Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Izdanja 2017. » Novi Zakon o javnoj nabavi My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Children's literature
Dictionaries, grammars, handb-> (7)
e-books
Ecology
Economy-> (14)
EU
IT->
Law-> (6)
Medicine->
Natural science
Politics
Social sciences->
Software (3)
Sports
Technology->
Other books
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Stečajni zakon
Stečajni zakon
170,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Novi Zakon o javnoj nabavi 230,00knAuthor: grupa autora

Publisher: Novi informator d.o.o.

Godina izdanja: 2017.
Broj stranica: 410
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI
Rok dostave: 2 dana

O knjizi:

Autori:

  • Nina Čulina univ. spec. iur., voditeljica Odsjeka, Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske;
  • Ante Loboja dipl. iur., Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta;
  • Zoran Vuić dipl. iur.;
  • Ivan Palčić dipl. iur., Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
  • primjena propisa
  • pravna zaštita
  • upravni nadzor
  • tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br., 120/16)

PREDGOVOR

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama, broj 120/16, a stupio je na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5., koji stupa na snagu 1. srpnja 2017., članka 261. koji stupa na snagu 18. travnja 2018., i članka 269., koji stupa na snagu 18. listopada 2018. Tim Zakonom u hrvatski pravni sustav implementirane su Direktiva 2014/24/ EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljača 2014., koje su stupile na snagu 17. travnja 2014.

Zakon propisuje postupke javne nabave koje provode javni i sektorski naručitelji radi nabave robe, radova ili usluga, a to su: otvoreni postupak, ograničeni postupak, natjecateljski postupak uz pregovore za javne naručitelje odnosno pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje za sektorske naručitelje, natjecateljski dijalog, pregovarački postupak bez prethodne objave na nadmetanje te partnerstvo za inovacije. Uz navedene postupke javne nabave, Zakonom se uređuju tehnika i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu: okvirni sporazum, dinamički sustav nabave i elektronička dražba te posebni režimi nabave, koji uključuju pravila za dodjelu ugovora za društvene i druge posebne usluge i pravila kojima se uređuju projektni natječaji. Knjiga sadržava četiri autorska rada, kojima je uglavnom obuhvaćena materija cijelog Zakona.

Tako se u radu pod nazivom »Uvod u Zakon o javnoj nabavi 2016.« razmatraju razlozi za donošenje novog Zakona, nomotehnika Zakona i podzakonski propisi, ključne novine koje Zakon donosi te se sustavno i temeljito prikazuju i komentiraju odredbe Zakona koje se odnose na opće odredbe, izuzeća od primjene Zakona i opća pravila (novi pojmovi, plan nabave, tajnost podataka, računanje rokova komunikacije, sukob interesa i dr.). U radu - »Postupci javne nabave prema novom Zakonu o javnoj nabavi« obrađuju se svi postupci javne nabave propisani Zakonom, osim ograničenog postupka javne nabave.

Nadalje, razmatra se okvirni sporazum te postupak za dodjelu ugovora za društvene i druge posebne usluge, s komparativnim prikazom u odnosu na rješenja koja je sadržavao sad nevažeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). U sljedećem radu - »Priprema postupka javne nabave, tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu, odredbe o podizvoditeljima« obrađuju se teme koje se odnose na prethodno istraživanje tržišta i savjetovanje s gospodarskim subjektima, izradu dokumentacije o nabavi (predmet nabave, podjela na grupe tehničke specifikacije, kriterij odabira ponude, jamstva), pregled novih tehnika i instrumenata nabave (dinamički sustav nabave i elektronički katalozi), sudjelovanje podizvoditelja u postupcima javne nabave te na novosti pri izradi, predaji i otvaranju ponude.

Posljednji rad u knjizi - »Posebnosti postupka javne nabave za sektorske naručitelje, pravna zaštita i upravni nadzor«, kao što i sam naziv kaže, bavi se pravilima prema kojima postupke javne nabave provode sektorski naručitelji, pravnom zaštitom (pravo na izjavljivanje žalbe, rokovi za podnošenje žalbe, osobito bitne povrede postupka, troškovi, upravni spor) i upravnim nadzorom te prekršajnom odgovornošću naručitelja u postupku javne nabave. Prikazi, komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja odredaba Zakona vjerujemo da će omogućiti lakše, brže i jednostavnije provođenje postupaka javne nabave u praksi. Uz autorske stručne radove, knjiga sadržava tekst Zakona, s podrobnim sadržajem.

UREDNIŠTVO


This product was added to our catalog on Tuesday 07 February, 2017.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Novi Zakon o javnoj nabavi
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440/1; m. +385 91 7978 705; f. +385 1 7980 443