Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Ostala izdanja » Poslovna informatika My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (40)
Knjige po 10 kn (7)
Knjige po 20 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (428)
  Accounting (74)
  Management (166)
  Ostala izdanja (55)
  Sales & Marketing (57)
  Taxes (23)
  Finance (53)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (3)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Zakon o obveznim odnosima, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Zakon o obveznim odnosima, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
990,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Poslovna informatika 0,00knAuthor: Panian, Željko

Publisher: Informator d.d. Zagreb
ISBN: 9531700761

Godina izdanja: 1999.
Broj stranica: 349
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI

RASPRODANO

O knjizi:

1. Nastanak informatike
1.1. Povijesni razvitak znanstvene misli
l.l.l.Promatračko-opisivački pristup
1.1.2. Analitički pristup
1.1.3. Sistemski (sustavski)pristup
1.2. Pojam sustava
1.3. Kibernetika
1.4. Derivati kibernetike
1.4.1. Teorija komunikacija
1.4.2. Teorija odlučivanja
1.4.3. Teorija programiranja
l .4.4. Teorija povratne veze
1.4.5. Opća teorija sustava
1.5. Informatika
1.5.1. Poslovna informatika
1.5.2. Informacijska zanimanja
l .5.3. Trendovi budućeg razvitka poslovne informatike
Kontrolna pitanja
2. Informacijski sustavi
2.1. Pojam informacijskog sustava
2.2. Komponente poslovnog upravljačkog informacijskog sustava
2.3. Vrsnoća poslovnog upravljačkog informacijskog sustava.
2.3.1. Razdoblja"fascinacije" hardverom i softverom
2.3.2. Zakon minimuma kvalitete informacijskog sustava.
2.3.3. Upravljanje vrsnoćom poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
2.4. Poslovni upravljački informacijski sustavi i menedžment.
2.4.1. Konceptualni ustroj menedžmenta
2.4.2. Konceptualni ustroj odlučivanja i vremenski horizont odluka
2.4.3. Informacijska podloga za donošenje odluka
2.4.4. Konceptualni ustroj poslovnih informacijskih sustava za potrebe menedžmenta
2.5. Standardni model logičkoga ustroja poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
2.6. Razvijanje (izgradnja) poslovnog upravljačkog informacijskog sustava
2.6.1. Metoda sistemske (sustavske) analize
2.6.1.1. Koncept životnog ciklusa sustava
2.6.1.2. Provedba metode sustavske analize
2.6.2. Metode računalstva krajnjeg korisnika
Kontrolna pitanja
3. Materijalno-tehnička (sklopovska) komponenta poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
3.1. Razvitak načina obrade podataka
3.2. Tehnološke generacije elektroničkih računala
3.2.1. Prva generacija računala
3.2.2. Druga generacija računala
3.2.3. Treća generacija računala
3.2.4. Četvrta generacija računala
3.2.5.Petageneracijaračunala
3.2.6. Šesta generacija računala
3.3. Građa elektroničkih računala
3.3.1. Spoznaje što su pridonijele razvitku suvremenih elektroničkih računala
3.3.2. Kategorizacija hardvera informacijskih sustava
3.3.2.1. Središnja (centralna) jedinica računalnog sustava
3.3.2.2. Posebnosti središnjih jedinica mikroračunala
3.3.2.3. Periferne jedinice računalnog sustava
3.3.2.4. Komunikacijske jedinice računalnih sustava.
3.4. Parainformacijska tehnologija
3.4.1. Područja primjene parainformacijske tehnologije
3.4.2. Poslovni upravljački informacijski sustavi i parainformacijska tehnologija
3.4.2.1. Primjena bankomata
3.4.2.2. Primjena maloprodajnih automatiziranih sustava
3.4.2.3. Primjenaautomatiziranih skladišnih sustava.
Kontrolna pitanja
4. Metodološko znanje u računalu: računalni programi. .
4.1. Pojam softvera
4.2. Metodološko znanje u računalu
4.2.1. Pojam i načini prikazivanja algoritama
4.2.2. Osnovni logički konstrukti korišteni u algoritmima
4.3. Razvijanje programa (programiranje)
4.4. Razvitak programskih jezika
4.4.1. Prva generacija programskih jezika
4.4.2. Druga generacija programskih jezika
4.4.3. Treća generacija programskih jezika
4.4.4. Četvrta generacija programskih jezika
4.5. Klasifikacija računalnih programa
4.5.1. Aplikacijski programi
4.5.2. Sistemski (sustavski) programi
4.5.2.1. Operacijski sustav elektroničkog računala
4.5.2.2. Programi prevoditelji
4.5.2.3. Pomoćni sistemski (sustavski) programi
4.5.3. Komunikacijski programi
4.6. Budućnost programiranja
Kontrolna pitanja
5. Činjenično znanje u računalu: organizacija podataka
5.1. Signali, podaci i informacije
5.2. Jedinice podataka
5.2.1. Logičke jedinice podataka
5.2.2. Fizičke jedinice podataka
5.3. Kodiranje i standardni kodovi u informatici
5.4. Modeliranje podataka
5.4. l. Vreme.nsko-logički odnosi događaja i podataka ,
5.4.2. Odnosi logičke hijerarhije događaja i podataka
5.4.3. Modeli podataka
5.4.3.1. Konceptualni modeli podataka . .
5.4.3.1.1. Modeli entiteta i veza. .
5.4.3.1.2. Objektni modeli
5.4.3.2. Logički modeli podataka
5.4.3.2.1. Hijerarhijski modeli podataka
5.4.3.2.2. Mrežni modeli podataka
5.4.3.2.3. Relacijski modeli podataka
5.4.3.3. Fizički modeli podataka
5.4.4. Usporedni primjer modeliranja podataka i jednog općepoznatog radnog postupka
5.5. Datoteke podataka
5.5.1. Sekvencijalno organizirane datoteke podataka
5.5.2. Indeksno-sekvencijalno organizirane datoteke podataka
5.5.3. Izravno (direktno) organizirane datoteke podataka .
5.6. Baze podataka
5.6.1. Pojam baze podataka
5.6.1.1. Hijerarhijske baze podataka
5.6.1.2. Mrežne baze podataka
5.6.1.3. Relacijske baze podataka
5.6.2. Standardni model sustava za rad s bazom podataka .
5.7. Rječnik podataka
5.7.1. Pojam i obilježja rječnika podataka
5.7.2. Komponente rječnika podataka
5.7.2. l.Metabaza podataka
5.7.2.2. Alati za zahvat i analizu sadržaja metabaze .
5.7.2.3. Funkcionalna sučelja
5.7.2.4. Alati za upravljanje podacima
5.7.3. Odnos rječnika podataka i elemenata njegove okolice
5.8. Skladištenje podataka
Kontrolna pitanja
6. Ljudska (živa) komponenta poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
6.1. Utjecaji tehnološkog razvitka na pojedinca i društvo
6.2. Uloga ljudskih umnih sposobnosti u poslovnim upravljačkim informacijskim sustavima
6.3. Interesne skupine ljudi u poslovnim upravljačkim informacijskim sustavima
6.3.1. Profesionalni informatičari
6.3.1.1. Razvojno informatičko osoblje
6.3.1.2. Operativno informatičko osoblje
6.3.2. Krajnji korisnici
6.3.2.1. Informacijska pismenost
6.3.2.2. Suvremene tendencije promjene uloge krajnjih korisnika
Kontrolna pitanja
7. Organizacijska komponenta poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
7.1. Pojam organizacije poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
7.2. Modaliteti organizacije poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
7.2.1. Centralizirana organizacija poslovnog upravljačkog informacijskog sustava
7.2.2. Decentralizirana organizacija poslovnog upravljačkog informacijskog sustava
7.2.3. Distribuirana organizacija poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
7.3. Koncept informacijskog centra
7.4. Skladište podataka - temelj organizacije poslovnog upravljačkog informacijskog sustava
7.4.1. Pojam i tipovi organizacijske kulture
7.4.2. Prilagođavanje skladišta podataka dominantnom tipu organizacijske kulture
7.4.3. Utjecaj ustroja skladišta podataka na organizaciju poslovnog upravljačkog informacijskog sustava . .
7.5. Klijentsko-poslužiteljska arhitektura
Kontrolna pitanja
8. Mrežna komponenta poslovnih upravljačkih informacijskih sustava
8.1. Prirodna i socijalna komunikacija
8.2. Telekomunikacije
8.2.1. Razvitak telekomunikacija
8.2.2. Telematika
8.3. Razvitak računalnih mreža
8.3.1. Prostorno ograničena daljinska obrada podataka
8.3.2. Prostorno neograničena daljinska obrada podataka
8.3.3. Računalne mreže
8.3.4. Multimedijske mreže 8.4. Vrste računalnih mreža
8.4.1 . Vrste računalnih mreža prema kriteriju zauzeća geografskoga prostora
8.4.1.1. Lokalne mreže
8.4.1.2. Rasprostranjene mreže
8.4.1.3. Globalne mreže
8.4.2. Vrste mreža prema kriteriju vlasništva (titulara)
8.4.3. Vrste mreža prema kriteriju korištene tehnike prijenosa podataka
8.4. 3.1. Ustroj paketa podataka
8.4.3.2. Tehnike prijenosa paketa podataka
8.5 . Osiguranje integriteta podataka pri prijenosu u mrežama .
8.6. Standardizacija prijenosa podataka u mrežama
8.6.1. OSI referentni model
8.6.2. Uređaji za povezivanje mreža različitih arhitektura
8.6.2.1. Mostovi
8.6.2.2. Usmjernici
8.6.2.3. Pristupnici
8. 7. Mreža Internet
8. 7.1. Razvitak Interneta
8.7.2. Filozofija i standardi Interneta
8.7.3. Uključivanje u Internet
8.7.4. Internet servisi
8.7.4. l . World Wide Web
8.7.4.2. Elektronička pošta
8. 7.4.3. Dostavne liste
8.7.4.4. Daljinsko preuzimanje datoteka
8. 7. 4. 5. Rad u korisničkim diskusijskim skupinama
8.7.4.6. Čavrljanje
8.7.4.7. Internet telefonija
8.7.5. Pretraživanje i pronalaženje informacija u Internetu .
8.8. Intranet i ekstranet
8. 8.1. Koncepcija intraneta
8.8.2. Koncepcija ekstraneta
8.9. Poslovne primjene Interneta
8.9.1. Elektronički marketing
8.9.2. Elektronička trgovina
8.9.3. Elektroničko bankarstvo
8.9.4. Elektroničke burze
8.9.5. Elektroničke rezervacije
8.9.6. Elektronička distribucija znanja i usluga. Kontrolna pitanja
9. Zloporabe informacijske tehnologije
9. l. Rizici od zloporabe informacijske tehnologije
9.2. Informatički kriminalitet
9.2. l. Manipulacija sredstvima informacijske tehnologije
9.2.2. Neovlaštena uporaba računalnih programa i povreda prava vlasništva
9.2.3. Sabotaže i računalni virusi
9.2.4. Zloporaba parainformacijske tehnologije
9.3. Zaštita od zloporabe informacijske tehnologije
9.3.1. Zaštita informacijskog sustava, odnosno intraneta od pristupa neovlaštenih korisnika
9.3. l. l. Mjere fizičke zaštite informacijskog sustava
9.3.1.2. Mjere logičke zaštite informacijskog sustava
9.3.1.3. Mjere zaštite intraneta
9.3.2. Antivirusna zaštita
9.3.3. Zaštita tajnosti podataka
9.3.3.1. Kriptografske metode
9.3.3.2. Kriptografski standardi i sustavi
Kontrolna pitanja
10. Perspektive poslovne informatike
10.1. Umjetna inteligencija
10.1.1. Pojam umjetne inteligencije
10.1.2. Dosadašnji razvitak umjetne inteligencije
10. l .3. Očekivani budući razvitak umjetne inteligencije
10.2.Neuronske(neuralne)mreže
10.2.1. Kratka povijest neuronskih mreža
10.2.2. Koncept i perspektive neuralnih mreža.
10.3. Multimedijski sustavi
10.3.1. Značajke multimedijskih sustava. .
10.3.2. Organizacija multimedijskih sustava
10.3.3. Vrsnoća multimedijskih sustava . .
10.3.4. Perspektive multimedijskih sustava
10.4. Bežične komunikacije
10.4.1. Bežične lokalne mreže računala
10.4.2. Satelitske globalne računalne mreže
10.5. Prividna (virtualna) stvarnost
10.5.1. Paradigma prividne stvarnosti posredovane informacijskom tehnologijom
10.5.2. Trodimenzionalna grafika i računalna animacija. .
10.5.3. Računalna simulacija
10.5.4. Virtualna organizacija poslovanja
10.6. Sustavi za potporu odlučivanju
10.6.1.Ekspertnisustavi
10.6.1.1. Ustroj ekspertnih sustava
10.6.1.2. Obilježja ekspertnih sustava
10.6.1.3. Ekspertni sustavi kao potpora poslovnom upravljanju
10.6.2. Glavni smjerovi budućeg razvitka sustava za potporu odlučivanju
Kontrolna pitanja
Literatura


This product was added to our catalog on Friday 14 February, 2003.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Informator d.d. Zagreb
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Poslovna informatika
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443