Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Ecology » Pro鑙规avanje otpadnih voda My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Children's literature
Dictionaries, grammars, handb-> (7)
e-books
Ecology
Economy-> (14)
EU
IT->
Law-> (6)
Medicine->
Natural science
Politics
Social sciences->
Software (3)
Sports
Technology->
Other books
Instalacija 鑙ta鑑 e-knjige
What's New? more
Tr緄箃e kapitala
Tr緄箃e kapitala
378,00kn
20,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko pla鎍nje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Pro鑙规avanje otpadnih voda 299,00knAuthor: Tu筧r, Bo緀na

Publisher: Kigen d.o.o.
ISBN: 978953697650

Godina izdanja: 2009.
Broj stranica: 250
Uvez: MEKI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

Ud綽enik iz podru鑚a pro鑙规avanja gradskih komunalnih otpadnih voda. Prvo poglavlje knjige govori o prirodnim vodnim sredinama, koje su prijemnici otpadnih voda, 鑕sto nepro鑙规enih ili nedovoljno pro鑙规enih, pa ugro綼vaju kakvo鎢 vode, poti鑥 proces eutrofizacije i postaju neupotrebljive za mnoge namjene. Drugo, kao najop筰rnije poglavlje, obra饀je fizikalne, fizikalno-kemijske i biolo筴e procese upravljanja kakvo鎜m vode, kojima se posti緐 odgovaraju鎖 stupnjevi pro鑙规enja. Naime, odstranjivanjem one鑙规uju鎖h tvari pojedina鑞im postupcima ili njihovom kombinacijom, vrednuje se u鑙nak 鑙规enja i kakvo鎍 vode na ispustu iz ure餫ja. U sljede鎖m poglavljima (tre鎒m, 鑕tvrtom i petom) opisuju se objekti i oprema prvog, drugog i tre鎒g stupnja pro鑙规avanja. Detaljno je obra餰n primjer prora鑥na ure餫ja naselja veli鑙ne 3000 stanovnika postupkom aktivnog mulja. 〆sto poglavlje obra饀je probleme obrade i zbrinjavanja mulja s ure餫ja za pro鑙规avanje otpadne vode. U sedmom poglavlju opisuje se utvr餴vanje koli鑙ne i sastava otpadnih voda, kao i kakvo鎍 vode prijemnika na mjestu ispusta otpadne vode. Osmo poglavlje je pojmovnik s tuma鑕njem termina.

Ova knjiga 鎒, kao doprinosom boljem i lak筫m razumijevanju problematike, omogu鎖ti gospodarstvenim stru鑞jacima iz podru鑚a pro鑙规avanja otpadnih voda obnovu ste鑕nih kao i prihva鎍nje novih znanja. Nastavnicima koji predaju predmetne kolegije bit 鎒 koristan izvor potrebnih podataka, a studentima na sveu鑙li箃ima i veleu鑙li箃ima otvorit 鎒 nove spoznaje i lak筰 ulazak u svijet pro鑙规avanja otpadnih voda.


This product was added to our catalog on Thursday 15 September, 2011.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Pro鑙规avanje otpadnih voda
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite va prostor

Zgombi & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705