKA IZ SKLADIŠTA
PREGLED REZERVIRANIH ZALIHA
PREGLED ZALIHA IZDANIH NA POTVRDU PRIMITKA (REVERS)
OSTALE OPERATIVNE EVIDENCIJE U SKLADIŠTU

8. PRIJAM PREDMETA U SKLADIŠTE
OSOBLJE ZA PRIJAM PREDMETA
MJESTO I PROSTOR PRIJAMA
PRIJAM PREDMETA
USTROJ PRIJAMA PREDMETA
ISPITNI POSTUPCI U PRIJAMU
ISPITIVANJE VREMENA I KOLIČINA
ISPITIVANJE KAKVOĆE
SASTAVLJANJE DOKUMENTA O PRIJAMU - PRIMKA

9. PRAVNA UTEMELJENOST REKLAMACIJA PREUZETE POŠILJKE
PRAVNA UTEMELJENOST PREUZIMANJA POŠILJKE
PRIMJENA STRUKOVNIH OBIČAJA
POJAM PREDAJE PREDMETA (STVARI)
PREDAJA PREDMETA (STVARI)
PREDAJA STVARI PRIJEVOZNIKU
PRIJELAZ RIZIKA NA KUPCA - TRANSPORTNE KLAUZULE
UTVRĐIVANJE KOLIČINE
PRIMJER ZAPISNIKA O UTVRĐIVANJU KOLIČINE POŠILJKE
MATERIJALNI NEDOSTATCI ISPORUKE

10. IZDAVANJE USKLADIŠTENIH PREDMETA
OSNOVNE POSTAVKE
PODLOGE ZA IZDAVANJE PREDMETA IZ SKLADIŠTA
NOMENKLATURA JE OSNOVA ZA RAD U SKLADIŠTU
DOKUMENTI ZA IZDAVANJE PREDMETA IZ SKLADIŠTA
NOSITELJI IZDAVANJA DOKUMENATA ZA IZUZIMANJE PREDMETA IZ SKLADIŠTA
DOKUMENTI ZA IZDAVANJE I PRIJENOS PREDMETA U POGONE
OTPREMA PREDMETA (GOTOVIH PROIZVODA) KUPCU
SREDSTVA ZA PAKIRANJE I DISTRIBUCIJU PREDMETA
POPRATNI DOKUMENTI U PRIJEVOZU PREDMETA
IZDAVANJE I TRANSPORT PREDMETA IZ GLAVNOG SKLADIŠTA TRGOVAČKOG DISTRIBUCIJSKOG CENTRA
OTPREMA PREDMETA (DIJELOVA) NA DORADU
ISPOSTAVLJANJE DOKUMENATA ZA IZLAZ PREDMETA IZVAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA

11. POSLOVANJE CARINSKIH SKLADIŠTA
UVODNE NAPOMENE
OBLICI CARINSKIH SKLADIŠTA
DONOŠENJE ODOBRENJA ZA OTVARANJE CARINSKOG SKLADIŠTA
EVIDENCIJA CARINSKOG SKLADIŠTA
POČETAK POSTUPKA CARINSKOG SKLADIŠTENJA
ZAVRŠETAK POSTUPKA CARINSKOGA SKLADIŠTENJA
SPECIFIČNI OBLICI POSTUPAKA U PRIVATNIM SKLADIŠTIMA TIPA D
CARINSKO SKLADIŠTENJE U SVJETLU PREFERENCIJALNIH CARINSKIH STOPA
NAČINI REGULIRANJA GUBITAKA, KRAĐE I POVRATA ROBE IZ SKLADIŠTA

12. PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U SKLADIŠNOM POSLOVANJU
UVODNE NAPOMENE
INFORMACIJSKI SUSTAV (IS) U PODUZETNIŠTVU
STRUKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
IZRADA INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA (IPS) SKLADIŠNOG POSLOVANJA
KLASIČNA METODA IZRADE INFORMACIJSKOG SUSTAVA
METODA ŽIVOTNOG CIKLUSA
Studija izvodljivosti za projekt informacijskog posustava (IPS) skladišne poslovanje
Analiza poslovnih procesa u skladišnom poslovanju
Dizajn rješenja informacijskog podsustava skladišnog poslovanja
Izrada informacijskog podsustava skladišnog poslovanja
Uvođenje u rad novog podsustava skladišnog poslovanja
Održavanje i podešavanje informacijskog podsustava skladišne poslovanje
TENDENCIJE U PRIMJENI RAČUNALNE TEHNOLOGIJE U PRAĆENJU POSLOVNIH PROCESA SKLADIŠNOG POSLOVANJA
KLASIČNA I KOMISIONA SKLADIŠTA
VISOKOREGALNO SKLADIŠTE
UNAKRSNO SKLADIŠTENJE

13. NADZOR NAD ZALIHAMA U SKLADIŠTU
OPĆENITO O INTERNOM NADZORU
NADZOR NAD ZALIHAMA I FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA
NADZOR ZALIHA MATERIJALA, GRUPIRANJE I POTREBA
GRUPIRANJE MATERIJALA
UTVRĐIVANJE POTREBA ZA MATERIJALOM
OBLIKOVANJE ZALIHA MATERIJALA
POKAZATELJI ZA NADZOR NAD ZALIHAMA MATERIJALA
NADZOR NAD TROŠENJEM MATERIJALA
NADZOR NAD TROŠKOVIMA OSNOVNOG MATERIJALA (izravni materijal - grupa I)
NADZOR NAD TROŠKOVIMA POMOĆNOG MATERIJALA (izravni materijal - grupa II)
NADZOR NAD REŽIJSKIM TROŠKOVIMA MATERIJALA
POKAZATELJI ZA NADZOR NAD TROŠKOVIMA MATERIJALA
POKAZATELJI ZA NADZOR NAD ZALIHAMA GOTOVIH PROIZVODA
POKAZATELJI ZA NADZOR POD ZALIHAMA TRGOVAČKE ROBE
POPIS U SKLADIŠTIMA
ZNAČENJE POPISA
KADA OBAVITI POPIS
TKO I KAKO OBAVLJA POPIS
ŠTO SE POPISUJE I KAKO
Popis materijala
Popis sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Popis nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
Popis trgovačke robe

14. UPRAVLJANJE ZALIHAMA
UVOD U UPRAVLJANJE ZALIHAMA
UPRAVLJANJE ZALIHAMA JEDNOG SUDIONIKA LANCA
MODEL EKONOMIČNE KOLIČINE NARUDŽBE
PLANIRANJE PROIZVODNJE I ZALIHA S OBZIROM NA NEPREDVIDIVOST POTRAŽNJE
EFEKT POSTOJEĆIH ZALIHA
POTREBA ZA STALNIM ZALIHAMA
SLUČAJ BEZ FIKSNIH TROŠKOVA
SLUČAJ S UKLJUČENIM FIKSNIM TROŠKOVIMA
NESIGURNO NABAVNO VRIJEME
METODA PLANIRANJA RESURSA ZA PROIZVODNJU
NASTANAK MRP II KONCEPTA
IZVORNE FUNKCIJE I INFORMACIJSKI TOKOVI MRP II KONCEPTA
UPOTREBA MRP II KONCEPTA
UPRAVLJANJE ZALIHAMA NA RAZINI LOGISTIČKE MREŽE
TROŠKOVI SKLADIŠTENJA I PRAKTIČNE SMJERNICE ZA NJIHOVO SMANJENJE

15. PLANIRANJE I ANALIZA ZALIHA
PLANIRANJE ZALIHA
PRISTUP PLANIRANJU ZALIHA
PLANIRANJE ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA, POVRATNE AMBALAŽE I AUTOGUMA
Zašto planirati zalihe materijala
Utvrđivanje planiranih zaliha sirovina i materijala
Podloge za planiranje zaliha sirovina i materijala
Organi planiranja zaliha sirovina i materijala
PLANIRANJE NEDOVRŠENE PROIZVODNJE
Uvod
Zašto planirati nedovršenu proizvodnju
Utvrđivanje planirane nedovršene proizvodnje
Podloge za utvrđivanje planirane zalihe nedovršene proizvodnje
Organi planiranja zaliha nedovršene proizvodnje
Rokovi planiranja
Praćenje ostvarenja planirane nedovršene proizvodnje
Rebalans planirane zalihe nedovršene proizvodnje
PLANIRANJE ZALIHA POLUPROIZVODA
PLANIRANJE ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA
Zašto planirati gotove proizvode
Način utvrđivanja planiranih zaliha gotovih proizvoda
Podloge za planiranje zaliha gotovih proizvoda
Organi planiranja zaliha gotovih proizvoda
Rokovi izrade plana zaliha gotovih proizvoda
Praćenje provođenja plana zaliha gotovih proizvoda
Ispravljanje plana zaliha gotovih proizvoda
PLANIRANJE ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA U VLASTITIM PRODAVAONICAMA
Zašto planirati gotove proizvode u vlastitim prodavaonicama
Način planiranja zaliha gotovih proizvoda u vlastitim prodavaonicama
Podloge za planiranje zaliha gotovih proizvoda u vlastitim prodavaonicama
Organi planiranja zaliha gotovih proizvoda u vlastitim prodavaonicama
Rokovi izrade planova zaliha gotovih proizvoda u vlastitim prodavaonicama
Praćenje provođenja planova zaliha vlastitih gotovih proizvoda u vlastitim prodavaonicama
Ispravljanje planova zaliha vlastitih gotovih proizvoda u vlastitim prodavaonicama
PLANIRANJE ZALIHA ROBE
Zašto planirati zalihe robe
Način planiranja zaliha robe
Podloge za planiranje zaliha robe
Organi planiranja zaliha robe
Rokovi izrade plana zaliha robe
Praćenje ostvarivanja plana zaliha roba
Ispravljanje planova zaliha roba
Planiranje zaliha roba u vlastitim prodavaonicama
KOEFICIJENT OBRTAJA - INSTRUMENT KONTROLIRANJA RAZINE ZALIHA
ZNAČENJE ZALIHA U DJELOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
PROCJENA SPOSOBNOSTI OBRTAJA ZALIHA
IZRAČUNAVANJE KOEFICIJENTA OBRTAJA POJEDINIH VRSTA ZALIHA: MATERIJALA, POLUPROIZVODA, PROIZVODA I ROBE
USPOREDBA POKAZATELJA O KRETANJU KOEFICIJENTA OBRTAJA U USPOREDNOM RAZDOBLJU
OSTALE PRIPOMENE O KOJIMA VALJA VODITI BRIGU PRI UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA OBRTAJA

16. UPRAVITELJ SKLADIŠTA I OSOBLJE
OSOBLJE SKLADIŠTA
OPIS POSLOVA I ODGOVORNOST U SKLADIŠTU
PRAVILNIK O POSLOVANJU SKLADIŠTA
UTVRĐIVANJE ČINJENICA O OŠTEĆENJU ZALIHA U SKLADIŠTU
PRISTUPNE NAPOMENE
UTVRĐIVANJE OŠTEĆENJA PREDMETA PRI TRANSPORTU
UTVRĐIVANJE OŠTEĆENJA PREDMETA U SKLADIŠTU
PRIMOPREDAJA SKLADIŠTA
ZAŠTITA NA RADU U SKLADIŠTU
POIMANJE ZAŠTITE NA RADU
MJERE ZAŠTITE NA RADU
PROCJENA OPASNOSTI
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNA OBOLJENJA
KAZNENE ODREDBE
UMJESTO ZAKLJUČKA

17. ANALITIČKA EVIDENCIJA ZALIHA U RAČUNOVODSTVU
USTROJSTVO ANALITIČKE EVIDENCIJE
USTROJSTVENI OBLIK POMOĆNIH KNJIGA
ISPRAVE O ULAZU I IZLAZU ARTIKALA (STVARI) IZ SKLADIŠTA
POJEDINE VRSTE ISPRAVA O ZALIHAMA U SKLADIŠTU
USKLAĐIVANJE ANALITIČKIH EVIDENCIJA (POMOĆNIH KNJIGA) MATERIJALNIH VRIJEDNOSTI
ISKAZIVANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NA SKLADIŠTU U RAČUNOVODSTVU
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

18. ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NA TEMELJU TROŠKA ZALIHA
TEMELJNE ODREDNICE MJERENJA ZALIHA PREMA ODREDBAMA MRS-a 2 TE ZAKONA I PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT
ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA PO TROŠKU ZALIHA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE I POSTUPCI KNJIŽENJA
TEMELJNI PRISTUP U ODREĐIVANJU TROŠKA ZALIHA PROIZVODNJE
ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA TE DIJELOVA ZALIHA KOJE SE TROŠE U PROCESU PROIZVODNJE, PO TROŠKU NABAVE
KNJIŽENJE NABAVE ZALIHA MATERIJALA I OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE
Knjiženje troškova kupnje materijala kad postoji samo jedan račun (faktura) dobavljača:
Knjiženje i obračun troškova kupnje materijala kad postoji više računa dobavljača za jednu vrstu materijala (uporaba računa skupine 30)
Knjiženje i obračun troškova kupnje materijala kad se zavisni troškovi raspoređuju na više vrsta materijala
Knjiženje i obračun troškova kupnje materijala kad se materijal nabavlja iz inozemstva
Knjiženje i obračun troškova materijala kad se uključuju vlastiti zavisni troškovi
Knjiženje materijala koji se ne skladišti nego se odmah troši i storniranja neutrošenih količina
MATERIJAL U DORADI, OBRADI I MANIPULACIJI (311)
DORADA MATERIJALA KOD DRUGOG PODUZETNIKA U TUZEMSTVU
DORADA MATERIJALA U VLASTITOJ IZVEDBI
DORADA MATERIJALA U INOZEMSTVU
ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA
ZALIHE SITNOG INVENTARA (35 i 36)
ODREĐIVANA VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE I MODELI KNJIŽENJA
UKLJUČIVANJE TROŠKOVA U TROŠAK ZALIHA PROIZVODNJE
METODE RASPOREDA OPĆIH TROŠKOVA PROIZVODNJE (TROŠKOVA PROIZVODNE REŽIJE) NA JEDINICE PROIZVODNJE
KLASIČNE METODE RASPOREDA TROŠKOVA PROIZVODNE REŽIJE NA JEDINICE PROIZVODNJE
RAČUNOVODSTVENI OBUHVAT I OSNOVNI POSTUPCI KNJIŽENJA UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI ZALIHA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE
Računovodstvo procesa
Praćenje troškova proizvodnje primjenom sustava radnih naloga
Praćenje troškova materijala
Praćenje troškova rada
Praćenje troškova proizvodne režije
KNJIŽENJE UKUPNIH PROIZVODNIH TROŠKOVA I RASPORED PO RADNIM NALOZIMA
ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA PO TROŠKU ZALIHA U DJELATNOSTI TRGOVINE I POSTUPCI KNJIŽENJA
RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI OBUHVAT
NABAVE ZALIHA ROBE
ZALIHE ROBE U TRGOVINI NA VELIKO
ZADUŽENJE ROBE U VELEPRODAJI PO NABAVNOJ CIJENI KAD SE RADI O JEDNOJ VRSTI ROBE I JEDNOM RAČUNU DOBAVLJAČA
ZADUŽENJE ROBE U VELEPRODAJI PO PRODAJNOJ CIJENI KAD SE RADI O JEDNOJ VRSTI ROBE I JEDNOM RAČUNU DOBAVLJAČA
OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE I NJEGOVO KNJIŽENJE
UKLJUČIVANJE VLASTITIH TROŠKOVA U TROŠAK ZALIHA ROBE
KNJIŽENJE I OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE KOJA SE NABAVLJA IZ INOZEMSTVA
UKLJUČIVANJE TROŠKOVA DOVOĐENJA ZALIHA NA SADAŠNJU LOKACIJU I U SADAŠNJE STANJE U TROŠAK ZALIHA NAKON FAZE NABAVE ROBE
ZADUŽENJE ROBE NA ZALIHE U SUSTAVU RABATA
ROBA U TRANZITU KAO SPECIFIČNA VRSTA ZALIHA

19. TEHNIKE I METODE OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA
METODE OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA KOJE SE PRIZNAJU U SVRHU IZRADE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
METODA STANDARDNOG TROŠKA KAO TEHNIKA MJERENJA TROŠKOVA ZALIHA
METODA TRGOVINE NA MALO KAO TEHNIKA
MJERENJA TROŠKOVA ZALIHA
OPĆI PRISTUP PRIMJENI METODE TRGOVINE NA MALO
SPECIFIČNA IDENTIFIKACIJA POJEDINAČNIH TROŠKOVA KAO METODA OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA
METODA SPECIFIČNE IDENTIFIKACIJE - KONTINUIRANI SUSTAV OBRAČUNA (identifikacija po serijskom broju predmeta)
METODA SPECIFIČNE IDENTIFIKACIJE I PERIODIČNI SUSTAV OBRAČUNA (identifikacija po serijskom broju predmeta)
FIFO METODA OBRAČUNA ZALIH
KONTINUIRANI OBRAČUN UTROŠKA ZALIHA PO METODI FIFO
PERIODIČNI OBRAČUN UTROŠKA ZALIHA PO METODI FIFO
OBRAČUN ZALIHA PO METODI PROSJEČNE PONDERIRANE CIJENE
KONTINUIRANI OBRAČUN ZALIHA PO METODI PROSJEČNE PONDERIRANE CIJENE
PERIODIČNI OBRAČUN ZALIHA PO METODI PONDERIRANIH PROSJEČNIH CIJENA
LIFO METODA OBRAČUNA ZALIHA
KONTINUIRANI OBRAČUN ZALIHA PO METODI LIFO
PERIODIČNI OBRAČUN UTROŠKA ZALIHA PO METODI LIFO
USPOREDBA REZULTATA OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA PO FIFO METODI, LIFO METODI I METODI PROSJEČNE PONDERIRANE CIJENE I IZBOR METODE OBRAČUNA

20. POREZNE OBVEZE U SVEZI SA SKLADIŠNIM POSLOVANJEM
POREZNE OBVEZE PRI PRODAJI
POREZNE OBVEZE NA RAZLIKE NAKON POPISA
POPISNE RAZLIKE
KOJI SU MANJKOVI NEOPOREZIVI
OPOREZIVI MANJKOVI

21. UTVRĐIVANJE NETO VRIJEDNOSTI ZALIHA KOJA SE MOŽE REALIZIRATI
ČIMBENICI NENADOKNADIVOSTI ZALIHA
IZNALAŽENJE NETO VRIJEDNOSTI ZALIHA
POSTUPAK UTVRĐIVANJA NETO VRIJEDNOSTI ZALIHE KOJA SE MOŽE REALIZIRATI
DOKAZIVANJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZALIHE
DOKAZIVANJE TROŠKOVA DOVRŠENJA ZALIHA
PRIMJER TROŠKOVA DOVRŠENJA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE
PRIMJER TROŠKOVA UGRADNJE POLUPROIZVODA I MATERIJALA
DOKAZIVANJE TROŠKOVA PRODAJE ZALIHA
IZRAČUNAVANJE NETO VRIJEDNOSTI PO KOJOJ SE MOGU REALIZIRATI ZALIHE

22. REVIZIJA ZALIHA
ZAŠTO REVIZIJA ZALIHA
RIZIK REVIZIJE STANJA ZALIHA
REVIZOROVA NAZOČNOST POPISU
ŠTO KAD REVIZOR NIJE NAZOČAN POPISU
REVIZIJA I INTERNA KONTROLA
REVIZIJA NABAVNE VRIJEDNOSTI ZALIHA
REVIZIJA POVEĆANJA I SMANJENJA ZALIHA
REVIZIJA VRIJEDNOSTI ZALIHA
REVIZIJA I PROGRAM ZA EVIDENTIRANJE ZALIHA (SOFTWARE)
ZAKLJUČNA MISAO


This product was added to our catalog on Friday 14 April, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Plaće, izmjene PDV-a i fiskalizacija od 1. siječnja 2013.
Plaće, izmjene PDV-a i fiskalizacija od 1. siječnja 2013.
Osnove suvremenog računovodstva
Osnove suvremenog računovodstva
HSFI Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (2012.)
HSFI Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (2012.)
Menadžersko računovodstvo hotela
Menadžersko računovodstvo hotela
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja 2006/2007
Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja 2006/2007
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443